2015. február 1., vasárnap

Februári évfordulók 2015130 éve, 1885. február elsején született Kelemenné Zathureczky Berta székely-magyar író és zeneszerző.

25 éve, 1990. február elsején hunyt el Sziveri János vajdasági magyar költő, író, lapszerkesztő és dramaturg.

195 éve, 1820. február másodikán született Multatuli holland író, politikus és publicista.

130 éve, 1885. február másodikán született Aldo Pallazzeschi (Giurliani) olasz novellista, költő és esszéíró.

60 éve, 1955. február másodikán hunyt el Nadányi Zoltán erdélyi magyar költő, író, műfordító és szerkesztő.

280 éve, 1735. február harmadikán született Ignacy Krasicki lengyel szatirikus író, költő, és újságíró.

85 éve, 1930. február harmadikán született Csoóri Sándor magyar költő, író, esszéista és politikus.

510 esztendeje, 1505. február negyedikén született Mikołaj Rej lengyel reneszánsz költő, író, műfordító és politikus.

115 éve, 1900. február negyedikén született francia Jacques Prévert francia költő és színházi rendező.

290 éve, 1725. február hatodikán hunyt el Szulhan Szaba (Sulkhan-Saba) Orbeliani grúz író, tudós és államférfi.

130 éve, 1885. február hetedikén született Harry Sinclair Lewis amerikai író, drámaíró és szerkesztő. Ismert műve a Babbitt.

95 éve, 1920. február nyolcadikán hunyt el Richard Fedor Demhel német költő és drámaíró.

240 éve, 1775. február tizedikén született Charles Lamb angol író, esszéista és kritikus.

230 éve, 1775. február tizedikén hunyt el Montesquieu francia filozófus és író. Ismert művei: Perzsa levelek, A törvények szelleméről.

125 éve, 1890. február tizedikén született Boris Leonyidovics Paszternak orosz költő, író, esszéíró és műfordító. Világsikerű alkotása a Zsivago Doktor.

10 éve, 2005. február tizedikén hunyt el Arthur Miller amerikai drámaíró és esszéista. Kiemelkedő művei: Az ügynök halála, Salemi boszorkányok, Pillantás a hídról.

110 éve, 1905. februárt tizenegyedikén született Bratko Kreft szlovén író, drámaíró és esszéíró.

100 éve, 1915. február tizenegyedikén született Patrik Leigh Fermor brit író, utazó és katona.

35 éve, 1980. február tizenkettedikén hunyt el F. Rácz Kálmán magyar író, műfordító és szerkesztő.

170 éve, 1845. február tizenharmadikán született Degerando Antonina francia származású magyar pedagógus, műfordító és író.

130 éve, 1885. február tizennegyedikén hunyt el Jules Vallès francia író, újságíró és politikus.

40 éve, 1975. február tizennegyedikén hunyt el Sir Pelham Grenville Wodehouse brit író, színműíró és dalszövegíró.

180 éve, 1835. február tizenötödikén született Dimítriosz Vikélász görög író, üzletember és könyvtáralapító.

175 éve, 1840. február tizenötödikén született Titu Maiorescu román író, filozófus, esszéista, műfordító és politikus.

940 esztendeje, 1075. február tizenhatodikán született Vitalis Ordericus (Orderic) angol krónikás, bencés szerzetes.

115 éve, 1900. február tizenhatodikán született Bodnár Mária partiumi magyar írónő, pedagógus és esszéista.

300 esztendeje, 1715. február tizenhetedikén hunyt el Antonie Galland francia orientalista és műfordító.

140 éve, 1875. február tizenhetedikén hunyt el Atis Kronvalds lett író, nyelvész, publicista és pedagógus.

190 éve, 1825. február tizennyolcadikán született Jókai Mór magyar író. Máig is népszerű alkotásai: Erdély aranykora, Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, Az új földes úr, Szegény gazdagok, Az új földesúr, Mire megvénülünk, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok, Az arany ember, Névtelen vár, Rab Ráby, Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, A Bálványos vár, Gazdag szegények, Sárga rózsa.

230 éve, 1875. február tizenkilencedikén született Szemere Pál magyar költő, író és fordító.

150 éve, 1865. február tizenkilencedikén született Sven Anders Hedin svéd író, földrajztudós, térképész és felfedező.

90 éve, február huszadikán született Robert  Bernard Altman amerikai író, filmrendező, forgatókönyvíró és producer.

75 éve, 1940. február huszadikán született Czilczer Olga magyar költőnő, írónő és zenepedagógus.

130 éve, 1885. február huszonegyedikén született Sacha Guitry francia drámaíró, színész, rendező, producer és író.

45 éve, 1970. február huszonegyedikén hunyt el Johannes Semper észt költő, prózaíró, kritikus, esszéíró és műfordító.
 
480 esztendeje, 1535. február huszonkettedikén született Bornemisza Péter költő, író, evangélikus lelkész és nyomdász.

170 éve, 1845. február huszonkettedikén hunyt el Enrique Gil y Carrasco spanyol költő és író.

80 éve, 1935. február huszonkettedikén hunyt el Fehér Dezső (Fecher) erdélyi magyar író, újságíró és szerkesztő.

70 éve, 1945. február huszonharmadikán hunyt el Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj orosz-szovjet író, költő és újságíró.

60 éve, 1955. február huszonharmadikán hunyt el Paul Claudel francia költő, író és drámaíró.

130 éve, 1885. február huszonnegyedikén született Juliusz Kaden-Bandrowschi lengyel író és újságíró.

195 éve, 1820. február huszonötödikén született Vachott (Vahot) Imre magyar író, drámaíró és szerkesztő.

150 éve, 1865. február huszonötödikén hunyt el Otto Ludwig német költő, drámaíró és kritikus.

140 éve, 1875. február huszonhatodikán hunyt el Svetozar Marković szerb író, irodalomkritikus, filozófus és politikus.

150 éve, 1865. február huszonhetedikén hunyt el Jósika Miklós erdélyi születésű magyar író és újságíró. Legismertebb alkotása az Abafi.

145 éve, 1870. február huszonhetedikén született Motiejus Gustaitis litván költő, műfordító és pedagógus.180 éve, 1835. február huszonnyolcadikán tette közzé Elias Lönnrot az első Kalevala kötethez írt előszavát. E dátum egyben a finn nép ünnepe is.

120 éve, 1895. február huszonnyolcadikán született Marcel Paul Pagnol francia író, drámaíró, forgatókönyvíró és filmrendező.

90 éve, 1925. február huszonnyolcadikán született Lorand Gaspar (Gáspár Lóránd) erdélyi székely származású francia és magyar nyelven író költő és műfordító, valamint fotóművész és orvos.


Érdemes tudni

90 éve, 1925. február elsején született Sükösd János székely-magyar neveléstudományi szakíró és pszichológus.

100 éve, 1915. február másodikán hunyt el Zalai Béla magyar filozófus, pedagógus és matematikus.

185 éve, 1830. február harmadikán született Orbán Balázs székely-magyar néprajzi gyűjtő, író és fotográfus. Legismertebb műve a Székelyföld leírása.

125 éve, 1890. február harmadikán született Kner Imre magyar zsidó nyomdász és könyvművész.

80 éve, 1935. február ötödikén hunyt el Kner Izidor magyar zsidó nyomdás, könyvkötő és könyvkiadó.

220 éve, 1795. február ötödikén született Szilágy Károly magyar nyomdász és nyomdatulajdonos.

240 éve, 1775. február kilencedikén született Bolyai Farkas erdélyi magyar matematikus, fizikus és polihisztor.

205 éve, 1810. február tizedikén született Barabás Miklós székely-magyar festő, a magyar biedermeier festészet kiváló mestere.

140 éve, 1875. február tizedikén született Maderspach Viktor bánáti német származású magyar vadászati szakíró, mérnök és nemzeti hős.

80 éve, 1935, február tizedikén született Kónya Ádám székely-magyar helytörténész, muzeológus, geográfus és pedagógus.

175 éve, 1840. február tizenegyedikén született Abafi Lajos magyar irodalomtörténész, könyvkiadó, bibliográfus, lepkész.

70 éve, 1945. február tizedikén hunyt el Gál Kelemen székely-magyar történész, filozófus, pedagógus és szerkesztő.

215 éve, 1800. február tizenharmadikán született Brassai Sámuel erdélyi magyar nyelvész, pedagógus, filozófus és természettudós.

195 éve, 1820. február tizenharmadikán született Jakab Elek erdélyi származású magyar történész, művelődéstörténész, levéltáros és jogász.

160 éve, 1855. február tizenötödikén hunyt el gróf Teleki József történetíró, nyelvész, történész, jogász, az MTA könyvtárának alapítója és Erdély kormányzója.

140 éve, 18975. február tizennyolcadikán született Könczei Gerő erdélyi magyar művelődésszervező, természetkutató. Többek között a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak adományozta lepke- és rovargyűjteményét.

125 éve, 1890. február tizennyolcadikán hunyt el gróf Andrássy Gyula magyar miniszterelnök, osztrák-magyar külügyminiszter.

155 éve, 1860. február tizenkilencedikén született Lukács Antal székely-magyar pap és egyházi szakíró.

120 éve, 1895. február huszadikán született Nagy György székely-magyar erdőmérnök, erdészeti szakíró.

410 esztendeje, 1605. február huszonegyedikén választották Erdély fejedelmévé Bihar megye főispánját, Bocskai Istvánt.

190 éve, 1821. február huszonegyedikén született Görgey István magyar honvédtiszt és történetíró.

575 esztendeje, 1440. február huszonkettedikén született V. László magyar király.

120 éve, 1895. február huszonharmadikán született Csanády György székely-magyar költő, újságíró és rádiórendező.

370 esztendeje, 1645 február huszonnegyedikén született I Rákóczi Ferenc választott erdélyi magyar fejedelem.

265 éve, 1750. február huszonnegyedikén született Révay Miklós magyar nyelvész

230 éve, 1785. február huszonötödikén hunyt el Sálbech Mihály magyar Jezsuita szerzetes, történetíró és egyházi író.

120 éve, 1895. február huszonhatodikán született Lakatos István erdélyi magyar zenetörténész és népzenekutató.

95 éve, 1920. február huszonhatodikán 1920. február huszonhatodikán Kovács Dénes székely-magyar néprajzkutató, muzeológus, festő és grafikus.


Nincsenek megjegyzések: