2015. február 12., csütörtök

A romániai iskolai könyvtárosok / dokumentaristák portfóliója

I. Személyes adatok

Európai önéletrajz 

Munkaköri leírás

Önértékelés
Elismervények, diplomák stb.
 

II. A könyvtár menedzselése / dokumentumok
Éves munkaterv
 Kulturális, és nevelési  tevékenységek

 Közös tevékenységek a tanárokkal, tanítokkal (rövid beszámolók)

Előző tanév beszámolója

Előző tanév statisztikája

A könyvtárhasználat órarendje

A könyvtár általános órarendje (itt külön jelezni mikor van nyitva, mikor dolgozol csak a könyvtárosi munkával)

Könyvtárhasználati szabályzat

Mindenféle anyag a könyvtárhoz tartozó rendezvényekről / eseményekről (képek, fotók, cíkkek, leírások) 
Gyerekcsoportok részvétele a könyvtári tevékenységekben


 Sajátos akták / dokumentumok


Az első négy külön van a portofoliotól, de annak részét képezi


Gyűjteményi leltárnapló

Csoportos leltárnapló

Dokumentumok nyilvántartásba vétele és apasztása / törlése

Az olvasók nyilvántartása; olvasók lapja

Könyvtárosi törvények

Könyvtárral kapcsolatos szabványosított dokumentumok (hivatalos eseményekről szóló dokumentumok is)

 *
Leltári papírok / akták

 A könyvtári állománybővitést igazoló hivatalos iratok

Más jellegű dokumentumok (hivatalos levélváltás, rendezvényekről meghívók, plakátok stb.)Fordította: Borbé Levente


Nincsenek megjegyzések: