2014. október 29., szerda

Hargita megyei iskolai könyvtárosok módszertani napjaOktóber 28-án a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok háza a Hargita megyei iskolai könyvtárosok módszertani gyűlésének adott otthont. A rendezvény szervezője, Márdirosz Ajka, a pedagógusok háza könyvtárosa, aktuális könyvtárosi sikerek és problémák köré csoportosította a kiválasztott témákat. A rendezvény szervezésében részt vállaltak a Hargita megyei román és magyar szakos tanfelügyelők: Dáné Szilárd és Moraru-Drăghici Dorina. A program lezajlását Moraru-Drăghici Dorina, a Hargita megyei román szakos és könyvtárakért felelős tanfelügyelő moderálta.
            A megbeszélést megelőzte Erősdi Edit az Apáczai Csre János Pedagógusok Háza módszertanos tanárának programkínálata a könyvtárosok számára, és kedves kollégánk Darvas Anna, a Székely Károly Szakközépiskola könyvtárosának búcsúztatása nyugdíjba vonulása alkalmából.

Megbeszélésre került napirendi pontok :
1. A 2013-2014-es tanévben lezajlott oktató-nevelői könyvtárosi tevékenységek zónánkénti bemutatása. A zónafelelősök: Egyed Daniela Csík, Dénes Tünde Udvarhely, Lung Georgeta Maroshévíz és Patca Veta Gyergyó körzetéből rövid bemutatót tartottak az elmúlt esztendőben zajlott könyvtárosi munkájukról. Mindezt a Hatos Melinda és Crăciun Mariana által rendezett módszertani napok tették érdekesebbé.
2. Az Iskolai Könyvtárak Világhónapján szervezett programokról szóló bemutatás, valamint a rendezvények színvonalát emelő értékes információk megosztása.
3. A 2014-2015-ös munkatervről, kiemelve a fontosabb helyi, országos és nemzetközi vonatkozású évfordulókat.
4. Az országos Könyvtárosi Egyesület szebeni konferenciájáról tartott egy átfogó bemutatót Panaite Florin baláni kollégánk.
5. A Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok elnökének, Roman Ioannak beszéde az egyesületet érintő kérdésekről.

            Az addigi pontokat a szekciókon belüli megbeszélés tette átláthatóbbá. A román szekciót Moraru-Drăghici Dorina Hargita megyei román szakos tanfelügyelő, és Crăciun Mariana, a baláni Liviu Rebreanu Szakközépiskola könyvtárosa vezette le. A magyar szekció megbeszélését Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő távollétében Hatos Melinda, a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárosa, valamint Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa moderálta.
            A magyar szekcióban felvetődő témák egyike a könyvek árának megállapítása, valamint az infláció alatti árak lenullázása volt, amelyet Hatos Melinda kolléganőnk közvetített Bedő Melinda, a Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár könyvtárosától.
            Péter Antal, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium könyvtárosa, tanácsot kérve beszélt a jelenlegi könyvtárosi programokról, amelyeket az elkövetkezendőkben felülírhat egy országosan elismert program. Vajon mennyire sikerül ezeket a könyvtárosi programokat egyeztetni, hogy a könyvtárosok eddig befektetett munkája ne vesszen kárba? A kérdés továbbra is nyitott maradt.
            Az iskolai tevékenységek, ellenőrzések mellett szó esett a folytonos leépítésekről is, amely alól a könyvtáros sem kivétel. Jómagam a megyei iskolai könyvtárosok helyzetének ismeretében elmondtam, hogy sajnos a könyvtár nem kap annyi figyelmet, amennyit igazából megérdemelne. Már egyre több könyvtáros van, aki saját munkáján kívül mást is kénytelen csinálni. Így is az utóbbi években iskolai könyvtárak is szűntek meg! A tankönyvezés már rég bevett szokás, de van aki titkárságnak, könyvelőségnek stb. helyre dolgozik be.  Kiemelve néhány konkrétumot: van aki fénymásolással, nyomtatással, bentlakási teendőkkel, fizetésszámítással, futárkodással stb.-vel van megbízva. Mindez történik élesbe a könyvtárosi munkaminőség rovására. Így kevésbé lehet megfelelően kivitelezni és megszervezni a mindennapi munkát.  Nem vigasztalásként, inkább tényként mondhatom el, hogy a könyvtárosi tevékenység nélkülözhetetlen egy iskola számára. Itt rakják le a diákok a helyes könyv és dokumentum választás, valamint az információkeresés alapjait, amit az egyetemen és később majd az életben fognak tovább kamatoztatni.
            A megbeszélést követve Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa tartott egy bemutatót az általa szervezett és kivitelezett „Olvasni jó” programról, ahol a diákok összesen több száz kötetet olvastak el. Az olvasásra való ösztönzésre több módszert alkalmazott. Évfolyamonként természetesen másak voltak a követelmények. A diákok közül a legügyesebb olvasók részt vehettek kiránduláson, a Marosvásárhelyi Teleki Téka látogatásán, és egy egyhetes olvasótáborban is. A díjazáskor minden egyes diák, aki aktívan bekapcsolódott ebbe a programba, jutalomban részesült. Nagy élmény volt a gyerekeknek, a könyvtárosnak, a kollégáknak és mindenkinek, aki besegített ebbe a projektbe.

            Következésképpen le lehet szögezni, hogy a könyvtáros, amennyire engedik, a legjobb tudása és képessége szerint teszi továbbra is a dolgát.
Borbé Levente, könyvtáros

Nincsenek megjegyzések: