2014. október 1., szerda

ReMeK-e-hírlevél 2014/10. számából

Mindent digitalizálhatnak az európai könyvtárak
Az Európai Unió Bírósága (CJEU) állásfoglalása szerint a könyvtáraknak nem szükséges kompenzálni vagy előzetesen megállapodni a jogtulajdonosokkal abban az esetben, ha egy kötetet, anyagot digitalizálnak. Az uniós szervezet döntése ugyan nem kötelező érvényű, de valószínűleg ennek szellemében fog megszületni annak a német bíróságnak a határozata is, amely egy ottani ügy miatt fordult állásfoglalásért a testülethez.
Forrás: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=580&kithirev=2014

Életképes könyvtárakért – beszámoló az RMKE 9. vándorgyűléséről
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2014. szeptember 19. és 20. között Csíkszeredában szervezte meg 9. vándorgyűlését, a Bethlen Gábor Alap, az RMDSZ, a Communitas Alapítvány, Hargita Megye Tanácsa, valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár támogatásával. Az Életképes könytárakért címmel szervezett kétnapos konferencia színhelye a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme volt. A szakmai értekezlet munkálatai, előadásai és hozzászólásai középpontjában a hazai könyvtárak fenntarthatóságának kérdésköre állt. Mi a könyvtár és a könyvtárosok feladata ma, hogyan tud megfelelni a könyvtár a digitális kor kihívásainak, miként alkalmazkodnak hazai könyvtáraink a mai társadalom folyamatosan változó igényeihez? – többek között ezekre a kérdésekre kerestek válaszokat, jó megoldásokat a szakmai tanácskozás résztvevői, a könyvtárszakma aktuális fejlődési irányai, a hazai és nemzetközi tapasztalatok, társadalmi elvárások összefüggésében. Az RMKE mintegy félszáz tagja vett részt a vándorgyűlésen, romániai, erdélyi magyar vonatkozású gyűjteményekkel rendelkező nagyobb könyvtárak, megyei, városi, egyetemi és tudományos könyvtárak, iskolai könyvtárak munkatársai mellett községi könyvtárosok is jelen voltak, nagyobb számban a Székelyföldről.
Kopacz Katalin, az RMKE elnöke köszöntőjében együttgondolkodásra kérte a jelenlevő könyvtárosokat, szakembereket, hogy a két nap alatt válaszokat keressenek a kérdésre, miként valósítható meg a konferencia címében megfogalmazott cél, mitől lesz egy mai könyvtár életképes. A konferencia munkálatai Róth András Lajos, az RMKE alelnöke, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője hozzáértő moderálásával zajlottak.
A két nap folyamán elhangzott előadások az erdélyi könyvtárakban az utóbbi években bekövetkezett szemléletváltásról, a használóközpontú szemlélet érvényesítéséről is szóltak. Az előadó könyvtárosok és hozzászólók által ismertetett újszerű könyvtári kezdeményezések, jógyakorlat-példák biztatást jelentenek más könyvtárak számára is, hogy kipróbáljanak új szolgáltatásokat, nem szokványos könyvtári rendezvényeket, amelyek révén a könyvtárnak az általa szolgált közösségben betöltött szerepe megerősödhet, jelentős kulturális közösségi térré válhat.
Sor került az egyesület aktuális szervezeti problémáinak megbeszélésére is, egyik fontos napirendi pont az egyesület vezetőségének tisztújítása volt. A beérkezett szavazatok alapján az egyesület tagsága ismételten bizalmat szavazott a korábbi vezetőségnek. Az elnöki tisztséget továbbra is Kopacz Katalin Mária, a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója tölti be, tiszteletbeli elnök Kiss Jenő (alapító elnök, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója), alelnök Róth András Lajos, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője. Az iskolai könyvtári szekció alelnöke Kiss László (a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa). A jelenlevő könyvtárosok megszavazták az RMKE keretében egy új szekció, az egyetemi, tudományos könyvtári szekció létrehozását, amelynek alelnöki tisztségét Kovács Eszter, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa fogja betölteni.
Sajtóvisszhang: http://szekelyhon.ro/muvelodes/vilaghalon-toboroznak-olvasot
http://www.hargitanepe.ro/files/HN/?p=764
Fotók a vándorgyűlésről: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/fdd/247/eletkepes-konyvtarakert--rmke-vandorgyules-csikszeredaban
A szakmai konferencia részletes beszámolója a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/159/eletkepes-konyvtarakert--rmke-vandorgyules-csikszeredaban

A lélek hossza – előadás Dsida és Radnóti tiszteletére
Zsúfolásig telt A lélek hossza című irodalmi zenés előadásra érkezőkkel 2014. szeptember 24-én este a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme. Ismét varázslatos hangulatú előadás részesei lehettek a csíkszeredai verskedvelők, Radnóti Miklós és Dsida Jenő költészetéből adtak ízelítőt a neves előadók, a budapesti Sebő együttes – az együttes vezetője, Sebő Ferenc Kossuth-díjas zeneművész, népzenekutató, Barvich Iván és Perger László –, valamint Jordán Tamás Kossuth-díjas színművész, a szombathelyi színház igazgatója, és dr. Fűzfa Balázs szombathelyi, innováció-díjas irodalomtörténész. A Sebő együttes által megzenésített versek hangzottak el Radnóti és Dsida költészetéből, Jordán Tamás ihletett versmondása és Fűzfa Balázs irodalmi kommentárjai, játékos, hangulatos elemzései révén irodalmunk két nagy költőjének világa idéződött fel, a különleges hangulatú zenés lírai est varázslatos élménnyel ajándékozta meg a jelenlevőket. Az előadásra a Bod Péter Megyei Könyvtár és a csernátoni Haszmann Pál Közművelődési Egyesület által szervezett erdélyi körút részeként került sor, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/160/a-lelek-hossza--zenes-irodalmi-est-dsida-es-radnoti-kolteszetebol-kaptunk-izelitot

A jó szó vidékein - A X. Országos népmese-konferenciát látta vendégül Háromszék
A fenti címmel és A népmese elméleti és gyakorlati megközelítései alcímmel a Bod Péter Megyei Könyvtár és a budapesti Magyar Olvasástársaság szervezésében Háromszéken, Benedek Elek szülőföldjén zajlott 2014. szeptember 25. és 27. között a vándorrendezvényként működő Országos népmese-konferencia ünnepi, tizedik kiadása.
A rendezvényen helyet kaptak a mesemondással kísért előadások, szeptember 25-én délelőtt a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőben, ahol Bajzáth Mária, Gombos Péter, Kovács Marianna, Stiblár Erika, valamint Gregus László és Ser Gergely volt jelen műhelytalálkozón a diákokkal és tanárokkal, szeptember 26-án pedig Sepsiszentgyörgyön, a házigazda könyvtárban, ahol Balázs Lajos, Gregus László, Kádár Annamária, Kerekes Valéria, Kovács Marianna, Ser Gergely, Stiblár Erika, Tolnai Mária és Végh Balázs Béla tartottak előadásokat és/vagy tanároknak, könyvtárosoknak, más érdeklődőknek szánt műhelygyakorlatokat, illetve mondtak mesét, este pedig mesegálára került sor háromszéki diák mesemondók részvételével és az Evilági együttes fellépésével, amelynek tagjai legutóbbi, Kincs című lemezükről adtak elő dalokat.
Szeptember 27-én, Kisbaconban az erdővidéki mesemondók találkozójával folytatódott a rendezvény, este a konferenciazárást Csernik Szende fellépése követte, Csihány csípte mesék! címmel.
Forrás: http://www.kmkt.ro/article/268_conferinta_cu_ocazia_zilei_basmului_popular_maghiar/
 
Október az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja
A Könyvtárostanárok Egyesülete az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából ebben az évben is sokféle eseményt szervez, számos más esemény szervezését pedig támogatja. Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának 2014-es felhívása a Könyvtárostanárok Egyesületének folyamatosan bővülő, frissülő honlapján olvasható, illetve itt lehet csatlakozni az eseménysorozathoz: http://www.ktep.hu/vilaghonap2014
A KTE által koordinált programok: diák- és könyvtárostanári pályázat; nemzetközi könyvjelzőcsere és skype-kapcsolatlétesítés; iskolai könyvtárak éjszakája.
Az Őszi Szakmai Nap egy fontos eseménye a KTE-emlékérmek átadása. Erre a felterjesztési határidő 2014. október 5. (http://www.ktep.hu/emlekerem_felhivas)
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Szakmári Klára könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest


Egész Erdélyt szolgáló kulturális központok Sepsiszentgyörgyön
Az egész erdélyi magyarság szempontjából fontos kulturális intézmények alakultak és kaptak székhelyet Sepsiszentgyörgyön. Az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) 2014. szeptember 18-án este nagyszámú érdeklődő részvételével új kiállítóteret avatott a sepsiszentgyörgyi volt központi posta épületének legfelső emeletén, ahol megnyitották a 'Felezőidő 2 – Erdélyi magyar művészet 1965–1975 között' című kiállítást, amely 69 alkotó munkáját mutatja be. Ezt követően a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Könyvtárban jelentették be az Erdélyi Magyar Gyűjtőkönyvtár indulását, amelynek feladata lesz a rendszerváltás után megjelent összes magyar nyelvű kiadvány összegyűjtése, feldolgozása és digitalizálása.
Forrás: http://www.maszol.ro/index.php/kultura/35543-egesz-erdelyt-szolgalo-kulturalis-kozpontok-sepsiszentgyorgyon#sthash.ryXfqAg4.dpuf
 
Nem készültek el az elsősöknek és másodikosoknak szánt új tankönyvek Romániában
Az idei elsősöket nem várta ábécéskönyv az iskolapadokon a 2014. szeptember 15-i tanévnyitón.
Romániában tavaly kezdték el egy új tanterv fokozatos bevezetését, ezért a régi elsős és másodikos tankönyvek tartalmi szempontból már nem felelnek meg a követelményeknek. Bár a (nyomtatott és digitális változattal is rendelkező) új tankönyvek bevezetését 2013-ben egy évvel elhalasztották, a - közbeszerzési eljárás átláthatatlanságára panaszkodó - kiadók óvása miatt az új tankönyvek az idei tanévkezdésre sem készültek el.
Az elsősök az első hetekben az iskolafelkészítő 'nulladik' osztályban tanultakat fogják átismételni, a másodikosok pedig a régi tankönyvek segítségével kezdik el a tananyag elsajátítását - közölte Remus Pricopie oktatási miniszter. A tárcavezető szerint ha nem sikerül záros határidőn belül lezárni az óvásokat és kiadni az új tankönyveket, akkor nem lesz más megoldás, mint 'visszatérni az egységes tankönyvekhez és az állami tankönyvkiadáshoz'.
A romániai kisebbségi nyelveken szervezett oktatás tankönyv-ellátottságáról Király András, a román kormány oktatási államtitkára az Erdélyi Napló című hetilapnak úgy nyilatkozott, eddig egyetlen magyar nyelvű tankönyvet fogadtak el a versenytárgyaláson: az első osztályos ábécéskönyvet.
Forrás: http://www.hir24.hu/kulfold/2014/09/15/tankonyvbotrany-romaniaban/

Ajándék atlaszokat kapnak a magyar iskolák

Idén is bővítette tankönyv- és taneszköz-programát az RMDSZ, amely révén 2002 óta előbb tankönyveket, néhány éve elsősorban térképeket és atlaszokat osztanak az erdélyi magyar iskoláknak. A projektről 2014. szeptember 16-án tájékoztatott Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese. Elmondta, tavaly a korábban megjelentetett földrajzi atlaszokat történelmivel egészítették ki, idén pedig úgy döntöttek, az irodalomoktatást támogatják hasonló jellegű kiadvánnyal. Mivel nincs elég anyagi háttér arra, hogy minden gyerek kapjon ezekből, az iskolai könyvtáraknak és szertáraknak osztanak ki a Cartographia Studium által nyomtatott 2000 földrajzi és 3500 irodalmi atlaszt. A projektet a román állam és a Communitas Alapítvány támogatja, hangzott el, a kiadó pedig szinte minden földrajztanárnak eljuttathatott ingyen egy kivetíthető, nagyítható Románia- és Európa-térképet.
Forrás: http://www.maszol.ro/index.php/kultura/35423-ajandek-atlaszokat-kapnak-a-magyar-iskolak#sthash.ZCaaTKuE.dpuf

A Nemzet Művésze lesz Kányádi Sándor
Három jeles erdélyi személyiség, Kallós Zoltán néprajzkutató, Kányádi Sándor költő és Szilágyi István író részesül a Magyar Művészeti Akadémia által alapított, idén első alkalommal kiosztott Nemzet Művésze díjban.
A díjazottak listáját 2014. szeptember 25-én hozták nyilvánosságra Budapesten; mások mellett kitüntetésben részesül Törőcsik Mari, Rubik Ernő, Jókai Anna, Szabó István, Kocsár Miklós, Korniss Péter, Melocco Miklós, Sebő Ferenc, Marton Éva és Novák Ferenc.
A díjat a színházművészet, az irodalom, a zeneművészet, a képzőművészet, a filmművészet, az építőművészet, a táncművészet, az iparművészet, a fotóművészet, a népművészet, valamint a cirkuszművészet területén alkotók számára adományozzák. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti; mivel Kossuth-díjas cirkuszművész jelenleg nincs, idén 69 főt jelöltek.
Forrás és teljes cikk itt:
http://www.vhegy.com/2014/09/a-nemzet-muvesze-lesz-kanyadi-sandor.html
http://erdely.ma/kultura.php?id=173161&cim=erdelyi_alkotok_a_nemzet_muveszei_kozott

E lapszám felelős szerkesztői: Kelemen Katalin és Borbé Levente

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen:bakai.magdolna@gmail.com.

Nincsenek megjegyzések: