2015. április 1., szerda

Áprilisi évfordulók 2015400 esztendeje, 1615. április elsején született Istvánffy Miklós magyar politikus, költő és történetíró.

140 éve, 1875. április elsején született Richard Horatio Edgar Wallace angol író, újságíró és színműíró.

100 éve, 1915. április elsején született Cseres Tibor (Portik) székely-magyar származású író, újságíró.

210 éve, 1805. április másodikán született Hans Christian Andersen a nagy dán mesemondó költő, író és drámaíró. Legemlékezetesebb alkotásai: A kis gyufaárus lány, A Hókirálynő, A rendíthetetlen ólomkatona, A rút kiskacsa, A kis hableány, A császár ruhája, Pöttöm Panna,A fülemüle, A fenyőfa.

290 éve, 1725.  április másodikán született Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt velencei olasz író, kalandor.

375 esztendeje, 1640. április másodikán hunyt el Paul Fleming német költő és orvos.

175 éve, 1840. április másodikán született Émile Zola francia naturalista író, újságíró és művészi kritikus. Ismert munkái: Párizs gyomra, A patkányfogó, Nana, A tisztes úriház.

70 éve, 1945. április harmadikán hunyt el Ritoók Emma partiumi magyar költő, író, esztéta és műfordító.

230 éve, 1785. április negyedikén született Bettina Brentano von Arnim német  írónő, publicista, zeneszerző és képzőművész.

10 éve, 2005. április negyedikén hunyt el Kacsir Mária erdélyi magyar származású író, újságíró, szerkesztő, kritikus és műfordító.

250 éve, 1765. április ötödikén hunyt el Edward Young angol költő és drámaíró.

10 éve, 2005. április hatodikán hunyt el Saul Bellow orosz-zsidó származású amerikai író

140 éve, 1875. április hetedikén hunyt el Georg Herwegh német költő.

245 éve, 1770. április hetedikén született William Wordsworth az angol romantika kiemelkedő költője.

50 éve, 1965. április hetedikén született Fekete Vince székely-magyar  költő szerkesztő és műfordító.

30 éve, 1985. április hetedikén hunyt el Kerényi Grácia magyar költő, esszéíró, magyar-lengyel műfordító.

75 éve, 1940. április nyolcadikán hunyt el Porzsolt Kálmán erdélyi születésű magyar író újságíró és színműíró.

60 éve, 1955. április nyolcadikán hunyt el Enrica von Handel-Mazzetti osztrák írónő, költő és drámaíró.

160 éve, 1855. április kilencedikén született Reviczky Gyula magyar költő és író.

440 esztendeje, 1575. április tizedikén hunyt el Anna Bijns német költőnő, író, tanító és apáca.

110 éve, 1905. április tizenegyedikén született József Attila magyar költő, prózaíró és műfordító, költészetünk kiemelkedő alakja. Feledhetetlen költeményei: Kedves Jocó, Bolyongok, Egyszerű ez, Tiszta szívvel, Mikor az utcán átment a kedves, Dúdoló, Tedd a kezed, Betlehemi királyok, Holt vidék, Mama, Külvárosi éj, Óda, Eszmélet, Altató, Kész a leltár, Nagyon fáj, Ars poetica, (Karóval jöttél...).

115 éve, 1900. április tizenegyedikén született Márai Sándor (Grosschmid Sándor Károly Henrik) szász származású magyar író, költő és újságíró. Ismert művei: Egy polgár vallomásai, Füves könyv, A gyertyák csonkig égnek.

45 éve, 1970. április tizenegyedikén hunyt el Gallay Pap Domokos székely-magyar író, újságíró és szerkesztő.

1950 esztendeje, 65. április tizenkettedikén hunyt el Lucius Annaeus Seneca római filozófus, drámaíró, költő és államférfi.

45 éve, 1970. április tizenkettedikén hunyt el Marconnay Tibor magyar költő, újságíró és műfordító.

320 esztendeje, 1695. április tizenharmadikán hunyt el Jean de La Fontaine francia író és költő. Néhány a népszerű állatmeséiből: A tücsök és a hangya, A holló és a róka, A teknős és a nyúl, A farkas és a bárány.

75 éve, 1940. április tizenharmadikán született Jean-Marie Gustave Le Clézio francia író és műfordító.

670 esztendeje, 1345. április tizennegyedikén hunyt el Richard de Bury angol filológus, író, bibliofil.

85 éve, 1910. április tizennegyedikén hunyt el Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij orosz-szovjet költő és drámaíró.

65 éve, 1950. április tizennegyedikén született Eszterházy Péter zsidó származású magyar író és publicista.

120 éve, 1895. április tizenötödikén született Corrado Alvaro olasz író, újságíró és költő.

80 éve, 1935. április tizenhatodikán hunyt el Panait Istrati (Gherasim) görög származású román író és publicista, aki francia nyelven is alkotott. 

185 éve, 1830. április tizenhatodikán hunyt el Katona József magyar drámaíró. Kiemelkedő alkotása a Bánk Bán.

50 éve, 1965. április tizenhatodikán hunyt el Walter Gyula erdélyi magyar költő, szerkesztő és író.

45 éve, 1970. április tizenhatodikán hunyt el Váci Mihály magyar költő , író és műfordító.

45 éve, 1970. április tizenhatodikán hunyt el Veres Péter magyar író, költő és politikus.

70 éve, 1945. április tizenhetedikén született Ion Pillat román költő, esszéíró és publicista.

100 éve, 1915. április tizenkilencedikén hunyt el Lovik Károly magyar író, újságíró és neves lószakértő.

195 éve. 1820. április huszadikán született Pálffy Albert magyar író, lapszerkesztő, ügyvéd és politikus.

 45 éve, 1970 április huszadikán hunyt el Paul Celan (Antschel) bukovinai születésű zsidó német költő, műfordító és irodalomkritikus.
 
105 éve, 1910. április huszonegyedikén hunyt el Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) ifjúsági amerikai író. Népszerű művei: Egy jenki Arthur király udvarában, Huckleberry Finn kalandjai, Koldus és Királyfi, Tom Sawyer kalandjai, Jeanne D'Arc.

100 éve, 1915. április huszonharmadikán született Christine Busta (Dimt) osztrák költő, könyvtáros és pedagógus.

170 éve, 1845. április huszonnegyedikén született Karl Friedrich Georg Spitteler svájci német költő és újságíró.

80 éve, 1935. április huszonnegyedikén született Lendvay Éva (Szemlér) erdélyi magyar költő, kritikus és műfordító.

420 esztendeje, 1595. április huszonötödikén hunyt el Torquato Tasso olasz költő, író és drámaíró.

35 éve, 1980, április huszonötödikén hunyt el Jean-Paul Satre francia drámaíró, író és filozófus. Legismertebb műve: Az undor.

105 éve, 1910. április huszonhatodikán hunyt el Bjørnstjerne Bjørnson norvég író, költő és újságíró.

45 éve, 1970. április huszonhatodikán hunyt el John Knittel svájci író és színműíró.

50 éve, 1965. április huszonnyolcadikán hunyt el Ferdinand Bordewijk holland író.

170 éve, 1845. április huszonkilencedikén született Émile Bergerat francia költő, drámaíró és esszéista.

130 éve, 1885. április huszonkilencedikén született Egon Erwin Kisch németül és csehül író cseh publicista.

1950 esztendeje, 65. április harmincadikán hunyt el Marcus Annaeus Lucanus hispániai származású római költő.

30 éve, 1985. április harmincadikán hunyt el Török Sándor erdélyi magyar író, műfordító, újságíró, forgatókönyvíró és antropozófus.


ÉRDEMES TUDNI

125 éve, 1890. április harmadikán született György Lajos székely-magyar irodalomtörténész, bibliográfus és szerkesztő.

110 éve, 1905. április harmadikán született, és 25 éve. 1990. április negyedikén hunyt el Vermes Miklós magyar fizikus, pedagógus , tankönyvíró és kísérletező.

525 esztendeje, 1940. április hatodikán hunyt el Hunyadi Mátyás magyar király, a Bibliotecha Corviniana alapítója.

90 éve, 1925. április hatodikán született Danielisz Endre erdélyi magyar irodalomtörténész, pedagógiai író és iskolapszichológus.

135 éve, 1880. április hetedikén született Felvinczi Takács Sándor székely-örmény származású magyar művészettörténész és egyetemi tanár.

280 éve, 1765. április nyolcadikán hunyt el II. Rákóczi Ferenc a Rákóczi-szabadságharc vezére, Erdély fejedelme 1657-1658 között.

155 éve, 1860. április nyolcadikán hunyt el Széchenyi István magyar író, politikus, közlekedési miniszter, mérnök és közgazdász. Fontosabb munkái: A hitel, Világ, Stádium.

105 éve, 1910. április kilencedikén hunyt el az erdélyi magyar származású Hóry Etelka erdélyi kalotaszegi magyar író, újságíró, néprajzi gyűjtő és szakíró.

110 éve, 1905. április tizedikén született Jancsó Elemér erdélyi magyar irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő.

325 esztendeje, 1870. április tizenötödikén hunyt el Apafi Mihály erdélyi magyar fejedelem.

100 éve, 1915. április tizenhatodikán hunyt el Juhász István erdélyi magyar történész, szerkesztő és szakíró.

60 éve, 1955. április tizenhatodikán született Pozsony Ferenc székely-magyar néprajzkutató, szakíró.

90 éve, 1925. április tizennyolcadikén hunyt el Apponyi Albert magyar irodalomtörténész, diplomata, műgyűjtő, bibliofil és bibliográfus.

125 éve, 1890. április tizenkilencedikén hunyt el Orbán Balázs székely-magyar író, néprajzi gyűjtő, fényképész, geográfus és történész. Legismertebb műve: A Székelyföld leírása.

95 éve, 1920, április tizenkilencedikén született Szabó György erdélyi magyar irodalomtörténész, klasszika-filológus és műfordító.

70 éve, 1945. április huszonegyedikén hunyt el Csengery János erdélyi magyar származású filológus, műfordító és tanulmányíró.

190 éve, 1825. április huszonharmadikán született Kiss Ferenc székely-magyar katonai szakíró, szabadságharcos és egyetemi tanár.

140 éve, 1870. április harmincadikán született Léhár Ferenc magyar zeneszerző és karmester.

100 éve, 1915. április huszonkilencedikén született Papp Géza magyar zenetörténész.

40 éve, 1955 április harmincadikán hunyt el Domanovszky Sándor erdélyi magyar származású történész, szakíró és egyetemi tanár.

Nincsenek megjegyzések: