2014. június 1., vasárnap

Júniusi évfordulók 2014200 éve, 1814. június elsején született François Ponsard francia drámaíró, költő és író.

330 esztendeje, 1684. június másodikán született Blázy János (Blahoszlav, Ján Blasius) szlovák evangélikus lelkész és költő, fordító.

90 éve, 1924. június harmadikán hunyt el Franz Kafka csehországi német nyelvű zsidó író és elbeszélő. Kiemelkedő alkotásai: Az átváltozás, Az éhezőművész, A per, A kastély, Amerika (Az elkallódott fiú).

70 éve, 1944. június harmadikán hunyt el Erdélyi Ágnes (Glatter) magyar költőnő és írónő.

50 éve, 1964. június harmadikán hunyt el Frans Eemil Sillanpää finn író és költő. Ismert alkotása: Emberek a nyári éjszakában.

110 éve, 1904. június negyedikén született Alvah Cecile Bessie amerikai író, újságíró és forgatókönyvíró.

215 éve, 1799. június hatodikán született Alekszandr Szergejevics Puskin költő, író és drámaíró, az orosz irodalom kiemelkedő alakja. Ismert alkotásai: A kaukázusi fogoly, Poltava, Anyegin stb.

115 éve, 1899. június hatodikán született Reiter Róbert (Franz Liebhard) erdélyi német költő, műfordító, helytörténész, lapszerkesztő és dramaturg, aki műveinek egy részét magyar nyelven is írta.

220 éve, 1794. június nyolcadikán született Gottfried August Bürger német költő és író. Népszerű alkotása a Münchaussen báró kalandjai.

80 éve, 1974. június kilencedikén született Thinsz Géza svédországi magyar író, költő és műfordító.

40 éve, 1974. június kilencedikén hunyt el Miguel Ángel Asturias guatelamai költő, író és diplomata.

45 éve, 1969. június tizedikén hunyt el Dadányi György erdélyi magyar származású író és újságíró.

40 éve, 1974. június tizedikén hunyt el Keszthelyi Zoltán magyar költő, író és újságíró.

115 éve, 1899. június tizenegyedikén született Kavabata Jaszunari japán író.

150 éve, 1864. június tizenkettedikén született Balogh György erdélyi (barcasági) magyar író, népköltő és topográfus.

85 éve, 1929. június tizenkettedikén született Anne Frank zsidó származású német lány, aki naplója által lett világhírű.

45 éve, 1969. június tizenkettedikén hunyt el Tersánszky Józsi Jenő magyar író. Legismertebb művei a Kakukk Marci és a Misi Mókus kalandjai.

340 esztendeje, 1674. június tizenharmadikán született Prosper Jolyot de Crébillon francia költő, író és színpadi szerző.

150 éve, 1864. június tizenharmadikán hunyt el Henryk Dembiński  (Dembinszky Henrik) lengyel emlékiratíró, és szabadságharcos.


170 éve, 1844. június tizenötödikén hunyt el Thomas Campbell  skót költő.

125 éve, 1889. június tizenötödikén hunyt el Mihai Eminescu román költő, író, színműíró és újságíró. Ismertebb alkotásai: A tó, Esthajnalcsillag, Vágy, Este a dombon, Kint megremeg a nyárfaág, Óda, Könnyfia széplegény, Szárnyaszegett géniusz, Szegény Dionisz stb.

120 éve, 1894. június tizenhatodikán született Mahmud Tejmúr egyiptomi elbeszélő, regényíró és színműíró.

45 éve, 1969. június tizenhetedikén hunyt el Gurgen Maari örmény költő és író.

45 éve, 1969. június tizedikén hunyt el Sinka István magyar költő, író, lapalapító.

110 éve, 1904. június tizennyolcadikán hunyt el Sami Frashëri albán, de török nyelven is író, filozófus, drámaíró, publicista és szótáríró.

80 éve, 1934. június tizenkilencedikén született Pusztai János (Pászkán János) erdélyi magyar író, újságíró és költő.

115 éve, 1899. június tizenkilencedikén született George Călinescu román író, kritikus, publicista és történetíró.  Fontosabb művei: Otília titka,  Szegény Ioanide, A fekete komód, A román irodalom története.

35 éve, 1979. június tizenkilencedikén hunyt el Passuth László magyar író és műfordító. Népszerű alkotásai: Esőisten siratja Mexikót, Nápolyi Johanna, Ravennában temették Rómát.

210 éve, 1804. június huszonegyedikén született Johann Gabriel Seidl osztrák költő, mesemondó, drámaíró és régész.

110 éve, 1804. június huszonkettedikén született Michal Choromanski lengyel író és drámaíró.

180 éve, 1834. június huszonharmadikán született Alexandru Odobescu román prózaíró, régész és politikus.

35 éve, 1979. június huszonnegyedikén hunyt el Örkény István zsidó származású magyar író, drámaíró és gyógyszerész, a magyar abszurd dráma megteremtője. Ismert alkotásai: Macskajáték, Tóték, és az egyperces novellái.

150 éve, 1864. június huszonötödikén született Laurids Waldemar Bruun dán író.

130 éve, 1884. június huszonötödikén született Gyóni Géza magyar költő és újságíró.

200 éve, 1814. június huszonhatodikán született Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, publicista és politikus. Ismert művei: Özvegy és leánya, A rajongók, Zord idő.

145 éve, 1869. június huszonhetedikén született Waclaw  Gąsiorowski (Wieslaw Sclavus) lengyel író, újságíró, esszéista és forgatókönyvíró.

120 éve, 1894. június huszonhetedikén született Lévay Lajos erdélyi magyar író, helytörténész és pedagógus.

130 éve, 1884. június huszonnyolcadikán hunyt el Táncsics Mihály (Mihajlo Stančić) szlovák és horvát származású magyar író, publicista és politikus.

135 éve, 1879. június huszonkilencedikén született Móricz Zsigmond magyar író, színműíró és újságíró. Ismert alkotásai: A hét krajcár, Sári bíró, Tragédia, Sárarany, Az Isten háta mögött, Szegény Emberek, Légy jó mindhalálig, Rokonok, Egyszer jóllakni, A boldog ember, Erdély-trilógia stb.

130 éve, 1884. június harmincadikán született Szép Ernő magyar író, költő, újságíró és színműíró.

130 éve, 1869. június harmincadukén született Georges Duhamel francia író, költő és orvos.

Érdemes Tudni

100 éve, 1914. június elsején hunyt el Feszty Árpád magyar festő.

115 éve, 1899. június harmadikán született Békésy György magyar biofizikus.

95 éve, 1919. június kilencedikén született Écsy László János OFM, erdélyi magyar Ferenc-rendi szerzetes, csíksomlyói házfőnök, tartományfőnök, hitszónok és vallási szakíró.

25 éve, 1989. június tizenegyedikén hunyt el Gergely János erdélyi magyar botanikus és természettudományi szakíró.

430 esztendeje, 1934. június tizenharmadikán hunyt el Zsámboky János (Johannes Sambucus) magyar történetíró, orvos és polihisztor, a levélírás kiemelkedő képviselője.

160 éve, 1854. június tizenharmadikán született Boldizsár Piroska székely-magyar pedagógus, az erdélyi kancellária hivatalnoka, író, a „Magyar Asszonyok Könyvtára” alapítója, amelyet jelenleg az O.SZ.K. őriz.

70 éve, 1944. június tizenhetedikén született Száva Tibor Sándor, székelyföldi magyar-örmény gépészmérnök, műszaki szakíró, helytörténész és lapszerkesztő.

80 éve, 1934. június tizennyolcadikán hunyt el Derkovits Gyula magyar festő és grafikus.

95 éve, 1919. június huszadikán hunyt el Csontváry Kosztka Tivadar felvidéki születésű magyar festő.

90 éve, 1924. június huszonkettedikén született Ferenczi Géza erdélyi magyar régész és művelődéstörténész.

10 éve, 2004. június huszonharmadikán hunyt el Izsák József székely-magyar irodalomtörténész és irodalomkritikus.

120 éve, 1894. június huszonnegyedikén született Veress Anna székely származású magyar politikus és római katolikus szerzetes.

120 éve, 1894. június huszonötödikén született Hermann Oberth erdélyi szász származású német fizikus, az űrkutatás egyik úttörője.

85 éve, 1929. június huszonötödikén született Pál Árpád székely-magyar matematikai és csillagászati szakíró, tankönyvíró, fordító.


150 éve, 1864. június huszonkilencedikén született Korody Péter székely-magyar paptanár, szakíró és szerkesztő.

70 éve, 1944. június huszonnyolcadikán, több mint ötven esztendő után jelent meg utoljára az akkori Csíkszék egyetlen lapja, a Csíki Lapok.Nincsenek megjegyzések: