2015. július 2., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2015/7. számából

Barátné Hajdu Ágnes MKE-elnök az IFLA Governing Board tagja lett
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökét, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docenst beválasztották az IFLA Governing Boardjába.
Barátné Hajdu Ágnes – az MKE elmúlt két ciklusában a külügyekért felelős alelnöke – egyesületi tevékenységével is összhangban, elkötelezetten dolgozott a nemzetközi kapcsolatok építésén és kiteljesítésén, ezzel is támogatva a szervezetet és általánosabb értelemben a magyar könyvtárügyet. Fontos feladatának tekinti az európai könyvtáros egyesületek, intézmények, könyvtárosok közötti szakmai kapcsolatok ápolását, a közös stratégiai gondolkodást, a jó gyakorlatok megismerését és megosztását, az aktuális ügyek melletti állásfoglalást.

Barátné Hajdu Ágnes hosszú évek óta aktív tevékenységet folytat az IFLA-ban. Tíz éve tagja az IFLA Tudásmenedzsment Szekciójának, amelynek 2006 és 2009 között titkára is volt. 2006-tól egyedüliként folyamatosan tagja a szekció programjai szervezőbizottságának, ebből három alkalommal a szervező bizottság elnökeként készítette elő a nyilvános üléseket, szatellit konferenciákat (Göteborg 2010, Helsinki 2012, Szingapúr 2013).

Természetesen tudományos tevékenységei révén is kötődik nemzetközi szervezetekhez (ISKO, UDC Consortium), ezek konferenciáihoz. 2010 és 2011 között tagja volt a Bill and Melinda Gates Alapítvány Tanácsadó Testületének. 2013-ban elsőként kapott jelölést a magyar könyvtárosok közül az IFLA Governing Board-jába.
Igényes és magas szintű munkájának, nemzetközi elismertségének hangsúlyos megnyilvánulása az IFLA GB-ba való beválasztása a 2015–2017 időszakra.Könyvtáros tart szülői értekezletet – ráadásul módszertant is ad
Szülői értekezlet az olvasásról – Péterfi Rita könyvtáros-szociológus cikke a Könyv Könyvtár Könyvtáros friss, 2015/4. számában olyan anyag, amelyet tartalma és formája miatt, pedagógiai és tudásmenedzsment szempontból egyaránt érdemes olvasni.

Tartalma: könyvtárosok 'szülői értekezleteket' tartanak az olvasásról, könyvtárakban, szülőknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak.

Ugyan alcímei és tagolása erősíthető lett volna, de leírja:
1. A könyvtárosnak nélkülözhetetlen tudása van, még ha ez elsőre nem is egyértelmű.
2. Szegmentálja a piacot, amelynek testre szabott szolgáltatást nyújt (pici gyerekek, illetve kisiskolások témakörében).
3. Bemutatja a ráfordításokat (ez lehetett volna részletesebb).
4. Dokumentálja az eredményeket is (amelyek hosszabb távon majd beszédesebbek lesznek, de egyelőre csak rövid távú adatok vannak: növekvő létszám a sorozatban, beiratkozás, mások által átvett tartalom és módszer – talán több szám jó lett volna :-)
5. Csapatmunkát dokumentál (a talán leginkább hiányzó készségünket)
6. Bemutatja egy projekt kifejlődését (példájával felhatalmaz) és módszertant ad (a benne felsorolt tudáselemek reprodulálhatók!)
7. A hetedik te magad légy! (MG)
És egy részlet: "Mi magunk sem gondoltuk volna, hogy a feledésre ítélt gondolat, ötlet évtizedek múltán képes szárba szökkenni és megvalósulni. Megtapasztaltuk, hogy a számunkra, könyvtárosok számára evidensnek tűnő módszerek, ismeretek nem mindenki számára azok, hogy rendelkezünk egy olyan speciális tudással, amellyel a környezetünk hasznára lehetünk, amivel segíthetjük a közösséget, amelyben élünk. Hogy az óvodák, iskolák olyan partnert látnak bennünk, akit érdemes segítségül hívni, mert mint ahogy azt a pedagógusok megfogalmazták, tőlünk jobban elfogadják a szülők ezeket az ismereteket."
Forrás: Könyv Könyvtár Könyvtáros 2015/4.
Via: KIT Hírlevél 2015/24., 2015. június 17.


"Könyvtár, ami összeköt"– 2015

Ötödik alkalommal kerül meghirdetésre a "Könyvtár, ami összeköt"– Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program. A kezdeményezés célja a fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása. Az alábbi országokból lehet jelentkezni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna. A pályázat beküldési határideje: 2015. augusztus 28. A pályázati felhívás szövege itt olvasható: http://www.ogyk.hu/wp-content/uploads/2015/06/palyazati_felhivas_2015.pdf


Mikes Kelemen Program 2015
A Magyar Diaszpóra Tanács és Magyarország Kormányának döntése nyomán a Mikes Kelemen Program a 2015. évben is folytatja munkáját. A Program célja, hogy a diaszpórában élő magyar honfitársaink megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári, levéltári hagyatékait Magyarországra szállítsa és elhelyezze.

Az idei évben a gyűjtési munkálatok kiegészülnek a diaszpóra magyar közösségeiben végzett történeti kutatásokkal. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága középszintű angol nyelvtudással rendelkező, könyvtáros, levéltáros, történész végzettségű kutatók jelentkezését várja a Mikes Kelemen Program külföldi szakaszának megvalósításához.

A jelentkezők közül kiválasztott küldöttek 2015. augusztus 1. – 2015. december 31. között a diaszpóra magyarsága könyvtári, levéltári hagyatékának összegyűjtésében, a közösségek történetéről végzett kutatásban vehetnek részt.
További információk a mikesprogram@me.gov.hu e-mail címen igényelhetők.
Forrás: Nemzeti Regiszter, 2015. június 19. – https://www.nemzetiregiszter.hu/mikes-kelemen-program-2015
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Haraszti Katalin moderátor


Kárpát-medencei Magyar Könyvtárosok Konferenciája Csongrádon

2015. május 31. és június 1. között az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ), a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum közös szervezésében idén is megrendezésre került Csongrádon a Kárpát-medencei Magyar Könyvtárosok Konferenciája. Ausztriát leszámítva az összes környező országból több mint 80 könyvtáros képviselte a határon túli magyar könyvtáros szervezeteket és könyvtárakat.

A jelenlévők változatos témákban hallgathattak előadásokat, amelyek révén betekintést nyerhettek a határokon túl működő magyar könyvtárak munkájába, megismerhették az NKA legfrissebb könyvtámogatási programjait és a hazai nemzetpolitika irányait. Az Országgyűlési Könyvtár által koordinált, "Könyvtár, ami összeköt" című, Kárpát-medencei könyvtárosok együttműködését célzó ösztöndíjprogram tapasztalatairól dr. Redl Károly, a Könyvtár igazgatóhelyettese számolt be a hallgatóságnak. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének képviseletében Lázok Klára, a marosvásárhelyi Teleki Bolyai Könyvtár vezetője tartott előadást Erdélyi közkönyvtárak mint funkcionális magyar közösségi helyszínek - körkép 2015 címmel.
Beszámolók, hírek a konferenciáról:

Esztergomi könyvtárosként a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáján:

Szlovákiai magyar könyvtárosok Csongrádon:

A konferencia szakmai programja a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum honlapján:


Kerékpárral a Fekete-tengertől az Északi-tengerig – 2015: Iskolai könyvtárak Európában

Kiss László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa, a Romániai Iskolai Könyvtárosok Egyesületének elnöke és a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke (iskolai könyvtári szekció) kampányt indított 2015. június 7-én a romániai iskolai könyvtárakért. Kiss László kerékpárral tette meg a hosszú utat a Fekete-tengertől Maastrichtig, hogy így hívja fel a figyelmet az iskolai könyvtárak és az olvasásra nevelés fontosságára. Az IASL (Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Egyesülete) idén Maastrichtban tartja az éves konferenciáját. Ők is hírt adnak sepsiszentgyörgyi kollégánk különleges kampányáról!

Szerkesztőségünk nevében is kitartást kívánunk a kampányhoz, a hosszú, embert próbáló úthoz!
A kerékpáros útvonal hét országon keresztül halad, Konstancától Amszterdamig. Az útvonal részletes terve: http://olvassunkeuropaban.blogspot.ro/ (angol nyelven:http://readingacrosseurope.blogspot.ro/).
Kiss Laci a kampány céljáról:
"A kerékpár, akár a könyv, milliók szenvedélye. Szeretem a kerékpározást, de imádom a munkámat. 3000 km az iskolai könyvtár szolgálatában: igen, ez az én álmom! Célom: fel akarom hívni a figyelmet az iskolai könyvtárak fontosságára a fiatalok nevelésében; megerősíteni a könyvtárak és könyvtárosok közötti kapcsolatokat; nyomást gyakorolni a román kormányra, hogy létesítse újra az I. C. Petrescu Nemzeti Pedagógiai Könyvtárat, amelyet nemrég számoltak fel, és amelynek a könyvtáros- és pedagógusképzésben rendkívül fontos szerepe van; szeretném felkelteni az emberek rokonszenvét az iskolai könyvtárak ügye iránt; részt akarok venni Maastrichtban az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Egyesületének (IASL) konferenciáján, hogy tanuljak és továbbadhassam a tanultakat; szeretném megváltoztatni az általános véleményt rólunk és bebizonyítani azt, hogy nem vagyunk átlagemberek. Az olvasás nemcsak elvarázsol, hanem segít megvalósítani álmainkat."
Kiss Laci útjának krónikája facebook-oldalán (https://www.facebook.com/laszlo.kiss.790256) és az IASL-konferencia facebook-oldalán (http://www.facebook.com/iasl2015/) követhető nyomon.
A kampányt támogatja a Magyar Könyvtárostanárok Egyesülete is, 2015. június 16-án fogadták őt Budapesten, közös biciklizéssel. A program részletei: http://www.ktep.hu/kerekpar2015
Forrás: KATALIST, Szakmári Klára, a Magyar Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke


Thamó Kata, a Téboly című kisregény szerzője volt az Olvasókör vendége

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár Olvasókörének meghívottja Thamó Kata elsőkönyves székelyudvarhelyi szerző volt, akinek Téboly című kisregénye az Irodalmi Jelen kiadásában idén jelent meg. A könyvet sikerrel mutatták be nem csak szülővárosában, hanem a Budapesti Könyvhéten is. A csíkszeredai találkozóra közel ötvenen gyűltek össze 2015. június 22-én a könyvtár előadótermében. Thamó Kata, az élsportolói múlttal rendelkező fiatal szerző hosszú betegségen és kezeléseken van túl, a könyvet mintegy terápiaként kezdte írni édesanyja és orvosa biztatására. A bemutatón kezelőorvosa, az előszót jegyző Dr. Veress Albert elmegyógyász és szakíró beszélgetett a szerzővel, házigazdaként Cseke Gábor író volt a beszélgetés moderátora. A könyvtár előadótermét betöltő érdeklődők, az Olvasókör jelenlevő tagjai, akik közül többen előzőleg olvasták a könyvet, illetve a közönségben ülő más érdeklődők is kérdeztek a szerzőtől, vélemények is elhangzottak az olvasottakról. Thamó Kata a kérdésekre válaszolva elmondta, számára három dolog nyújtott segítséget a gyógyuláshoz: a bizalom az orvosában, a családja szeretete és a hit.

Az Olvasókör honlapján Cseke Gábor számol be a találkozórólhttps://sites.google.com/site/olvasokoer/09-hatodik-talalkozo-2015-junius-22
Sajtóvisszhang – Pál Bíborka: Elmondom hát mindenkinek. Hargita Népe, 2015. június 23.

Új könyvtári szolgáltatás érhető el: online hosszabbítás és előjegyzés
A nyári szünidőben is újdonságokkal várja látogatóit a Kájoni János Megyei Könyvtár, bár az előző évekhez hasonlóan a szünidő két hónapja alatt rövidül az intézmény nyitvatartási programja. A könyvtár idén júniustól elérhető online szolgáltatásai lehetővé teszik az olvasóknak, hogy akár otthonról is könnyen meghosszabbítsák a könyvek lejárt kölcsönzési határidejét, előjegyezhessék a keresett könyvet, amely éppen ki van kölcsönözve a könyvtárból. Az új szolgáltatásokat a szabályok szerint beiratkozott, olvasójeggyel rendelkező könyvtárhasználók vehetik igénybe, a könyvtár honlapján elérhető online katalógus (http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/h/129/online-katalogus) új fejlesztése révén.

A Tiszatáj főszerkesztője volt a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár vendége
A Tiszatáj főszerkesztője, Hász Róbert volt 2015. június 25-én a Székelyudvarhelyi Könyvtár látvány- és hangzóanyag részlegének vendége.
Hász Róbert 1964-ben született a délvidéki Doroszlón, a Zomborban végzett középiskola után az újvidéki egyetemre került, ahol magyar nyelv és irodalom szakon tanult. 1990-ben Rubicon címmel megalapította az első vajdasági magyar magánkönyvkiadót. 1991 őszén a délszláv háború miatt Magyarországra emigrált, azóta Szegeden él. 1996-tól szerkesztője, 2011-től főszerkesztője a Tiszatáj című irodalmi folyóiratnak. Első novelláit 1981-től a zágrábi Sirius című folyóirat közölte horvát fordításban, majd a vajdasági magyar lapokban és antológiákban publikált. Novelláskötete a Symposion Egyesület kiadásában 1995-ben jelent meg, A szalmakutyák szigete címmel.Könyveket semmisítenek meg Krímben?
Az Oroszország által megszállt Krímben ukrán és krími tatár nyelvű könyveket semmisítenek meg a könyvtárakban – állítja a Крым.Реалии (Krím.Tények) portál. Erről Veszilja Ibrahimova krími tatár filológus számolt be a híroldalnak. Már tavaly októberben is volt hír arról, hogy Szimferopol egyik iskolájában összegyűjtötték az ukrán nyelvű és az Ukrajnáról szól könyveket, és a tanulók szeme láttára megsemmisítették őket – sőt, a műveletbe megpróbálták bevonni a diákokat is. Ibrahimova állítása szerint nem elég, hogy Krímben nem adnak ki új ukrán és krími tatár nyelvű könyveket, de a könyvtárakban őrzött, korábban kiadott könyveket is különböző ürügyekkel leselejtezik és megsemmisítik. Szerinte a folyamat célja a Krím teljes eloroszosítása.Kolozsváron is bemutatta kulturális fővárosi pályázatát Sepsiszentgyörgy

Az identitás kérdéskörére építi Sepsiszentgyörgy azt a pályázatot, amellyel Székelyföld nevében szeretné elnyerni 2021-re az Európa kulturális fővárosa címet – közölték a projekt képviselői 2015. június 24-én egy kolozsvári fórumon. Mint Veres Nagy Tímea kulturális menedzser kiemelte, a kultúra és a művészetek eszközei lehetnek az identitáskonfliktusok tematizálásának, és egy modellértékű megoldás megtalálásának. Sepsiszentgyörgy Székelyföld nevében, Csíkszeredával, Gyergyószentmiklóssal, Kézdivásárhellyel és Székelyudvarhellyel partnerségben pályázza meg a kulturális fővárosi címet. A pályázatot október 10-ig kell benyújtani, és november közepén derül ki, hogy mely pályázatok jutnak a 2016-os második fordulóba. Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere úgy vélte a rendezvényen: a kultúra és a kulturális fővárosi cím bonthatná le azokat az előítéleteket, amelyekkel Bukarest tekint a Székelyföldre. Hozzátette, a román központi médiában szinte csak negatív hírek jelennek meg Székelyföldről, ám a sepsiszentgyörgyi kulturális események mindig kellemes meglepetést okoznak a városba látogató román művészeknek. Ezért  gondolják, hogy a kulturális fővárosi cím segíthetne megváltoztatni a régióról kialakult képet.Pro Ditro díjat kapott Köllő Enikő gyergyóditrói könyvtáros
Köllő Enikő, a Gyergyóditrói Községi Könyvtár könyvtárosa Pro Ditro díjban részesült. A községi könyvtár évek óta fontos szerepet tölt be a település életében, közösségi térré fejlődött, a kulturális rendezvényeket megszervezi. Széles skálán mozognak az események, könyvbemutatótól koncertig, vetítéses élménybeszámolók, különféle előadások, találkozások, néha az egész községet megmozgató események helyszíne a könyvtár.

‘Nagy megtiszteltetésnek érzem, az egyszerű örömön túl bizakodással is tölt el abban, hogy a kultúrának van értéke közösségünkben. Hogy igenis van igény a szépre, az igazi értékekre” – vallja a kitüntetett.


Bákai Magdolnabakai.magdolna@gmail.com

Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr

Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató),szonda_szabolcs@kmkt.ro


E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin és Borbé Levente


A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.comcímen.
Nincsenek megjegyzések: