2014. november 1., szombat

Novemberi évfordulók 2014

155 éve, 1859. november elsején született József János székely-magyar költő és író.

50 éve, 1964. november elsején született Boka László magyar író, költő és irodalomtörténész.

160 éve, 1864. november másodikán hunyt el Anton Pann (Antonie Pantoleon-Petroveanu) aromán költő, zenetanító és zeneszerző.

145 éve, 1869. november másodikán született Ignotus Hugó (Veigelsberg) német származású magyar-zsidó költő, író, újságíró, kritikus és szerkesztő.

100 éve, 1914. november harmadikán hunyt el Georg Trakl osztrák költő és író.

250 éve, 1764. november negyedikén hunyt el Charles Churchill angol szatirikus író és költő.

520 esztendeje, 1494. november ötödikén született Hans Sachs német költő, mesterdalnok és drámaíró.

1020 esztendeje, 994. november hetedikén hunyt el Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali andalúziai arab költő, teológus és történész.

600 esztendeje, 1414. november hetedikén született Mauláná Dzsámi nagy perzsa költő és író. Művei nagy hatást gyakorolt a török és az ind irodalomra.

105 éve, november hetedikén született Balázs Gábor magyar újságíró, író, műfordító és ügyvéd.

340 esztendeje, 1674. november nyolcadikán hunyt el John Milton angol költő és politikus.

105 éve, 1909. november kilencedikén hunyt el Gyulai Pál erdélyi magyar író és költő.

85 éve, 1929. november kilencedikén született Kertész Imre zsidó-magyar író és műfordító. Legismertebb alkotása a Sorstalanság.

70 éve, 1944. november kilencedikén hunyt el Radnóti Miklós (Glatter) zsidó származású magyar költő és műfordító.

100 éve, 1914. november tizedikén született Tamás Gáspár székely-magyar író, költő és újságíró.

530 esztendeje,1484 november tizenegyedikén hunyt el Luigi Pulci firenzei olasz költő

1660 esztendeje, 354. november tizenharmadikán született Szent Ágoston római egyházatya, filozófus és egyházi író.

100 éve, 1914. november tizenharmadikán született Határ Győző magyar író, költő, műfordító és filozófus.

150 éve, 1864. október tizennegyedikén született Stefan Zaromski lengyel regényíró esszéista és drámaíró.

45 éve, 1969. november tizenötödikén hunyt el Ito Hithosi (Itó Szei) japán költő, író, műfordító és irodalmár.

350 esztendeje, 1664. november tizennyolcadikán hunyt el Zrínyi Miklós horvát származású magyar költő, hadvezér, politikus és katonai szakíró. Ismert alkotásai: A szigeti veszedelem, Ne bántsd a magyart – Az török áfium ellen való orvosság.

80 éve, 1934. november tizennyolcadikán hunyt el Lamperth Géza magyar költő, író és színpadi szerző.

80 éve, 1934. november huszadikán hunyt el Joel Lehtonnen finn író, műfordító, kritikus és újságíró.

320 esztendeje, 1694. november huszonegyedikén született Voltaire (François-Marie Arouet) francia író, költő és filozófus. Legismertebb művei: Candide, Filozófiai ábécé és a Vadember.

195 éve, 1819. november huszonkettedikén hunyt el Baróti Szabó Dávid székely-magyar költő, nyelvújító, tanár és jezsuita szerzetes.

145 éve, 1869. november huszonkettedikén született André Gide francia író és esszéista. Ismertebb művei:  A Vatikán titka és A pénzhamisítók.
70 éve, 1944. november huszonkettedikén hunyt el Radó Antal magyar költő, író, műfordító és irodalomtörténész.

120 éve, 1894. november huszonharmadikán hunyt el Barna Ignác magyar költő, műfordító, fogorvos és szakíró.

620 esztendeje, 1394. november huszonnegyedikén született Charles d' Orléans francia költő.

70 éve, 1944. november huszonnegyedikén hunyt el Benda Jenő magyar író, újságíró és szerkesztő.

110 éve, 1904. november huszonötödikén született Alessandro Bonsanti olasz író, irodalomesztéta és szerkesztő.

25 éve, 1989. november huszonötödikén hunyt el Bözödi György székely-magyar író, szociográfus és történész.

320 esztendeje, 1694. november huszonhatodikán született Louis de Boissy francia szatirikus író, költő és drámaíró.

105 éve, 1909. november huszonhatodikán született Eugène Ionesco román származású francia író, az abszurd dráma- és színház megteremtője. Ismertebb művei: A kopasz énekesnő, A mester, Haládi nagy játék (Öröklősdi).

130 éve, 1884. november huszonhetedikén született Vasile Voiculescu román író, költő, drámaíró és orvos.

90 éve, 1924. november huszonhetedikén született Nina Cassian román költőnő, esszéista és fordító.

165 éve, 1849. november huszonnyolcadikán született Gozsdu Elek szerb-macedón és román származású magyar író, drámaíró.

110 éve, 1904. november huszonnyolcadikán született Nancy Mitford angol írónő, drámaíró és szerkesztő.

810 esztendeje, 1204. november harmincadikán hunyt el Fudzsirava no Tosinari japán költő.

460 esztendeje, 1554. november harmincadikán született Philip Sidney angol költő és udvaronc.

140 éve, 1874. november 30-án született Winston Churchill angol író, Nagy Britannia miniszterelnöke.

95 éve, 1919. november harmincadikán született Berkesi András (Bencsik) zsidó származású magyar író.

70 éve, 1944. november harmincadikán hunyt el Ligeti Ernő erdélyi magyar író, publicista és szerkesztő.

70 éve, 1944. november harmincadikán hunyt el Szomory Dezső (Weisz Mór) zsidó származású magyar író, újságíró és drámaíró.


Érdemes tudni

135 éve, 1879. november elsején született gróf Teleki Pál erdélyi származású magyar földrajztudós, politikus és államférfi.

200 éve, 1814. november harmadikán született Emich Gusztáv német származású magyar könyvkereskedő, kiadó és nyomdász.

100 éve, 1914. november harmadikán született Vértes László világhírű magyar ősrégész és történész.

90 éve, 1924. november harmadikán született Csendes Zoltán erdélyi magyar statisztikus és egyetemi tanár.

130 éve, 1884. november hatodikán született Germanus Gyula magyar orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író, valamint történész.

150 éve, 1864. november kilencedikén hunyt el Magyar László magyar földrajzi felfedező, Afrika-kutató.

570 esztendeje, 1444. november tizedikén hunyt el I. Ulászló magyar és III. Ulászló (Władysław III Warneńczyk) néven lengyel király.

310 esztendeje. 1704. november tizedikén hunyt el gróf Apor István székely-magyar főkirálybíró, erdélyi kincstartóés nagybirtokos főúr.

435 esztendeje, 1579. november tizenötödikén hunyt el Dávid Ferenc (Franz Hertel) szász-magyar származású vallásalapító. Az Erdélyi Unitárius Egyház alapítója. Műveit német, magyar és latin nyelven adta ki.

385 esztendeje, 1629. november tizenötödikén hunyt el Bethlen Gábor székely-magyar származású erdélyi fejedelem, és választott magyar király.

275 éve, 1739. november tizenhetedikén született gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár, Janus Pannonius műveinek összegyűjtője és kiadója, valamint a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítója.

100 éve, 1909. november tizenhetedikén hunyt el ifj. Kovács Lajos székely-magyar unitárius lelkész és egyházi író.

160 éve, 1854. november tizenkilencedikén született Jancsó Benedek székely-magyar történész, pedagógus és publicista.

60 éve, 1954. november huszadikán született Bencze Mihály hétfalusi csángó-magyar matematikus, tanár, költő, a csángó művészet kutatója.

30 éve, 1984. november huszadikán hunyt el Kozán Imre székely-magyar agrármérnök és mezőgazdasági szakértő.

130 éve, 1884. november huszonegyedikén született Nagy Lajos székely-magyar református egyházi író és lapszerkesztő.

80 éve, 1934. november huszonnegyedikén született Nánási Zoltán erdélyi magyar helytörténész és régész.

85 éve, 1929. november huszonötödikén született Egyed Ákos székely-magyar történész.

200 éve, 1814. november huszonhetedikén született Gábor Áron székely-magyar asztalosmester és nemzeti hős, az 1848-49. forradalom és szabadságharc ágyúöntője és tűzértisztje.

40 éve, 1974. november harmincadikán hunyt el Jordáky Lajos erdélyi magyar szociológus, kritikus és tanulmányíró.

Nincsenek megjegyzések: