2014. április 1., kedd

Áprilisi évfordulók 2014


200 éve, 1814. április elsején született Erdélyi János magyar író, költő és ügyvéd.

205 éve, 1809. április elsején született Nyikolaj Vasziljevics Gogol ukrán gyökerekkel rendelkező orosz író. Fontosabb alkotásai: A holt lelkek, Az orr, A köpönyeg, A revizor.

80 éve, 1934. április másodikán született Gömöri György Angliában élő magyar irodalomtörténész, író és műfordító.

70 éve, 1944. április harmadikán született Farkas Árpád székely-magyar író, költő, szerkesztő és műfordító.

240 éve, 1774. április negyedikén hunyt el Oliver Goldsmith angol-ír költő, író és orvos.

125 éve, 1889. április negyedikén született Bach Gyula magyar újságíró, író és műfordító.

595 esztendeje, 1419. április ötödikén hunyt el Ferrer Szent Vince (San Vicent Ferrer) katalán író, Domokos-rendi szerzetes és prédikátor.

90 éve, 1924. április hatodikán született Méray Tibor Franciaországban élő magyar-francia író és újságíró.

60 éve, 1954. április hatodikán született Egyed Péter erdélyi magyar író, filozófus és kritikus.

70 éve, 1944. április nyolcadikán született Oberten János erdélyi magyar író, újságíró, műfordító és lapszerkesztő.

120 éve, 1894. április nyolcadikán született Uldariko Donadini olasz származású horvát író, drámaíró és novellista.

190 éve, 1824. április kilencedikén született Raphiel Erisztávi grúz költő, novellista és drámaíró.

100 éve, 1914. április kilencedikén hunyt el De Gerando Antonia francia származású magyar pedagógus, író és műfordító.

90 éve, 1924. április kilencedikén született Francisc Munteanu román író, forgatókönyvíró és filmrendező. Népszerű regényei: A kis szeplős, Marosmenti város, A szobrok sohasem nevetnek.

15 éve, 1999. április kilencedikén hunyt el Hegedűs Géza magyar író, irodalomtörténész, újságíró, költő, színházi szakíró és kritikus.

445 esztendeje, 1569. április tizedikén hunyt el Mikołaj Rej lengyel költő és drámaíró.

210 éve, 1804. április tizenegyedikén született Küzmics Miklós (Mikloš Küzmič) magyarországi szlovén vallási író, bibliafordító, a vend irodalmi nyelv megalapozója.

40 éve, 1974. április tizenkettedikén hunyt el Botár Béla székely-magyar költő és műfordító.

220 éve, 1794. április tizenharmadikán hunyt el Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort francia író.

270 éve, 1744. április tizennegyedikén született Gyenyisz Ivanovics Fonvizin orosz író és drámaíró. Ismertebb művei: A brigadéros, A kamasz.

85 éve, 1929. április tizenötödikén született Huszár Sándor erdélyi magyar író, színműíró, műfordító és szerkesztő.

 170 éve, 1844. április tizenhatodikán született Anatole France  (Jacques Anatole François Thibault) francia író, költő és kritikus.

70 éve, 1944. április tizenhatodikán született Oláh István erdélyi magyar költő, újságíró és lapszerkesztő.

460 esztendeje, 1554. április tizenhetedikén született Stephen Gosson angol szatirikus író, költő.


2014. április tizenhetedikén hunyt el Gabríel Garcia Marquez világhírű kolumbiai író, újságíró és politikus. Ismert alkotásai: Söpredék, Száz év magány, Szerelem a kolera idején stb.

150 éve, 1864. április tizennyolcadikán hunyt el Kazinczy Ferenc magyar író, publicista és műfordító.


195 éve, 11819. április tizenkilencedikén született Mentovich Ferenc magyar költő és filozófus.

190 éve, 1824. április tizenkilencedikén hunyt el az angolok egyik nagy költője George Gordon Byron.

55 éve, 1959. április tizenkilencedikén hunyt el Szabédi László (Székely) székely-magyar költő, filológus és műfordító.

140 éve, 1874. április huszadikán született Ürmösi Károly székely-magyar író, unitárius lelkész-esperes.

5 éve, 2009. április huszadikán hunyt el Lászlóffy Aladár erdélyi magyar költő, író, műfordító és szerkesztő.

115 éve, 1899. április huszonkettedikén született Vladimir Nabokov orosz származású amerikai író, műfordító, kritikus, lepkész és sakkfeladvány szerző.

120 éve, 1894. április huszonkettedikén született Camil Petrescu román író, drámaíró, költő és filozófus. Fontosabb művei: A szerelem utolsó, a háború első éjszakája, Prokusztész-ágy, Velencei történet, Szélleányok tánca.

460 esztendeje, 1554. április huszonharmadikán hunyt el Gaspara Stampa olasz költőnő.

450 esztendeje, 1564. április huszonharmadikán született William Shakespeare angol drámaíró, költő és színész, a drámaírás nagy mestere. Remekbe sikerült művei közül néhány: Rómeó és Júlia, Macbeth, Hamlet, Lear király, Othello, IV Henrik, III Richárd.

105 éve, 1909. április huszonnegyedikén született László Béla író, újságíró és szerkesztő.

110 éve, 1904. április huszonötödikén született Szilágy András bánsági magyar elbeszélő, riporter és orvos.

60 éve, 1954. április huszonötödikén hunyt el Joseph Hergesheimer amerikai naturalista író.

315 esztendeje, 1639. április huszonhatodikán hunyt el Jean Racine francia író és drámaíró. Legismertebb műve a Phaedra.

100 éve, 1914. április huszonhatodikán született Bernard Malamud amerikai zsidó író.

220 éve, 1794. április huszonnyolcadikán született Jósika Miklós erdélyi származású magyar író és újságíró. Ismert műve az Abafi.

25 éve, 1989. április huszonnyolcadikán hunyt el Cziffra Géza magyar író, költő és filmrendező. Munkáit magyar és német nyelven írta.

210 éve, 1804. április huszonkilencedikén hunyt el Edoardo Calvo olasz költő.


Érdemes Tudni

435 esztendeje, 1579. április elsején alapította meg Báthory István Litvánia ma is legnagyobb egyetemét Vilniusban.

230 éve, 1784. április negyedikén született Kőrösi Csoma Sándor világhírű székely-magyar nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, az első angol-tibeti szótár és nyelvtan megalkotója. Ő az egyetlen nyugati bodhisattva (buddhizmus „szentje”).

60 éve, 1954. április ötödikén született Xántus Gábor erdélyi magyar filmrendező, forgatókönyvíró, rendező és operatőr.

200 éve, 1814. április hatodikán született Ybl Miklós, a XIX. sz. magyar építészet kiemelkedő képviselője.

125 éve, 1889. április hetedikén született Khell István, székely-magyar irodalomtörténész és műfordító.

150 éve, 1864. április tizedikén született Bernády György gyógyszerész, jogász és politikus. Marosvásárhely polgármestereként új imást adott a városnak. Több máig is létező tekintélyes épület, az akkori csatornázás és közvilágítás szorgalmazója volt.

50 éve, 1964. április tizenegyedikén ünnepelték meg először a Magyar Költészet Napját. József Attila tiszteletére választották eme napot.

90 éve, 1924. április tizenegyedikén született Csetri Elek erdélyi magyar történész és szerkesztő.

115 éve, 1889. április tizenharmadikán született Bakk Elek székely-magyar orvosi szakíró, tervet készített Székelyudvarhely fürdővárossá alakítására.

120 éve, 1894. április tizenharmadikán született Derkovits Gyula magyar festő és grafikus.

120 éve, 1894. április huszonkettedikén hunyt el Simon Péter Jukundián székely-magyar zenetanár, zenei író, kántornevelő.

25 éve, 1989. április huszonkettedikén hunyt el Kulin György magyar csillagász, szakíró, kisbolygók és egy üstökös felfedezője.

85 éve, 1929. április huszonharmadikán született Máthé Balázs, villamosmérnök, műszaki író.

200 éve, 1814. április huszonegyedikén született Egressy Béni (Galambos Benjámin), zeneszerző, író és színész. Ő zenésítette meg Vörösmarty Mihály Szózat című költeményét.

260 éve, 1758. április huszonnyolcadikán született Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és könyvtár alapítója.

25 éve, 1989. április huszonnyolcadikán hunyt el Cziffra Géza magyar író, költő és filmrendező. Munkáit magyar és német nyelven írta.

85 éve, 1929. április huszonkilencedikén született Kiss Ervin, székely-magyar orvosi szakíró és grafikus.
Nincsenek megjegyzések: