2014. február 20., csütörtök

Móricz Zsigmond felolvasás a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában
A mára országhatárokat átívelő Felolvasómaratont 2009-ben Székelyudvarhelyen indította útjára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Cimbora Gyermekek Háza. 2014-ben a maratoni felolvasás központi helyszíne Csíkszereda, fő szervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár.
            Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára és a Joannes Kájoni Szakközépiskola diákjai, tanárai, könyvtárosa is csatlakozott az idéni felolvasómaratonhoz. A  20. századi, magyar realista prózairodalom legnagyobb alakja, a 135 évvel ezelőtt született Móricz Zsigmond  emléke előtt tisztelegtünk azzal, hogy idén az ő műveiből olvastunk fel, Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza után.
            A három órás felolvasáson több mint 180 tanuló vett részt, és olvasott fel Móricz különböző műveiből. Leginkább részleteket választottak a diákok, de teljes elbeszélések felolvasására is sor került.
Részleteket olvastunk az Égi madár, a Légy jó mindhalálig, a Kerek Ferkó, A boldog ember, a Karácsonyi ének, A kondás legszennyesebb ingje, az Árvácska, Rokonok, Kaszások a fák alatt, Hét krajcár, A kicsi, Ebéd, Úri muri, Sárarany, Február, hol a nyár?, Az utolsó betyár, Csata, Kivilágos kivirradtig című művekből, elbeszélésekből, végig sikerült elovasni a Barbárok és Tragédia című elbeszéléseket.
            Dicséret jár a gyönyörűszép felolvasásért a Joannes Kájonis Szakközépiskola diákjainak, kiemelve a XI. A, XI. D, IX. C., X. A., XI. C, XII B., XI. G. osztályokat! Köszönet a diákokat kísérő és felkészítő pedagógusoknak, de legfőképpen Kovács Editnek, az iskola könyvtárosának a szervező munkájáért!

            Örömmel vettük tudomásul, hogy a diákok nagyon kedvelik Móricz műveit, nagy lázban válogatták a részleteket, kedvenc soraikat kiemelve a nagy magyar írótól.
Jó érzés tudni, hogy az olvasás örömmel töltötte el a tanulókat, szemmel láthatóan kedvelték a közös olvasás élményét, az együttlétet és szívből reméljük, hogy ez az élmény mindenapossá válik számukra, mert olvasni jó, jól olvasni pedig élmény!


Márdirosz Ajka
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára

A rendezvény plakátja
MÓRICZ ZSIGMOND

FELOLVASÁS

az
APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZÁBAN–felolvasnak a Joannes Kájoni Szakközépiskola diákjai, tanárai –

Csíkszereda

2014. február 18., 9.00 óra, Bolyai aula, II. em.


Nincsenek megjegyzések: