2015. március 30., hétfő

Versantológiák Mirk Lászlótól


 

Mirk László tanári pályája mellett aktívan részt vállalt a kulturális rendezvényekben. Emellett újságíróként is megállta helyét és néprajzi gyűjtéssel is foglalkozott. Nyugdíjasként is folytatja munkáját, több tanulmánya és cikke jelent meg az évek során a hazai sajtóban.


Tevékenységének gyümölcse a 2015. március 26-án sorra kerülő két versgyűjtemény is, amelynek eseményét Kelemen Katalin, a Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár dokumentációs osztályának munkatársa vezette be. Rövid összefoglalójában kifejtette Mirk László tevékenységének hatékonyságát


Ezt követően H. Szabó Gyula bevezetőjében a Kriterion könyvkiadó aktuális köteteinek ismertetésére került sor. Az ajánlott könyvkiadó kötetei többnyire az erdélyi magyarságunk történéseivel, s azok sorskérdéseivel foglalkoznak. Végül, de nem utolsó sorban beszélt a 101, 111, és 123 vers antológiákról, amelyben fő szerepet kaptak a Mirk László által válogatott, valamint szerkesztett kötetek, a 101 vers és ének Csíksomlyóról, és a 123 vers a családról


 
A tanár úr szavalatai megszépítették a két versantológia ismertetését. A kiválasztott költeményekkel közelebb hozta a kötetek varázsának a lényegét. Mindkét versgyűjtemény egy külön világot képvisel, amelyben érződik a tudatos, nem kis munkát igénylő, körültekintő válogatás.  
A 101 vers és ének Csíksomlyóról gyűjteményt Léstyán Csaba grafikái, míg a 123 vers a családról szólót a kolozsvári Báthory István Elmélet Líceum diákjainak munkái teszik még emberközelibbé.


A könyvbemutató dedikálással zárult, ahol helyben meg lehetett vásárolni a két említett kötetet, valamint a Kriterion könyvkiadó könyveinek utóbbi kiadványait.

Borbé Levente  
könyvtáros Nincsenek megjegyzések: