2014. november 20., csütörtök

Csík körzeti módszertani nap

2014. november tizenhetedikén került sor az idei Csík körzeti módszertani napra.

A módszertani napot jómagam, a csíki magyar könyvtárosokért felelős könyvtáros nyitottam meg.

A köszöntő beszéd után rövid beszámolót tartottam a Csík körzeti könyvtárosok 10 éves múltjáról, munkájukról, szakképesítéséről és jelenlegi helyzetéről. Fontosnak tartottam közölni, hogy e tanévtől nemcsak dokumentarista, hanem más könyvtárosi posztokat is érintett a leépítés. Van ahol nincs könyvtár, máshol „hazafias munkaként” végzik a tanárok vagy segédpedagógusok.
Mint házigazda, a beszámoló után  Az évfordulókra épült rendezvények szerepe az oktatásban bemutatóval folytattam.  A bemutató egy általános képet nyújtott az évfordulóknak jelentőségéről, kiemelve ebben a könyvtárosi rendezvények szerepét. Az egybegyűltek betekintést nyerhettek az évfordulós rendezvények előkészületeibe és annak lezajlásába a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. A könyvtáros kollégák elé tárt lehetőségekből számos új ötlet született ott helyben.
A második előadó Egyed Daniela volt, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumtól. Előadása jól igazodott a fent említettekhez. Néhány beszámolót mutatott az iskolájukban lezajló és zajlandó évfordulós rendezvényekről, amelyet egybekötött az iskolai könyvtárak projektoktatásával. Kitért a programok előkészületeinek szükségességére is. Ennél a pontnál részletesen beszámolt egy-egy projekt szervezésének az alapvető követelményeiről, amelynek lényegét a programok gördülékenységében látta. Végül pedig bemutatott néhány sikeresen kivételezett projektet, amelyben partnerek voltak az osztályfőnökök, a pszichológus és a szülők is.

Molnár Gyula, a Kós Károly Szakközépiskola könyvtárosa a két előadást értékelve elmondta, hogy a diákok beavatása egy-egy könyvtárosi programba iskolánként változó képet mutat. Szerinte, mint más szaklíceumokban, náluk is komoly kihívásnak számít az olvasás megszerettetése. A tananyaghoz tartozó könyvek és a saját „kötetek” készítése által ért el kisebb-nagyobb sikereket.

Gábor Tünde-Anikót, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium könyvtárosát egy nemrég felfedezett Dobj el mindent, és olvass! olvasásserkentő program nyűgözte le. Segítőeszközként Gombos Péter könyve számít igazi útmutatónak. A közeljövőben ennek megvalósítását tűzte ki célul.

A hozzászólások után mindegyik könyvtáros röviden beszámolt arról a programról, amelyet a közeljövőben szándékszik könyvtárában megejteni.

 Ezt követően rövid beszámolót tartottam a dokumentációs és információs központok jelenlegi helyzetéről, valamint az abban tartott nonformális tevékenységek pozitív kiegészítő mivoltáról az oktatásban.
Szó esett továbbá a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének  állapotáról, a megújított tagságról, és továbbképzési, valamint az iskolai, az egyetemi és a közkönyvtárak közötti együttműködési lehetőségekről, amelynek szemléltetésébe Péter Antal, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium könyvtárosa segített be.
Záróbeszédemben elmondtam, hogy örültem a közös vitáknak, s főleg annak, hogy mindenkinek volt kérdése, amit részben megoldottunk, valamint építő ötlete és véleménye.

Borbé Levente
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa
   
  
Programterv

Csíkszék Könyvtárosainak Módszertani Gyűlése

A Hargita megyei iskolai könyvtárosok módszertani találkozójának témája:

Az évfordulókra épült rendezvények szerepe az oktatásban

A találkozó célkitűzése, hogy elevenen tartva beiktassuk mindennapi tevékenységünkbe a kultúra nagyjainak emlékét.

Helyszín: A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM

Partnerek:  Csík körzeti könyvtárosok módszertani felelőse és könyvtárosai.

Időpont: 2014. november 17.

Meghívottak:  Csíkszék könyvtárosai

PROGRAM
9,00 – 9,10 a könyvtáros házigazda köszöntőbeszéde
9,10 – 9,30 a csíki könyvtárak jelenlegi helyzete
9,30 – 11,00 a prezentációk bemutatása
11,00 – 11,30 – az előadások témájával kapcsolatos megbeszélések
11,30 – 12,00 – vita a könyvtárosi munkák kiértékelésérőlElőadások témája

Az évfordulókra épült rendezvények szerepe az oktatásban – Borbé Levente, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda

Évfordulós programok, projektek az olvasás jegyében – Egyed Daniela, Nagy István Művészeti Líceum, Csíkszereda

Nincsenek megjegyzések: