2015. május 1., péntek

Májusi évfordulók 2015395 esztendeje, 1620. május elsején született Zrínyi Miklós horvát eredetű magyar költő, hadvezér, politikus és katonai szakíró. Ismert művei: Szigeti veszedelem, Ne bántsd a magyart - Az török áfium ellen való orvosság és a Mátyás király életéről való elmélkedések.

40 éve, 1975. május elsején hunyt el Gyallay-Pap Zsigmond székely származású erdélyi magyar író és újságíró.

120 éve, 1895. május másodikán született Alfred Kurella német író, esszéíró, műfordító és szocialista politikus.

90 éve, 1925. május másodikán hunyt el Antun Branko Šimić horvát költő, esszéíró, műfordító és kritikus.

170 éve, 1845. május harmadikán hunyt el Thomas Hood skót származású angol költő és humorista.

50 éve, 1965. május harmadikán hunyt el Howard Spring walesi író és újságíró.

110 éve, 1905. május negyedikén született Akhtar Shirani pakisztáni urdu nyelvű költő.

200 éve, 1815. május ötödikén született Eugène Labiche francia színműíró, író.

115 éve, 1900. május ötödikén hunyt el Háy Gyula magyar író, drámaíró, műfordító és forgatókönyvíró.

70 éve, 1945. május ötödikén hunyt el Gudmundur Kamban (Guðmundur) dán és angol nyelven író izlandi dráma- és regényíró.

230 éve, 1785. május hatodikán született Arvid August Afzelius svéd költő, népköltés-kutató és műfordító.

105 éve, 1910. május hatodikán született Tatay Sándor magyar író és grafológus. Népszerű ifjúsági regényei: Kinizsi Pál, Puskák és galambok.

70 éve, 1945. május hatodikán hunyt el Gelléri Andor Endre zsidó származású magyar író, novellista.

60 éve, 1955. május hatodikán hunyt el Barbra Ring norvég írónő, könyvtáros és irodalomkritikus.

120 éve, 1895. május hetedikén hunyt el Joseph Étienne Eugène Marmette kanadai francia író és történész.

75 éve, 1940. május hetedikén született Kocsis István erdélyi magyar író és drámaíró. Ismertebb alkotásai: A korona aranyból van, Árva Bethlen Kata, Bolyai János estéje, Széchenyi István.

310 esztendeje, 1705. május nyolcadikán született António José da Silva Coutinho brazil születésű portugál drámaíró.

135 éve, 1880. május nyolcadikán hunyt el Gustave Flaubert francia író. Jelentős művei: Bováryné, Szent Antal megkísértetése, Érzelmek iskolája.

210 éve, 1805. május kilencedikén hunyt el Johann Christoph Friedrich Schiller német költő, drámaíró és filozófus.

80 éve, 1935. május kilencedikén született Bertha Bulcsu magyar író, költő, esszéíró és publicista.

120 éve, 1895. május kilencedikén született Lucian Blaga román költő,író, dramaturg, újságíró, filozófus, lapszerkesztő, műfordító és könyvtáros.

100 éve, 1915. május tizedikén született Monica Dickens angol írónő

90 éve, 1925. május tizedikén született Kardos György magyar író, újságíró és dramaturg.

255 éve, 1760. május tizenegyedikén született Pálóczi Horváth Ádám magyar költő, író, népdalgyűjtő.

120 éve, 1895. május tizenegyedikén született Jan Parandowski galíciai lengyel író, esszéíró és műfordító.

750 esztendeje, május tizenkettedikén született Dante Alighieri (Durante) firenzei születésű olasz drámaíró. Fő műve az Isteni színjáték.

170 éve, 1845. május tizenkettedikén hunyt el Batsányi János magyar költő, az első magyar irodalmi társaság alapítója.

90 éve, 1925. május tizenkettedikén hunyt el Amy Lowell amerikai költőnő.

175 éve, 1840. május tizenharmadikán született Alphonse Daudet francia író. Ismertebb művei: Az árvák hajója, Levelek a malomból elbeszélései.

125 éve, 1890. május tizenharmadikán született Makkai Sándor erdélyi magyar író, költő, esszéíró, pedagógus és református püspök.

100 éve, 1915. május tizenharmadikán született Rafael Solana mexikói író.

45 éve, 1970. május tizenharmadikán hunyt el Moyses Márton székely-magyar költő, 1956-os mártír.

90 éve, 1925. május tizennegyedikén született Herédi Gusztáv erdélyi magyar szerkesztő, író, közíró és sajtótörténész.

90 éve, 1925. május tizennegyedikén született Nemeskürty István író, irodalomtörténész és filmtörténész.

70 éve, 1945. május tizennegyedikén született Székelyföldön, Arató András (Ackersmann) magyar-zsidó  költő és újságíró.

195 éve, 1820 május tizenötödikén született Grímur Thomsen izlandi költő, irodalomkritikus és szerkesztő.

120 éve, 1895. május tizenötödikén született Rojus Mizara amerikai litván író, publicista, drámaíró és szerkesztő.

90 éve, 1925. május tizenötödikén hunyt el Geo Milev bolgár költő, újságíró és műfordító.

60, éve 1955. május tizenötödikén született Kapui Ágota erdélyi magyar költő és szerkesztő.

110 éve, 1905. május tizenhatodikán született Herbert Ernest Bates angol író, elbeszélő és újságíró. Ismertebb művei: Jó széllel francia partra, Bíbor sivatag.

35 éve, 1980. május tizenhatodikán hunyt el Marin Preda román író. Ismertebb művei: A Moromete család, Legszeretettebb a földiek közül, Önkívület.

95 éve, 1870. május tizenhetedikén született Lucjan Rydel Felix Anthony lengyel költő és drámaíró.

100 éve, 1915. május tizennyolcadikán született Majthényi Flóra magyar költőnő, elbeszélő és színműíró.

20 éve, 1995. május tizennyolcadikán hunyt el Bor Ambrus (Lukács János) magyar író, műfordító és publicista.

190 éve, 1825. május tizenkilencedikén hunyt el Claude Henri de Rouvroy Saint Simon francia író, filozófus és közgazdász.

120 éve, 1895. május tizenkilencedikém hunyt el José Mártí kubai költő, író és szabadságharcos.

20 éve, 1995. május tizenkilencedikén hunyt el Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró és publicista.

95 éve, 1920 május huszadikán hunyt el  Ábrányi Emil magyar költő,  újságíró és műfordító.

160 éve, 1855. május huszonegyedikén született Émile Verhaeren flamand származású francia nyelven író belga költő és színműíró.

135 éve, 1880. május huszonegyedikén született Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu) román költő, író, műfordító és publicista.

130 éve, 1885. május huszonkettedikén született Victor Hugo francia író, költő, drámaíró, publicista grafikus és politikus. Ismert művei: A nyomorultak, A párizsi Notre-Dame, A nevető ember, Kilencvenhárom.

30 éve, 1985. május huszonkettedikén hunyt el Vaszary Gábor magyar író, újságíró és forgatókönyvíró.

280 éve, 135. május huszonharmadikán született Charles-Joseph de Ligne francia-belga író, esszéista, drámaíró és katona.

110 éve, 1905. május huszonnegyedikén született Mihail Alekszandrovics Solohov szovjet-orosz elbeszélő és regényíró. Ismert művei: Csendes Don, Akik a hazáért harcoltak, Emberi Sors.

125 éve, 1890. május huszonötödikén született Várnai Zseni (Weisz Eugénia) szidó származású magyar költő, író, meseíró és drámaíró.

70 éve, 1945. május huszonötödikén hunyt el Gyemjan Bednij (Jefim Alekszejevics Pridvorov) szovjet-orosz költő, író és közéleti személyiség.

480 esztendeje, 1535. május huszonhatodikán hunyt el Francesco Berni olasz költő, író és drámaíró.

5 éve, 2010. május huszonhetedikén hunyt el Furmann Imre magyar költő és jogász.

170. éve, 1845. május huszonnyolcadikán született Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka magyar írónő és néprajzi gyűjtő.

5 éve, 2010. május huszonnyolcadikán hunyt el Békés Pál magyar író, drámaíró és műfordító.

105 éve, 1910. május huszonnyolcadikán hunyt el Mikszáth Kálmán magyar író, újságíró, lapszerkesztő és politikus. Népszerű művei: Tót atyafiak, A jó palócok (novellák), Két koldusdiák, A beszélő köntös, Az eladó birtok, Beszterce ostroma, Szent Péter Esőernyője, Gavallérok, Új Zrínyiász, Különös Házasság, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A fekete város, Néhai bárány.

95 éve, 1920. május harmincadikán hunyt el Conrad von Bolanden (Joseph Eduard Konrad Bischoff) német író.

55 éve, 1960. május harmincadikán hunyt el Boris Leonyidovics Paszternak orosz író, költő, műfordító és esszéíró. Ismert regénye: Zsivágó doktor.

45 éve, 1970. május harmincegyedikén hunyt Fábry Zoltán felvidéki magyar író, publicista és kritikus.

1130 esztendeje, 880. májusában hunyt el Arivara no Narihira (Ariwara) japán arisztokrata költő. Írásainak érdekessége, hogy mindegyik költeményét megelőzi egy prózában rögzített esemény, amelyben a költő utalást tesz műve keletkezésének körülményeire.

640 éve, 1375. májusában hunyt el Ibn al-Khatíb granadai arab történész, író és politikus.


ÉRDEMES TUDNI

215 éve, 1800. május elsején született Landerer Lajos német származású magyar nyomdász, akinél 1848. március tizenötödikén cenzori engedély nélkül sikerült kinyomtatni a 12 pontot és a Nemzeti dalt.

745 esztendeje, 1270. május harmadikán el IV. Béla Árpád-házi magyar király.

230 éve, 1875. május negyedikén hunyt el Sajnovics János magyar nyelvész, antropológus, matematikus és csillagász.

40 éve, 1975. május hatodikán hunyt el Mindszenthy József esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros, egyházi író, emlékíró.

85 éve, 1930. május hetedikén született Csedő Károly székely-magyar gyógyszerész, gyógynövényszakértő, egyetemi tanár és szakíró.

180 éve, 1835. május nyolcadikán született Ádámosi Székely Bertalan székely-magyar festőművész.

95 éve, 1900. május kilencedikén született Gáll Lajos székely-magyar atléta, maratoni távfutó és olimpikon.

430 esztendeje, 1585. április tizenegyedikén a kolozsvári közgyűlés megalapította a házsongárdi temetőt.

10 éve, 2005. május tizenkettedike és tizenharmadika között rendezik meg Csíkszeredában az első pünkösdi könyvvásárárt a megyeháza előtti oszloptéren.

25 éve, 1990. május tizenharmadikán hunyt el Gyurkó István erdélyi magyar zoológus, hidrobiológus és állatökológus.

20 éve, 1995. május tizennegyedikén hunyt el magyar Kozmutza Flóra gyógypedagógus, pszichológus, pedagógus és író-szakíró.

105 éve, 1910. május tizenötödikén hunyt el László Polikárp Miklós, székely-magyar OFM Ferences paptanár, ferencesek tartományfőnöke, fordító, és a A Szent Ferenc Hírnöke című folyóirat egyik alapítótagja.

220 éve, 1795. május huszadikán hunyt el Martinovics Ignác József Domonkos magyar ferences szerzetes, fizikus, kémikus, filozófus, író és politikus.

190 éve, 1825. május huszonharmadikán született Barna Ferdinánd partiumi születésű magyar nyelvész, műfordító és könyvtáros. A Kalevala első teljes magyarra fordítását is neki köszönhetjük.

25 éve, 1990. május huszonnegyedikén hunyt el Mózes András székely magyar egyháztörténész.

70 éve, 1945. május huszonötödikén hunyt el Barabás Endre székely-magyar pedagógus, pedagógiai és közgazdasági szakíró.

25 éve, 1990. május huszonötödikén Csíkszék legjelentősebb magyar tannyelvű középiskolája, a Márton Áron egykori diákja, Erdély későbbi katolikus püspöke nevét vette fel.

140 éve, 1875. május huszonhetedikén keletkezett Székelyföld egyik büszkesége, a szovátai Medve-tó.

75 éve, 1940. május huszonnyolcadikán született Kákonyi Csilla erdélyi magyar festőművész.

65 éve,  1950. május huszonnyolcadikán hunyt el Illyés Géza székely magyar történész, református lelkész.

70 éve, 1945. május huszonkilencedikén költöztetik át Kolozsvárról a Bolyai Magyar Tannyelvű Tudományegyetem orvosi és gyógyszerészeti karokat Marosvásárhelyre.

70 éve, 1945. május harmincegyedikén hunyt el Orosz Endre erdélyi magyar régész és helytörténész.


Nincsenek megjegyzések: