2014. január 2., csütörtök

Januári évfordulók 2014250 éve, 1764. január elsején született Johannes Kinker holland költő, filozófus és ügyvéd.

100 éve, 1714. január elsején született Donalitius litván költő.

95 éve, 1919. január elsején született Jerome David Salinger lengyel-zsidó és ír származású amerikai író. Ismertebb művei: Zabhegyező; Franny és Zoey; Magasabbra a tetőt, ácsok; Seymour: Bemutatás.

160 éve, 1854. január másodikán született Czóbel Minka írónő, a magyar szimbolizmus úttörője.

165 éve, 1849. január másodikán született August Strindberg svéd drámaíró, elbeszélő és regényíró.

2120 esztendeje, kr. e. 106. január harmadikán született Marcus Tullius Cicero római író, filozófus és politikus.

490 esztendeje, 1524. január ötödikén hunyt el Marco Marulic raguzai horvát költő.

40 éve, 1974. január ötödikén hunyt el Illés Béla magyar író és újságíró.

60 éve, 1954. január ötödikén született Krasznahorkai László magyar író, elbeszélő és forgatókönyvíró.

570 esztendeje, 1444. január hetedikén született Pandolfo Collenucio olasz humanista, történész és költő.

690 esztendeje, 1324. január ötödikén hunyt el Marco Polo velencei olasz kereskedő, utazó és író.

80 éve, 1934. január nyolcadikán született Andrej Belij író, költő, az orosz szimbolizmus egyik kiemelkedő alakja.

200 éve, 1814. január tizedikén született Aubrey Thomas de Vere ír költő és kritikus.

90 éve, 1924. január tizedikén született Aila Marjatta Meriluoto-Paakkanen finn költőnő.

80 éve, 1934. január tizenegyedikén hunyt el Joao Grave portugál író, újságíró, esszéíró és költő.

120 éve, 1894. január tizenegyedikén született Kádár Imre magyar író, költő, műfordító, szerkesztő, rendező és színigazgató.

105 éve, 1934. január tizenkettedikén született Méliusz József romániai magyar író, költő és műfordító. Ismertebb művei: Az illúziók kávéháza, Horace Cockery-múzeum – Horace Cockery darabokra tört elégiája, Okos volt-e Okos Marci?, Én és az oroszlán.

180 éve, 1834. január tizenharmadikán született Manuel de Jesús Galván dominikai író, újságíró és politikus.

220 éve, 1794. január tizennegyedikén született Erik Sjörberg svéd költő és író.

145 éve, 1934. január tizenötödikén született Stanisław Wyspiański lengyel festő, grafikus, költő és drámaíró.

60 éve, 1954. január tizenhatodikán hunyt el Mihajlovics Prisvin orosz író, tudós és mezőgazdász.

325 esztendeje, 1689. január tizennyolcadikán született Montesqieu francia filozófus és író. Ismert művei: Perzsa levelek, A törvények szelleméről.

100 éve, 1914. január tizennyolcadikán született Arno Schmidt német író és műfordító.
205 éve, 1809. január tizenkilencedikén született Edgar Allan Poe amerikai író, költő, szerkesztő és kritikus, az amerikai romantika kimagasló alakja. Híres művei: A fekete macska, A Morgue utcai kettős gyilkosság, A holló, A műalkotás filozófiája.

200 éve, 1814. január huszonegyedikén hunyt el Bernardin de Saint-Pierre francia író és botanikus.

130 éve, 1884. január huszonegyedikén hunyt el Gábor Andor magyar író, költő, humorista, publicista és műfordító.

510 esztendeje, 1504. január huszonkettedikén hunyt el Temesvári Pélbárt magyar ferences szerzetes, prédikátor és skolasztikus író.

285 éve, 1729. január huszonkettedikén született Gotthold Ephraim Lessing német drámaíró, költő, kritikus és esztéta.

115 éve, 1899. január huszonkettedikén született Dobai István székely-magyar költő és népművelő.

25 éve, 1989. január huszonkettedikén hunyt el Weöres Sándor magyar költő, író, műfordító és irodalomtudós. Néhány a kiváló alkotásaiból: A holdbeli csónakos, A teljesség felé, Psyché.

35 éve, 19894. január huszonharmadikán hunyt el Boér Géza székely-magyar magyar költő és pedagógus.

255 éve, 1759. január huszonötödikén született Robert Burns skót költő és dalszerző.

140 éve, 1874. január huszonötödikén született William Somerset Maugham angol író és drámaíró. A magyar olvasóközönség által is ismert művei: Az ördög sarkantyúja, Sör és perec, Borotvaélen.

135 éve, 1879. január huszonhatodikán született Ludovicus Henricus (Lode) Baekelmans holland naturalista író.

185 éve, 1829. január huszonhetedikén született Ján Bottó szlovák költő, folklorista és műfordító.

160 éve, 1954. január huszonhetedikén hunyt el Aranyosrákosi Székely Sándor székely-magyar író és unitárius püspök.

95 éve, 1919. január huszonhetedikén hunyt el Ady Endre magyar költő, író, újságíró, a XX. századi magyar költészet egyik meghatározó alakja.

260 éve, 1684. január huszonnyolcadikán hunyt el Ludvig Holberg norvég-dán író, költő, drámaíró, aki latin nyelven is írt.

75 éve, 1939. január huszonnyolcadikán hunyt el William Butler Yeats ír költő, elbeszélő és drámaíró.

70 éve, 1944. január huszonnyolcadikán hunyt el Korvin Sándor erdélyi magyar költő, műfordító, kritikus és közíró.

40 éve, 1974. január huszonkilencedikén hunyt el Herbert Ernest Bates angol író, novellista és újságíró.

20 éve, 1994. január harmincadikán hunyt el  Pierre Boulle francia író. Népszerű alkotásai: A majmok bolygója, Híd a Kwai folyón.

160 éve, 1789. január harminegyedikén hunyt el Silvio Pellico olasz költő, szerkesztő, titkár és könyvtáros.

210 éve, 1804. január harmincegyedikén született Bajza József költő, színigazgató, kritikus és lapszerkesztő.


Érdemes Tudni

425 esztendeje, 1589. január elsején fejezte be Károli Gáspár a Vizsolyi Biblia elöljáró beszédét.

250 éve, 1764. január hetedikén volt a madéfalvi veszedelem (Siculicidium), amelyben a Habsburg Hadsereg az ősi alkotmányos szabadságukat védő székelyek ellen tömeggyilkosságot követtek el.

115 éve, január hetedikén született Andory Aladics Zoltán erdélyi magyar erdőmérnök és fényképész.

25 éve, 1989. január tizenegyedikén hunyt el Ábrahám Ambrus székely-magyar zoológus, ideghisztológus.

165 éve, 1849. január tizennyolcadikán Gál Sándor székely-magyar ezredes a csíki Mikó várban átveszi az első székely határőrezred parancsnokságát. Döntő szerepet játszódtak a magyar szabadságharc alatt a Piski csatában, valamint Nagyszeben bevételénél.

165 éve, január tizenkilencedikén született Brózik Károly magyar geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője.

375 esztendeje, 1639. január tizenhetedikén hunyt el Szenci Molnár Albert magyar lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író és műfordító.

90 éve, 1924. január huszadikán hunyt el Kelemenné Zathureczky Berta székely-magyar író és zeneszerző.

30 éve, 1984. január huszadikán hunyt el Országh László magyar nyelvész, irodalomtörténész és szótárszerkesztő.

460 esztendeje, 1594. január huszonharmadikán hunyt el Johannes Honterus erdélyi szász humanista polihisztor, természettudós, könyvkiadó és jogász.


Nincsenek megjegyzések: