2015. március 24., kedd

Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat, 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázat, 2015
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki romániai magyar iskolai könyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron


A pályázat célja
A romániai magyar oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy felmérés eredménye azt mutatja, hogy a romániai magyar iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok a nyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére és az identitás őrzésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a romániai magyar közoktatásban is széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:
1. Értelmező szótár+ (2 kötet); 2. Magyar szókincstár; 3. Magyar közmondások nagyszótára; 4. Régi szavak szótára; 5. Magyar ellentétszótár; 6. Magyarító szótár; 7. Etimológiai szótár; 8. Idegenszó-tár; 9. Állatnevek enciklopédiája; 10. Családnevek enciklopédiája; 11. Növénynevek enciklopédiája; 12. Rövidítések enciklopédiája; 13. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi-szótárból; 14. Nyelvi játékaink nagykönyve; 15. Anthologia hungarica; 16. 4 nyelvi készségfejlesztő munkafüzet


A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 60.000 Lej-ig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden romániai alsó-, közép- és felsőfokú tanintézet vagy az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 300 és 4000 Lej közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 300 Lejt.

A pályázat időtartama
A Bod Péter romániai magyar iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2015. április 1-től 2015. május 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2015. május 20-ig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a kézpénzfizetési számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

    Budapest, 2015. március 16.

Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő,
az MTA Szótári Munkabizottságának tagjaNincsenek megjegyzések: