2014. október 31., péntek

Megszüntetett dokumentarista posztA legutóbbi költségcsökkentési intézkedések  áldozata lett az igen jól működő dokumentációs és információs központunk. Sajnos „nem találtak rá megoldást”, hogy egy ilyen illusztris intézményben, mint a Márton Áron Gimnázium, eme részleg alkalmazottja folytathassa az eddigi tevékenységét. Pedig az említett poszt a 2008-as esztendőben egy pályázat útján volt elnyerve. Ez azért is érthetetlen számomra, mert a dokumentációs és információs központokat azért hozták létre országszerte, hogy egy újabb, egy modernebb könyvtári képet alakítsanak ki, és azáltal egy jövőbeni pozitív praktikákkal ellátott kereső-kutató, főleg gyerekközpontú rendezvények stb. otthona legyen.
            Balázs Bécsi-Enikő már a dokumentációs és információs központ létrehozása előtt a könyvtárban dolgozott technikusként, felváltva elődjét, Silló Ildikót, aki gyereknevelésre ment. Munkájában készséges és segítőkész volt, akárcsak Ildikó. Mint dokumentarista, nagyon komolyan vette a munkáját, és mindig naprakészen, zokszó nélkül végezte azt, még az első megszorítások után is, amikor több kollégánk leépítése után más feladatkört is ráruháztak. Nagyon jó volt együtt dolgozni. A munkában teljességgel kiegészítettük egymást. Ott segítettünk egymásnak, ahol csak tudtunk. Szakmai tudását esztendőről-esztendőre kamatoztatta. Lelkesen fogadta az új kihívásokat, és minden ráosztott feladatot megoldott. Örülök, hogy eddig közvetlen munkatársam volt, hogy véle dolgozhattam.

            Kollégám novembertől már nem dokumentarista minőségben fog dolgozni iskolánkban. Jómagam fogom átvenni a Dokumentációs és Információs Központ feladatkörét. Ezek a megszorítások befolyásolják majd a mindennapi teendők kimenetelét. Véleményem szerint nem lesz könnyű feladat a minőséget megőrizni.
Borbé Levente, könyvtáros


2014. október 30., csütörtök

Iskolai könyvtári világhónap GimnáziumunkbanA Márton Áron Gimnázium könyvtára az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmával több rendezvényt valósított meg. Együttműködve az osztályfőnökökkel, valamint a magyar nyelv és irodalom tanárokkal.
Az esemény könnyebb lebonyolítása érdekében  számos Hargita megyei és erdélyi iskolai könyvtárossal folytattunk tapasztalatcserét. Az információgyűjtés során komoly ötletbörzét hoztunk létre, amelyből könnyen ki tudtuk választani az iskola profiljához igazodó legtesthezállóbb rendezvény sorozatot. Egyúttal megismertük kollégáink készülődését az ünnepre. 
Elsőként egy kiállítást nyitottunk meg Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista kolléganőmmel, ahol a csíkszeredai József Attila Általános Iskola volt negyedik osztályos diákjainak rajzai kerültek fel, akik András Éva tanítónénivel jöttek hozzánk látogatóba a „Tudj többet, légy jobb” tanítási héten. A kiállítás a könyvtárlátogatás során megtetszett helyiségek, annak részletei, régi könyvek és a gyerekek által kedvelt látvány képeit tartalmazta. A kiállítás egy kedves emléket idéz föl, amelyet érdemes megőrizni.
Már több esztendeje erre az időszakra hagyjuk a könyvtárismereti órákat az újonnan érkező diákoknak. A könyvtárismertető mellett a könyvtár múltjában való kis barangolás is belefért az órába. A diákok kérdéseire készségesen válaszolva máris otthonosabbá tettük könyvtárunkat. Voltak osztályok, akik megismételték a látogatást, ezúttal részletekre bontva bonyolódhattak bele a dokumentum keresés technikájába.
Hargita megyei kollégáinkkal kis könyvcsereberét hoztunk létre az ajándékkönyvekből. A mozgalomban részt vevő könyvtáros felajánlotta számukra nem szükséges könyveit, s cserében választhatott az iskolájának megfelelő köteteket.
A Dunakeszi Rotary Club jóvoltából újabb könyvcsomag fog érkezni iskolánkba, amelynek csak egy részét fogjuk megtartani, a többit más iskolai könyvtáraknak szánjuk, akik választhatnak a több száz kötetes ajándékcsomagból. A lebeszélt ajándékkönyvek szétosztásával jómagam fogok foglalkozni.
Borbé Levente, könyvtáros

2014. október 29., szerda

Hargita megyei iskolai könyvtárosok módszertani napjaOktóber 28-án a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok háza a Hargita megyei iskolai könyvtárosok módszertani gyűlésének adott otthont. A rendezvény szervezője, Márdirosz Ajka, a pedagógusok háza könyvtárosa, aktuális könyvtárosi sikerek és problémák köré csoportosította a kiválasztott témákat. A rendezvény szervezésében részt vállaltak a Hargita megyei román és magyar szakos tanfelügyelők: Dáné Szilárd és Moraru-Drăghici Dorina. A program lezajlását Moraru-Drăghici Dorina, a Hargita megyei román szakos és könyvtárakért felelős tanfelügyelő moderálta.
            A megbeszélést megelőzte Erősdi Edit az Apáczai Csre János Pedagógusok Háza módszertanos tanárának programkínálata a könyvtárosok számára, és kedves kollégánk Darvas Anna, a Székely Károly Szakközépiskola könyvtárosának búcsúztatása nyugdíjba vonulása alkalmából.

Megbeszélésre került napirendi pontok :
1. A 2013-2014-es tanévben lezajlott oktató-nevelői könyvtárosi tevékenységek zónánkénti bemutatása. A zónafelelősök: Egyed Daniela Csík, Dénes Tünde Udvarhely, Lung Georgeta Maroshévíz és Patca Veta Gyergyó körzetéből rövid bemutatót tartottak az elmúlt esztendőben zajlott könyvtárosi munkájukról. Mindezt a Hatos Melinda és Crăciun Mariana által rendezett módszertani napok tették érdekesebbé.
2. Az Iskolai Könyvtárak Világhónapján szervezett programokról szóló bemutatás, valamint a rendezvények színvonalát emelő értékes információk megosztása.
3. A 2014-2015-ös munkatervről, kiemelve a fontosabb helyi, országos és nemzetközi vonatkozású évfordulókat.
4. Az országos Könyvtárosi Egyesület szebeni konferenciájáról tartott egy átfogó bemutatót Panaite Florin baláni kollégánk.
5. A Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok elnökének, Roman Ioannak beszéde az egyesületet érintő kérdésekről.

            Az addigi pontokat a szekciókon belüli megbeszélés tette átláthatóbbá. A román szekciót Moraru-Drăghici Dorina Hargita megyei román szakos tanfelügyelő, és Crăciun Mariana, a baláni Liviu Rebreanu Szakközépiskola könyvtárosa vezette le. A magyar szekció megbeszélését Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő távollétében Hatos Melinda, a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárosa, valamint Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa moderálta.
            A magyar szekcióban felvetődő témák egyike a könyvek árának megállapítása, valamint az infláció alatti árak lenullázása volt, amelyet Hatos Melinda kolléganőnk közvetített Bedő Melinda, a Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár könyvtárosától.
            Péter Antal, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium könyvtárosa, tanácsot kérve beszélt a jelenlegi könyvtárosi programokról, amelyeket az elkövetkezendőkben felülírhat egy országosan elismert program. Vajon mennyire sikerül ezeket a könyvtárosi programokat egyeztetni, hogy a könyvtárosok eddig befektetett munkája ne vesszen kárba? A kérdés továbbra is nyitott maradt.
            Az iskolai tevékenységek, ellenőrzések mellett szó esett a folytonos leépítésekről is, amely alól a könyvtáros sem kivétel. Jómagam a megyei iskolai könyvtárosok helyzetének ismeretében elmondtam, hogy sajnos a könyvtár nem kap annyi figyelmet, amennyit igazából megérdemelne. Már egyre több könyvtáros van, aki saját munkáján kívül mást is kénytelen csinálni. Így is az utóbbi években iskolai könyvtárak is szűntek meg! A tankönyvezés már rég bevett szokás, de van aki titkárságnak, könyvelőségnek stb. helyre dolgozik be.  Kiemelve néhány konkrétumot: van aki fénymásolással, nyomtatással, bentlakási teendőkkel, fizetésszámítással, futárkodással stb.-vel van megbízva. Mindez történik élesbe a könyvtárosi munkaminőség rovására. Így kevésbé lehet megfelelően kivitelezni és megszervezni a mindennapi munkát.  Nem vigasztalásként, inkább tényként mondhatom el, hogy a könyvtárosi tevékenység nélkülözhetetlen egy iskola számára. Itt rakják le a diákok a helyes könyv és dokumentum választás, valamint az információkeresés alapjait, amit az egyetemen és később majd az életben fognak tovább kamatoztatni.
            A megbeszélést követve Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa tartott egy bemutatót az általa szervezett és kivitelezett „Olvasni jó” programról, ahol a diákok összesen több száz kötetet olvastak el. Az olvasásra való ösztönzésre több módszert alkalmazott. Évfolyamonként természetesen másak voltak a követelmények. A diákok közül a legügyesebb olvasók részt vehettek kiránduláson, a Marosvásárhelyi Teleki Téka látogatásán, és egy egyhetes olvasótáborban is. A díjazáskor minden egyes diák, aki aktívan bekapcsolódott ebbe a programba, jutalomban részesült. Nagy élmény volt a gyerekeknek, a könyvtárosnak, a kollégáknak és mindenkinek, aki besegített ebbe a projektbe.

            Következésképpen le lehet szögezni, hogy a könyvtáros, amennyire engedik, a legjobb tudása és képessége szerint teszi továbbra is a dolgát.
Borbé Levente, könyvtáros

2014. október 16., csütörtök

MESEMÉCSES a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium könyvtárában
Benedek Elek születésnapján, ami a Magyar Népmese Napja is egyben, Kisbaconban útnak indult a Mesemécses elnevezésű program tiszteletadásként Elek apó, a nagy mesemondó emléke előtt azzal a céllal, hogy minél több közösségben leljen otthonra.

            Iskolánk könyvtárában is „otthonra lelt”, mi is bekapcsolódtunk a rendezvénybe:  2014. szeptember 30. és október 8. között minden nap mécsest gyújtottunk és mesét olvastunk Benedek Elek gyűjtéséből.

            Nagy örömmel jöttek az óvodások, kisiskolások ,  az V. – VI. osztályosok óvónők, tanítónők, és a magyar szakos tanárok kíséretében.

            Jó volt a hangulat, meseolvasás után a gyerekek is meséltek, egymás szavába vágva mondták kedvenc meséiket. A kisebbek boldogan forgatták a szép, színes meséskönyveket a foglalkozás végén. Ujjongással, zsibongással üdvözölték a már ismert mesehősöket: sárkányokat, boszorkákat, óriásokat, törpéket, királykisasszonyokat. Mindannyian a táltos paripa hátán vágtattunk és a fantázia színes birodalmában barangoltunk.

            A „népmesei örökségünk lángját” nem hagytuk kialudni.


                                                                            Ercsey Etelka
                                                                              könyvtáros


2014. október 14., kedd

TANKÖNYV MAJD VÁLASZTÁSOK UTÁN

 A következő hetekben főként kampányanyagokat nyomtatnak Romániában, ezért az elsős és második osztályos tankönyveket legfeljebb az elnökválasztás után, azaz két hónapos késéssel kaphatják kézbe a kisdiákok. A oktatási minisztérium nemrég aláírta a szerződést a versenytárgyalást megnyert kiadókkal, a nyomdák azonban túlterheltek a politikai reklámokkal, vagy a szükséges papírmennyiség vagy a szakember hiányzik ahhoz, hogy gyorsan, akár éjszakai váltásban teljesítsék a tankönyvrendeléseket. A kiadóknak nincs pénzük perelni emiatt, így a gyermekek csak a téli vakáció előtti hetekben tanulhatnak majd az új könyvekből. (Adevărul)

2014. október 8., szerda

Székelyföldi Szerzők Napjai


az V. Székelyföld Napok keretében szervezett eseménysorozat

Hargita és Kovászna megye tanácsa, Marosszéki önkormányzatokkal összefogva, kulturális intézményei közreműködésével, kulturális és civilszervezetekkel közösen, október 9–19. között szervezi meg az V. Székelyföld Napokat. A rendezvénysorozat keretében első ízben szervezzük meg 2014. október 13–15. között a Székelyföldi Szerzők Napjait a Kájoni János Megyei Könyvtár kezdeményezésére. A tematikus napok rendezvényeinek célja, hogy térségünk saját irodalmi értékeire, székelyföldi alkotóinkra, kiadványainkra irányítsák tágabb közösségünk figyelmét. E napok rendezvényei alkalmat teremtenek arra is, hogy jobban megismerjük irodalmi jelenünket, köztünk élő, kortárs alkotóinkat.
Felhívásunkra több mint húsz székelyföldi könyvtár kapcsolódott be a Székelyföld Napok idei rendezvénysorozatába, hozzájárulva ezáltal régiónk kulturális-irodalmi értékeinek felmutatásához. Ebben az időszakban író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, irodalmi esteket, szavalóversenyeket, kiállításokat szerveznek a székelyföldi könyvtárak, amelyekre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.


Az eseménysorozat részletes programja:

Október 13., hétfő

Kézdivásárhelyi szerzők művei a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban
könyvkiállítás, megtekinthető október 13–15. között
Szervező: Kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
Helyszín: Kézdivásárhely, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár

12.00 Anyanyelvünk megtartó ereje Székelyföldön – könyvbemutató és beszélgetés. Dr. Borcsa János irodalomkritikus Nehéz hűségcímű könyvének bemutatója. Kányádi Sándor és más kortárs székelyföldi szerzők munkásságának méltatása, helytörténettel egybekapcsolva.
Meghívott: dr. Borcsa János irodalomkritikus
Szervező: a Kézdikővári Általános Iskola könyvtára
Helyszín: Kézdikővár, művelődési ház

14.00 Ismerd meg a faludat!–beszélgetés Gyimesközéplok hagyományairól, helytörténetéről „A gyimesi hegyek kőből vannak rakva”: Gyimesközéplok monográfiájacímű kötet szerzőivel, Tankó Gyula néprajzkutatóval, nyugalmazott tanárral és Mihók Edit községi könyvtárossal.
Szervező: Gyimesközéploki Községi Könyvtár
Helyszín: Gyimesközéploki Községi Könyvtár

17.00 Székely jelképek pecséten, címerben – könyvbemutató
A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjainak szimbólumtörténeti kiadványai. Házigazda: Keresztes Csongor könyvtárigazgató.
Szervező: Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
Helyszín: Gyergyószentmiklós, a Városi Könyvtár kiállítóterme

17.00 Dr. Egyed Ákos: Erdély 1848–1849 – író-olvasó találkozó, Egyed Ákos történészelőadása és beszélgetés Erdély 1848–1849 című kötete kapcsán
Szervező: Kájoni János Megyei Könyvtár, Baka János Községi, Könyvtár, Csíkszentmárton Önkormányzata
Helyszín: Csíkszentmárton, Baka János Községi Könyvtár

18.00 Orbán Balázs nyomában. Vári Attilával a Székelyföldön
a Székelyföld folyóirat és a Székely Könyvtár sorozat bemutatója
Szervező: Hargita Kiadóhivatal, Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyszín: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

18.00 Szente B. Levente szerzői estje –a székelykeresztúri költő, újságíró gyerekverseit, meséit mutatja be
Szervező: Székelykeresztúri Városi Könyvtár
Helyszín: Székelykeresztúr, Városi Könyvtár

Október 14., kedd

12.00 Októberi lakoma – Kányádi Sándor gyermekversei – kedvenc versem témájú rajzkiállítás, verstotó, megzenésített versek hallgatása tanulással egybekötve, az Árkosi Gelei József Általános Iskola diákjainak részvételével.
Szervező: Árkosi Községi Könyvtár , Gelei József Általános Iskola
Helyszín: Árkos, Gelei József Általános Iskola

10.00 Lélekmorzsák és Holdvirágok – író-olvasó találkozó versfelolvasással
György Emőke és Péter Éva Erika lövétei kortárs szerzők olvasnak fel köteteikből.
Szervező: Lövétei Községi Könyvtár
Helyszín: Lövéte, Községi Könyvtár

11.00 „Valaki jár a fák hegyén” – Kányádi Sándor verseivel ízesített szavalóverseny
Szervező: Bardóci és Erdőfülei Általános Iskola, Bardóci Községi Könyvtár
Helyszín: Bardóci Községi Könyvtár

11.00 Sós kertbe... ugorka – Népi gyermekjátékok, találós kérdések gyűjteménye a Sóvidékről
játékos könyvbemutató. Meghívott: Kelemen Magdolna nyugalmazott óvónő, a kötet szerzője.A helyszínen a könyvben bemutatott gyermekjátékok kipróbálására is lehetőség lesz.
Szervező: Parajd, Áprily Lajos Általános Iskola könyvtára
Helyszín: Parajd, óvoda

14.00 85 éve született Kányádi Sándor – Kányádi életművének bemutatása:felolvasás, a költő megzenésített verseinek hallgatása, felnőtteknek és gyerekeknek szóló köteteinek ismertetése.
Szervező: Etéd, Községi Könyvtár
Helyszín: Etéd, Községi Könyvtár

14.00 Földhöz vert csoda az élet számlájára – felolvasás Rafi Lajos (1970–2013) gyergyószárhegyi költő verseiből
Szervező: Gyergyószárhegy Községi Könyvtára
Helyszín: Gyergyószárhegy, Községi Könyvtár

16.00 Dr. Borbély András előadóestje – a gyergyóremetei születésű dr. Borbély András költő legújabb, Szél című verseskötetének bemutatója.
Szervező: Gyergyóremetei Községi Könyvtár
Helyszín: Gyergyóremete, a községháza tanácsterme

17.00 Kézdivásárhelyi költők a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban
beszélgetés és versolvasás Fekete Vince, Sántha Attila, Dimény-Haszmann Árpád költőkkel. Moderátor: Dr. Borcsa János irodalomkritikus. Ez alkalommal adják át a könyvtár felújított pincéjét a nagyközönség számára, ahol a könyvtár helytörténeti részlege kapott helyet.
Szervező: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely
Helyszín: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely

18.00 Székely jelképek pecséten, címerben – könyvbemutató
A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjainak szimbólumtörténeti kiadványai. Szervező: Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport, Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont,Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyszín: Csíkszereda,Kájoni János Megyei Könyvtár

18.00 Muszka Sándor: Sanyi bá – könyvbemutató
A kötetet a szerző mutatja be. Házigazda: Keresztes Csongor könyvtárigazgató
Helyszín: Gyergyószentmiklós, Városi könyvtár kiállítóterme.
Szervező: Gyergyószentmiklósi Városi könyvtár

11.00 Antal Áron emlékezete
A Csíkdánfalvi Községi Könyvtár és a Petőfi Sándor Iskolaközpont Könyvbúvárok olvasóköre közös felolvasás-órát tart a csíkdánfalvi származású Antal Áron (1881–1966 ) író, tanár és történész Köderdő mellől című novelláskötetéből.
Szervező:Csíkdánfalvi Községi Könyvtár, Petőfi Sándor Iskolaközpont
Helyszín: Csíkdánfalva, Községi Könyvtár

19.00 Novellaest Kádár Sára Hajnalkával
Meghívott: Kádár Sára Hajnalka Sepsiszentgyörgyön élő, illyefalvi származású nyugalmazott tanárnő. A szerző szülőfalujához kötődő novelláinak felolvasását kötetlen beszélgetés követi.
Szervező: Illyefalva, Fábián Ernő Községi Könyvtár
Helyszín: Illyefalva, Művelődési Ház

Október 15., szerda

11.00 Kányádi Sándor olvasó-óra
Szervező: Farkaslaka Községi Könyvtára, Tamási Áron Általános Iskola
Helyszín: Farkaslaka,Tamási Áron Általános Iskola

18.00 Orbán Balázs nyomában Vári Attilával a Székelyföldön – a Székelyföld folyóirat és a Székely Könyvtár sorozat bemutatója
Szervező: Hargita Kiadóhivatal, Bod Péter Megyei Könyvtár
Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár

18.00 „A gyimesi hegyek kőből vannak rakva” – Gyimesközéplok község monográfiája – könyvbemutató. Meghívottak a kötet szerzői: Tankó Gyula tanár, néprajzkutató és Mihók Edit könyvtáros
Szervezők: Kájoni János Megyei Könyvtár, Gyimesközéploki Községi Könyvtár
Helyszín: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

18.00 Székelyföldi Szerzők Napja Kápolnásfalu könyvtárában – irodalmi est Kányádi Sándor születésének85. évfordulójára vers- és mesemondással, felolvasás Lőrincz György író, Kápolnásfalu szülöttje műveiből
Szervező: Kápolnásfalu Községi Könyvtára
Helyszín: Kápolnásfalu, Községi Könyvtár

18.00 Zenés irodalmi est Kányádi Sándor születésének 85. évfordulójára – Kányádi Sándor, valamint Siménfalva szülöttei, Elekes Ferenc és Farkas Árpád verseiből készült zenés-verses műsor a Marosi Gergely Általános Iskola diákjainak közreműködésével
Szervező: Siménfalva Községi Könyvtára
Helyszín: Siménfalva, Községi Könyvtár

19.00 Cseke Péter utazásai időben és térben – találkozó Cseke Péter íróval, irodalomtörténésszel.
Szervező: Homoródszentmárton Község Önkormányzata, Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyszín: Homoródszentmárton, Művelődési Ház

Október 17. , péntek

18.00 Korondi szerzők képcsarnoka – Kedei Zoltán képszőművész grafikai kiállításának megnyitója. Megnyitja: Vinczeffy László képzőművész
Szervező: Korond Község Önkormányzata, Korond Község Könyvtára
Helyszín: Korond, Páll Lajos Művelődési Ház előcsarnoka

18.30 A Nyelv Szobra – 20 éves a Korondon megjelenő Hazanéző Könyvek sorozat– hangoskönyv-bemutató. A Hazanéző öt költőjét bemutató kiadványt a szerkesztő, Ambrus Lajos ismerteti. Eladással egybekötött kiállítás a Hazanéző szerzőinek köteteiből.
Szervező: Korond Község Önkormányzata, Korond Község Könyvtára
Helyszín: Korond, Páll Lajos Művelődési Ház nagyterme