2014. szeptember 5., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2014/9. számából

Szigorúbb adatvédelmi gyakorlat lesz érvényes a könyvtárakra is
A legtöbb vállalat nem készült még fel az Európai Unió új, jövő évben életbe lépő adatvédelmi szabályozására, pedig a büntetés mértéke kellően elrettentő.
Az Európai Unióban a személyes adatok védelméről jelenleg egy 1995-ös szabályozás gondoskodik, amelyet hamarosan felvált az új adatvédelmi irányelv, aminek egyik célja, hogy növelje az informatikai szolgáltatókkal szembeni bizalmat mind a végfelhasználók, mind a vállalatok körében.
Az új irányelv megosztja az adatvédelmi incidensekért és jogszabályszegésekért való felelősséget az adatot birtokoló vállalat és az adatot őrző felhőszolgáltató között, emellett pedig már nem csupán az európai szolgáltatókra vonatkozik, de azokra a tengerentúli vállalatokra is, amelyek európai uniós állampolgárok adatait kezelik. (MMOnline)
Petrányi-Széll András, a Blancco magyarországi képviselője a KIT-nek elmondta: az új szabályozás vonatkozni fog minden magyarországi szervezetre, mint ahogyan a mostani Infotörvény is vonatkozik rájuk. Természetesen a kisebb szervezeteknek nem kell majd számolniuk ugyanolyan jogkövetkezményekkel, mint egy Google-nak vagy Facebook-nak, és nyilván az ellenőrzésük is sokkal kevésbé valószínű. De bárki, aki adatokat kezel, annak szabályokat kell betartania -- így ha egy könyvtár kezeli az olvasók lakcímét, nevét, email-címét, esetleg személyi számát, akkor neki is.
Forrás: http://www.kithirlevel.hu/#a17339 

 Alkotói támogatás határon túli magyar írók, költők, irodalmárok számára
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma Magyarország határain túli magyar írók, költők, irodalmárok számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotó munkájuk megvalósítását támogatja. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar íróknak, költőknek, irodalmároknak a pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.
Pályázók köre: határon túli írók, költők, irodalmárok, mint magánszemélyek, akik a pályázat alapját képező törvényben előírtaknak megfelelnek.
Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet az alábbi kategóriákban: 1. Székely János alkotói támogatás – költői és drámaírói alkotómunka támogatására. 2. Gion Nándor alkotói támogatás - prózaírói alkotómunka támogatására. 3. Schöpflin Aladár alkotói támogatás – kritikai alkotómunka támogatására, a határon túli magyar kritikusok részére egy évtizednél nem régebben megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére. 4. Benedek Elek alkotói támogatás – ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói alkotómunkára. 5. Franyó Zoltán alkotói támogatás – műfordítói alkotómunkára; műfordítások a szomszédos országok kortárs szépirodalmi műveiből (pályázni csak teljes mű lefordításával lehet).
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. A támogatás legfeljebb három alkalommal - azaz három különböző kategóriában - nyerhető el. Ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet ezen támogatásban.
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. szeptember 22-én éjfélig lehet.
További információk itt: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/szepirodalom-ismeretterjesztes_140922

Felkészülés a különböző felhaszálói célcsoportok olvasásfejlesztésére - szakmai tréning
2014. augusztus 28-30. között szakmai továbbképzésen és tréningen vettek részt a Kájoni János Megyei könyvtár munkatársai. A tanfolyam az OSZK Könyvtári Intézetének akkreditált képzése, amelynek célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a módszereket, amelyek különböző csoportok olvasásfejlesztésére irányulnak, s alkalmassá váljanak egyének, illetve kisebb közösségek körében ezek alkalmazására. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult képzés a budapesti Könyvtári Intézet szakemberei, Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár munkatársa és Vidra Szabó Ferenc pszicho-dráma szakértő irányításával zajlott.
A képzés során külön hangsúlyt kapott a gyerekekkel, a különféle hátrányokkal küzdő felnőttekkel, különös tekintettel a cigányokkal való foglalkozás sajátosságainak bemutatása. Sor került a nemzetközi téren már bevált olvasásfejlesztési programok, valamint a Magyarországon működő projektek megismerésére is. A képzés gyakorlatorientált volt, az elsajátított módszerek problémamegoldó csoportmunka keretében kerültek kipróbálásra.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/154/felkeszules-a-kulonbozo-felhasznaloi-celcsoportok-olvasasfejlesztesere--szakmai-trening

Nyitott könyvek éjszakája Székelyudvarhelyen
A 2007-ben Székelyudvarhelyen indított rendezvényre az olvasás és a filmek szerelmeseit augusztus 15-én, pénteken 19 órától várták. A programok nem csak a felnőtteknek, de gyermekeknek és ifjaknak is szóltak. A könyvtár épületében 19 és 23 óra 30 perc között várták a könyvbarátokat és nemcsak őket. Az olvasóban és a kölcsönzőben minden résztvevőt megjutalmaztak.
19 órától kvízzel és rejtvényekkel birkózhattak meg az érdeklődők, 20 órától P. Buzogány Árpád: Ötven lóerős pálinka című anekdota-gyűjteményét mutatták be, illetve tréfás történeteket mesélt a szerző a látvány- és hangzóanyag teremben, ahol egyébként folyamatos filmvetítés is volt 20 óra 30 perctől. A könyvtár belső udvarán 20 óra 30 perctől Simó Annamária előadóestjét hallgathatták meg az érdeklődők, amelynek címe Gyerekdalok gitárral.
A Grazioso Quartett vonosnégyes 21 óra 30 perctől koncertezett, majd a '80-as és '90-es évek slágereit Simó Annamária idézte fel. Éjfél előtt fél órával hajnalig tartó némafilmvetítés indult a könyvtár udvarán.
Éjszaka a könyvtárban címmel gyertyafényes könyvtárlátogatást is vállaltak a könyvtárosok, amelyre előzetesen be kellett jelentkezni, ugyanakkor a Nyitott könyvek éjszakája egyben a megbocsájtások éjszakája is volt, hisz az ekkor visszavitt könyvekre nem számítottak büntetést.
A rendezvény hangulatát tükröző fényképek megtekinthetők a könyvtár facebook-profilján: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1543057559246458&set=pcb.1543057742579773&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=813800428670139&set=a.813800198670162.1073741843.100001205687648&type=1&theater
https://www.facebook.com/Biblioudv/photos/pcb.709994192371493/709994105704835/?type=1&theater
Forrás: http://uh.ro/kultura/alter/18629-ejszaka-is-nyit-a-konyvtar

Társaik is segítették a pótérettségizőket
A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban befejeződött román nyelvből és irodalomból a felkészülés a pótérettségire. A könyvtárban harmadik éve szerveznek felkészítőt azoknak a fiataloknak, akiknek nem sikerült a román érettségi vizsgájuk.
„Az év újdonsága, hogy az első találkozásra meghívtunk néhány olyan magyar anyanyelvű diákot, akik 9-es körüli jegyet kaptak az idei román érettségin. Arra gondoltunk, hogy ők, akik közvetlen érintettek, meggyőzőbben tudnak társaikra hatni tanácsaikkal, egyéni tanulási módszereikkel.
Azt tapasztaltam, hogy a diákok sorstársként kezelik egymást, és egyáltalán nem közömbösek egymás problémái iránt, mivel a felkérésünkre pozitívan reagáltak. Talán mi, felnőttek nem is vagyunk képesek igazán átérezni az ő helyzetüket, amely egy nagyon nehéz és sorsdöntőnek számító időszak” - mondta Csergő Aliz programfelelős.
Az idén 46 diák vett részt a heti két alkalommal sorra kerülő felkészítőn. A program közvetlen hangulatban zajlott, interaktív volt, a diákok bátran bekapcsolódtak az órákba.
Forrás: http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/tarsaik-is-segitettek-a-poterettsegizoket

Életképes könyvtárakért – az RMKE idei vándorgyűlése
Ezzel a címmel szervezi meg a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a könyvtárosok vándorgyűlését Csíkszeredában 2014. szeptember 19-20. között. A program szeptember 19-én a résztvevők regisztrációjával kezdődik, majd előadásokkal folytatódik. Másnap az előadásokat követően beszámolóra kerül sor az egyesület tevékenységéről, majd tisztújítás következik. A rendezvényt támogatja a Bethlen Gábor Alap, illetve a Communitas Alapítvány.
Forrás: Kopacz Katalin, RMKE-elnök

 Elhunyt Bura László nyelvész, néprajzkutató, helytörténész
Nyolcvankét éves korában, 2014. augusztus 30-án elhunyt Dr. Bura László szatmárnémeti helytörténész, néprajzkutató, pedagógus, újságíró, nyelvész, pedagógiai szakíró.
Élete során több szatmári oktatási intézmény létrehozásában vett részt, alapító tagja volt a szatmárnémeti RMDSZ-nek, és ott bábáskodott a nemrég megszüntetett Szatmári Magyar Hírlap születésénél is. Számos helytörténeti írás, tanulmány szerzője volt, halálával hatalmas űrt hagyott a megye és Erdély kulturális-tudományos életében.
Szatmárnémetiben született 1932. március 31-én. Szülővárosában végezte a középiskolát, 1950-ben érettségizett az Állami Magyar Fiúlíceumban. A Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakot végzett 1950-1954 között, magyartanári oklevelet szerzett. IV. éves korában gyakornoknak nevezték ki az egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékére, az államvizsga után ugyanott dolgozott főgyakornokként. 1955. március 26-án letartóztatták, a Nagyváradi Katonai Törvényszék 6 év börtönbüntetésre ítélte államellenes szervezkedésért. Ügye újratárgyalásakor (1956. június végén) megszüntették ezt a vádpontot, de megmaradt az 5 év büntetés tiltott kiadvány terjesztéséért, amelynek letöltése alól azonban az 1955. évi kegyelmi Dekrétum felmentette.
1956. szeptember 1-jétől Mezőpetriben, majd Szatmárnémetiben általános iskolában tanított. 1971-től az akkor létesített Magyar Líceum tanára 1990 januárjáig (az iskola neve közben többször megváltozott), 1987-1989 között fél katedrája a Mihai Eminescu Líceumban volt (az oda helyezett magyar osztályokat tanította).
1968-ban beiratkozott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem filológiai karára doktori képzésre, 1972-ben megszerezte a filológia doktora tudományos címet. Nyelvészeti tárgyú doktori értekezést írt, témája a faipari kismesterségek szakszókincsének kutatása.
1990 januárjában megválasztották az akkor vegyes tannyelvű gimnázium 5-ös számú Ipari Líceum igazgatójává. Ezzel kezdődött el iskolaszervezői munkássága. A kétnyelvű líceumból a II. félévben 10 párhuzamos magyar tannyelvű osztállyal plusz esti tagozattal működő líceum lett, és 1990 őszétől visszaszerezte a Kölcsey Ferenc Líceum nevet. 1991-ben hozzájárult ahhoz, hogy a líceum épületében annak tanáraival meginduljon az ún. Református Szemináriumi Líceum és a Római Katolikus Szemináriumi (későbbi nevén Hám János) Líceum.
1994. augusztus 31-én nyugdíjba ment, a megyei tanfelügyelőség azonban kinevezte a Hám János Líceum igazgatójává, amelyet a következő tanévtől 3 éves egészségügyi posztszekunder tagozattal kiegészítve Hám János Iskolaközponttá alakított. 65. életéve betöltésekor 1997. november 30-tól végleg nyugdíjba vonult.
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara 1999. október 1-jétől Szatmárnémetibe kihelyezett Tanítóképző Főiskolai Tagozatot indított. Az egyetem szenátusa Bura Lászlót adjunktusi beosztásban előadóvá nevezte ki, egyúttal a Főiskola helyi tanulmányi igazgatójává. Az intézmény működését irányította 2004-ig, azután a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara kihelyezett (bolognai típusú) egyetemi tagozatán óraadó tanár volt.
Munkáját számos díjjal ismerték el, többek között ezekkel: 1996-ban Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Életmű-díjjal tüntette ki, 2004-ben kapta meg az Identitas-díjat, 2005-ben nyelvészeti és néprajzi munkákért a Szatmár Megyei Tanács kulturális díjával tüntették ki, 2008-ban Szatmárnémeti díszpolgára lett.
Forrás: http://www.szatmar.ro/82_eves_koraban_elhunyt_Dr_Bura_Laszlo/hirek/67315

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: bakai.magdolna@gmail.com.

Nincsenek megjegyzések: