2015. február 19., csütörtök

Előadás a csíki iskolák elődjéről
Hétfő délután, 2015. február 16-án 13, 30 órai kezdettel a Kós Károly Építészeti Szakközépiskola X. B. osztályos diákjai látogattak el hozzánk Csonta Noémi osztályfőnökükkel.

A látogatás fő célja, hogy megismerkedjenek Csíkvármegye legősibb iskolájával, s annak mai állapotával.


Beszédem megnyitójaként egy Kányádi Sándor verssel kedveskedtem a látogatóknak, megelőzve a másnapi olvasómaratont, ami szintén az említett költő, író nevéhez fűződik. Megragadva az alkalmat kifejtettem az olvasás személyiségalakító szerepét az ember életében.A könyveken és az olvasáson túl a kultúra terjesztőiről tartottam kis ismertetőt, majd a ferencesek munkálkodásának lényegével folytattam. Az előadásomban hangsúlyt fektettem a ferencesek fő szerepére a hajdani csíksomlyói iskolaalapításban. Kitértem a ferencesi keresztény gondolkozás értékeinek hatására, nemcsak a térségben, hanem az egész Székelyföldön végzett munkásságukra. A fő szerepet azonban a csíksomlyói ferences könyvtár, és a későbbiekben belőle kiváló iskolai könyvtár kapta. Szó esett a Kájoni János alapította nyomda értéktartó szerepéről, valamint az idegenből beszerzett könyvekről is.


A diákok számára az elhangzottak, az iskola és a könyvtár nem éppen zökkenőmentes több száz esztendős történetének mai helyzete a könyvtár és az épület megtekintésével kapott hiteles képet. Érdeklődve tekintették meg a két részben is felújított iskolai könyvtárat, ahol a korszerű berendezés kápráztatta el őket. Mégis a könyvtár igazi varázsát a régi könyvek adták. Örömmel lapozták a múlt becses kincseit.A bemutató az iskola kápolnájának (az úgynevezett díszterem) megtekintésével folytatódott. A lenyűgöző látványt fokozta az ott lévő színes üvegek hatása. Végezetül, pedig egy kis „séta” keretén belül végigvonultak a folyósokon, láthatták a tablókat, benézhettek néhány osztályba és a sportterembe is.Öröm volt hallani a diákok pozitív visszaigazolását és érdeklődését eme intézmény iránt.


Fotó: Balázs-Bécsi Enikő / Borbé Levente

Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: