2014. március 1., szombat

Márciusi évfordulók 2014130 éve, 1274. március elsején hunyt el Michal Godra szlovák költő, nyelvész és politikus.

120 éve, 1894. március elsején hunyt el Ács Károly magyar költő, műfordító és folklorista.

90 éve, 1924. március másodikán született Renosz Aposztolidisz görög író, filológus és irodalomtörténész.

70 éve, 1944. március harmadikán hunyt el Dózsa Endre erdélyi magyar író, újságíró.

170 éve, 1924. március negyedikén született Joszip Jurčić szlovén író és újságíró.

395 esztendeje, 1619. március hatodikán született Hercule-Savinien Cyrano de Bergerac francia költő és drámaíró.

740 esztendeje, 1274. március hetedikén hunyt el Aquinoi Szent Tamás olasz Domokos-rendi szerzetes, teológus, író és keresztény filozófus.

90 éve, 1924. március hetedikén született Abe Kobó (Abe Kimifusza) japán író, költő. Ismert műve: A Homok asszonya.

85 éve, 1929. március hetedikén született Székely János erdélyi magyar költő, író, esszéíró, drámaíró és műfordító. Jelentős művei: Dózsa, Soó Péter bánata, A nyugati hadtest, Caligula helytartója stb.

80 éve, 1934. március hetedikén hunyt el Ernst Enno észt költő és ifjúsági író.

15 éve, 1999. március hetedikén hunyt el Palotás Dezső erdélyi magyar költő, író és újságíró.
                                                                                                                            
200 éve, 1814. március kilencedikén született Tarasz Sevcsenko ukrán költő, prózaíró, festő és grafikus.

140 éve, 1874. március kilencedikén született Lovik Károly magyar író, elbeszélő és újságíró.

50 éve, 1964. március tizedikén hunyt el Dallos Sándor magyar író, újságíró és forgatókönyvíró. Népszerű munkái a Munkácsy életrajzi regényei: Az aranyecset, A Nap szerelmese.

470 esztendeje, 1544. március tizenegyedikén született Torquato Tasso olasz költő. Legjelentősebb alkotása a Megszabadított Jeruzsálem eposza.

80 éve, 1814. március tizenkettedikén született Moldova György (Reif) zsidó származású magyar író, színműíró és újságíró.

130 éve, 1884. március tizenharmadikán született Hugh Seymour Walpole új-zélandi származású angol regényíró és novellista.

115 éve, 1899. március tizenharmadikán született Kodolányi János magyar író és újságíró. A műveinek jelentős része történelmi és mitológiai ihletettségű.

245 éve, 1769. március tizennegyedikén született Kármán József magyar író és ügyvéd. Legismertebb műve a Fanni hagyományai szentimentalista regénye.

160 éve, 1854. március tizennegyedikén született Alexandru M. Macedonski délszláv származású román költő, író, drámaíró és publicista.

70 éve, 1944. március tizennegyedikén hunyt el Nagy Dániel Erdélyben is munkálkodó magyar író és újságíró.

200 éve, 1814. március tizenötödikén hunyt el Tomás Jedlicka cseh író.

30 éve, 1984. március tizenhatodikán hunyt el Gyurcsó István felvidéki magyar költő.

380 esztendeje, 1654. március tizenhetedikén hunyt el Juris Mancelis lett költő és nyelvész.

200 éve, 1814. március tizennyolcadikán született Szigligeti Ede (Szathmáry József) magyar drámaíró, szinpadi rendező és műfordító. Legismertebb műve a Liliomfi.

160 éve, 1854. március tizenkilencedikén hunyt el Nagy Ignác magyar író, szerkesztő és műfordító.

245 éve, 1769. március tizenkilencedikén született Dayka Gábor magyar költő.

130 éve, 1884. március tizenkilencedikén hunyt el Elias Lönnrot finn botanikus, író, filológus, a Kalevala összegyűjtője.

250 éve, 1765. március huszadikán hunyt el Paolo Rolli olasz költő.

30 éve, 1984. március huszonharmadikán hunyt el Csuka Zoltán vajdasági magyar költő, szerkesztő, műfordító és irodalomtörténész.

330 esztendeje, 1684. március huszonnegyedikén született Bél Mátyás szlovák származású magyar író, történet- és földrajztudós. Ő készítette el az első nyomtatott székely-magyar rovásírásról szóló könyvet.

200 éve, 1814. március huszonnegyedikén született Arany László magyar költő és népmesegyűjtő.

170 éve, 1844. március huszonnegyedikén született Antoine Louis Camille Lemmonier belga költő, író és újságíró.

70 éve, 1944. március huszonnegyedikén született Kenéz Ferenc erdélyi magyar költő és író.

70 éve, 1944. március huszonnegyedikén született Tófalvi Zoltán székely-magyar író, újságíró és riporter.

310 esztendeje, 1704. március huszonötödikén született Faludi Ferenc magyar író költő és műfordító.

100 éve, 1914. március huszonötödikén hunyt el Fédéric Mistral (Frederi Mistrau) provanszál-francia (okcitán nyelven író) költő, író, szótáríró.

120 éve, 1894. március huszonhetedikén született Károly Sándor erdélyi magyar író, újságíró és nyomdász.

80 éve, 1934. március huszonhetedikén született Csurka István magyar író, dramaturg és politikus.

70 éve, 1944. március huszonnyolcadikán hunyt el Stephen Leacock angol származású kanadai esszéista, író és humorista.

60 éve, 1954. március huszonnyolcadikán hunyt el Francis Brett Young angol író, költő, drámaíró és zeneszerző.

20 éve, 1994. március huszonnyolcadikán hunyt el Eugen Ionescu (Eugène Ionesco) román származású francia író, az abszurd dráma és az abszurd színház megteremtője.

90 éve, 1924. március huszonkilencedikén született Otteiro Ottieri olasz író és színész.

170 éve, 1844. március harmincadikán született Paul Verlaine francia költő.

110 éve, 1904. március harmincadikán született Gereblyés László (Grünfeld) magyar költő, műfordító és szerkesztő.

100 éve, 1914. március harmincegyedikén hunyt el Christian Morgenstern német költő, író és műfordító.

Érdemes Tudni

275 éve, 1739. március harmadikán született Mártonnffi Mór Antal székely-magyar bukovinai székely faluk alapítója, iskolaalapító, a bukovinai szőlőtermesztés meghonosítója.

245 éve, 1769. március harmadikán született Bod Péter székely-magyar irodalomtörténész.

175 éve, 1839. március harmadikán született Krenner József magyar mineralógus és ásványkutató.

70 éve, 1944. március harmadikán született Vofkori László erdélyi magyar földrajztudós, földrajzi- és helytörténeti szakíró.

790 esztendeje, 1224. március ötödikén született Árpád-házi Szent Kinga (Kunigunda) magyar szent, Lengyelország és Litvánia védőszentje.

160 éve, 1854. március ötödikén jelent meg a Vasárnapi Újság című képes enciklopédikus hetilap első száma.

85 éve, 1929. március nyolcadikán Mihály Dénes magyar feltaláló szabadalmazása alapján rendezték meg Berlinben először a világon a mozgó televíziós közvetítést.

245 éve, 1769. március tizedikén hunyt el Páldi István erdélyi magyar nyomdász.

170 éve, 1844. március tizenharmadikán született Szentkatolnai Bálint Gábor székely-magyar nyelvész, az eszperantó nyelv magyarországi terjesztőinek lelkes képviselője.

105 éve, 1909. március tizenharmadikán született Jakab Antal erdélyi székely-magyar katolikus püspök.

20 éve, 1994. március tizenharmadikán hunyt el Benda Kálmán magyar történész és levéltáros.

220 éve, 1794. március tizennegyedikén született Bem József (Józef Zachariasz Bem) lengyel katonatiszt, az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc tábornoka.

150 éve, 1864. március tizennegyedikén született Kürschák József magyar matematikus.

120 éve, 1894. március tizenötödikén született Aba-Novák Vilmos magyar festő és grafikus.

120 éve, 1894. március huszadikán hunyt el Kossuth Lajos az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc vezetője.

55 éve, 1959. március huszadikán hunyt el Orbán János székely-magyar közíró és helytörténész.

105 éve, 1909. március huszonnegyedikén hunyt el Bándi Vazul székely-magyar történész, pedagógus és iskolatörténet író.

210 éve, 1804. március huszonhatodikán hunyt el Kempelen Farkas (Wolfgang von Kempelen) ír származású magyar feltaláló és polihisztor, a fonetika tudományának alapítója.

10 éve, 2004. március huszonhatodikán Csíkszereda önkormányzata természetvédelmi területté nyilvánította a „Zsögödfürdő-Csihányos-Kisvárdombja” 253 hektáros területet.

550 esztendeje, 1464. március huszonkilencedikén koronázták meg Magyarország nagy királyát, Hunyadi Mátyást, az akkori Közép-Európa legjelentősebb reneszánszkönyvtárának létrehozóját (Bibliotecha Corviana).


Nincsenek megjegyzések: