2014. május 1., csütörtök

Májusi évfordulók 201430 éve, 1984. május másodikán hunyt el Barabás Tibor magyar író és elbeszélő.

545 esztendeje, 1469. május harmadikán született Nicollo Machiavelli olasz író, filozófus és politikus.

100 éve, 1914. május negyedikén született Emanuel Roblès algériai születésű francia író, novellista, drámaíró és költő.

75 éve, 1939. május negyedikén született Ámosz Oz (Amos Klausner) izraeli zsidó író és újságíró.

60 éve, 1954. május negyedikén született Géczi János magyar író, költő és képzőművész.

510 esztendeje, 1504. május ötödikén született Stanislaw Hozjusz lengyel humanista költő, diplomata és teológus.

110 éve, 1904. május ötödikén hunyt el Jókai Mór magyar regényíró. Ismert művei: Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, Szegény Gazdagok, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok, Az arany ember, Sárga Rózsa stb.

105 éve, 1909. május ötödikén született Radnóti Miklós (Glatter) felvidéki születésű, zsidó származású magyar költő, prózaíró.

330 esztendeje, 1684. május hatodikán hunyt el Heimann Dullaert holland költő és festő.

110 éve, 1904. május hatodikán született Harry Martinson svéd költő és író.

140 éve, 1874. május hetedikén született Ilmari Kianto író és költő, a finn irodalom egyik meghatározó alakja.

270 éve, 1744. május nyolcadikán született Nikolaj Ivanovics Novikov orosz, újságíró és publicista.

150 éve, 1864. május kilencedikén született Feliks Brodowski lengyel író, irodalomkritikus és esszéíró.

120 éve, 1894. május kilencedikén született Én Miquel Llor Forquilla katalán költő, író és novellista.

365 esztendeje, 1649. május tizedikén született Pápai Páriz Ferenc magyar tanár, orvos, filozófus és szótáríró.

85 éve, 1929. május tizedikén született Kányádi Sándor székely-magyar költő, író, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

150 éve, 1864. május tizedikén született Ethel Lilian Voynich ír származású amerikai író, műfordító és zeneszerző.

110 éve, 1904. május tizenegyedikén született Vilis Lācis lett író és politikus.

50 éve, 1964. május tizenharmadikán hunyt el Tompa László székely-magyar költő és műfordító.

70 éve, 1944. május tizenharmadikán hunyt el Gulyás Pál magyar költő és irodalomtörténész.

40 éve, 1974. május tizenharmadikán hunyt el Szinetár György magyar író, költő, újságíró, filmrendező és dramaturg.

90 éve, 1924. május tizennegyedikén született Csepeli Szabó Béla magyar költő, író és újságíró.

120 éve, 1894. május tizenötödikén született Katherine Anne Porter amerikai írónő, esszéista és novellista.

150 éve, 1864. május tizenhatodikán hunyt el Nathaniel Hawthorne amerikai író és novellista.

30 éve, 1984. május tizenhatodikán hunyt el Irwin Shaw (Gilbert Shamforoff) orosz-zsidó származású amerikai író, drámaíró és novellista. Ismertebb regényei: Oroszlánkölykök, Gazdag ember – szegény ember.

120 éve, 1894. május tizenhetedikén született el Jánis Sudrabkalns lett költő, író és újságíró.

215 éve, 1799. május tizennyolcadikán hunyt el Pierre-Augustin Carin de Beaumarchais francia író és színműíró. Főbb művei: A sevillai borbély, Figaro házassága, A bűnös anya.

145 éve, 1869. május tizennyolcadikán született Dagesztánban Szulejmán Sztalszkij lezg népi költő.

1210 esztendeje, 804. május tizenkilencedikén hunyt el Alcuin (Albinus, Eahlwine) angol származású frank teológus, költő és tudós.

215 éve, 1799. május huszadikán született Honoré de Balzac a kiváló francia realista regényíró. Ismert művei: Goriot apó, Eugénie Grandet, Elveszett illúziók, A Nucingen ház, Parasztok, A vörös vendégfogadó.

100 éve, 1914. május huszadikán hunyt el Rafael Delgado mexikói író, újságíró, elbeszélő és színműíró.

95 éve, 1919. május huszonegyedikén született Fehér Klára magyar író, színdarabíró és újságíró.

75 éve, 1939. május huszonegyedikén született Lászlóffy Csaba erdélyi magyar költő, író, műfordító és esszéíró.

55 éve, 1959. május huszonegyedikén született Páll Szilárd erdélyi származású magyar író és szerkesztő.

50 éve, 1964. május huszonegyedikén hunyt el Tudor Vianu román esztéta, kritikus, irodalomtörténész, költő, esszéista, filozófus és műfordító.

155 éve, 1859. május huszonkettedikén született Arthur Conan Doyle skót író, a Sherlock Holmes detektívregények atyja.

45 éve, 1969. május huszonkettedikén hunyt el Indig Ottó erdélyi magyar származású, színműíró, forgatókönyvíró, újságíró, költő és elbeszélő.

100 éve, 1914. május huszonharmadikán született Erdélyi Ágnes (Glatter) zsidó származású magyar költő- és írónő.

110 éve, 1904. május huszonharmadikán született Palotai Boris magyar író- és költőnő.

95 éve, 1919. május huszonnegyedikén született Balogh László magyar író, költő és irodalomtörténész.

130 éve, 1884. május huszonötödikén született Jean-Richard Bloch francia író, költő és lap alapító.

95 éve, 1919. május huszonhatodikán hunyt el Gozsdu Elek szerb és román származású magyar elbeszélő, drámaíró.

130 éve, 1884. május huszonhetedikén született Max Brod német nyelvű zsidó író és műfordító és zeneszerző. Franz Kafka műveinek őrzője és népszerűsítője.

120 éve, 1894. május huszonhetedikén született Louis-Ferdinand Céline (Destouches) francia író és orvos.

 270 éve, 1744. május huszonnyolcadikán született Zavirasz György (Georgios Zaviras) görög származású magyar történetíró, kereskedő és könyvtártámogató.

235 éve, 1779. május huszonnyolcadikán született Thomas Moore ír származású angol költő és író.

140 éve, 1874. május huszonkilencedikén született Gilbert Keith Chesterton angol író, költő, újságíró, könyvillusztrátor és esszéíró.

420 esztendeje, 1594. május harmincadikán hunyt el Balassi Bálint, a magyar költészet kiemelkedő egyénisége.

270 éve, 1744. május harmincadikán hunyt el Alexander Pope angol költő, író és műfordító.

45 éve, 1969. május harmincadikán hunyt el Benedek Marcell magyar író, irodalomtörténész és műfordító.

160 éve, 1854. május harmincegyedikén született Thomas Stinson Jarvis kanadai angol író, esszéíró és publicista.

195 éve, 1819. május harmincegyedikén született Walt Whitman, az észak-amerikai költészet kimagasló alakja.


Érdemes Tudni

65 éve, 1949. május elsején hunyt el Dobos Ferenc erdélyi magyar történész és költő.

100 éve, 1914. május harmadikán született Csűrős István erdélyi magyar botanikus.

210 éve, 1804. május negyedikén tartotta meg Bolyai Farkas székfoglaló beszédét, mint a matematika, fizika és kémia meghívott professzora a marosvásárhelyi főtanodán.

25 éve, 1989. május kilencedikén hunyt el Kárteszi Ferenc magyar matematikus, a Bolyai János munkájáról írt Appendix. A tér tudománya kötet szerkesztője.

60 éve, 1954. május tizedikén hunyt el Papp Viktor erdélyi magyar zeneíró, zenekritikus és szerkesztő.

60 éve, 1954. május tizedikén született Létay László erdélyi magyar műépítész és építészeti szakíró.

165 éve, 1849. május tizenhatodikán született Tivai Nagy Imre székely-magyar gazdasági szakember, közíró és szerkesztő.

70 éve, 1944. május tizennyolcadikán Márton Áron, csíki székely-magyar római katolikus püspök a kolozsvári Szent Mihály templomban elmondott beszédében elítélte a zsidóellenes intézkedéseket.

70 éve, 1944. május huszadikán született Ágoston Hugó erdélyi magyar fizikus, szerkesztő és újságíró.

35 éve, 1979. május huszonötödikén hunyt el Benedek Simon (P. Benedek Fidél) székely-magyar ferences szerzetes, történész és teológiai szakíró.

165 éve, 1849. május huszonhetedikén jelen meg Bem tábornok jóváhagyásával a székelyföldi Hadi Lap, amelyet a csíksomlyói ferences nyomdában adtak ki. Az újságot Gál Sándor ezredes kezdeményezte, és Biró Sándorral voltak a lap szerkesztői.

50 éve, 1964. május harmincadikán hunyt el Szilárd Leó (Spitz) zsidó származású magyar-amerikai atomfizikus és biofizikus.Nincsenek megjegyzések: