2014. december 3., szerda

Természetvédelmi előadások a Márton Áron tudásközpontjában

November 24-30. között került sor az ESÉLYEID – Országos Fesztivál XV. kiadása keretén belül a Környezetünk védelmében címmel tartott előadássorozatra, amely a Márton Áron Gimnázium dokumentációs és információs központjának előadótermében valósult meg. A téma kiválasztása sem jelentett gondot, hiszen a legidőszerűbb problémák egyike a Föld természeti egyensúlyának megóvása. Eme személyiségfejlesztő nonformális tevékenység inkább a diákokat célozta meg, de részt vettek néhányan az iskola tanáraiból és alkalmazottaiból is.

            A hely szűke miatt, mint a rendezvény szervezője, Antal Beáta tanárnővel több előadást kellett kieszközölnünk. A három alkalomra tervezett program a kéréseknek eleget téve hétre nőtte ki magát. Az utolsó kettő már az osztálytermekben volt bemutatva, amelynek lebonyolítója szintén Antal Beáta földrajz szakos tanár volt. Ez a programhosszabbítás is eme téma elengedhetetlen szükségességét bizonyítja. Összesen több, mint 220-an (kétszáz húszan) vettek részt az előadásokon.


            Az említett hét előadásból egynek a közönsége a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanulóinak csapata volt, akik Zöld Ildikó történelem szakos tanár vezetésével jöttek meghallgatni. Ezúttal a teljes programot, az előző előadásokra támaszkodva egyedül bonyolítottam le. 

            Minden egyes alkalommal jómagam, a rövid köszöntő bevezető után egy átfogó képet mutattam be környezetünk hajdani, közelmúltbeli és jelenlegi állapotáról, amelyet Antal Beáta földrajz tanár szakértelemmel kiegészített beszéde toldott meg. A tanárnő továbbvíve a gondolatot beszélt azokról a lehetőségekről is, amelyek fontosak a környezetünk megóvása érdekében, hogy az elkövetkezendő nemzedékek is ugyanúgy tudják élvezni Földünk törékeny természeti szépségeit. Ezt követően rövid ismertetőt tartott arról a filmről, ami éppen levetítésre került. A filmek tematikája teljesen beleillett az előadásba. Habár mindegyik eset más témát dolgozott fel, ennek ellenére a végkövetkeztetés ugyanaz maradt. Vagyis miért nem szabad érvényesíteni, azaz figyelmen kívül hagyni a természet dolgait önös érdekünkkel szemben, valamint milyen megoldásokat találunk az általunk okozott károk helyrehozása érdekében. A vetítés után a példaértékű dokumentumfilmet mindig egy vitaindító beszélgetés zárta, amelyet tovább folytattak a diákok a földrajz órákon, jó esélyt adva a hiányzó ismeretek pótlására is.

            A filmek témái: A Tisza folyó ciánszennyezésének története és tanulsága,  a városokban felgyülemlett szmog kiűzése, az Aral tó katasztrófájának története, az ózonlyuk megjelenésének és eltüntetésének gondjai, továbbá,  különböző szilárd, folyékony vegyszerek, káros anyagok hatása a természetre, és nem utolsósorban az emberi szervezetre is.

           
            Az előadást egy környezetvédelemmel kapcsolatos könyvkiállítás, plakátok, szórólapok és a világhálóról levett hírek tették vonzóbbá.
            Köszönöm a program gördülékeny lefolyásához nyújtott segítséget Gyarmati Dénes informatikusnak és Balázs-Bécsi Enikő tiszteletbeli könyvtárosnak.

Borbé Levente,
a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa


           


Nincsenek megjegyzések: