2015. szeptember 9., szerda

Csatlakozás a NÉPMESE NAPJA mozgalmához

„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek.
Mosoly mindenki lelkére.”
(Csernik Szende)


A népmese napját immár tizenegy éve szeptember végén, Benedek Elek születésének évfordulója alkalmából ünnepeljük.

A Magyar Olvasástársaság által szervezett országos népmese-konferencia az elmúlt két évben határon túli helyszínekre költözött, ám idén ismét „itthon", Kecskeméten ünnepeljük a mesét. A konferencia programjában ennek a „hírös" városnak a mesei oldala kerül középpontba, és tovább folytatódik a népmesei irányzatok bemutatása, bemutatkozása.

NÉPMESE NAPJA XI. Országos népmese-konferencia
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét
2015. szeptember 25.

A magyar népmesekincs gazdagsága tagadhatatlan. A népmesemondás hagyományos szerepe a közösségekben az összetartozást erősítette, normaképző, erősítő céllal, szórakoztató formában élethelyzetek megoldására beszélt el tanulságos példákat. Az egészen kicsiket az alapvető konfliktusok, a képek, a szimbólumok közvetítésével, a maradandó érzelmi pecsétek működésével az árnyalt nyelvhasználat elsajátításában is segítette, máig segíti.
A népmese, bár kezdetektől fogva kultúrákon, határokon, nyelveken keresztül vándorolt, beépítette és megőrizte az egyes népek sajátosságait, ebből következően gazdag forrást nyújt az identitás kérdéseivel kapcsolatban is. Döntő szerepet játszik a személyiség alapjainak formálódásában, megteremtésében, valamint szükség esetén helyreállításában.

A népmesemondás szóbeliségéből fakadóan képes az emberek között közvetlen kapcsolatot teremteni, az egyént párbeszédbe lépteti a közösséggel, a mesehallgatót közelebb hozza saját kultúrájához, nyelvéhez, önismeretéhez, identitástudatához, és ezzel együtt olyan követhető modellt kínál, amely alkalmassá teszi saját történetének újramondására és tovább építésére.
Kérjük az intézmények, kis- és nagyközösségek vezetőit, a családokat, hogy velünk együtt hallgassanak, mondjanak népmesét, s biztassák erre szűkebb és tágabb környezetüket is!


CSATLAKOZÁS
A népmese napja határokon átívelő mozgalommá vált. Hírét viszi a helyi rendezvényeknek, és összekapcsolja a közös ünneplés jegyében a népmesét szeretőket. Kérjük, hogy idén is minél többen csatlakozzanak ehhez a csatlakozas@nepmesenap.hu címen. Levelükben röviden tájékoztassanak bennünket a tervezett rendezvényükről, programjukról. Az országos és határokon átívelő népmeseprogramokról így bárki ihletet meríthet, illetve könnyen tájékozódhat honlapunkról.

Kérjük, hogy csatlakozási szándékuk esetén a következő adatokat küldjék meg számunkra, hogy programjukat A népmese napja hivatalos honlapján (www.nepmesenap.hu) szerepeltessük:
Intézmény neve:
Intézmény címe, irányítószámmal:
Esemény dátuma, időpontja:
Esemény címe és rövid leírása (maximum két bekezdésben):
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail):

Üdvözlettel:
A Magyar Olvasástársaság

Nincsenek megjegyzések: