2014. április 24., csütörtök

BESZÁMOLÓ a „2014 – ÉV KÖNYVTÁRA” VERSENYRŐL
2014. április 2.-án, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házában zajlott le a „2014- Az év könyvtára” („Biblioteca Anului – 2014”) elnevezésű verseny díjkiosztó ünnepsége.            „Az év könyvtára - 2014” elnevezésű verseny 2013. december 6-án vette kezdetét. A kétfordulós verseny az 5-8. és 9-12. osztályban járó diákok számára indult, melynek először megyei szakaszán mérettettek meg azon kisfilmek, amelyeket a diákcsapatok beküldtek. A verseny oktatási, kulturális-művészeti jellegénél fogva arra próbált rávilágítani, hogy mennyire lényeges, kulcsfontosságú szerepe van az iskolai könyvtárnak egy adott oktatási intézményben. A 6-7 fős diákcsapatok azt kellett tehát az alig 3 perces kisfilmükben kifejtsék, hogy miért fontos számukra az iskolai könyvtár, miben különbözik az ők könyvtáruk másokétól, hogyan segíti őket a könyvtár abban, hogy ők aztán jól informált, felelős, aktív felnőttekké váljanak az életben, társadalomban, ahol élnek, hogyan segíti őket az olvasás saját értelmi-, szakmai- , személyiségfejlődésükben stb.
            A versenyt a jászvásári „Spiru Haret” Pedagógusok Háza kezdeményezte, amelyhez partnerként és megyei szervezőként a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára is társult. A kisfilmek – ahogyan a verseny szabályzata előírta –, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Facebook oldalán lettek közzétéve, majd az első 5 legtöbb szavazatot kapott film került zsűrizésre, s ezekből került ki aztán az első három legjobb. Az országos szakaszra mindkét kategória első helyezettje jutott tovább. 
            A Hargita megyei „Az év könyvtára - 2014” első helyezését 5-8.-as kategóriában a maroshévízi „Sf. Ilie” Általános Iskola diákjai kapták, a líceumi kategóriában pedig a csíkszeredai „Nagy István” Művészeti Líceum „007-es Művészek” csapatja bizonyult a legjobbnak.

            Végezetül a verseny koordinátoraként elmondhatom, hogy a diákok nagy élvezettel, örömmel dolgoztak a filmeken, s bár tanáraik, könyvtárosaik segítségével jött létre a 3 perces kisfilm, mindenki egyénileg, saját véleményével, tudásával járult hozzá a film létrejöttéhez. A gyerekek, fialatok tele voltak ötletekkel, élményekkel, s ami a legfontosabb megértették, elmélyítették a verseny célkitűzéseit, fontosságát, ezt továbbítva környezetüknek, iskolatársaiknak, barátaiknak.

Márdirosz Ajka-Klára
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára

Nincsenek megjegyzések: