2014. március 28., péntek

Az év könyvtára 2014 – „Biblioteca anului 2014” megyei döntősei

    A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola csapata "Artiştii 007" a megyei szakaszon első helyezést ért el, ezáltal esélyt kapva az országos versenyen való megmérettetésre. A versenyre 3 perces rövid kisfilmben kellett az iskola könyvtárát bemutatni, méltatni, fontosságát alátámasztani.

     A továbbiakban, az országos szakaszon, a Iasi-i Pedagógusok Házának a facebook oldalán kellene minél több like-ra szert tenni, https://www.facebook.com/pages/Casa-Corpului-Didactic-Spiru-Haret-Iasi/240697285975114., március 24 és április 13 között.

    Mivel megyénket a már említett
7 tagból álló csapat képviseli , jó lenne támogatni őket egy-egy like-al, ugyanis az 5 legtöbbet szavazott film kerül az országos szakmai zsűri elé.

Megjegyzés: Mi is ott vagyunk az országoson

Köszönettel,
 Egyed Daniela

2014. március 11., kedd

MI OLVASTUK - MI RAJZOLTUK


A székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolában szervezett felolvasásnak 547 résztvevője volt.


   
A tanulók a felolvasott mesékről több illusztrációt készítettek.  Az illusztrációkat a könyvtár folyosóján állítottuk ki.


Barabás Zója,
könyvtáros

 

Felolvasási maraton a csíkrákosi Cserei Mihály Általános Iskolában


A Cserei Mihály Általános Iskola ebben az évben is, immár negyedszer bekapcsolódott az olvasás-maratonba, amely 2009-ben indult a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a székelyudvarhelyi Cimbora Gyermekek Klubja kezdeményezésére.

Ebben az évben február 18-án Móricz Zsigmond műveinek felolvasásával folytatódott, melybe 151 csereis, valamint 19 pedagógus kapcsolódott be. A felolvasás a VIII-osok próbavizsgája miatt az osztályokban zajlott, de az iskola könyvtárában folytatódott, míg az óvodai csoportoknak  a saját termükben, játékosan, bábok segítségével történt a meseolvasás.
 Elsősorban az Légy jó mindhalálg című ifjúsági regényre irányítottuk  a figyelmet, de olvastunk részleteket az Árvácska című regényből, a  Hét krajcár című novellából, a Tündérkert című trillógiából, az Árvacska című regényből, de más novelláiból is, mint “Első nap az iskolában” valamint meséket az Erdő-mező világa című könyvből. A kicsiknél az Iciri-piciri, A török és a tehenek,valamint más, kevésbé ismert verses meséje is előkerült.
 A gyermekek megtekinthették a Móricz Zsigmond műveiből rögtönzőtt kiállítást, élmény volt számukra, hogy írhattak a könyvtár vendégkönyvébe.

 Elnyerte az I-III osztályosok tetszését tetszését Birta Tünde tanítónő felolvasása, ugyanis Regián Melinda tanítónővel a gyerekek felszabadultan el is játszhatták A török és a tehenek című verset.

Minden résztvevő személyre szóló könyvjelzőt kapott ajándékba, saját nevére kitöltve, ami egyben azt is bizonyítja, hogy részese volt a közös olvasásnak

A rendezvény célja volt, hogy akik szeretünk olvasni, egyre többen részt vegyünk a közös olvasásban, és továbbadhassuk az olvasás örömét. Jó volt megosztani az olvasás örömét másokkal.
Azt gondolom, mindannyiunknak élmény volt. 

Csíkrákos, 2014. február 18.                 
 Pálosi Veronika
könyvtár-vezető

2014. március 6., csütörtök

Felolvasó-maraton a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban
Több mint 500 diák és pedagógus vett részt 2014. február 18-án a felolvasó maratonon a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban, beleértve a betfalvi és a fiatfalvi alegységeinket is. 

Idén Móricz Zsigmond író emléke előtt tisztelegtünk, aki 135 évvel ezelőtt született. Így az ő műveiből olvasott gyerek és felnőtt egyaránt. A rendezvény nagy előnye az együtt olvasás örömén kívül az, hogy itt nem csak a jó képességű diákok vehetnek részt, hanem bárki, aki olvasni tud és szeret.
Az elemi tagozaton Móricz Zsigmond meséket olvastak a diákok az iskola könyvtárában, az V- VIII osztályosok a Légy jó mindhalálig című regénnyel, a felsősök pedig elbeszélésekkel kapcsolódtak be az olvasói láncba.
Mint minden évben, idén is könyvjelzőt kapott az, aki részt vett ezen a kellemes eseményen.

Hatos Melinda,
könyvtáros 


2014. március 4., kedd

ReMeK-e-hírlevél 2014/3. számából

Sebestyén Péter: Tüzet hoztam! – könyvbemutató
Sebestyén Péter Tüzet hoztam! című kötete már a harmadik a Biblikus gondolatok alcímet viselő sorozatban. A kolozsvári Verbum Kiadó gondozásában tavaly megjelent kötetet 2014. február 6-án népes közönség előtt mutatták be Csíkszeredában, a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A kötet utószavát jegyző Balog László, a Sapientia EMTE csíkszeredai tagozata könyvtárának igazgatója ismertette a szerzőt, értékelte munkásságát. A találkozó moderátorának szerepét Bács Béla János vállalta, aki a szerzővel és Balog Lászlóval többek között az erdélyi egyházi irodalom jelenlegi helyzetéről beszélgetett.
Forrás és teljes cikk itt: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/95/tuzet-hoztam--sebestyen-peter-uj-konyvet-mutattak-be-konyvtarunkban
Forrás: http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/lelki-utravalok-peter-patertol 

Bálint-nap, ahogy anagykönyvben meg van írva
Február 14. alkalmából sokan sokféleképpen ünnepelnek, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár immáron hat éve teremt lehetőséget minden évben, hogy Balassi Bálint munkásságát újrafelfedezzék az érdeklődők. Az intézmény rendezvényeiről és terveiről Szőcs Endre, a könyvtár igazgatója és Szabó Károly, a látvány- és hangzóanyagrészleg vezetője számolt be.
Elmondták, hogy a Bálint-napi Balassi-fesztiválhoz mintegy hat évvel ezelőtt csatlakoztak, a http://www.balassi.eu honlapon megjelent felhívásra, és azóta évente különféle rendezvényekkel emlékeznek meg Balassi Bálintról, Bálint-napon. Volt már felolvasóest, volt régizenei előadás Balassi megzenésített költeményeiből, de volt hanglemezről lejátszott anyag is, kiállítás is Balassi-költemények ihlette illusztrációkból, idén pedig könyvkiállítással és „Bálint-kártyákkal” tisztelegtek.
A könyvkiállításon a magyar reneszánsz neves alakjának műveit tekinthették meg a látogatók, amelyek egy része a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából származik, de ezen régi könyvek mellett a könyvtár saját, újabb kiadású könyveit is kiállították. Habár az idei kiállítás újdonságnak számít, az már kevésbé, hogy a könyvtár egy határon túlról induló programba kapcsolódik be.
Az intézmény vezetői elmondták, hogy szerveztek már közös kiállítást a Petőfi Irodalmi Múzeummal, járt erre vándorbusz, résztvevői voltak a Nagy Könyv akciónak is. Aprólékosan tervezett és következetes tevékenységre utal az, hogy az egyes programokat folyamatosan rendezik meg, például kétszer volt már A Nagy Versmondás Udvarhelyen, több ízben volt alkalmuk „hanyagnak lenni” a Veszíts el egy könyvet akcióban. Már hét éve várhatják nagy izgalommal az éves Tres Court – Nagyon Rövid Filmek nemzetközi fesztivált, amelyet a Romániai Francia Intézettel együttműködésben szerveznek meg, de az udvarhelyi könyvtár a Filmtettfeszt házigazdáinak sorába is belépett. Fontos újítás a Rukkola mozgalomhoz való csatlakozás, az itteni könyvbarátok örvendhetnek a saját happontnak, és más rendezvények mellett idén a Móricz Zsigmondról elnevezett felolvasómaratonon is részt vettek.
Testvérkönyvtári kapcsolatokat is ápolnak, aktív szakmai szervezeti tevékenységet fejtenek ki a lehetőségekhez mérten, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete kereteiben is, alkalmanként részt vesznek határon túli képzéseken, gyűléseken, konferenciákon, könyvtárosi, irodalmi és művészeti egyesületekkel tartanak kapcsolatokat, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, kiállításokat, előadásokat és filmbemutatókat szerveznek.
Természetesen a kapcsolatok nem csak kifelş irányulnak. A 2013-as számok szerint összesen 15 374 tagja van a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárnak, 1099-en csatlakoztak tavaly, az aktív olvasók száma 4103, ők 62 095 dokumentumot kölcsönöztek vagy tanulmányoztak. Számukra és a jövőben csatlakozók számára is szeretnének néhány újítást bevezetni, a belső tereket csinosítani, szépíteni, ezáltal kellemesebb légkört, barátságosabb, hangulatosabb miliőt teremteni az olvasók számára. Ugyanakkor pályázati úton szeretnének szakkönyveket beszerezni, de a nemrég megszakadt olvasótábort is felélesztik, hisz a visszajelzések arra utalnak, hogy nagy szükség van rá.
Az elmúlt évben vezették be a támogatói olvasói kártyát, amely nemcsak az olvasót segíti (hisz kedvezményekben részesül különböző üzletekben és szolgáltatóknál), de a könyvtárat is. Az elmúlt évben ebből több mint 2000 lejre sikerült új könyveket és műsoros DVD-ket vásárolni. Az olvasók érdekeit továbbá helyi szintű kapcsolatok kiépítésével is szolgálják: a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár kitűnő kapcsolatokat ápol a helyi kulturális intézményekkel is (a mostani kiállítás is ennek eredménye), de folyamatos munkakapcsolatban állnak a helyi önkormányzattal, illetve a székelyudvarhelyi illetőségű Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal és a Kájoni János Megyei Könyvtárral is. A közintézmények mellett civil szervezetekkel is együtt dolgoznak, sőt a nem intézményesített csoportok is partnereik egy-egy programban.
Ez a példás közös munka is hozzájárult ahhoz, hogy a könyvtár népszerű hellyé váljon: tavaly összesen 37 471 személy vette igénybe a könyvtár ingyenes szolgáltatásait (kölcsönzők, olvasók, Biblionet-felhasználók, látogatók, csoportok stb.). 67 közművelődési programot szerveztek a könyvtár falai között, ezeken összesen 2430 személy vett részt. A www.biblioudv.ro honlapot 5578 IP-címről látogatták meg. A felsorolt számok mellett azonban érdemes megfogadni Szőcs Endre javaslatát is: „Azt hiszem, hogy a számok önmagukban keveset jelentenek. Ezért arra kérnék minden olyan személyt, aki azt hiszi, hogy az internet, az e-book stb. kiszorítja a könyvtárat, jöjjön el hozzánk és töltsön nálunk egy napot!”
Forrás: http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Balint-nap-ahogy-a-nagykonyvben-meg-van-irva-Udvarhelyszek-980

Magyarország lesz a 33. Isztambuli Nemzetközi Könyvvásár díszvendége
A török szervezők és a Balassi Intézet megállapodása alapján 2014 novemberében Magyarország díszvendégként lesz jelen a 33. Isztambuli Nemzetközi Könyvvásáron. Ez a könyves seregszemle az ország legfontosabb könyvszakmai eseménye, amely nemcsak minőségi szempontból kiemelkedő program, de a látogatók nagy száma miatt is különösen fontos. A könyvvásárra, amelyen tavaly összesen 28 ország képviseltette magát, 450 ezernél is többen látogattak el. Magyarország először 2012-ben állított ott külön standot, és az elmúlt két évben az egyik legnagyobb érdeklődést a magyar irodalom iránt mutatták a török olvasók.
Forrás: http://forrasradio.hu/hazank-lesz-a-33-isztambuli-nemzetkozi-konyvvasar-diszvendege
http://konyves.blog.hu/2014/02/13/magyarorszag_lesz_a_diszvendege_az_isztambuli_konyvvsarnak

 Könyvtárakat népszerűsítő versenyt szerveztek
A jászvásári Spiru Haret Pedagógusok Házának és a Kovászna megyei Csutak Vilmos Pedagógusok Házának könyvtára országos könyvtárnépszerűsítő vetélkedőt indított diákok számára.
Az ország iskolai könyvtárairól szóló háromperces kisfilmet kellett beküldeniük a diákoknak a 2014. február 28-i határidőig. A fiatalok által készített filmek az iskolai könyvár hasznosságát és felszereltségét hivatottak ábrázolni – tájékoztatott László Emese szervező. Tájékoztatása szerint Háromszékről nyolc tanintézmény nevezett be a vetélkedőre: Sepsiszentgyörgyről, Kovásznáról, Zágonból és Barótról is. A résztvevőknek fel kellett tölteniük alkotásaikat a Youtube videomegosztóra is.
A megyei szakasz zsűrizése március 14–19. között zajlik, és csak az első helyezett vehet majd részt az országos megmérettetésen – tette hozzá a könyvtáros.
Forrás: http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/konyvtarakat-nepszerusito-versenyt-szerveztek

Megújult a gyergyói könyvtár
Felújított termekben fogadják gyermek és felnőtt olvasóikat a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár munkatársai, akik több mint ötvenezer könyvet mozgattak meg. Három hétig csupán a gyermekrészleg és az internethasználatra fenntartott terem volt látogatható a könyvárban a felújítási munkálatok miatt. „Ez idő alatt a korábbi olvasótermet a gyermekrészleg számára megnyitottuk, hiszen az intézmény gyakran fogad diákcsoportokat” – mondta el Keresztes Csongor igazgató.
A felnőttrészleg egyik szabadpolcos termét kifestették, ugyanakkor a könyveket is átrendezték oly módon, hogy a rendszer átláthatóbb legyen az olvasó számára. Sikerült felszabadítani a korábbi olvasótermet, amit ezután a gyermekrészleg használhat.
A könyvtár egyébként több mint százezer könyvvel rendelkezik, ebből közel 18 ezer gyermekkönyv. 2013-ban 1200 gyermekolvasót tartott számon az intézmény.
Forrás: http://kronika.ro/kultura/megujult-a-gyergyoi-konyvtar

Botrány a Román Nemzeti Könyvtárnál
Pár hónapja úgy tűnik, a román kormány intézkedései szabotálják néhány fontos intézmény, a Pedagógiai Könyvtár és a Román Nemzeti Könyvtár tevékenységét.
Románia legfontosabb könyvintézményében a könyvtárosok vészhelyzetben vannak. A Román Kulturális Minisztérium részéről ugyanis felszólítást kaptak, hogy a könyvtár adminisztrálásában lévő épület egy részét át kell adniuk a minisztériumnak.
A 2013. november 8-i, 862. számú kormányhatározat értelmében ugyanis a földszint és a félemelet teljes felületének egyharmada – tehát éppen az a felület, amelyet bérbe lehet adni kulturális célú rendezvények számára – a Kulturális Minisztériumhoz kerül, azzal az indokkal, hogy azok eddig nem voltak megfelelően adminisztrálva. Doina Stănescu, a Romániai Nemzeti Könyvtár Könyvtárosai Egyesületének elnöke szerint a kormánynak ez a rendelkezése, mindamellett, hogy megzavarja a Nemzeti Könyvtár tevékenységét, több érvényben lévő törvényt is sért. Az átvétel nem indokolt, az intézmény ugyanis nagyon jól adminisztrálta a szóban forgó felületet. A könyvtári épület egy részének adminisztrátoraként a Kulturális Minisztérium azonban bármilyen olyan célra is használhatja a felületet, amelyek nem voltak meghatározva az építkezési tervben, megváltoztatva ezzel az eredeti rendeltetést, és következésképpen megváltoztatva az Európai Fejlesztési Bankkal 2007. május 4-én kötött, 2007 augusztusában a 93317. számú kormányrendelettel jóváhagyott szerződésben meghatározott feltételeket, amely a kölcsön felhasználását kizárólag a Nemzeti Könyvtár építésére határozta meg. Végső soron ezek a dolgok az olvasók eltávolodását vonják maguk után.
Forrás: http://www.evz.ro/detalii/stiri/scandal-la-biblioteca-nationala-1084238.html

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: bakai.magdolna@gmail.com.


2014. március 1., szombat

Márciusi évfordulók 2014130 éve, 1274. március elsején hunyt el Michal Godra szlovák költő, nyelvész és politikus.

120 éve, 1894. március elsején hunyt el Ács Károly magyar költő, műfordító és folklorista.

90 éve, 1924. március másodikán született Renosz Aposztolidisz görög író, filológus és irodalomtörténész.

70 éve, 1944. március harmadikán hunyt el Dózsa Endre erdélyi magyar író, újságíró.

170 éve, 1924. március negyedikén született Joszip Jurčić szlovén író és újságíró.

395 esztendeje, 1619. március hatodikán született Hercule-Savinien Cyrano de Bergerac francia költő és drámaíró.

740 esztendeje, 1274. március hetedikén hunyt el Aquinoi Szent Tamás olasz Domokos-rendi szerzetes, teológus, író és keresztény filozófus.

90 éve, 1924. március hetedikén született Abe Kobó (Abe Kimifusza) japán író, költő. Ismert műve: A Homok asszonya.

85 éve, 1929. március hetedikén született Székely János erdélyi magyar költő, író, esszéíró, drámaíró és műfordító. Jelentős művei: Dózsa, Soó Péter bánata, A nyugati hadtest, Caligula helytartója stb.

80 éve, 1934. március hetedikén hunyt el Ernst Enno észt költő és ifjúsági író.

15 éve, 1999. március hetedikén hunyt el Palotás Dezső erdélyi magyar költő, író és újságíró.
                                                                                                                            
200 éve, 1814. március kilencedikén született Tarasz Sevcsenko ukrán költő, prózaíró, festő és grafikus.

140 éve, 1874. március kilencedikén született Lovik Károly magyar író, elbeszélő és újságíró.

50 éve, 1964. március tizedikén hunyt el Dallos Sándor magyar író, újságíró és forgatókönyvíró. Népszerű munkái a Munkácsy életrajzi regényei: Az aranyecset, A Nap szerelmese.

470 esztendeje, 1544. március tizenegyedikén született Torquato Tasso olasz költő. Legjelentősebb alkotása a Megszabadított Jeruzsálem eposza.

80 éve, 1814. március tizenkettedikén született Moldova György (Reif) zsidó származású magyar író, színműíró és újságíró.

130 éve, 1884. március tizenharmadikán született Hugh Seymour Walpole új-zélandi származású angol regényíró és novellista.

115 éve, 1899. március tizenharmadikán született Kodolányi János magyar író és újságíró. A műveinek jelentős része történelmi és mitológiai ihletettségű.

245 éve, 1769. március tizennegyedikén született Kármán József magyar író és ügyvéd. Legismertebb műve a Fanni hagyományai szentimentalista regénye.

160 éve, 1854. március tizennegyedikén született Alexandru M. Macedonski délszláv származású román költő, író, drámaíró és publicista.

70 éve, 1944. március tizennegyedikén hunyt el Nagy Dániel Erdélyben is munkálkodó magyar író és újságíró.

200 éve, 1814. március tizenötödikén hunyt el Tomás Jedlicka cseh író.

30 éve, 1984. március tizenhatodikán hunyt el Gyurcsó István felvidéki magyar költő.

380 esztendeje, 1654. március tizenhetedikén hunyt el Juris Mancelis lett költő és nyelvész.

200 éve, 1814. március tizennyolcadikán született Szigligeti Ede (Szathmáry József) magyar drámaíró, szinpadi rendező és műfordító. Legismertebb műve a Liliomfi.

160 éve, 1854. március tizenkilencedikén hunyt el Nagy Ignác magyar író, szerkesztő és műfordító.

245 éve, 1769. március tizenkilencedikén született Dayka Gábor magyar költő.

130 éve, 1884. március tizenkilencedikén hunyt el Elias Lönnrot finn botanikus, író, filológus, a Kalevala összegyűjtője.

250 éve, 1765. március huszadikán hunyt el Paolo Rolli olasz költő.

30 éve, 1984. március huszonharmadikán hunyt el Csuka Zoltán vajdasági magyar költő, szerkesztő, műfordító és irodalomtörténész.

330 esztendeje, 1684. március huszonnegyedikén született Bél Mátyás szlovák származású magyar író, történet- és földrajztudós. Ő készítette el az első nyomtatott székely-magyar rovásírásról szóló könyvet.

200 éve, 1814. március huszonnegyedikén született Arany László magyar költő és népmesegyűjtő.

170 éve, 1844. március huszonnegyedikén született Antoine Louis Camille Lemmonier belga költő, író és újságíró.

70 éve, 1944. március huszonnegyedikén született Kenéz Ferenc erdélyi magyar költő és író.

70 éve, 1944. március huszonnegyedikén született Tófalvi Zoltán székely-magyar író, újságíró és riporter.

310 esztendeje, 1704. március huszonötödikén született Faludi Ferenc magyar író költő és műfordító.

100 éve, 1914. március huszonötödikén hunyt el Fédéric Mistral (Frederi Mistrau) provanszál-francia (okcitán nyelven író) költő, író, szótáríró.

120 éve, 1894. március huszonhetedikén született Károly Sándor erdélyi magyar író, újságíró és nyomdász.

80 éve, 1934. március huszonhetedikén született Csurka István magyar író, dramaturg és politikus.

70 éve, 1944. március huszonnyolcadikán hunyt el Stephen Leacock angol származású kanadai esszéista, író és humorista.

60 éve, 1954. március huszonnyolcadikán hunyt el Francis Brett Young angol író, költő, drámaíró és zeneszerző.

20 éve, 1994. március huszonnyolcadikán hunyt el Eugen Ionescu (Eugène Ionesco) román származású francia író, az abszurd dráma és az abszurd színház megteremtője.

90 éve, 1924. március huszonkilencedikén született Otteiro Ottieri olasz író és színész.

170 éve, 1844. március harmincadikán született Paul Verlaine francia költő.

110 éve, 1904. március harmincadikán született Gereblyés László (Grünfeld) magyar költő, műfordító és szerkesztő.

100 éve, 1914. március harmincegyedikén hunyt el Christian Morgenstern német költő, író és műfordító.

Érdemes Tudni

275 éve, 1739. március harmadikán született Mártonnffi Mór Antal székely-magyar bukovinai székely faluk alapítója, iskolaalapító, a bukovinai szőlőtermesztés meghonosítója.

245 éve, 1769. március harmadikán született Bod Péter székely-magyar irodalomtörténész.

175 éve, 1839. március harmadikán született Krenner József magyar mineralógus és ásványkutató.

70 éve, 1944. március harmadikán született Vofkori László erdélyi magyar földrajztudós, földrajzi- és helytörténeti szakíró.

790 esztendeje, 1224. március ötödikén született Árpád-házi Szent Kinga (Kunigunda) magyar szent, Lengyelország és Litvánia védőszentje.

160 éve, 1854. március ötödikén jelent meg a Vasárnapi Újság című képes enciklopédikus hetilap első száma.

85 éve, 1929. március nyolcadikán Mihály Dénes magyar feltaláló szabadalmazása alapján rendezték meg Berlinben először a világon a mozgó televíziós közvetítést.

245 éve, 1769. március tizedikén hunyt el Páldi István erdélyi magyar nyomdász.

170 éve, 1844. március tizenharmadikán született Szentkatolnai Bálint Gábor székely-magyar nyelvész, az eszperantó nyelv magyarországi terjesztőinek lelkes képviselője.

105 éve, 1909. március tizenharmadikán született Jakab Antal erdélyi székely-magyar katolikus püspök.

20 éve, 1994. március tizenharmadikán hunyt el Benda Kálmán magyar történész és levéltáros.

220 éve, 1794. március tizennegyedikén született Bem József (Józef Zachariasz Bem) lengyel katonatiszt, az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc tábornoka.

150 éve, 1864. március tizennegyedikén született Kürschák József magyar matematikus.

120 éve, 1894. március tizenötödikén született Aba-Novák Vilmos magyar festő és grafikus.

120 éve, 1894. március huszadikán hunyt el Kossuth Lajos az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc vezetője.

55 éve, 1959. március huszadikán hunyt el Orbán János székely-magyar közíró és helytörténész.

105 éve, 1909. március huszonnegyedikén hunyt el Bándi Vazul székely-magyar történész, pedagógus és iskolatörténet író.

210 éve, 1804. március huszonhatodikán hunyt el Kempelen Farkas (Wolfgang von Kempelen) ír származású magyar feltaláló és polihisztor, a fonetika tudományának alapítója.

10 éve, 2004. március huszonhatodikán Csíkszereda önkormányzata természetvédelmi területté nyilvánította a „Zsögödfürdő-Csihányos-Kisvárdombja” 253 hektáros területet.

550 esztendeje, 1464. március huszonkilencedikén koronázták meg Magyarország nagy királyát, Hunyadi Mátyást, az akkori Közép-Európa legjelentősebb reneszánszkönyvtárának létrehozóját (Bibliotecha Corviana).