2014. április 9., szerda

Módszertani gyűlés Székelykeresztúron
2012. április harmadikán a második Udvarhely-Keresztúri körzeti módszertani könyvtárosi gyűlésre került sor, ahová a Csík körzeti könyvtárosokat is meghívták.
Könyvtárosokon kívül, az előadás jobb kimeneteléért, besegített az Orbán Balázs Gimnázium igazgatósága, személyzete és a kollégák is.
Szabó Miklós, az iskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kihangsúlyozta, hogy nagyon örül annak, hogy iskolájuk helyet adhatott eme rendezvénynek. Dáné Szilárd magyar és könyvtár szakos tanfelügyelő köszöntőbeszéde után értékelte azt, hogy újból megrendezésre került a módszertani nap. Majd Hatos Melinda, az iskolai könyvtáros házigazda köszöntötte az egybegyűlteket.


A vendégek fogadtatására az iskola diákjai egy kis műsorral készültek. Volt szavalás, néptánc és népdal is.Hatos Melinda a hangulatos kis műsort követően megtartotta előadását. Az olvasás ösztönzése könyvtáros szemmel igen találó bevezetője volt az általa szervezett olvasótábornak. Az olvasótábor alaposan megrendezett és ezáltal könnyen kivitelezhető volt. A résztvevők zöme sok újdonsággal gazdagodott. Mai szemmel az  információáradat kellős közepében nagy kihívás az olvasás megszerettetése. A háromnapos tábort siker koronázta. Egyfajta tudatos keresésre és szelektálásra ösztönözte a résztvevőket. A diákok többségében megfogalmazódott az olvasás, mint elengedhetetlen elem a lelki és szellemi fejlődésben.

Másodiknak jómagam tartottam meg előadásom.  Felvázoltam néhány olvasásösztönző tevékenységet, amelyben a rendezvényeken túl fontos szerepet kap a mindennapos munka is. A legfontosabb, amit szem előtt tartok, még akkor is, ha kevés idő marad rá, a kommunikáció. A beszélgetés lehet rövid, de tartalmas. Elengedhetetlennek tartom továbbá a könykiállításokat egy évfordulóhoz kötve. A diákok számára útmutató egy bizonyos témakörön belül.  Ezt követően a rendezvények eredményességét taglaltam. A tanárkollégákkal való együttműködés mindig meghozta a gyümölcsét. Egyfajta erősítést adnak a munkámnak. A könyvbemutatók és író-olvasó találkozók pedig közelebb hozták a diákot a könyvek olvasásához. 

Harmadiknak  Botorok Ildikó beszélt az iskolájukban megtartott Bálint napi irodalmi vetélkedőről. Nagy kihívást jelentett számára, hiszen egy szakközépiskolában másként kell megközelíteni az olvasást, mint egy líceumban, vagy az I-VIII-as iskolákban. Itt az újrakezdés sem kizárt. A kiválasztott téma felkeltette a diákok érdeklődését. Nem is csoda, hiszen a szerelem örökzöld, nemcsak a közéletben, hanem az irodalomban is. Versek, idézetek, kisebb olvasmányok kerültek a vetélkedőre. A diákok zöme pedig érdeklődni kezdett azon költők, írók után, akiknek a műveiből felolvastak. 

Simó Ildikó, a szentegyházi Mártonffi János Általános iskola könyvtárosa hozzászólásában egy briliáns ötlettel toldotta meg az előadásokat. Az iskola  diákjai több éve járnak hozzá anyagot gyűjteni egy-egy osztály- vagy iskolakirándulást megelőzően. Itt nemcsak az útvonalról, hanem annak helyi nevezetességeiről, hozzá fűződő irodalmáról tallóznak össze anyagot, amely információkat, netán irodalmi műveket és azokból kivett részleteket a kirándulás alatt felolvasnak, elmondanak egymásnak, ezzel is színesebbé téve a kirándulást. Az anyaggyűjtés egyfajta agytágító is az érdeklődő diákok számára.

Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa elénk tárta olvasásösztönző módszerét az iskolában. Pontozó rendszerrel működő „verseny” alapján a diákok egyre több művet olvasnak el, évfolyamonként más elvárások alapján. Mindenképpen a kiolvasott műről egy könyvajánlót is készíteniük kell. A kialakított rendszer tapasztalatai szerint is elérte a kellő hatást. Természetesen a jutalom sem maradt el. Egyre többen kezdtek olvasni.

A bemutatók és hozzászólások után a könyvtárosok megosztották egymással szakmai tapasztalataikat az olvasásösztönzés terén. Dáné Szilárd, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség magyar és könyvtárszakos tanfelügyelője, összegezve a módszertani megbeszélést elmondta, hogy továbbra is szükség van a könyvtárosi összejövetelekre. Fontosnak tartotta a könyvtáros és a tanárkollégák kapcsolatát intézményen belül, ami szerint sokkal jobban kivitelezhető egy rendezvény, és nagyobb a sikerélmény.Borbé Levente
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

            Fényképezték:  Barabás Zója és Borbé LeventeA módszertani gyűlés programja:
  
1000 – 1045 köszöntőbeszédek, kis műsor a gimnázium diákjaniak előadásával
1045 – 1200 a prezentációk bemutatása
1200 – 1230 – az előadások témájával kapcsolatos megbeszélések
1230 – 1400 – vita a könyvtárosi munkák kiértékeléséről / munkatervek készítése
1400 – záróbeszéd 


Előadások témája
·         Olvasótábor a székelykeresztúri Orbán Balázs GimnáziumbanHatos Melinda, Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr
·         Próbálkozások az olvasás megszerettetéséreBorbé Levente, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda
·         Bálint napi irodalmi vetélkedőBotorok Ildikó, Eötvös József Szakközépiskola, Székelyudvarhely
·         Munkatervek elkészítéseKözös megbeszélés a könyvtáros házigazda irányításával

Nincsenek megjegyzések: