2015. június 5., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2015/06. számából

Az anyag titkai – természettudományi előadás a könyvtárban
Izgalmas tudományos témájú előadásra került sor 2015. május 7-én a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében, Nagy Péter mutatta be vetítéssel kísérve Az anyag titkai című előadását. Az anyag mibenléte, keletkezése a mindenkori tudomány egyik legizgalmasabb kérdése. Az előadás közönsége végigkövethette az anyag megismerésének bonyolult ösvényét, az ókori görög tudósoknak az anyag természetéről alkotott elképzeléseitől kezdve egészen a 20. századi tudományos elméletekig, modern kutatásokig. "Az az elképzelés, hogy a világon minden ugyanabból az elemi alkotórészből épül fel, időben nagyon messzire nyúlik vissza. Ugyanakkor mindössze annak a megfejtése is évezredekbe telt, hogy egyáltalán mik jöhetnek számításba mint elemi alkotórészek. Ma már tudjuk, hogy a világon minden - ez a lap amit olvasnak, a virágok illata, a csillagok, Önök - valamivel több mint százféle atomból épül fel. A sokszínűséget az okozza, ahogyan ezek az atomok az elképzelhetőnél is többféle módon kapcsolódnak egymáshoz." - vázolta fel Nagy Péter előadása bevezetőjében.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/257/az-anyag-titkai--nagy-peter-vetitessel-kisert-eloadasa-a-konyvtarban

A székelyudvarhelyi Városi Könyvtár hírei
2015. május 26-án 17,30 órai kezdettel a Bibliofil Alapítvány szervezésében került sor a Városi Könyvtárban a Nemzetközi Klímaváltozás Napja alkalmából szervezett rendhagyó fényképkiállításra. A bemutatott képek Székelyudvarhely határában készültek, egy drón és egy speciális fényképezőgép segítségével, és a város környékét mutatják be madártávlatból. A felvételeken egyedi módon tükröződik a környék természeti kultúrtája, amely a klímaváltozás következtében állandó átalakulásban van. A kiállítást megnyitotta Szőcs Endre könyvtárigazgató, földrajzszakos tanár.
Május 28-án 18 órai kezdettel, a Bibliofil Alapítvány szervezésében, a Városi Könyvtárban bemutatásra került a könyvtár falán elhelyezett meteorológiai állomás. A különleges készülékek lehetővé teszik, hogy, az internet és egy okos telefon segítségével, a világ bármely pontjáról megtekinthetők legyenek a meteorológiai állomás adatai.
Romániában mindössze 12 ilyen rendszer van működésben, ugyanakkor Európában sokan használják, részben hobbi-, részben tudományos célra. A rendezvény kapcsán lehetőség nyílt a rendszer megismerésére, valamint az alapvető működtetési és felhasználási lehetőségek elsajátítására. A rendezvény házigazdája Szőcs Endre, a könyvtár igazgatója, földrajzszakos tanár volt.
Június 10–13. között a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban kerül sor a Nagyon rövid filmek fesztiváljára. A maximum 3 perces filmek fesztiválján a résztvevők megismerhetik a világ négy sarkából érkező audiovizuális alkotások legjavát, azok közül is a legrövidebbeket. Ez a sok kis vitamindús „pirula”, amelybe nagy mennyiségű találékonyság és képzelőerő van sűrítve, a szervezők szerint, bizonyítottan jótékony hatású.
Forrás: https://www.facebook.com/Biblioudv?fref=ts

Múzeumok éjszakája a Tékában
A Teleki–Bolyai Könyvtár első világháborús kiállítása köré szervezte idén a Múzeumok éjszakájának eseményeit. 2015. május 16-án délelőtt a civil vásáron gyermekfoglalkozásra hívták az érdeklődőket a főtérre, 19–22 óra között pedig Kisemberek a nagy háborúban címmel felolvasómaratont és vetélkedőt szerveztek. A felolvasómaratont a Művészeti Iskola kamarazenecsoportjai nyitotta meg.
Forrás: http://www.e-nepujsag.ro/op/article/m%C3%BAzeumok-%C3%A9jszak%C3%A1ja-t%C3%A9k%C3%A1ban

 Az MKE közhasznú és tisztújító közgyűlése
2015. május 6-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a 80 éves MKE küldöttközgyűlést tartott. A gyűlést üdvözölte Sepseyné Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya főosztályvezetője, aki megköszönte Bakos Klára elnök sszony 12 éves áldozatos és elhivatott szakmai munkáját, illetve a leköszönő elnökségnek az elmúlt négy évben kifejtett sikeres szakmai tevékenységét.
A küldöttközgyűlésen került sor a Jubileumi emlékérem kitüntetés átadására is, amelyet az MKE Elnöksége Dr. Fodor Péternek, az Informatikai és Könyvtári Szövetség Elnökének, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának ítélt oda szakmai munkája és az MKE-vel folytatott, nagy múltra visszatekintő, sikeres szakmai együttműködése elismeréseként.
A küldöttközgyűlés határozatképes volt, így a meghirdetett napirend szerint elvégezhette munkáját. Jóváhagyásra került a közhasznúsági beszámoló, valamint az elnök, a főtitkár, az ellenőrző bizottság elnöke és a tanács elnöke beszámolt az eltelt ciklusról. A küldöttek elfogadták a beszámolókat, és megköszönték a leköszönő elnökség munkáját.
Ezt követően megtörtént a választás: a küldöttközgyűlés az MKE elnökévé Barátné dr. Hajdu Ágnest, főtitkárává Gerencsér Juditot, az Ellenőrző Bizottság elnökévé Dr. Amberg Esztert választotta. Elnökségi tagok lettek: Buzai Csaba, Eszenyiné dr. Borbély Mária, Fehér Miklós, Kiss Gábor, Oros Sándor, dr. Redl Károly, Takáts Béla. Az elnökség póttagja lett: Zsigáné Kóródy Judit, Venyigéné Makrányi Margit. Az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett: Dr. Hangodi Ágnes, Elekes Eduárdné, Koglerné Hernádi Ágnes.
Forrás: http://mke.info.hu/blog/2015/05/az-mke-kozhasznu-es-tisztujito-kozgyulese-2015-majus-6/

Szerzői jog és iskolai könyvtár

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) kiemelt feladatai között szerepel a jogtudatosság szintjének javítása, ennek megvalósítása érdekében több szervezettel is együttműködik, köztük a Könyvtáros Tanárok Egyesületével (KTE) is. Ennek gyümölcse volt az a konferencia, amely 2015. április 15-én került megrendezésre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) épületében, 120 könyvtárpedagógus részvételével. A cél az iskolai könyvtárakat működtető, a könyvtárhasználatot tanító pedagógusok részére praktikus, napi munkájukat segítő szerzői jogi információkat átadni. Az előadások a tananyagfejlesztést, valamint az iskolai könyvtárat érintő szerzői jogi kérdéseket és a jogi, törvényi hátteret emelte ki, a mindennapi életből vett, konkrét példákkal szemléltetve.
Forrás: http://www.hamisitasellen.hu/2015/04/szerzoi-jog-es-iskolai-konyvtar/

Nem csak az internet tehet arról, hogy nem olvasnak a gyermekek

A netgeneráció olvasási attitűdje. 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai címmel közölt tanulmányt az Új Pedagógiai Szemle. A tanulmányt dr. Gombos Péter, Hevérné Kanyó Andrea és Kiss Gábor jegyzik, akik arra keresték a választ, hogyan változtak a Marc Prensky által digitális bennszülötteknek nevezett generáció olvasási szokásai az őket megelőző generáció szokásaihoz képest. Az 1995 után született korosztály számára az információszerzés sokkal fontosabb, mint az élményszerzés, olvasási szokásaik pedig jelentősen eltérnek az eddigi generációkétól. A szerzőtrió is érzékelte a változást, és kíváncsi volt jellegére és okaira, anélkül, hogy bármilyen jelzővel is minősítené a folyamatot. A kutatás 2012 őszétől 2013 tavaszáig tartott, célközönsége a középiskolás korosztály volt (60,77% gimnazista, 29,93% szakközépiskolás, 9,31 % szakiskolás), a kiküldött kb. 700 kérdőívből 548-ra válaszoltak értékelhetően a diákok.
A tanulságok: Nem okolhatjuk kizárólag az internetet, ha nem olvas a gyerek. Ha kimarad az esti mese, az az olvasási kedvet is csökkenti. A lányok ma már nemcsak szerelmes regényeket olvasnak, hanem fantasyt is. A gyerekek az irodalmi szövegeket leginkább réginek és nehezen érthetőnek ítélik, a tanárok feladata, hogy változtassanak ezen.
Teljes cikk itt: http://konyves.blog.hu/2015/05/13/nem_csak_az_internet_tehet_arrol_hogy_nem_olvasnak_a_gyerekek

Könyvek becsülete
Rövid idő alatt devalválódott a nyomtatott irodalom. Egyrészt az olvasási szokások változásának eredményeként. Manapság ritka az a személy, aki lefekvés előtt nem tévézik, hanem egy-két órát olvasással tölt, mint (mondjuk) még a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben. Másrészt számítógépek elterjedése, a világhálón megtalálható elektronikus könyvtár létezése az öledbe pottyantja az információkat.
Tudomásul veszem, de azért elkap a nosztalgiázás. Mert a könyv szerelmesei számára az írott, nyomtatott szónak becsülete volt és marad mindörökre!
Tekintélyes könyvtáram (nem dicsekszem) első három darabjára most is emlékszem: a Kerpel Izsó kiadásában Aradon megjelent Gummi Misire, Mikes Lajos Sanyi Manójára, valamint a Nagyerejű János című székely mesegyűjteményre. Három egymást követő karácsonyra kaptam egyetlen ajándékként. Sokáig forgattuk, olvasgattuk öcsémmel, még a nálunk jóval fiatalabb húgunk is hallhatott belőlük néhány történetet. Fiam mandulaműtétjekor, lábadozásakor az utóbbiból mondtam neki néhány mesét fájdalomenyhítésként.
Az eltelt évtizedek alatt valahol elkallódtak, talán lapjaikra hulltak. Elfelejteni nem tudom őket, a mai napig sajnálom elvesztésüket! Jó volna ismét átlapozni, megsimogatni borítójukat, lapjaikat. Lakásunkban alig maradt hely, de azért ezeket még „besuszterolnám” valahogy valamelyik túlzsúfolt polcra, szekrénybe. (Ujj János, Nyugati Jelen. 2015. május 14.)
Forrás: http://www.nyugatijelen.com/allaspont/konyvek_becsulete.php
 
Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: