2014. szeptember 23., kedd

Mindent a könyvtárainkért

A 2014. szeptember 19-20. közötti kilencedik Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése. A rendezvény a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban volt megtartva.

    A kétnapos szakmai tanácskozás fő témája az életképes könyvtár volt. A tanácskozás a könyvtárosi élet hétköznapjaiban felvetődő kérdések, lehetőségek és megoldások jegyében zajlott, amelyet a könyvtárak zökkenőmentes működéséhez szükséges elképzelések, tapasztalatok és gyakorlatba ültetett tevékenységek kerekítettek ki.

    Az előadások alatt elhangzottakban hangsúlyt kapott a könyvtártámogatás hiányának egyféle megoldása, hiszen országszinten nem fedi a szükségesnek vélt dokumentumokra s más egyéb fontos használati és fogyó eszközre sem a könyvtári fejlesztésekre szánt alap. Ilyenkor a  könyvtáraknak komoly stratégiát kell kidolgozniuk. Minden anyagi segítséget és a könyvtár munkáját megkönnyítő eszközt, valamint az állományfrissítéshez szükséges bármilyen megoldást  beleértve a gazdaságos pénzelosztástól az adományokon át a reklámozásig jól átgondolva, becsületesen meg kell tervezni-szervezni. Ha nem így cselekszenek, akkor könnyen túlélésre rendezkedhetnek be...


    A kivitelezés természetesen nagy erőfeszítésekbe kerül. Hiszen manapság még az sem probléma, hogy hány könyvtárosi poszt vagy rosszabb esetben könyvtár szűnik meg. Iskolai könyvtárak esetében pedig a könyvtárosnak a saját munkája mellett bármilyen rábízott  munkával foglalkoznia kell.
    Természetesen, megoldások vannak, hiszen a Világháló sok mindenben kisegíti a non-profit kulturális fellegvárakat. Azonban sem a könyvtárnak, sem annak vezetőségének, s még csak azok alkalmazottainak sem az lenne a feladata hogy a fentiekben felsorolt problémákkal ennyire hangsúlyosan foglalkozzanak. Nyilván lehet így is, de az ilyen és ehhez hasonló megterhelések elvonják a figyelmet az igazi könyvtárosi szerepkörről.


    Ami fontos, és ezt a  felettes szerveknek is be kell látniuk, hogy manapság még nagyobb szükség van a könyvtárakra, mint valaha, ha csak az ésszerű célirányos keresést vesszük figyelembe, lehet az a könyvtári könyvek között, a Világhálón, vagy akármilyen médiában. Az olvasók egyre jobban igénylik az eligazítást. A könyvtáros egyre inkább elengedhetetlen segítőpartnerré válik eme megújuló információs galaxisban, amelynek sikerzáloga nem más, mint a kedves visszajelzések az olvasóktól. A könyvtárt használók még jobban igénylik ezt a közösségi teret, mint az ezredforduló előtt.

     Köszönet a szervezőknek és mindenkinek, aki hozzájárult az igen hasznos és tanulságos konferencia létrejöttéhez és lebonyolításához.


A vándorgyűlés programjához vezető link:

Borbé Levente
Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: