2014. október 4., szombat

Októberi évfordulók 2014110 éve, 1904. október elsején született Fülke Ivar Valter Friddel svéd író.

210 éve, 1804. október másodikán született Grigor (Jambakur) Orbeliani grúz romantikus költő és katona.

110 éve, 1904. október másodikán született Graham Greene angol, író, drámaíró, esszéista és kritikus. Néhány ismert regénye: A számkivetett, A kezdet és a vég, A csendes amerikai, Szerepjátszók, Monsignor Quijote.

460 esztendeje, 1554. október harmadikán született Fulke Greville angol költő, drámaíró és államférfi.

85 éve, 1919. október harmadikán született Edward (Eduardas) Mieželaitis litván költő, író, műfordító és politikus.

120 éve, 1894. október negyedikén született Frans Gunnar Bengtsson svéd, író, költő és esszéíró.

150 éve, 1864. október ötödikén hunyt el Madách Imre magyar drámaíró, költő, író, ügyvéd és politikus. Legismertebb műve: Az ember tragédiája.

70 éve, 1944. október ötödikén született Csiki László székely-magyar költő, elbeszélő, drámaíró, forgatókönyvíró és műfordító és szerkesztő.

180 éve, 1824. október hatodikán született Dobsa Lajos magyar drámaíró, publicista, színész és politikus.

100 éve, 1914. október hatodikán született Thor Heyerdahl norvég utazó, néprajzkutató író és archeológus.

165 éve, 1849. október hetedikén hunyt el Edgar Allan Poe amerikai író, költő, novellista, kritikus, szerkesztő és újságíró. Ismert alkotásai: A fekete macska, A Morgue utcai kettős gyilkosság, A kút és az inga.

150 éve, 1864. október hetedikén született  Josef Štefan Kubín cseh író, mesemondó, néprajzkutató és újságíró.

260 éve, 1754. október nyolcadikán hunyt el Henry Fielding angol író, újságíró és jogász. Ismertebb művei: Tom Jones.

150 éve, 1864. október nyolcadikán született Branislav Nušić szerb drámaíró, író és színigazgató.

120 éve, 1894. október kilencedikén hunyt el Justh Zsigmond magyar író.

105 éve, 1909. október kilencedikén született Horváth István erdélyi magyar költő, elbeszélő, regényíró.

190 éve, 1824. október tizedikén született Aleksis Kivi finnországi svéd író. A finn dráma és regényírás megteremtője.

20 éve, 1994. október tizedikén hunyt el Ádám Zsigmond erdélyi magyar pedagógus, nyelvész, költő és műfordító.

200 éve, 1814. október tizenegyedikén született Berke János magyarországi szlovén író és evangélikus lelkész.

95 éve, 1919. október tizenegyedikén hunyt el Karl Adolpf Gjellerup dán költő és író.

90 éve. 1924. október tizenkettedikén született Anatole France (Jacques Anatole François Thibault) francia író, költő és kritikus. Ismert művei: Thaisz, A vörös liliom, Jeanne d'Arc élete, Angyalok lázadása stb.

80 éve, 1924. október tizennegyedikén született Hervay Gizella erdélyi magyar költőnő, írónő és műfordító. Ismert műve, a gyerekeknek írt Kobak könyve.

340 esztendeje, 1674. október tizenötödikén hunyt el Robert Herrick angol barokk költő, pap.

200 éve, 1814. október tizenötödikén született Mihail Jurjevics Lermontov orosz költő, elbeszélő és drámaíró.

170 éve, 1844. október tizenötödikén született Friedrich Nietzsche német filozófus, költő, író filológus és zeneszerző.

130 éve, 1884. október tizenötödikén született Földez Zoltán székely-magyar elbeszélő, költő és tankönyvíró.

160 éve. 1854. október tizenhatodikán született Oscar Wilde ír költő, író és drámaíró. Nagy alkotásai közül a legismertebbek: A boldog herceg, Dorian Gray arcképe.

150 éve, 1864. október tizenhetedikén született Elinor (Sutherland) Glyn angol regényíró és forgatókönyvíró.

120 éve, 1894. október tizennyolcadikán született Déry Tibor magyar író és novellista. Ismertebb művei: Ló meg az öregasszony, Szerelem, G.A. úr X-ben, Képzeltriport egy amerikai pop-fesztiválról.

30 éve, 1984. október tizennyolcadikán hunyt el Korda István erdélyi magyar író, költő, szerkesztő és műfordító. Ismert műve: A nagy út.

85 éve, 1929. október tizenkilencedikén hunyt el Alexandru Davila román drámaíró és költő. Ismert alkotása: Vlaicu Vajda.

460 esztendeje, 1554. október huszadikán született Balassi (Balassa) Bálint magyar költő, drámaíró és honvédő katona.

160 éve, 1854. október huszadikán született Arthur Raimbow francia szimbolista költő és felfedező.

50 éve, 1964. október huszadikán hunyt el Barta Lajos magyar író, újságíró.

210 éve, 1804. október huszonegyedikén született José Antonio Maitín venezuelai költő és drámaíró.

160 éve, 1854. október huszonkettedikén hunyt el Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius) svájci lelkész és író.

145 éve, 1869. október huszonnegyedikén született Gudmundur Friðjónsson izlandi író és költő.

170 éve, 1844. október huszonötödikén született Joseph Eugène Étienne Marmette francia nyelvű kanadai író.

340 esztendeje, 1614. október huszonhetedikén hunyt el Hallgrímur Pétursson izlandi pap-költő.

255 esztendeje, 1759. október huszonhetedikén született Kazinczy Ferenc író, költő, a magyar nyelvújítás kiemelkedő alakja.

100 éve, 1914. október huszonhetedikén született Dylan Marlais Thomas walesi költő és prózaíró.

260 éve, 1754. október huszonnyolcadikán hunyt el Friedrich von Hagedorn német költő.

170 éve, 1844. október huszonnyolcadikán hunyt el Kisfaludy Sándor magyar költő.

145 éve, 1869. október huszonnyolcadikán született Johannes Linnankoski (Vihtori Johan Peltonen)finn író, lapszerkesztő és újságíró. Ismert műve: Dal a tűzpiros virágról.

85 éve, 1929. október huszonnyolcadikán hunyt el Osvát Ernő (Roth Ezékiel) zsidó származású magyar író, szerkesztő és kritikus, a Nyugat folyóirat egyik alapítója.

60 éve, 1544. október huszonnyolcadikán hunyt el Nagy Lajos magyar író és publicista.

90 éve, 1924. október huszonkilencedikén hunyt el Frances Eliza Hodgson Burnett angol születésű amerikai írónő és drámaíró. Ismertebb művei: A titkos kert, A kis hercegnő, a kis púpos Zia.


 Érdemes Tudni

145 éve. 1869. október elsején az Osztrák-Magyar Monarchiában a világon elsőként vezették be a postai levelezőlapok használatát.

70 éve. 1944. október másodikán hunyt el Jelitai (Woyciechowsky) József erdélyi származású magyar-örmény matematikus, tudománytörténész.

10 éve, 2004. október hatodikán hunyt el Jenei Dezső erdélyi magyar gépészmérnök, szakíró, fordító és szótárszerkesztő.

95 éve, 1919. október hetedikén született Bandi Dezső erdélyi magyar képzőművész-iparművész, művészeti író és népművelő.

140 éve. 1874. október nyolcadikán született Bethlen István erdélyi magyar gróf, jogász, mezőgazdász és politikus, 1921-1931. között Magyarország miniszterelnöke.

170 éve, 1844. október kilencedikén hunyt el Gegő Elek székely-magyar szerzetes, hitszónok, etnográfus, tankönyvfordító, egyházi és történetíró.

105 éve, 1909. október tizedikén született Kovács Péter székely-magyar költő és pedagógia szakíró.

60 éve. 1954. október tizenkettedikén született Lőrinczi (Szőke) Magdolna székely-magyar szerkesztőnő.

80 éve, 1934. október tizenkettedikén született Fábián Ernő székely-magyar pedagógus, filozófus és kritikus.

185 éve, 1829. október tizenharmadikán született Torma Károly erdélyi magyar régész, politikus, az ókori Aquincium város feltárásának elindítója.

255 éve, 1759. október tizenhatodikán született Sipos Pál erdélyi magyar matematikus, filozófus és református pap.

100 éve, 1914. október tizenhetedikén született Márkos Albert székely-magyar zeneszerző, karmester és tanár.

20 éve. 1994. október tizenkilencedikén hunyt el Balázs Dénes magyar karsztkutató, világutazó, földrajztudós, múzeumalapító és szakíró.

40 éve, 1974. október huszonegyedikén hunyt el Galetta Ferenc bánsági magyar színész, rendező és szövegkönyvíró.

80 éve, 1934. október huszonkettedikén született Pomogáts Béla magyar irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő.

100 éve, 1914. október huszonötödikén született Harkó Ferenc József székely-magyar földrajzi és néprajzi szakíró.

130 éve, 1884. október huszonnyolcadikán született Jaklovszky Dénes erdélyi magyar pedagógiai szakíró és műfordító.

60 éve, 1954. október huszonkilencedikén hunyt el Bach Gyula bánáti magyar író, újságíró, lapszerkesztő és műfordító.

380 esztendeje, 1634. október harmincadikán hunyt el Káldi György az első teljes katolikus magyar nyelvű Biblia fordítója.

590 esztendeje. 1424. október harmincegyedikén született I. Ulászló magyar- és III. Ulászló néven lengyel király.

95 éve, 1919. október harmincegyedikén született Kovács Ágnes erdélyi magyar néprajzkutató.Nincsenek megjegyzések: