2014. december 1., hétfő

Decemberi évfordulók 201440 éve, 1974. december elsején hunyt el Zilahy Lajos magyar író, drámaíró és publicista.

150 éve, 1864. december másodikán született Kabos Ede (Rosemberg Albert Ede) magyar író, újságíró és szerkesztő.

105 éve, 1909. december másodikán született Kurkó Gyárfás székely-magyar író, publicista és politikus.

40 éve, 1974. december másodikán hunyt el Darvas József (Dumitrás) magyar író, publicista és politikus.

130 éve, 1884. december harmadikán született Laczkó Géza magyar író, újságíró, műfordító és lapszerkesztő.

120 éve, 1894. december harmadikán hunyt el Robert Louis Stevenson skót író és költő. Népszerű regényei: Kincses sziget, Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete, A fekete nyíl.

1980 esztendeje, 34. december negyedikén született Aulus Persius Flaccus etruszk származású római költő, szatirikus és filozófus.

130 éve, 1884. december ötödikén született Kárpáti Aurél író, költő, színházi és irodalmi kritikus.

40 éve, 1974. december ötödikén hunyt el Zaharia Stancu román író, költő, újságíró és kritikus.

45 éve, 1969. december nyolcadikán hunyt el José Régio portugál költő, prózaíró és irodalomkritikus.

15 éve, 1999. december nyolcadikán hunyt el Kuczka Péter magyar író, költő, műfordító, irodalmár és szerkesztő.

160 éve, 1854. december kilencedikén hunyt el Almeida Garrett portugál költő, drámaíró, író és politikus.

30 éve, 1984. december tizedikén hunyt el Szilágyi András magyar író, riporter és orvos.

190 éve, 1824. december tizenegyedikén született Victor Balaguer Cirera katalán író, költő és államférfi.

100 éve, 1914. december tizenkettedikén született Marton Lili erdélyi magyar író, színműíró és műfordító. Ismert alkotásai: Taligás király, Az anyák nem halnak meg?, Nehéz kamasznak lenni, Kaland a legendák földjén.

230 éve, 1784. december tizenharmadikán hunyt el Samuel Jonson angol költő, író, kritikus és tudós.

90 éve, 1924. december tizenötödikén született Papp Ferenc erdélyi magyar író és műfordító.

90 éve, 1924. december tizenötödikén született Bogáti Péter magyar író, újságíró, műfordító, kritikus és dramaturg.

210 éve, 1804. december tizenhatodikán hunyt el Christian Felix Weisse német ifjúsági író és drámaíró.

90 éve, 1924. december tizenhatodikán született Hajdú Zoltán erdélyi magyar költő, műfordító, festőművész és zeneszerző.

40 éve, 1974. december tizenhatodikán született Kosztasz Varnalisz görög költő, író és műfordító.

120 éve, 1894. december tizenhetedikén született Hans Henny Jahnn német író, orgonaépítő és zenetudós.

70 éve, 1944. december tizenhetedikén hunyt el Tutsek Anna magyar írónő.

80 éve, 1934. december tizennyolcadikán hunyt el Sven Elvestad norvég író és újságíró.

520 esztendeje, 1494. december tizenkilencedikén hunyt el Matteo Maria Boiardo olasz költő, az itáliai reneszánsz líra nagyja. Fő műve: Orlando szerelemre lobbanása.

390 esztendeje, 1624. december tizenkilencedikén született Kitamura Kigin japán költő, író és tudós.

90 éve, 1924. december tizenkilencedikén született Alexandre O’Neill ír származású portugál költő, elbeszélő és újságíró.

140 éve, 1874. december huszonegyedikén született Tadeusz Boy-Żeleński lengyel író, költő, kritikus és műfordító.

10 éve, 2004. december huszonegyedikén hunyt el Szabó Gyula székely-magyar író és esszéíró. Ismertebb művei: A gondos atyafiság, A sátán labdái.

250 éve, 1764. december huszonkettedikén hunyt el Amadé László magyar költő, császári és királyi kamarás.

25 éve, 1989. december huszonkettedikén hunyt el Samuel Beckett ír költő, író és drámaíró. Legismertebb műve a Godot-ra várva.

25 éve, 1989. december huszonkettedikén hunyt el Muzsnayné Csizmadia Gabriella felvidéki magyar ifjúsági író.

145 éve, 1869. december huszonharmadikán született Sas Ede (Hille) német származású magyar író, újságíró és lapszerkesztő.

125 éve, 1889. december huszonharmadikán született Farcádi Sándor (Sándor Áron) székely-magyar költő, újságíró és kritikus.

145 éve, 1869. december huszonnegyedikén született Henriette Roland Holst holland költőnő és politikus.

90 éve, 1924. december huszonötödikén született Váci Mihály magyar költő, műfordító, lapszerkesztő és politikus.

530 esztendeje, 1484. december huszonhatodikán hunyt el Mainardo Arlotto (Piovano) olasz pap és elbeszélő.

70 éve, 1944. december huszonhatodikán hunyt el Járosi Andor magyar lelkész, író és kritikus.

180 éve, 1834. december huszonhetedikén született Charles Lamb angol író, esszéista és kritikus.

110 éve. 1904. december huszonhetedikén született Laco Novomeský szlovák költő esszéíró, szerkesztő és újságíró, aki kiállt a magyar elnyomás ellen.

150 éve, 1864. december huszonnyolcadikán született Henri Régnier francia író és költő.

90 éve, 1924. december huszonkilencedikén hunyt el Carl Friedrich Georg Spitteler német ajkú svájci író, költő, kritikus és esszéíró.

145 éve, 1869. december harmincadikán született Stephan Leacock kanadai író, esszéista, humorista és politológus.

70 éve, 1944. december harmincadikán hunyt el Romain Rolland francia író és drámaíró.

280 éve, 1834. december harmincegyedikén született Claude Joseph Dorat francia költő és drámaíró.

125 éve, 1889. december harmincegyedikén hunyt el Ion Creangă román író és mesemondó.

125 éve, 1889. december harmincegyedikén született Finta Gerő erdélyi magyar költő, műfordító és kritikus.

70 éve, 1944. december harmincegyedikén hunyt el Csergő Hugó magyar költő, író, színműíró és újságíró.


Érdemes tudni

25 éve, 1989. december hatodikán hunyt el Jodál Gábor székely-magyar zeneszerző, szakíró és pedagógus.

210 éve, 1704. december nyolcadikán született Damjanich János (Jovan Damjanić) szerb származású magyar honvédtábornok, az aradi vértanúk egyike.

20 éve, 1994. december tizedikén vette át Oláh György (George Andrew Olah) magyar származású amerikai kémikus az 1994. évi kémiai Nobel-díjat.

190 éve, 1824. december tizenegyedikén született Benkő Kálmán (Benő István) székely-magyar színész, ró, színműíró és műfordító.

100 éve, 1914. december tizenkettedikén született Kazinczy János Antal erdélyi magyar származású festőművész, iparművész és szerkesztő.

120 éve, 1894. december tizenharmadikán hunyt el Xántusz János (John Xantus de Vesey) görög származású magyar természettudós, utazó és néprajzkutató. Népszerű könyve a Természet kalendáriuma.

190 éve, 1824. december tizennegyedikén született Szabó Károly magyar történész, műfordító, könyvtáros és bibliográfus, 1873-1890 között a kolozsvári egyetem tanára, igazgatója.

175 éve, 1839. december tizennegyedikén született Széchenyi Ödön (Széchenyi István fia) török altábornagy, a török tűzoltóság megteremtője.

20 éve, 1994. december tizennegyedikén hunyt el Kristó András székely-magyar geológus, földrajzi szakíró és tanár.

130 éve, 1884. december tizenötödikén született Márton Ferenc székely-magyar festőművész, grafikus, szobrász, építész és bélyegtervező.

25 éve, 1994. december tizenötödikén Tőkés László lelkész a temesvári református templomtól kezdődött 1989-es romániai forradalom / rendszerváltás.

120 éve, 1894. december tizenhatodikán adták ki első ízben az Új idők című irodalmi hetilapot, Herczeg Ferenc szerkesztésében.

20 éve, 1994. december huszonegyedikén hunyt el Porács Rózsa (Fráter), az MTA könyvtárosa, a Bolyai-gyűjtemény katalógusának előkészítője.


75 éve, 1939. december huszonkettedikén született Balázs Lajos székely-magyar néprajzkutató.

75 éve, 1939. december huszonharmadikán született Kessler Jenő Attila erdélyi magyar biológus, paleo-ornitológus és szakíró.

15 éve, 1999. december huszonharmadikán hunyt el Cselényi Béla erdélyi magyar történész, történelmi szakíró és műfordító.

60 éve, 1954. december huszonnegyedikén hunyt el Szopos Sándor székely-magyar festőművész, grafikus és képzőművészeti szakíró.

145 éve, 1869. december huszonhetedikén született Gál Kelemen erdélyi magyar pedagógus, filozófus és irodalomtörténész.

20 éve. 1994. december huszonhetedikén hunyt el Bálint András székely-magyar újságíró és publicista.

200 éve, 1814. december huszonnyolcadikán hunyt el Benkő József székely-magyar lelkész, botanikus, történetíró és nyelvész. Fő műve a Transsilvania (a korabeli Erdély leírása).

355 esztendeje, 1659. december harmincegyedikén hunyt el Apáczai Csere János a székely-magyar pedagógus és filozófus, az első magyar enciklopédia létrehozója.

Nincsenek megjegyzések: