2015. augusztus 1., szombat

Augusztusi évfordulók 2015


110 éve, 1905. augusztus elsején született Gáspár Margit magyar író, műfordító és színigazgató.

90 éve, 1925. augusztus elsején született Ernst Jandl osztrák költő és író.

150 éve, 1865. augusztus másodikán született Irving Babbitt amerikai író, esszéista, irodalomkritikus és filozófus.

210 éve, 1805. augusztus harmadikán hunyt el Christopher Anstey angol költő és szatirikus.

140 éve, 1875. augusztus negyedikén hunyt el Hans Christian Andersen dán meseíró és költő. Ismert alkotásai: A kis gyufaárus lány, A rút kiskacsa, A kis hableány, A rendíthetetlen ólomkatona, A Hókirálynő stb.

135 éve, 1880. augusztus negyedikén született Gyallay Pap Domokos székely-magyar író, újságíró, színműíró és szerkesztő.

165 éve, 1850. augusztus ötödikén született Guy de Maupassant francia regényíró és novellista. Ismertebb művei: Egy asszony élete, A szépfiú, Az ékszer, Céltalan szépség.

280 éve, 1635. augusztus hetedikén hunyt el Friedrich von Spee német jezsuita szerzetes író és költő.

115 éve, 1900. augusztus hetedikén hunyt el Najden Gerov a bolgár író, nyelvész és néprajzkutató.

75 éve, 1940. augusztus hetedikén született Domokos István vajdasági származású magyar író, költő.

225 éve, 1790. augusztus nyolcadikán született Kölcsey Ferenc magyar költő és nyelvújító, a magyar nemzeti himnusz írója.

80 éve, 1935. augusztus nyolcadikán hunyt el Vojtěch Rakous zsidó származású cseh író.

220 éve, 1795. augusztus kilencedikén született Dukai Takách Judit magyar költőnő.

200 éve, 1815. augusztus tizenegyedikén született Gottfried Kinkel német költő, elbeszélő és művészettörténész.

60 éve, 1955. augusztus tizenkettedikén hunyt el Thomas Mann német író. Fontosabb művei: A Buddenbrook ház, A varázshegy, Halál Velencében, Tonio Kröger, Lotte Weimarban, dr. Faustus, Egy szélhámos vallomásai, József és testvérei.

140 éve, 1875. augusztus tizenharmadikán született Karl August Hindrey észt író, novellista.

440 esztendeje, 1575. augusztus tizennegyedikén hunyt el Diego de Hurtado de Mendoza spanyol költő, novellista és diplomata.

150 éve, 1865. augusztus tizennegyedikén született Dmitrij Szergejevics Merezskovszkij orosz filozófus, író és költő.

190 éve, 1825. augusztus tizenötödikén született brazil Bernardo Guimarães író, dramaturg és költő.

170 éve, 1835. augusztus tizenötödikén született Victor Tissot svájci francia író és műfordító.

125 éve, 1890. augusztus tizenötödikén született Hunyadi Sándor magyar író, drámaíró és újságíró.

370 esztendeje, 1645. augusztus tizenhatodikán született Jean de La Bruyère francia író, esszéíró és moralista.

170 éve, 1855. augusztus tizenhetedikén hunyt el Obernyik Károly magyar író, drámaíró és tanár.

90 éve, 1925. augusztus tizenhetedikén hunyt el Ioan Slavici román író, lapszerkesztő és politikus. Ismert művei: Anyja lánya, Az erdei lány, Mesék.

25 éve, 1990. augusztus tizenhetedikén hunyt el Abody Béla magyar író, műfordító, kritikus, humorista és szerkesztő.

565 esztendeje, 1450. augusztus tizennyolcadikán született Marko Marulic horvát költő, műfordító, teológus és történész.

145 éve, 1870. augusztus tizennyolcadikán hunyt el John Pendleton Kennedy amerikai író.

90 éve, 1925. augusztus tizennyolcadikán született Brian Wilson Aldiss angol író, sci-fi író.

390 esztendeje, 1625. augusztus huszadikán született Thomas Corneille francia drámaíró, újságíró és ügyvéd.

165 éve, 1850. augusztus huszadikán hunyt el Honoré de Balzac francia író . Népszerű alkotásai: Goriot apó, Elveszett illúziók, Betti néni, Pons bácsi, A Nucingen ház, Hivatalnokok, A szamárbőr, A vörös vendégfogadó.

380 esztendeje, 1635. augusztus huszonegyedikén hunyt el Félix Lope de Vega y Carpio spanyol költő, drámaíró és író.

165 éve, 1850. augusztus huszonkettedikén hunyt el Nikolaus Lenau német költő. Ismertebb művei: Faust, Don Juan.

140 éve, 1875. augusztus huszonkettedikén született Bányai Elemér erdélyi örmény származású magyar író, újságíró.

135 éve, 1880. augusztus huszonkettedikén Biró Lajos (Blau) zsidó származású magyar író, újságíró, forgatókönyvíró, szerkesztő és fordító.

125 éve, 1890. augusztus huszonkettedikén született Vasile Alecsandri román költő, néprajzkutató, dramaturg és politikus. Népszerűségét a Chiriţa nagysád vígjátéksorozattal aratta.

195 éve, 1820. augusztus huszonnegyedikén hunyt el Ion Budai-Deleanu erdélyi román költő, író és történész. Fő műve a Cigányiász című vígeposz.

245 éve, 1770. augusztus huszonötödikén hunyt el Thomas Chatterton angol költő.

115 éve, 1900. augusztus huszonötödikén hunyt el Friedrich Nietzsche német filozófus, író, költő. Ismert művei: Az Antikrisztus, Imigyen szóla Zarathustra, Túl jón és rosszon.

135 éve, 1880. augusztus huszonhatodikán született Guillaume Apollinaire francia költő, író és kritikus.

130 éve, 1885. augusztus huszonhatodikán született Jules Romains francia író és költő.

70 éve, 1945. augusztus huszonhatodikán hunyt el Franz Werfel osztrák költő, író és színműíró.

715 esztendeje, 1300. augusztus huszonhetedikén hunyt el Guiodo Cavalcanti olasz költő.

95 éve, 1920. augusztus huszonhetedikén született Dezséry András ausztráliai magyar író, újságíró, szerkesztő és könyvkiadó.

85 éve, 1930. augusztus huszonhetedikén hunyt el Galgóczi Erzsébet magyar írónő és forgatókönyvíró.

5 éve, 2010. augusztus huszonhetedikén hunyt el Utassy Jószef költő és műfordító.

1230 esztendeje, 785. augusztus huszonnyolcadikán hunyt el Otomo no Jakamocsi (Ōtomo no Yakamochi) japán költő és fordító.

1585 esztendeje, 430. augusztus huszonnyolcadikán hunyt el Szent Ágoston hippoi püspök, író és filozófus.
 
390 esztendeje, 1625. augusztus huszonnyolcadikán hunyt el John Fletcher angol író, drámaíró.

90 éve, 1925. augusztus huszonnyolcadikán született Jurij Valentyinovics Trifonov orosz író.

390 esztendeje, 1625. augusztus huszonkilencedikén? született Juan Bautista Diamante portugál-görög származású spanyol költő és drámaíró.

80 éve, 1935. augusztus harmincadikán hunyt el Henri Barbusse francia költő, író, publicista és politikus.

125 éve, 1890. augusztus harmincadikán született Reményik Sándor erdélyi magyar költő.

80 éve, 1935. augusztus harmicadikán született Tar Károly erdélyi magyar író, költő, újságíró és szerkesztő.

370 esztendeje, 1645. augusztus harmincegyedikén hunyt el Francesco Bracciolini olasz költő.

320 esztendeje, 1690 augusztusában született Mikes Kelemen székely-magyar író, műfordító, II. Rákóczi írnoka és kamarása. Remekbe sikerült műve a Törökországi levelek.

195 éve, 1820. augusztus harmincegyedikén hunyt el Ungvárnémeti Tóth László magyar költő.


JÓ TUDNI

130 éve, 1885. augusztus elsején született Hevesy György zsidó származású magyar Nobel-díjas vegyész.

80 éve, 1935. augusztus negyedikén született Kolumbán József székely-magyar matematikus.

100 éve, 1915. augusztus ötödikén született Bodor András erdélyi magyar történész, műfordító és egyetemi tanár.

45 éve, 1970. augusztus ötödikén hunyt el Békési Ágnes erdélyi magyar műfordító és szerkesztő.

40 éve, 1975. augusztus ötödikén hunyt el Győri Klára erdélyi magyar mesemondó.

40 éve, 1975. augusztus hatodikán hunyt el Ravasz László erdélyi magyar származású hitszónok, újságszerkesztő, író és teológus.

80 éve, 1935. augusztus nyolcadikán született Gál Árpád székely-magyar zeneszerző. Többek között ő szerezte a csíki hokicsapat indulóját, valamint a Márton Áron Gimnázium (az akkori Matematika Fizika Líceum) iskolahimnuszát.

130 éve, 1885. augusztus kilencedikén született Biró Vencel Erdélyben munkálkodó magyar történész és szerzetes.

210 éve, 1805. augusztus tizedikén született Toldy Ferenc magyar irodalomtörténész, kritikus és egyetemi tanár.

60 éve, 1955. augusztus tizenötödikén született Kovács István székely-magyar régész, muzeológus és numizmatikus.

515 esztendeje, 1500. augusztus tizenkilencedikén a nándorfehérvári diadal emlékére VI. Sándor Pápa megújította elődje bulláját. Eme győzelem emlékére a keresztény országokban elrendelte a déli harangszót.

80 éve, 1925. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Kner Izidor a zsidó származású magyar nyomdász, könyvkötő és könyvkiadó. A magyar könyvterjesztés és a művészi könyvnyomtatás kiemelkedő alakja.

80 éve, 1935. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Kassai Lajos székely-magyar tanár, költő, újságíró és csíksomlyói plébános. Nevéhez fűződik a Csíkszeredába költöző gimnázium dendrológiai parkjának létrehozása.

505 esztendeje, 1510. augusztus huszonegyedikén született Dávid Ferenc (Franz Hertel) magyar-német (erdélyi szász) származású hitújító. Az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke.

105 éve, 1910. augusztus huszonegyedikén hunyt el Székely Bertalan székely-magyar festő és pedagógus.

25 éve, 1990. augusztus huszonegyedikén indították el a Csíki Lapok hetilapot.

120 éve, 1895. augusztus huszonkettedikén született Almásy László Ede magyar utazó, Afrika-kutató és felfedező.

35 éve, 1980. augusztus huszonkettedikén a csíksomlyói templom Mária szobor talapzatának javításakor kerültek elő a ferencesek könyvtárának kincseiből könyvek és leltári iratok. Többek között misztériumdrámák, függőpecsétes oklevél és egy XVII. Századból való Kájoni János nyomdász arcképe.

20 éve, 1995. augusztus huszonötödikén hunyt el Pongrácz Antónia erdélyi magyar iparművész és grafikus.

190 éve, 1825. augusztus huszonkilencedikén született Salamon Ferenc erdélyi származású magyar történész, esztéta, színikritikus és műfordító.

125 éve, 1890. augusztus harmincegyedikén hunyt el Szabó Károly magyar történész, bibliográfus, könyvtáros és jogász.

 


Nincsenek megjegyzések: