2015. április 15., szerda

SZÉKELYFÖLD KINCSEI rendezvény a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban


    
A „Tudj többet, légy jobb!” - iskola másként hét program keretén belül 2015 április 9-én került sor a gimnázium könyvtárának dokumentációs és információs részlegén az iskolai diákjainak szánt SZÉKELYFÖLD KINCSEI interaktív rendezvényre. A résztvevők zöme a IX. évfolyamból került ki, de voltak XI. osztályosok is.

    A RENDEZVÉNY CÉLJA Székelyföld mint szülőföld tudatos megismerése a helybéli diákok számára.  

    Az érdeklődők köszöntése után elsőként jómagam tartottam egy rövid bevezetőt Székelyföldről általában. A bevezetőt a székelyek eredetének boncolgatásával folytattam, amelyet a végleges letelepedés, valamint a székely székek  kialakulásának története követett. Majd felsoroltam néhány rendkívüli képességű székely embert, akik munkásságukkal, helytállásukkal szolgálták a magyarságot és az egyetemes kultúrát. A történeti beszámolómat Székelyföld 100 esztendős változásainak visszatekintésével zártam.
    Antal Beáta tanárnő folytatta az előadást Székelyföld domborzatának, vízrajzának, éghajlatának és élővilágának bemutatásával. A tanárnő külön kiemelte a vidéken áthaladó vulkanikus hegygerincek jelentőségét, a környék természeti kincseinek fontosságát, mint a borvíz, a só és végül, de nem utolsósorban a még létező természetes erdőségek szépségét, fontosságát. Többek között kitért a ritka növény- és állatfajok, valamint a természetvédelmi övezetek ismertetésére is.

    A természetföldrajzi bemutató után sor került a vidék turisztikai bemutatására. Az egyik ilyen megemlítendő biciklis kiránduló útvonal a nemrégiben kialakított Borvízút. A természetföldrajzi adottságok mellett felhívtuk a diákok figyelmét a népi mesterségek kifogyhatatlan tárházára, a népi építészet, a vártemplomok, kastélyok, kúriák és udvarházak egyedi jellegére, a szellemi népi kultúra gyöngyszemeire, mint a mondák-legendák, balladák, népdalok, népmesék stb. Végül nyomatékosítottuk a résztvevőkben a helyi jellegű gasztronómia kiváló portékáinak kincsestárát.

    A bemutatót rövid filmek, képek követték, amelyeket albumok, szakkönyvek és térképek használatával hoztunk közelebb az érdeklődőkhöz. A kommunikáció hatékony módszerével igyekeztünk megtudni a diákok hozzáállását eme téma iránt. A diákok a rendezvény alatt aktívan részt vettek a beszélgetésekben, és véleményük pozitív kicsengése saját kultúrájuk iránt arra engedett következtetni, hogy van, amire építeni a jövőt.

    Az előadást Székelyföld térképének ajándékozásával, kürtöskalács és más helyi jellegű sütemények, valamint csobotfalvi borvíz kóstolásával zártuk.  Ezúttal is megtapasztalhatták a diákok az itthoni ízeket és a székely vendégszeretetet.


*

    E rövidke két óra arra volt jó, hogy felkeltse Székelyföld iránt a kíváncsiságot a jövő nemzedékben, a helyi, igen gazdag természetföldrajzi, népi és más kulturális értékek iránt, amelynek megbecsülése által kis hazánkat szebbé jobbá, lakhatóbbá lehet tenni. 

    A program anyagát Antal Beáta földrajz szakos tanárnővel állítottuk össze. A rendezvény gördülékeny lefolyásában segítséget nyújtott Balázs-Bécsi Enikő adminisztrátor.


Borbé Levente,
könyvtáros

Nincsenek megjegyzések: