2014. október 8., szerda

Székelyföldi Szerzők Napjai


az V. Székelyföld Napok keretében szervezett eseménysorozat

Hargita és Kovászna megye tanácsa, Marosszéki önkormányzatokkal összefogva, kulturális intézményei közreműködésével, kulturális és civilszervezetekkel közösen, október 9–19. között szervezi meg az V. Székelyföld Napokat. A rendezvénysorozat keretében első ízben szervezzük meg 2014. október 13–15. között a Székelyföldi Szerzők Napjait a Kájoni János Megyei Könyvtár kezdeményezésére. A tematikus napok rendezvényeinek célja, hogy térségünk saját irodalmi értékeire, székelyföldi alkotóinkra, kiadványainkra irányítsák tágabb közösségünk figyelmét. E napok rendezvényei alkalmat teremtenek arra is, hogy jobban megismerjük irodalmi jelenünket, köztünk élő, kortárs alkotóinkat.
Felhívásunkra több mint húsz székelyföldi könyvtár kapcsolódott be a Székelyföld Napok idei rendezvénysorozatába, hozzájárulva ezáltal régiónk kulturális-irodalmi értékeinek felmutatásához. Ebben az időszakban író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, irodalmi esteket, szavalóversenyeket, kiállításokat szerveznek a székelyföldi könyvtárak, amelyekre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.


Az eseménysorozat részletes programja:

Október 13., hétfő

Kézdivásárhelyi szerzők művei a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban
könyvkiállítás, megtekinthető október 13–15. között
Szervező: Kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
Helyszín: Kézdivásárhely, Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár

12.00 Anyanyelvünk megtartó ereje Székelyföldön – könyvbemutató és beszélgetés. Dr. Borcsa János irodalomkritikus Nehéz hűségcímű könyvének bemutatója. Kányádi Sándor és más kortárs székelyföldi szerzők munkásságának méltatása, helytörténettel egybekapcsolva.
Meghívott: dr. Borcsa János irodalomkritikus
Szervező: a Kézdikővári Általános Iskola könyvtára
Helyszín: Kézdikővár, művelődési ház

14.00 Ismerd meg a faludat!–beszélgetés Gyimesközéplok hagyományairól, helytörténetéről „A gyimesi hegyek kőből vannak rakva”: Gyimesközéplok monográfiájacímű kötet szerzőivel, Tankó Gyula néprajzkutatóval, nyugalmazott tanárral és Mihók Edit községi könyvtárossal.
Szervező: Gyimesközéploki Községi Könyvtár
Helyszín: Gyimesközéploki Községi Könyvtár

17.00 Székely jelképek pecséten, címerben – könyvbemutató
A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjainak szimbólumtörténeti kiadványai. Házigazda: Keresztes Csongor könyvtárigazgató.
Szervező: Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
Helyszín: Gyergyószentmiklós, a Városi Könyvtár kiállítóterme

17.00 Dr. Egyed Ákos: Erdély 1848–1849 – író-olvasó találkozó, Egyed Ákos történészelőadása és beszélgetés Erdély 1848–1849 című kötete kapcsán
Szervező: Kájoni János Megyei Könyvtár, Baka János Községi, Könyvtár, Csíkszentmárton Önkormányzata
Helyszín: Csíkszentmárton, Baka János Községi Könyvtár

18.00 Orbán Balázs nyomában. Vári Attilával a Székelyföldön
a Székelyföld folyóirat és a Székely Könyvtár sorozat bemutatója
Szervező: Hargita Kiadóhivatal, Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyszín: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

18.00 Szente B. Levente szerzői estje –a székelykeresztúri költő, újságíró gyerekverseit, meséit mutatja be
Szervező: Székelykeresztúri Városi Könyvtár
Helyszín: Székelykeresztúr, Városi Könyvtár

Október 14., kedd

12.00 Októberi lakoma – Kányádi Sándor gyermekversei – kedvenc versem témájú rajzkiállítás, verstotó, megzenésített versek hallgatása tanulással egybekötve, az Árkosi Gelei József Általános Iskola diákjainak részvételével.
Szervező: Árkosi Községi Könyvtár , Gelei József Általános Iskola
Helyszín: Árkos, Gelei József Általános Iskola

10.00 Lélekmorzsák és Holdvirágok – író-olvasó találkozó versfelolvasással
György Emőke és Péter Éva Erika lövétei kortárs szerzők olvasnak fel köteteikből.
Szervező: Lövétei Községi Könyvtár
Helyszín: Lövéte, Községi Könyvtár

11.00 „Valaki jár a fák hegyén” – Kányádi Sándor verseivel ízesített szavalóverseny
Szervező: Bardóci és Erdőfülei Általános Iskola, Bardóci Községi Könyvtár
Helyszín: Bardóci Községi Könyvtár

11.00 Sós kertbe... ugorka – Népi gyermekjátékok, találós kérdések gyűjteménye a Sóvidékről
játékos könyvbemutató. Meghívott: Kelemen Magdolna nyugalmazott óvónő, a kötet szerzője.A helyszínen a könyvben bemutatott gyermekjátékok kipróbálására is lehetőség lesz.
Szervező: Parajd, Áprily Lajos Általános Iskola könyvtára
Helyszín: Parajd, óvoda

14.00 85 éve született Kányádi Sándor – Kányádi életművének bemutatása:felolvasás, a költő megzenésített verseinek hallgatása, felnőtteknek és gyerekeknek szóló köteteinek ismertetése.
Szervező: Etéd, Községi Könyvtár
Helyszín: Etéd, Községi Könyvtár

14.00 Földhöz vert csoda az élet számlájára – felolvasás Rafi Lajos (1970–2013) gyergyószárhegyi költő verseiből
Szervező: Gyergyószárhegy Községi Könyvtára
Helyszín: Gyergyószárhegy, Községi Könyvtár

16.00 Dr. Borbély András előadóestje – a gyergyóremetei születésű dr. Borbély András költő legújabb, Szél című verseskötetének bemutatója.
Szervező: Gyergyóremetei Községi Könyvtár
Helyszín: Gyergyóremete, a községháza tanácsterme

17.00 Kézdivásárhelyi költők a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban
beszélgetés és versolvasás Fekete Vince, Sántha Attila, Dimény-Haszmann Árpád költőkkel. Moderátor: Dr. Borcsa János irodalomkritikus. Ez alkalommal adják át a könyvtár felújított pincéjét a nagyközönség számára, ahol a könyvtár helytörténeti részlege kapott helyet.
Szervező: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely
Helyszín: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár, Kézdivásárhely

18.00 Székely jelképek pecséten, címerben – könyvbemutató
A Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport tagjainak szimbólumtörténeti kiadványai. Szervező: Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport, Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont,Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyszín: Csíkszereda,Kájoni János Megyei Könyvtár

18.00 Muszka Sándor: Sanyi bá – könyvbemutató
A kötetet a szerző mutatja be. Házigazda: Keresztes Csongor könyvtárigazgató
Helyszín: Gyergyószentmiklós, Városi könyvtár kiállítóterme.
Szervező: Gyergyószentmiklósi Városi könyvtár

11.00 Antal Áron emlékezete
A Csíkdánfalvi Községi Könyvtár és a Petőfi Sándor Iskolaközpont Könyvbúvárok olvasóköre közös felolvasás-órát tart a csíkdánfalvi származású Antal Áron (1881–1966 ) író, tanár és történész Köderdő mellől című novelláskötetéből.
Szervező:Csíkdánfalvi Községi Könyvtár, Petőfi Sándor Iskolaközpont
Helyszín: Csíkdánfalva, Községi Könyvtár

19.00 Novellaest Kádár Sára Hajnalkával
Meghívott: Kádár Sára Hajnalka Sepsiszentgyörgyön élő, illyefalvi származású nyugalmazott tanárnő. A szerző szülőfalujához kötődő novelláinak felolvasását kötetlen beszélgetés követi.
Szervező: Illyefalva, Fábián Ernő Községi Könyvtár
Helyszín: Illyefalva, Művelődési Ház

Október 15., szerda

11.00 Kányádi Sándor olvasó-óra
Szervező: Farkaslaka Községi Könyvtára, Tamási Áron Általános Iskola
Helyszín: Farkaslaka,Tamási Áron Általános Iskola

18.00 Orbán Balázs nyomában Vári Attilával a Székelyföldön – a Székelyföld folyóirat és a Székely Könyvtár sorozat bemutatója
Szervező: Hargita Kiadóhivatal, Bod Péter Megyei Könyvtár
Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár

18.00 „A gyimesi hegyek kőből vannak rakva” – Gyimesközéplok község monográfiája – könyvbemutató. Meghívottak a kötet szerzői: Tankó Gyula tanár, néprajzkutató és Mihók Edit könyvtáros
Szervezők: Kájoni János Megyei Könyvtár, Gyimesközéploki Községi Könyvtár
Helyszín: Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár

18.00 Székelyföldi Szerzők Napja Kápolnásfalu könyvtárában – irodalmi est Kányádi Sándor születésének85. évfordulójára vers- és mesemondással, felolvasás Lőrincz György író, Kápolnásfalu szülöttje műveiből
Szervező: Kápolnásfalu Községi Könyvtára
Helyszín: Kápolnásfalu, Községi Könyvtár

18.00 Zenés irodalmi est Kányádi Sándor születésének 85. évfordulójára – Kányádi Sándor, valamint Siménfalva szülöttei, Elekes Ferenc és Farkas Árpád verseiből készült zenés-verses műsor a Marosi Gergely Általános Iskola diákjainak közreműködésével
Szervező: Siménfalva Községi Könyvtára
Helyszín: Siménfalva, Községi Könyvtár

19.00 Cseke Péter utazásai időben és térben – találkozó Cseke Péter íróval, irodalomtörténésszel.
Szervező: Homoródszentmárton Község Önkormányzata, Kájoni János Megyei Könyvtár
Helyszín: Homoródszentmárton, Művelődési Ház

Október 17. , péntek

18.00 Korondi szerzők képcsarnoka – Kedei Zoltán képszőművész grafikai kiállításának megnyitója. Megnyitja: Vinczeffy László képzőművész
Szervező: Korond Község Önkormányzata, Korond Község Könyvtára
Helyszín: Korond, Páll Lajos Művelődési Ház előcsarnoka

18.30 A Nyelv Szobra – 20 éves a Korondon megjelenő Hazanéző Könyvek sorozat– hangoskönyv-bemutató. A Hazanéző öt költőjét bemutató kiadványt a szerkesztő, Ambrus Lajos ismerteti. Eladással egybekötött kiállítás a Hazanéző szerzőinek köteteiből.
Szervező: Korond Község Önkormányzata, Korond Község Könyvtára
Helyszín: Korond, Páll Lajos Művelődési Ház nagyterme
Nincsenek megjegyzések: