2015. szeptember 1., kedd

Szeptemberi évfordulók, 2015140 éve, 1875. szeptember elsején született Edgár Rice Burroughs amerikai író. Népszerű könyvei: a Tarzan regénysorozat.

45 éve, 1970. szeptember elsején hunyt el François Mauriac francia író és költő.

210 éve, 1805. szeptember másodikán született José Esteban Antonio Echeverría argentin költő, író és politikus.

60 éve, 1955. szeptember másodikán született Tamás István magyar író, költő és újságíró.

80 éve, 1935. szeptember harmadikán hunyt el Franciszek Henryk Nowicki lengyel költő és természetjáró.

105 éve, 1905. szeptember ötödikén született Arthur Koestler (Kestler Artur) zsidó-magyar származású angol nyelven munkálkodó író, újságíró, társadalomfilozófus és polihisztor.

130 éve, szeptember hatodikán született Franz Theodor Csokor osztrák drámaíró, költő és író.

115 éve, 1900. szeptember hatodikán született Lauri Viljanen finn költő és irodalomkritikus.

360 esztendeje, szeptember hetedikén hunyt el Tristan L'Hermite francia költő és drámaíró.

145 éve, szeptember hetedikén született Alakszandr Ivanovics Kurpin tatár származású orosz író és újságíró.

370 esztendeje, 1580. szeptember nyolcadikán született Francisco Gómez de Villegas y Quevedo spanyol barokk költő és filozófus.

80 éve, 1935. szeptember kilencedikén született Kerényi Grácia magyar-lengyel költőnő, műfordító és esszéíró.

45 éve, 1970. szeptember kilencedikén hunyt el Csűrös Emília horvátországi születésű erdélyi magyar író, újságíró és műfordító.

30 éve, 1985. szeptember kilencedikén hunyt el Árvay Árpád erdélyi magyar író, költő, újságíró és szerkesztő.

20 éve, 1995. szeptember kilencedikén hunyt el Móricz Virág magyar írónő.

125 éve 1890. szeptember tizedikén született Franz Werfel, a csehországi születésű német-osztrák író, költő és színműíró.

150 éve, 1865. szeptember tizenegyedikén született Abonyi Árpád erdélyi magyar író és újságíró.

490 esztendeje, 1525. szeptember tizenegyedikén született Pierre de Ronsard francia reneszánsz költő.

130 éve, 1885. szeptember tizenegyedikén született David Herbert Richards Lawrence angol író, költő, drámaíró, esszéíró, irodalomkritikus és műfordító.

85 éve, 1930. szeptember tizenegyedikén született Szabó Gyula székely-magyar író. Ismert művei: Gondos atyafiság, Húgom Zsuzsika, A sátán labdái.

150 éve, 1865. szeptember tizenkettedikén született Sophus Claussen dán író, költő és politikus.

95 éve, 1920. szeptember tizennegyedikén született Simonyi Imre partiumi magyar költő és szerkesztő.

60 éve, 1955. szeptember tizennegyedikén hunyt el Franz Carl Weiskopf német író.

125 éve, 1890. szeptember tizenötödikén született Agatha Christie angol krimi írónő, költő és színdarabíró. Népszerű regényeinek központi alakjai Hercule Poirot, Miss Marpple.

600 esztendeje, 1415. szeptember tizenhatodikán hunyt el Manuel Chrysosolas görög humanista tudós, tanár és író.

170 éve, 1845. szeptember tizenhatodikán hunyt el Johannes Kinker holland költő, filozófus egy ügyvéd.

195 éve, 1820. szeptember tizenhetedikén született Émile Augier francia költő, színműíró, író.

110 éve, 1905. szeptember tizenhetedikén született Vladan Desnica horvát költő és író.

80 éve, 1935. szeptember tizenhetedikén született Ken Kesey amerikai író. Népszerű alkotásai: Száll a kakukk fészkére, Hajósének, Olykor egy nagy ötlet.

280 éve, 1735. szeptember tizennyolcadikán hunyt el Justus van Effen holland író és műfordító.

220 éve, 1795. szeptember tizennyolcadikán született Kondratyij Fjodorovics Rilejev  orosz költő és író.

30 éve, 1985. szeptember tizenkilencedikén hunyt el Italo Giovanni Calvino Mameli olasz író, novellista és újságíró.

155 éve, 1860. szeptember huszadikán született Rákosi Viktor író, újságíró, humorista és sportvezető.

110 éve, 1905. szeptember huszadikán hunyt el Vjenceslav Novak  cseh és német származású horvát író, publicista és pedagógus.

40 éve, 1975. szeptember huszadikán hunyt el Saint-John Perse francia költő, író és diplomata.

20 éve, 1995. szeptember huszadikán hunyt el Baka István lengyel-szerb-osztrák származású magyar költő, műfordító és szerkesztő.

155 éve, 1860, szeptember huszonegyedikén hunyt el Arthur Schopenhauer német filozófus, író. Híres műve: A világ, mint akarat és képzet.

140 éve, 1875. szeptember huszonegyedikén született Ivan Szergejevics Smejlov orosz emigráns író.

55 éve, 1960. szeptember huszonegyedikén hunyt el Bárdos László erdélyi magyar író, újságíró és dramaturg.

245 éve, 1770. szeptember huszonkettedikén született Kiss János költő, műfordító és evangélikus lelkész.

130 éve, 1885. szeptember huszonkettedikén született Benedek Marcell székely magyar származású író, irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő és színigazgató.

105 éve, 1910. szeptember huszonkettedikén született Faludy György (Leimdörfer György Bernát József) zsidó származású magyar költő, műfordító és író. Ismert műve a Pokolbéli víg napjaim.

1050 esztendeje, 965. szeptember huszonharmadikán hunyt el Abú Tajjib al-Mutanabi (Abu t-Tajjib Ahmad ibn al-Huszajn al-Dzsufi) nagy arab költő.

410 esztendeje, 1605. szeptember huszonharmadikán hunyt el Pontus de Tyard francia papköltő, író és irodalmár.

150 éve, 1865. szeptember huszonharmadikán született Orczy Emma magyar származású angol írónő. Népszerű munkái: Régi magyar tündérmesék, A vörös  Pimpernel.

145 éve, 1870. szeptember huszonharmadikán hunyt el Prosper Mérimée francia író, művészettörténész és régész. Ismert alkotásai: Szent Bertalan Éjszakája, Carmen, Tamangó.

105 éve, 1910. szeptember huszonnegyedikén született Vas István költő, író és műfordító.

45 éve, 1970. szeptember huszonötödikén hunyt el Erich Maria Remarque (Erich Paul Remark) német író. Ismert művei: Nyugaton a helyzet változatlan, Szerelem és a halál órája, Három bajtárs, A diadalív árnyékában, Éjszaka Liszabonban.

85 éve, 1930. szeptember huszonötödikén született Ungvári Tamás magyar író, műfordító, kritikus és irodalomtörténész.

95 éve, szeptember huszonhatodikán született Hárs Ernő magyar költő, műfordító és politikus.

40 éve, 1975. szeptember huszonhatodikán hunyt el Jakob Paludan dán író és esszéíró.

25 éve, 1990. szeptember huszonhatodikán hunyt el Alberto Moravia (Pincherle) olasz író.  Ismert művei: Egy asszony meg a lánya, A megalkuvó, A leselkedő.

280 éve, 1735. szeptember huszonhetedikén született Philipp Hafner osztrák író és irodalomkritikus.

140 éve, 1875? szeptember huszonhetedikén született Grazia Deledda olasz írónő.

450 esztendeje, 1565. október huszonnyolcadikán született Alessandro Tassoni olasz költő, író és irodalomkritikus.

45 éve, 1970. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el John Dos Passos portugál származású amerikai angol író.

195 éve, 1820. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Antonin Jaroslav Puchmajer cseh író, költő és műfordító.

35 éve, 1980. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Szenczei László erdélyi magyar író, drámaíró, műfordító és irodalomkritikus. Kiemelkedő művei: Székely apokalypsis, az Apáczai Csere Jánosról írt regénye A halál és tanítványa címmel.

150 éve, 1865. szeptember harmincadikán hunyt el Samuel David Luzzato olasz-zsidó származású héber és olasz nyelven író költő és tudós.

135 éve, 1880. szeptember harmincadikán született Zsögön Zoltán székely-magyar költő, író és tanító.

120 éve, 1895. szeptember harmincadikán született Werner Johannes Guggenheim, svájci német drámaíró, dramaturg és műfordító.


25 éve, 1990. szeptember harmincadikán hunyt el Patrick White ausztrál író, költő és drámaíró.

390 esztendeje, 1625. szeptemberében hunyt el Thomas Lodge angol költő és író.

ÉRDEMES TUDNI


20 éve, 1995. szeptember elsején hunyt el Nagy Ödön erdélyi magyar néprajzkutató és református lelkész.

170 éve, 1805. szeptember negyedikén született ifj. Hintz György erdélyi magyar kémikus, gyógyszerész és vegytantanár.

210 éve, 1805. szeptember negyedikén született gróf hídvégi Mikó Imre székely-magyar politikus, művelődésszervező és történész.

70 éve, 1945. szeptember hatodikán hozták létre Szent-György Albert, Bay Zoltán és Békésy György vezetésével a Magyar Természettudományi Akadémiát.

30 éve, 1985. szeptember hetedikén hunyt el Pólya György (George) magyar származású matematikus, fizikus, metodológus, a heurisztika kidolgozója.

105 éve, 1910. szeptember nyolcadikán született Vákár Lajos székely-magyar jégkorongozó, edző, a csíkszeredai jégkorongcsapat alapítója.

170 éve, 1845. szeptember kilencedikén született Acsády Ignác (Adler) magyar történész.

130 éve, 1885. szeptember tizenegyedikén fogtak bele a megbízott olasz szakemberek a Gyimes felé vezető Erdély legnagyobb völgyhídjának építésébe. Nevét az ott csorgadozó Karakó patakról kapta.

65 éve, 1950. szeptember tizenkettedikén hunyt el Gaál Endre székely-magyar jogász és közíró. A Székelység lap szerkesztője és a Csíki Magánjavak vagyonkezelője volt.

310 esztendeje, 1705. szeptember tizenharmadikán hunyt el Thököly Imre a kuruc szabadságharc kiemelkedő vezére, erdélyi fejedelem.

25 éve, 1990. szeptember tizenötödikén nyitotta meg kapuját csángó magyar diákok előtt is a csíkszeredai József Attila Általános Iskola. Az iskola 2000-ig biztosította a magyar nyelvű oktatást a moldvai csángó gyerekek számára. Ezen időszak igazgatója, és a csángó gyerekek hű támogatója Borbáth Erzsébet iskolaigazgató volt.

115 éve, 1900. szeptember tizenhatodikán született Ady László székely-magyar néprajzkutató és helytörténész.

215 éve, 1800. szeptember tizenhetedikén született Fogarassy Mihály székely-magyar egyházi író és katolikus püspök, a Szent István Társulat alapítója és elnöke.

110 éve, 1905. szeptember tizenkilencedikén született Nagy András székely-magyar orvosi szakíró és közíró. Több mint kétszáz cikket írt. Egészségtani tankönyvét 1938-as esztendőben adták ki.

80 éve, 1935. szeptember huszadikán született Kardalos János székely-magyar néprajzi író, etnográfus és pedagógus.

780 esztendeje, 1235. szeptember huszonegyedikén hunyt el II. András Árpád-házi magyar király.

40 éve, 1975. szeptember huszonegyedikén hunyt el Réthly Antal magyar meteorológus, egyetemi tanár, az első magyar éghajlati atlasz készítője.

70 éve, 1945. szeptember huszonkettedikén hunyt el Vikár Béla magyar etnográfus és műfordító.

 
70 éve, 1945. szeptember huszonhatodikán hunyt el Endes Miklós székely-magyar történész és jogász. Fontosabb munkái: Csík-, Gyergyó- és Kászon-székek földjének és népének története 1918-ig, Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története.

385 esztendeje, 1630. szeptember huszonnyolcadikán választották erdélyi fejedelemmé a székely-magyar származású Bethlen Istvánt.

35 éve, 1980. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Márton Áron székely-magyar püspök, hitszónok, egyházi és neveléstudományi író.

85 éve, 1930. szeptember harmincadikán született Rusz Lívia erdélyi magyar grafikus, festőművész és képregényrajzoló. Ismert képregényei: Mákvirág kalandjai, Tessék mosolyogni, Csipike és a többiek, Csalóka Péter, Aki fukar – megjárja stb.

140 éve, 1875-ben alapított sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum ugyanezév szeptemberében többszáz orvos és természetvizsgáló látogatta meg a 400 esztendősre becsült “petőfalvi múmiát”.

100 éve, 1915. szeptemberében a gyergyószentmiklósi székely oktatás a mai Salamon Ernő Gimnáziumban kezdődik el.
Nincsenek megjegyzések: