2015. február 3., kedd

ReMeK-e-hírlevél 2015/2. számából

III. nemzetközi Benedek Elek meseíró pályázat
Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság a nagy mesemondó, Benedek Elek születésének 155. évfordulója alkalmából meghirdeti a III. nemzetközi Benedek Elek meseíró pályázatot.
Életkori megkötés nincs, bárki pályázhat, magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt. Nevezési díj nincs. A mesék témája szabadon választott lehet. Pályázónként 1 pályaművet fogadnak el (amely máshol még nem jelent meg), max. 3 gépelt oldal terjedelemben. Illusztráció lehetséges. A meséket (és illusztrációkat) kizárólag e-mailben várják.
Nevezési adatlap (a meséket is itt kell feltölteni) elérhető itt: http://mecslaszlotarsasag.webnode.hu/palyazatok/iii-nemzetkozi-benedek-elek-meseiro-palyazat/
Beküldési határidő: 2015. március 31.
Forrás: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/

A Kájoni János Megyei Könyvtár Olvasókörének első találkozója
2015. január 21-én megtartotta első találkozóját a Kájoni János Megyei Könyvtárban a tavaly decemberben, Cseke Gábor író kezdeményezésére megalakult Olvasókör. 2015-ben az intézmény Az olvasás éve jegyében hirdette meg programjait, idén jelentős teret és időt szentelnek azoknak a programoknak, amelyek az olvasás fontosságára, illetve az irodalom és olvasás jelenségeire irányítják a figyelmet. Ebbe az elképzelésbe jól illeszkedik az olvasókör tevékenysége, amelynek első nyilvános találkozóját januárban szervezték meg. Az alapító tagok – a könyvtár rendszeres olvasói, barátai és könyvtárosok – működtetik és irányítják a kör tevékenységét. A találkozókon, amelyeket rendszerint havonta egy alkalommal, hétfőn délután tartanak a könyvtárban, részt vehet minden érdeklődő, bármilyen megkötéstől függetlenül, bármikor lehet csatlakozni a kör tagjaihoz. A könyvtárosok örömmel fogadták Cseke Gábor író kezdeményezését, aki elvállalta a köri tevékenység animátori szerepét is, és létrehozta a kör honlapját: https://sites.google.com/site/olvasokoer/
A kör találkozóira javasolt témák és sok érdekes olvasnivaló elérhető az Olvasókör honlapján. Az első találkozóra tizenöten gyűltek össze a könyvtár előadótermében. A fő téma Az orvos az irodalomban volt, amire Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója nyújtott apropót.
A következő találkozón, február 23-án továbbra is Az orvos az irodalomban témájához kapcsolódó irodalmi alkotásokról lesz szó, a javasolt témák elérhetők az Olvasókör honlapján.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/207/elindult-az-olvasokor-a-konyvtarban

Magyar Kultúra Napja: A 70 éves Ferenczes István író, költő köszöntése
Zsúfolásig telt a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme, közel kilencvenen gyűltek össze a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2015. január 22-én szervezett ünnepi rendezvényre. Torma Mária budapesti előadóművész Krónikás ének című verses pódiumműsorával mutatkozott be, Szűcs Miklós népzenész közreműködésével. Az est második felében a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztősége köszöntötte a 70. születésnapját ünneplő Ferenczes István írót, költőt, a folyóirat alapító főszerkesztőjét, az erdélyi magyar irodalom és közélet jeles személyiségét. A Hargita Megye Tanácsa és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett, Hon a hazában című rendezvénysorozat részeként, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja, a Székelyföld folyóirat szerkesztősége, a Hargita Kiadóhivatal valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár közös szervezésében került sor a rendezvényre.
Lakatos Mihály, Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy méltó módon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját a 70. évét betöltő Ferenczes István köszöntésével. Az ünnepelt költő számos díj és elismerés birtokosa, köztük a Balassi Bálint emlékkardé, a József Attila- és az Arany János-díjé.
‘Ferenczes István a kortárs magyar irodalom kiemelkedő jelentőségű írója, alkotásai jól ismertek és kedveltek a magyar nyelvterület minden szegletében. Legalább kéttucatnyi kötet (szépirodalmi, riport- és publicisztikai, gyermekirodalmi kötetek) és egy olyan kulturális folyóirat, a Székelyföld megalapítása fűződik a nevéhez, mely az utóbbi közel két évtizedben határokon innen és túl a megbízható minőség, alaposság és nyitottság etalonjává vált Kárpát-medence szerte." - hangzott el Lakatos Mihály köszöntőjében.
Torma Mária (Budapest), Radnóti- és Latinovits-díjas előadóművész Krónikás ének című verses pódiumműsorában a magyarság sorsfordulóiról, romlásunkról, pusztulásunkról, az értékvesztésről és a komor gondolatokon is átsütő hazaszeretetről szóló versszövegek hangzottak el, a 16. század irodalmától kezdve kortárs költészetünkig, Szűcs Miklós népzenész (ének, koboz, hegedű) közreműködésével.
Az est második felében a Székelyföld folyóirat szerkesztősége Ferenczes István költőt, az alapító főszerkesztőt köszöntötte. Lövétei Lázár László, a Székelyföld főszerkesztője ismertette a folyóirat legfrissebb, januári számát, amelyben nagy teret szentelnek Ferenczes személyének. A szerkesztőség hölgytagjai olvasták fel a Magyar Írószövetség, a Romániai Magyar Írók Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja, a Magyar Művészeti Akadémia vezetői által az alkalomra írt köszöntőket, valamint Pécsi Györgyi irodalomkritikus tömör jellemzését a költőről. A rendezvény végén jelenlevő barátai, ismerősei köszöntötték az ünnepelt költőt, aki dedikálta a Székely Könyvtár sorozatban, Lövétei Lázár László válogatásában megjelent verseskötetét.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/208/a-magyar-kultura-napja-kronikas-enek-torma-maria-
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-magyar-kultura-napjat-unneplik-csikszeken-is

"Elégtétel, hogy segíthettem" – könyvtáros-életpálya
Vitos Mária
több mint húsz éve dolgozik a Kájoni János Megyei Könyvtárban. Éveken keresztül a Mikó-vár épületében, a művészeti-történelmi részlegen volt könyvtáros, jelenleg a könyvtár feldolgozó részlegének munkatársa. A könyvtáros szakmáról, életpályájáról mesélt a Csíki Hírlap és a Székelyhon portál munkatársának, D. Balázs Ildikónak: "A kezdetektől a művészeti-történelmi részleg munkatársa volt, részt vett a cédulakatalógus összeállításában, a könyvek felleltározásában, melynek köszönhetően az olvasók könnyebben hozzáférhetnek a keresett kiadványokhoz. Munkája során számos rendezvényt, vetélkedőt szervezett kollégáival, és hozzájuk kapcsolódik többek között a neves csíki személyiségeket bemutató könyvjelzők ötlete is."Vitos Mária 2009 óta a Wikipédia enciklopédia számára készít Székelyföld témájú szócikkeket. "Ezzel a munkával számomra megnyílt a világ. Csíksomlyó művelődési életéről, Kájoni János munkásságáról, székelyföldi templomokról, kastélyokról írni számomra egy csoda" – jegyezte meg.
Az évek során számos, könyvtárba járó helybélivel alakult ki közvetlenebb kapcsolata, volt példa arra, hogy már csak azért is betértek néha a részlegre, hogy üdvözölhessék. "Annak idején például a művészeti iskolából rengeteg diák kereste fel a részlegünket, akik a későbbiekben tanárként vagy éppen kutatóként tértek vissza. Számomra elégtétel volt, hogy segíthettem. "A teljes beszélgetés a Csíki Hírlap 2015. január 8-i számában, a Szakmák, emberek, életek rovatban jelent meg, a Székelyhon.ro portálon itt olvasható:http://www.szekelyhon.ro/magazin/elegtetel-hogy
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/200/szamomra-a-konyvtar-masodik-otthon--konyvtarosi-

Sárospatakon van a világ harmadik legszebb könyvtára
Dobogós helyen áll a sárospataki Református Kollégium könyvtára a BoredPanda versenyén. A bibliotéka megelőzi többek között a párizsi és bécsi nemzeti könyvtárakat is, de magyarországi társait is messze maga mögött hagyta.
A több mint félmillió darabot számláló gyűjtemény részeként 7 kódexet, 18 kódex-töredéket, 33 ősnyomtatványt és 1430 régi magyar könyvet őriznek Sárospatakon, a restaurálással saját műhelyükben foglalkoznak. A kollégiumi könyvtár története pedig egyidős az iskolával, egyes források szerint megközelíti az 500 évet. Úgy tartják, hogy a könyvtár az 1530-as években kezdte meg működését, története során pedig olyan mecénásai voltak, mint a Rákóczi vagy a Lórántffy család. Köteteiből ugyan sok értékes könyvet a második világháború után a Szovjetunióba vittek, és azokat csak 61 évvel később sikerült visszaszerezni. Így sem teljes azonban a boldogság: 170-ből csupán 136 kiadvány tért haza, de köztük számos latin nyelvű, teológiai témájú könyv. Két értékes, 16-17. századi kézzel írott, ó-protestáns énekeskönyv is újra a sárospataki vitrinekben van, ahogy Lorántffy Zsuzsanna Bibliája is, amit a fejedelem felesége saját kezűleg látott el jegyzeteivel.
A sárospataki könyvtárra bárki szavazhat a http://www.boredpanda.com/extraordinary-libraries/ linken.
A teljes írás itt olvasható: http://hegyalja.info/news/36/sarospatakon-van-a-vilag-harmadik

Kultúra, tudás, kikapcsolódás
Százezer fölötti könyvállománnyal, számos folyóirattal és audiovizuális dokumentummal, valamint művészeti és kulturális rendezvényekkel, író-olvasó találkozókkal kecsegteti olvasóit, látogatóit a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár. Mivel az önkormányzathoz tartozó kulturális intézményről van szó, így fenntartását is a város vállalja. Az intézmény ugyanakkor évente több olyan pályázatot is lead, mely a könyvállomány bővítésére, a környezet szépítésére fókuszál: 2014-ben a Márai-program, az NKA kiírása volt sikeres, a Naturland Alapítvánnyal partnerségben tavaly az udvart is sikerült barátságosabbá tenni.
Az elmúlt években tíz alkalmazottal működött a könyvtár: öt könyvtáros, egy bibliográfus, egy takarítónő, egy menedzser, valamint félállásban egy munkás és szintén félállásban egy könyvelőnő képezi a munkaközösséget. Ők azok, akik ellátják a könyvtár működéséhez szükséges napi feladatokat. A jelenlegi dokumentumállomány százezer fölött van, ebből 59 százalék szépirodalom, 41 százalék tényirodalom (szakirodalom), nyelv szerinti elosztásban 36,5 százalék román, 61 százalék magyar és 2,5 százalék más nyelvű (angol, német, francia) kiadvány.
Az elmúlt évek folyamán központi szerep jutott a könyvtár épületének és környezetének barátságosabbá tételére. Ezt a célt szolgálta a városi központi fűtésrendszerre való rácsatlakozás, valamint a szabadpolcos termek kifestése, a gyerekrészleg olvasótermének növelése és a tetőtér egy részének leszigetelése. A Naturland Alapítvánnyal közösen megnyert pályázati pénzből sikerült a könyvtárba vezető járdát felújítani, fákat ültetni, biciklitartót, homokozót és filagóriát elhelyezni a könyvtár tágas udvarán, amelyek szintén az olvasók érdekeit szolgálják. Szintén a Naturlanddal partnerségben több közös rendezvény is napvilágot látott, különösen környezetvédelmi témakörben, amelyeknek a környezettudatos nevelés jellege mellett közösségépítő szerepe is volt.
Az olvasásra buzdítást, kulturált kikapcsolódási lehetőséget szolgálták az elmúlt években szervezett rendezvények. Kiemelt célcsoportnak tartják az iskoláskorú olvasókat, őket olvasómaratonnal, bábelőadással, kézműves foglalkozásokkal igyekeznek becsábítani a könyvtárba. Emellett természetesen a felnőtt olvasókról sem feledkeztek meg, az évek folyamán több könyvbemutatót, festmény- és makettkiállítást kínáltak Gyergyószentmiklós és környéke lakosságának.
Teljes írás itt: http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Kultura-tudas-kikapcsolodas

Kányádi Sándor kapja a Kriterion-koszorút
A csíkszeredai székhelyű Kriterion Alapítvány 2007-ben elhunyt alapító elnökének, Domokos Gézának a kezdeményezésére 1995-től Kriterion-koszorúval jutalmazza az erdélyi magyarság azon kiemelkedő személyiségeit, akik értékteremtésüknél fogva Európa és a világ szellemi áramlataiba is bekapcsolják ezt a közösséget.
2014 végén a kuratórium úgy döntött, hogy Kányádi Sándor költő, közéleti személyiség sok évtizedes munkásságát jutalmazza Kriterion-koszorúval, egyben emlékeztetve arra is, hogy nagy hatású versei a Domokos Géza vezette Kriterion Könyvkiadónál jelentek meg először verseskötetek formájában.
Az indoklás szerint Kányádi Sándor több évtizedes irodalmi, szerkesztői, műfordítói munkássága nem csupán a romániai magyarsággal vállalt és vállal sorsközösséget, hanem a soknemzetiségű Erdély népeinek az együttműködését, az európai eszmeáramlatokba való bekapcsolását is szolgálja.
„A Kriterion-koszorú a sok-sok díjjal már elismert életmű mellett ezt a fáradhatatlan közéleti magatartást is jutalmazza. A kitüntetést egy későbbi időpontban adjuk át” – közölte a Kriterion Alapítvány kuratóriuma.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=179437

 Példaértékű tevékenységet díjaztak
Telt ház előtt adták át az Udvarhelyszék Kultúrájáért-díjakat, immár tizenegyedik alkalommal. Korábban az ünnepség a magyar kultúra napja alkalmából megszervezett rendezvénysorozat zárómozzanata volt, idén a gálaestet az első napon tartották.
Az elmúlt években a magyar kultúra napja alkalmából megszervezett kulturális seregszemlén tizenkét szervezetnek és önkormányzatnak, valamint közel negyven személynek ítélték oda a rangos díjat. Olyan személyeket ismertek el, akik a közművelődés terén fejtettek ki értékes tevékenységet, a kultúrát gyarapították és népszerűsítették, példaként állítva őket és munkájukat a közösség elé.
Értékteremtés-díjjal ismerték el Róth András Lajos pedagógus-könyvtárost, aki immár több évtizede a közösség és a tudomány szolgálatában áll. A szerteágazó munkásságú Róth András Lajos Kézdivásárhelyen született, 1978-ban költözött a székely anyavárosba. Pedagógusként dolgozott, ma a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum tudományos könyvtárának vezetője.
Teljes írás itt olvasható: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/peldaerteku

Megjelent a Székely Kalendárium 2015
Akárcsak az előző évben, a megszokotthoz képest most is 32 oldallal vaskosabb a Székely Kalendárium legújabb kiadása, amely ráadásul ezúttal teljesen színes. És a színesség nem csak küllemére, hanem tematikájára is jellemző.
A tulajdonképpeni naptár-részben időjárási kuriózumokról, népi megfigyelésekről, világ- és magyar napokról, az egyes hónapokhoz kapcsolódó gyógynövényekről, Székelyföld tizenkét mitikus helyéről olvashatnak, és székelyföldi személyiségek évforduló-naptárát is tartalmazza. Ezúttal sem hiányoznak az erdélyi gasztronómiát taglaló írások, ételreceptekkel fűszerezve, szó esik népi gyógymódokról, hagyományokról, Székelyföld legrégebbi templomairól.
Jánosi Csaba a legjobb borvízfürdőkre irányítja rá a figyelmet, Szucher Ervin a marosvásárhelyiek szeretetosztó ferences testvérét, Pál atyát hozza emberközelbe, Miklós Éva olimpiai 7. helyezett sízőnk, Ilyés Ferenc kétszeres olimpikon kézilabdázó, Vaszi Levente, a Felszállott a páva közönségdíjasa, de még a Nobel-díjra esélyes Barabási-Albert László is exkluzív interjúban ad számot eddigi életéről, terveiről. A kertészkedők kiskátéja mellett gombák gyógyhatásáról, a hosszú élet titkáról, elfeledett mesterségekről, székelyföldi napórákról, Károly herceg háromszéki kötődéséről tudhatnak meg egyet s mást az olvasók, van benne horoszkóp, időjóslás, egyszóval minden, ami jár egy valamirevaló kalendáriumba!
Külön értéket képvisel Székelyföld egész évre szóló vásár- és rendezvénynaptára.
Forrás: http://erdely.ma/szekelytermekek.php?id=179457
Ismét változtak a magyar helyesírás szabályai
A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága módosított néhány jelenlegi helyesírási szabályon. A várhatóan nemsokára megjelenő új szabálygyűjtemény alapján túl sok új dolgot nem kell majd megtanulni, főleg ha már bebifláztuk az eddigieket is – foglalta össze a változásokat a szeretlekmagyarország.hu portál.
Forrás és részletek itt: http://www.maszol.ro/index.php/kultura/40824-ismet-valtoztak-a-magyar-helyesiras-szabalyai

 Elkészült a Hangyasuli

Az elmúlt években a Zöld SzékelyFöld Egyesület számtalan, környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenységet szervezett, hogy ezekbe bekapcsolódhassanak a környezetvédelemben érdekelt gyerekek.
Jelenleg a régióban, mondhatni, véletlenszerűek a környezeti nevelési programok, ezen igyekszik változtatni a Hangyasuli. Ezért született meg a döntés, hogy miközben folytatjuk a környezetnevelési tevékenységeinket, párhuzamosan szakmai anyagokat készítünk el, bocsájtunk ingyenesen az iskolák, környezeti nevelésben érdekelt tanárok rendelkezésére. Készítettünk növény- és madárvilágot bemutató játékkártyákat, kis madárhatározót, számos kiadványt, és eljött az ideje, hogy egy összetett tananyag is napvilágot lásson – közölte Csonta László, az egyesület elnöke.
A több mint 200 oldalas anyag ingyenesen letölthető az egyesület honlapjáról (www.zoldszekely.ro). Az összeállításnál arra törekedtek, hogy könnyen használható formában dolgozzák ki az anyagokat, hogy a tevékenységekre való felkészülés ne vegyen fel sok időt, a pedagógus is átolvashatja a számára előkészített részt, majd kinyomtathatja, fénymásolhatja a feladatlapokat. A most elkészült tananyag csak a kezdet, hiszen számos olyan témakör van, amelyet még nem sikerült a megfelelő formába önteni, ezért előreláthatólag havonta vagy kéthavonta újabb verziói jelennek meg.
Forrás: http://www.hirmondo.ro/web/index.php/cseperedo/63312-Elkszlt-tananyag.html

E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó.


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: