2015. október 21., szerda

Romániai Magyar Könyvtárosok Konferenciája 2015


    Az idén 2015. október 14-15. között volt megrendezve az RMKE vándorgyűlése, amelynek a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár adott otthont. Az előadások fő témája ezúttal Könyvtárak a minőségért gondolatmenet köré csoportosult.
    A konferenciát Kopacz Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója nyitotta meg. A köszöntő beszédet követve Okos-Rigó Ilona, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár nyugdíjazott könyvtárosának átfogó beszéde hangzott el a minőségi munkáról.  E kis előadás kitűnő bevezetője volt a konferenciának

    Minden előadó igyekezett felmutatni egy vagy több sikerélményt, akár programsorozatot, vagy általános bemutatót a könyvtáráról, amelyben a minőséget helyezik előtérbe. Attól eltekintve, hogy a mai világban, mikor nem egyszerű feladat a minőséget megőrizni, komoly és példaértékű programokat, rendezvényeket hoztak össze. Itt megemlíteném Kelemen Katalin,  a Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentarista könyvtárosának beszámolóját az újonnan átadott épületben zajló egyre sűrűbb programokról, és Szőcs Endrét, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatóját, aki a technika fejlődésével megjelent elektronikus eszközök könyvtári használatának előnyeit mutatta be. Ugyanakkor érdemes kiemelni azokat az előadókat is, akik egy-egy program bemutatását tették közkinccsé a hallgatóság előtt. Gondolok itt Gálovics Rózsa könyvtárosra a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtártól, aki az ott működő olvasóklubot mutatta be, Hollanda Andrea és Balázs Orsolya sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei könyvtárosaira, akik a Csodalámpa játékos és kreatív olvasóklub bemutatása közben annak sikerélményeiből ragadtak ki részleteket.

    Szabó Károly, a székelyudvarhelyi városi könyvtár audiovizuális könyvtárosa a Régi arcok új köntösben előadásában  életre keltette azokat az írókat, költőket, akiknek szerepe hatást gyakorolt a helyi közösségre és nemcsak. Diákok sora kedvelte meg az irodalom kiváló személyiségeit egy olvasótábor keretén belül. A felolvasások, a zenébe öntött gondolatok elsöprő sikert arattak körükben.
    Vántsa Judit, a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós könyvtár igazgatójának előadása  eltért a többitől: mit olvasnak egyes országokban a XXI. században? Tíz esztendő statisztikai tényeit véve alapul mutatta be a közelmúlt eredményét. Figyelmeztetőként hatott a magyar irodalom népszerűségének csökkenése a magyar olvasók körében, de a románok sincsenek jobb helyzetben. E mellett a finn és a német olvasók saját íróikat részesítik előnyben.
    Gyurka-Balla Ilona, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi könyvtár munkatársának előadása is rendkívülinek számított. A biblioterápiás kutatásokról beszélt, kiemelve ennek helyét a kolozsvári egyetemi könyvtáros képzésben.
*
    Külön kiemelném az iskolai könyvtárak előadóit. Ezen a vándorgyűlésen sokkal többen vállaltak előadást, mint az előbbiekben.
    Az iskolai könyvtárosok előadását Forreiter Csilla, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium könyvtárosa kezdte meg. Néhány igazán érdekes tevékenységről számolt be, amelyből egyet jómaga indított útjára (Punguţa cu poveşti). Csillát szintén Sepsiszentgyörgyről a Puskás Tivadar Szakközépiskola könyvtárosa, Török Júlia követte. Örvendetes dolog volt látni azt, hogy milyen szerteágazó tevékenység folyik a szakközépiskolákban is.

    Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa az olvasásnépszerűsítő programjaira fókuszált. Lelkes hozzáállása segítségre talált, s az eredmény sem maradt el. A diákok egyre többen és jobban olvasnak, és szívesen járnak könyvtárba.
    Az iskolai könyvtárosok csoportját Kiss László zárta. Kiss László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa most nem a gazdag rendezvénysorozatairól beszélt, hanem arról az útról, amelyet biciklivel tett meg a Fekete tengertől az Északi Tengerig.  Összesen 7 országon át biciklizve, háromezer kilométert megtéve hirdette az iskolai könyvtárak elengedhetetlen szerepét a gyerekek olvasásának fejlődésében. Útja során több kollégával találkozva osztotta meg véleményét. Sikerült részt vennie az Iskolai Könyvtárosok Maastrichti nagygyűlésén.  Az útja végén bónuszként még Belgiumba is „bebiciklizhetett”.
*
    A konferencia meglepetése volt Herman Gusztáv történész Székelyudvarhely művelődéstörténete könyvbemutatója, amelyet Lövétei Lázár László, a Székelyföld havilap szerkesztője moderált. A komoly munkával megírt és szerkesztett könyv betekintést nyújtott Székelyudvarhely művelődéstörténetébe. A beszélgetés során hangsúlyt kaptak a város fejlődésének fontos momentumai, mint az iskolák létrejötte, a polgárosodás stb.
*
    Ez alkalommal meg volt tartva a Romániai Magyar Könyvtárosok választó közgyűlése, amelynek során megtörtént a tisztújítás és néhány szabálymódosításra is sor került.
*
    Mint ismeretes, a könyvtárosok problémája közös, de munkájukban több eltérés tapasztalható. Ezért is fontos volt a konferencia, mert több szemszögből láttatta a könyvtárosi munka csínját-bínját.
    Nemcsak tapasztalatcsere volt ez, hanem bőven lehetett ötletet gyűjteni, egymástól ellesni bizonyos módszereket, technikákat, amelyeket fel lehet használni egy rendezvény keretén belül.

    Köszönet a szervezőknek és a két moderátornak: Kopacz Katalinnak és Kelemen Katalinnak a két napos program gördülékeny lefolyásáért. Köszönet az előadóknak is, akik megosztották munkájuk gyümölcsének egy-egy fontos mozzanatát.

Iskolai könyvtárosok névsora, akik részt vettek a konferencián :
Borbé Levente – Márton Áron Gimnázium – Csíkszereda (Csíkszék)
Dánél Hajnalka - Petőfi Sándor Általános Iskola - Csíkszereda (Csíkszék)
Dunkler Réka-Kinga – Bethlen Gábor Általános Iskola – Székelyudvarhely ( Udvarhelyszék)
Egyed Daniela – Nagy István Művészeti Líceum – Csíkszereda (Csíkszék)
Forreiter Csilla - Székely Mikó Kollégium - Sepsiszentgyörgy (Háromszék)
Kiss László - Mikes Kelemen Elméleti Líceum - Sepsiszentgyörgy (Háromszék)
Márdirosz Ajka - Apáczai János Pedagógusok Háza - Csíkszereda (Csíkszék)
Péter Antal - Segítő Mária Gimnázium - Csíkszereda (Csíkszék)
Török Júlia – Puskás Tivadar Szakközépiskola – Sepsiszentgyörgy(Háromszék)

A Kájoni János Megyei Könyvtár ismertetője a konferenciárólhttp://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/296/konyvtarak-a-minosegert--a-rmke-szakmai-konferenciaja-a-vi.-szekelyfold-napok-kereteben
Borbé Levente,
Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda

   

2015. október 8., csütörtök

Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének konferencia programja 2015

Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Kájoni János Megyei KönyvtárPROGRAMTERVEZET

2015 október 14.

14,00 – 14,30:  Regisztráció

14,30 – 14,40: Köszöntőbeszédek

14,40-15,00: Okos-Rigó Ilona könyvtáros – Kolozsvár Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár: Minőség és mennyiség kapcsolata és hatása a könyvtári munkára

15,00-15,20: Kelemen Katalin osztályvezető – Csíkszereda Kájoni János Megyei Könyvtár: Minőségi szolgáltatások felé – kihívások és új könyvtári feladatok, eredmények, tervek a Kájoni János Megyei Könyvtárban

15,20-15,40: Szőcs Endre igazgató - Székelyudvarhely Városi Könyvtár: Kütyük és egyebek a könyvtárban

15,40-16,00: Szünet

16,00-16,20: Gálovics Rózsa könyvtáros – Székelyudvarhely Városi Könyvtár: Olvasóklub a székelyudvarhelyi városi könyvtárban

16,20-16,40: Hollanda Andrea osztályvezető, Balázs Orsolya könyvtáros - Sepsiszentgyörgy Bod Péter Megyei Könyvtár – Játékos, kreatív olvasásfejlesztés kisdiákoknak – Csodalámpa olvasóklub

16,40-17,00: Szünet

17,00-18,30: Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete – könyvbemutató – beszélgetőpartnerek: Hermann Gusztáv Mihály történész, egyetemi tanár, Lövétei Lázár László költő, a Székelyföld főszerkesztője és Burus Endre, a Pro Print könyvkiadó vezetője

18,30-20,00: Közgyűlés: szabályzatmódosítás, tisztségújítás

20,00-22,00: Vacsora a Korona panzióban


2015 október 15.

9,20–9,40: Forreiter Csilla-Éva könyvtáros - Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium: 2014-es tevékenységek a Székely Mikó kollégiumban

9,40-10,00: Török Júlia könyvtáros – Sepsiszentgyörgy Puskás Tivadar Szakközépiskola : Könyvtári tevékenységek a Puskás Tivadar Szakközépiskolában

10,00-10,20: Dunkler Réka könyvtáros – Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola – Olvasást népszerűsítő programok a Bethlen Gábor Általános Iskolában

10,20–11,00: Szünet

11,00-11,20: Gurka-Balla Ilona könyvtáros –– Kolozsvár Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár: Biblioterápiás kutatások jelentősége a kolozsvári könyvtárosképzésben

11,20-11,40: Szabó Károly audiovizuális könyvtáros  – Székelyudvarhely Városi Könyvtár: Régi arcok új köntösben

11,40-12,00: Vántsa Judit igazgató - Kézdivásárhely Báró Wesselényi Miklós Könyvtár: Mit olvasnak Finnországban, Németországban, Magyarországon a XXI. században?

12,00-12,20: Kiss László könyvtáros – Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum: Iskolai könyvtárak a Fekete tengertől az Északi tengerig

12,20-13,00: Konferencia zárása

13,00-15,00: Ebéd a Korona panzióban

Kopacz Katalin,
az RMKE elnöke


2015. október 7., szerda

Erdélyi iskolai könyvtárak részvétele a Magyar Népmese NapjánA Magyar Népmese Napját számos erdélyi iskola megünnepelte. Sok iskolai könyvtárban tartottak különféle programokat: felolvasásokat, vetélkedőket, mesés játákokat, népmesével kapcsolatos foglalkozásokat,  népmeséből merített színdarabot adtak elő stb. 
 
Habár Erdélyből jóval kevesebben csatlakoztak a 2015-ös Magyar Népmese Napjának megünnepléséhez, mégis elégséges ahhoz, hogy részvételünkkel tudjuk nyugtázni a mese örökérvényű szükségességét.

 
Az alábbi link is ezt bizonyítja:
B.L.

2015. október 5., hétfő

ReMeK-e-hírlevél 2015/10. számából

Elérhető az Európai Levéltári Portál (APEx)
Nemzetközi konferenciával zárták 2015. szeptember 7. és 9. között Budapesten a kontinens levéltárainak digitalizált anyagaihoz egykapus hozzáférést biztosító Európai Levéltári Portál létrehozását célul kitűző projektet. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) főigazgatója az esemény sajtótájékoztatóján elmondta:
A mintegy ötmillió eurós európai uniós támogatásból megvalósult, bárki számára ingyenesen hozzáférhető internetes portál eredményeinek bemutatása mellett, a háromnapos APEx (Archives Portal Europe network of excellence) konferencia összesen 32 angol nyelvű előadása kitért a levéltári szakmát érintő legfontosabb jelenlegi kérdésekre, így a nemzetközi együttműködés lehetőségeire és az anyagok hozzáférhetővé tételének új megközelítéseire is.
A folyamatosan bővülő portálon jelenleg 5761, Európai Unión belüli, valamint svájci, norvég, szerb, grúz és kazah levéltár digitalizált anyaga érhető el, az oldal segítségével összesen több mint 243 millió irat kutatható egyszerűen az interneten keresztül - mondta el Szatucsek Zoltán, az APEx projekt koordinátora.
Számos értékes levéltári ritkaság mellett a www.archivesportaleurope.net címen elérhető oldal anyagai között az érdeklődők megismerkedhetnek egy 1936-os angol antiszemita társasjáték irataival és képeivel, beleolvashatnak egy, az első világháborúban a brit hadseregben harcoló ír katona végakaratába, valamint megtekinthetik az 1408-ban létrehozott magyarországi Sárkányrend digitalizált alapítólevelét is.
A dokumentumokat keresőszavak segítségével lehet kutatni, emellett a portálon elérhetők a projektben részt vevő intézmények, köztük 83 magyarországi levéltárnak a kutatók számára értékes adatai, például katalógusok, levéltári jelzetek és más információk.
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/114539/
Via: KIT hírlevél, 2015/31., 2015. szeptember 9., http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elerheto_az_europai_leveltari_portal_-_nemzetkozi_konferencia_budapesten

Könyvtár, ami összeköt' – a pályázat eredményei
A „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című pályázat idei kiadását elbírálták. Az ösztöndíj keretében 2015 őszén nyolc határontúli és két magyarországi szakember tölthet el egy hónapot a budapesti Országgyűlési Könyvtárban. A bíráló bizottság döntése alapján az alábbi 10 könyvtáros vesz részt a programban: Bolya Dudás Anita (Szlovákia), Farkas Fruzsina Éva (Magyarország), Huszka Márta (Szerbia), Kovács Emese (Szerbia), László Lóránt (Románia), Molnár Melinda (Ukrajna), Nagy László (Magyarország), Tamási Csilla (Románia), Vári Katalin (Ukrajna),Vuković Ildikó (Szerbia).
Forrás: KATALIST, Kerekes Mária kulturális referens, Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság - Országgyűlési Könyvtár
Via: IFLA-HUN levelezőlista, Haraszti Katalin moderátor

 A Sapientia könyvkiadási pályázata

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére. Olyan kéziratok beérkezését várják, amelyek bármelyik fent említett terület fontos személyiségéről, esetleg erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt egyaránt népszerűsítik. Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet. Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.
A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.sapientia.ro címre 2015. november 20-ig. A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. Elbírálási szempontok: tudományos igényesség; eredetiség, újszerűség; a kiadvány stílusa és nyelvezete; a könyv megjelentésére vonatkozó ajánlás.
A Tudományos Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2015. december 20-ig meghozza. A döntésről a Kiadó minden pályázót írásban értesít.
Sikeres pályázat esetén a Kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő kiadói szabályzat szerint. További információkért érdeklődni lehet a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy a 00-40-364-401454-es telefonszámon.
A pályázati kiírás innen letölthető: http://www.sapientia.ro/data/kutatas/Palyazatok/Egyeb_palyazatok/2015_TudomanyoMuveszetIrodalom_ScientiaKiado/Palyazat_Scientia_2015.pdf
Forrás: http://www.sapientia.ro/hu/kutatas/kutatasi-palyazatok/egyeb-palyazatok/palyazati-felhivas-tudomany-muveszet-irodalom-vagy-technikatorteneti-targyu-konyvek-kiadasara

Könyvtárak a minőségért – az RMKE kétnapos szakmai konferenciája Csíkszeredában
Könyvtárak a minőségért címmel szervez kétnapos szakmai konferenciát a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE), a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, valamint a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár támogatásával. A szakmai találkozóra a VI. Székelyföld Napok programsorozatának keretében, 2015. október 14-15. között a Kájoni János Megyei Könyvtárban kerül sor.
A címben megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően a konferencia fő témája minőségi szemlélet meghonosítása és fejlesztése a romániai magyar könyvtárosok körében, hazai és külföldi jó gyakorlatok bemutatása a romániai magyar könyvtári szolgáltatások fenntarthatósága és fejlesztése érdekében. Résztvevők: a hazai könyvtárszakma képviselői, romániai magyar közkönyvtárak, iskolai és egyetemi könyvtárak könyvtárosai, magyarországi testvérintézmények képviselői, meghívott előadók. A kétnapos tanácskozás alkalmat teremt a hazai vagy külföldi könyvtári szolgáltatások területén bevált jó gyakorlatok megosztására, a minőségi szolgáltatások irányába mutató innovatív megoldások bemutatására. A rendezvény második napján sor kerül a RMKE aktuális szervezeti kérdéseinek megbeszélésére is.
A konferenciára vonatkozó információk és a részletes szakmai program elérhető lesz a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján (http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu) és facebook-oldalán.
Forrás: Kopacz Katalin-Mária, az RMKE elnöke, Kájoni János Megyei Könyvtár

Könyvtári minőségbiztosítás és értékelés – szakmai képzés könyvtárosoknak
A Kájoni János Megyei Könyvtárban 2015. szeptember 24. és 26. között a könyvtári minőségbiztosítás és értékelés témájával foglalkozó háromnapos szakmai képzésre került sor, a könyvtár munkatársainak részvételével. A képzés a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. A tanfolyam oktatója, a budapesti Könyvtári Intézet szakembere, Vidra Szabó Ferenc a könyvtári értékelés és önértékelés folyamatának szempontjaival, kialakításával, megszervezésével ismertette meg a könyvtárosokat. A tréning segítségével a résztvevők olyan kompetenciákkal gyarapodhattak, amelyek alkalmazásával képesek lesznek megszervezni, kialakítani a minőségi könyvtári szolgáltatások kereteit saját intézményükben.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/280/szakmai-kepzes-a-kajoni-janos-megyei-konyvtarban

Olvasás vidám környezetben – megújult a székelyudvarhelyi könyvtár gyermekrészlege
Dalokkal, verssel és ujjongással fogadták a tanulók a székelyudvarhelyi városi könyvtár felújított gyermek- és ifjúsági részlegét a 2015. szeptember 14-én tartott megnyitón.
Énekekkel és szavalatokkal készültek a Tamási Áron Gimnázium másodikosai a tanév első napján a székelyudvarhelyi városi téka felújított gyermek- és ifjúsági részlegének megnyitójára. Szőcs Endre könyvtárigazgató azt mondta, gyerekbarát tervezéssel szeretnék buzdítani a kicsiket az olvasásra.
A részleget Kirmaier Zsuzsa tervei alapján újították fel, aki a tavasszal meghirdetett belsőépítész-pályázatot nyerte meg koncepciójával. Tervezésében jobban ki lehet használni a rendelkezésre álló teret, hiszen a könyveket függőlegesen helyezték el, így gyarapodott a mozgástér. A környezetet vidám színekkel tették barátságosabbá, az almazöld és a lila árnyalatú ülőszivacsokat pedig a könyvtárosok választották és varrták meg. A mennyezetet immár nyugtató felhők borítják, és a gyerekkönyvek között mosolyogtató illusztrációk hívogatják közelebb a tanulókat.
Az új arculat mellett új könyvek is várnak a kicsikre, Szőcs Endre igazgató elmondta, pályázati pénzből 162 új kötettel bővült a gyűjtemény, amelyek máris kikölcsönözhetők.
Fotók a könyvtár facebook-oldalán: https://www.facebook.com/Biblioudv
Kapcsolódó videó: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megujult-a-szekelyudvarhelyi-konyvtar-gyermekreszlege/images
Forrás: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megujult-a szekelyudvarhelyi-konyvtar-gyermekreszlege
http://www.kronika.ro/kultura/olvasas-vidam-kornyezetben-a-megujult-az-udvarhelyi-konyvtar-gyermekreszlege

 Csíkszentdomokos is mesél!
Siracusa, hol mesélnek a kövek, és ahová kilenc európai ország (Finnország, Olaszország, Dánia, Spanyolország, Hollandia, Románia – a csíkszeredai Soros Oktatási Központ és partnere, a csíkszentdomokosi könyvtár –, Szlovénia, Észak-Írország, Csehország) képviselői gyűltek össze beszélni a meséltetés szükségességéről, fontosságáról, hogyanjáról. Valamikor a mesét felnőtteknek írták, ma a felnőttek élettörténetei mesékké, úgynevezett sztorikká alakulnak át. Hét önkéntes keres fel idős embereket és meséltetik különböző témák kapcsán. Az „elmesélt” élettörténetek, sorsok nagyközönség elé tárása nem egyszerű dolog, sebeket szaggathat fel, sírásra fakaszthatja a 'mesélőt', de nevettethet is. (...) A projektben részt vevő országok 'mesélőinek' mesévé szépült történetei szavakban mondják el a fent említett tárgyak néma történéseit. Mi kérdezünk, ők megválaszolják a feltett és fel nem tett kérdéseinket is. Hátha tanulnánk belőle!
Forrás: Sándor Edit könyvtáros beszámolója, Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár, www.csikszentdomokosikonyvtar.eoldal.hu

 Októberben ismét megszervezik a Székelyföld Napokat "Értéket őrzünk és teremtünk" mottóval szervezik meg a VI. Székelyföld Napokat 2015. október 8. és 18. között. Hargita és Kovászna Megye Tanácsa a marosszéki önkormányzatokkal, valamint kulturális és civil szervezetekkel együttesen rendezi meg a idei eseményt. A rendezvény Székelyföld több helyszínén zajlik, falvakon, városokban az említett időszakban. Koncertek, kiállítások, vásárok, versenyek és díjazások adnak alkalmat a helyi közösségeknek a bekapcsolódásra. Színes programokkal várják idén is a resztvevőket.
Az idei Székelyföld Napok alakulásáról, híreiről a rendezvényfacebook-oldalát felkeresve mindig friss, aktuális hírekhez, információkhoz juthatnak: https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok
Forrás: Hargita Kultúra Hírlevél 25.(2015), Hargita Megye Tanácsának időszakos hírlevele

Elhunyt Bondor Erika könyvtárostanár, a KTE volt elnöke
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége mély megrendüléssel tudatja, hogy Bondor Erika, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Szinnyei József-díjjal és MKE Emlékéremmel kitüntetett könyvtárostanára, a KTE volt elnöke hosszú, küzdelmes betegség után örökre megpihen, 2015. szeptember 10-én elhunyt. Temetésére szeptember 22-én délben, a Megyeri Temetőben került sor. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Szakmári Klára könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium

Szerkesztők
:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztői: Kelemen Katalin és Borbé Levente 2015. október 1., csütörtök

Októberi évfordulók 2015530 esztendeje, 1485. október elsejénén született Jan Dantyszek lengyel humanista költő és diplomata.

180 éve, 1835. október elsején született Júlio Cézar Machado portugál író.

855 esztendeje, 1160. október harmadikán hunyt el Ibn Quzmán arab költő.

120 éve, 1895. október harmadikán született Szergej Alexandrovics Jeszenyin orosz költő és író.

120 éve, 1895. október harmadikán született Giovanni Comisso olasz író, esszéíró és költő.

90 éve, 1925. október harmadikán született Gore Vidal amerikai író, politikus és színész.

445 esztendeje, 1570. október negyedikén született Pázmány Péter magyar író, műfordító és filozófus.

90 éve, 1925. október ötödikén született José Donoso Yáñez chilei író és novellista.

220 éve, 1795. október hatodikán hunyt el Szentjóbi Szabó László magyar költő és író.

80 éve, 1935. október hatodikán született Tőzsér Árpád felvidéki magyar író, költő, szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész és műfordító.


20 éve, 1995. október hatodikán hunyt el Mándy Iván magyar író és forgatókönyvíró.

90 éve, 1925. október hetedikén született Margarita Joszivovna Aliger szovjet-orosz költőnő, fordító és újságíró.

140 éve, 1875. október nyolcadikán született Tormai Cécile német származású magyar írónő, műfordító és közéleti szereplő.

70 éve, 1945. október nyolcadikán hunyt el Felix Salten (Siegmund Salzmann) magyarországi születésű, zsidó származású osztrák író és kritikus. Népszerű alkotása a Bambi regénye.

45 éve, 1970. október nyolcadikán hunyt el Jean Giono francia provanszál író. Legismertebb műve: Az ember aki fákat ültetett.

120 éve, 1895. október tizedikén született Lin Jü-tang (Lin Yutang) kínai író és esszéista.

25 éve, 1990. október tizedikén hunyt el Ottlik Géza magyar író és műfordító. Legismertebb műve: Iskola a határon.

190 éve, 1825. október tizenegyedikén született Conrad Ferdinand Meyer svájci német ajkú író és költő.

130 éve, 1885. október tizenegyedikén született François Mauriac francia író, költő és esszéíró.

140 éve, 1875. október tizenkettedikén született Aleister Crowley (Edward Alexander) angol író, költő, hegymászó és jogi.

15 éve, 2000. október tizenkettedikén hunyt el Sükösd Mihály magyar író, irodalomtörténész, kritikus és újságíró.

410 esztendeje, 1605. október tizenharmadikán hunyt el Théodore de Bèze svájci teológus, író és fordító.

110 éve, 1905. október tizenharmadikán született Debreczeni József (Brunner) magyar író, költő, drámaíró, újságíró, szerkesztő és műfordító.

10 éve, 2005. október tizenharmadikán hunyt el Eörsi István (Schleiffer Ede) zsidó származású magyar író, költő, műfordító és publicista.

95 éve, 1920. október tizennegyedikén született Sombori Sándor (Salamon) erdélyi magyar író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész. Ismert regénye: Gábor Áron.

2085 esztendeje, Krisztus előtt hetvenben, október tizenötödikén született Publius Vergilius Maro, a római költészet egyik kiemelkedő alakja. Ismert alkotása az Aeneis című eposz.

2070 esztendeje, Krisztus előtt ötvenötben, október tizenötödikén hunyt el Titus Lucretius Carus római költő és filozófus.

110 éve, 1905. október tizenötödikén hunyt el Szász Károly erdélyi származású magyar drámaíró, költő, műfordító, esztéta és református püspök.

290 éve, 1725. október tizenhatodikán született Gvadányi József magyar író és költő.

255 éve, 1760. október tizenhetedikén született Claude-Henri de Saint-Simon francia filozófus és író.

100 éve, 1915. október tizenhetedikén született Arthur Asher Miller lengyel-szidó származású amerikai drámaíró és esszéista. Fontosabb művei: Az ügynök halála, Salemi boszorkányok, Pillantás a hídról.

275 éve, 1740. október tizennyolcadikán született Dugonics András író, piarista szerzetes, az első magyar regény írója. Első regénye: Etelke (a).

230 éve, 1785. október tizennyolcadikán született Thomas Love Peacock angol író, költő és esszéista.

60 éve, 1955. október tizennyolcadikán hunyt el José Ortega y Gasset spanyol író és filozófus.

270 éve, 1745. október tizenkilencedikén hunyt el Jonathan Swith ír szatirikus író. Legismertebb műve a Gulliver utazásai.

540 esztendeje, 1475. október huszadikán született Giovanni Rucellai olasz humanista költő és drámaíró.

225 éve, 1790. október huszonegyedikén született Alphonse de Lamartine francia költő, író, drámaíró és politikus.

170 éve, 1845. október huszonegyedikén hunyt el Nikolosz Baratasvili grúz költő.

15 éve, 2000. október huszonegyedikén hunyt el Kovács György székely-magyar író, közíró és politikus.

145 éve, 1870. október huszonkettedikén született Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író és költő.

210 éve, 1805. október huszonharmadikán született Adalbert Stifter osztrák író, költő, festő és pedagógus.

835 esztendeje, 1180. október huszonötödikén hunyt el John of Salisbury angol író, teológus és filozófus. Fő műve a Policraticus (magyarul: Az udvaroncok hiábavalóságairól és a filozófusok nyomdokairól).

615 esztendeje, 1400. október huszonötödikén hunyt el Geoffrey Chaucer az első angol nyelven alkotó költő és író. Legismertebb műve a Canterbury mesék.

220 éve, 1795. október huszonötödikén született John Pendleton Kennedy amerikai író és politikus.

75 éve, 1940. október huszonhatodikán hunyt el Pásztor Árpád kárpátaljai születésű magyar újságíró, riporter, író, költő.

65 éve, 1950. október huszonhetedikén született Kiss András bánáti magyar költő, biológus, ornitológus és természettudományi író.

135 éve, 1880. október huszonnyolcadikán született Hatvany Lajos író, kritikus és irodalomtörténész.

85 éve, 1930. október huszonnyolcadikán született Dobos László felvidéki (Szlovákia) magyar író, szerkesztő, műkritikus és politikus.

220 éve, 1795. október huszonkilencedikén született John Keats angol romantikus költő és író.

30 éve, 1985. október huszonkilencedikén hunyt el Fendrik Ferenc magyar író, színműíró és publicista.

1145 esztendeje, 870. október harmincadikán hunyt el Gottschalk szász krónikás.

130 éve, 1885. október harmincadikán született Ezra Pound amerikai költő, kritikus, műfordító és szerkesztő.

85 éve, 1930. október harmincegyedikén hunyt el Szabolcska Mihály magyar költő, református lelkész.

45 éve, 1970. október harmincegyedikén hunyt el Szabó Pál magyar író és újságíró.


ÉRDEMES TUDNI

190 éve, 1825. október ötödikén született Xántus János magyar-amerikai természettudós, utazó és néprajzkutató.

60 éve, 1955. október ötödikén hunyt el Tevan Andor magyar nyomdász, könyvkiadó és nyomdászati író.

90 éve, 1925. október kilencedikén született Kerekes Médárd erdélyi magyar biokémikus, biokémiai szakíró.

170 éve, 1845. október tizenkettedikén született Glósz Miksa magyar könyvtáros, író, tankönyvíró, a csíksomlyói gimnázium volt görög és latin nyelvű tanára.

80 éve, 1935. október tizenkettedikén született Katona Ádám erdélyi magyar irodalomtörténész, művelődéstörténész, közíró és politikus. Az ő szerkesztésében jelent meg a kétnyelvű (magyar-román) Hargita megye természetes gyógytényezői gyűjteményes munka.

50 éve, 1965. október tizenötödikén hunyt el Kristóf György székely-magyar irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő.

110 éve, 1905. október tizenkilencedikén hunyt el Bartha Miklós székely-magyar politikus, publicista, lapszerkesztő, író és jogász.

30 éve, 1985. október huszonkettedikén alakult meg a Magyar Bibliofil Társaság.

225 éve, 1790. október huszonnegyedikén hunyt el Teleki József, Erdély főkormányzója, magyar nyelvész, történész és jogász a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és az Akadémiai Könyvtár megalapítója.

125 éve, 1890. október huszonötödikén hunyt el Benkő Kálmán székely-magyar színész, író és színműíró. Több mint ötven darabot írt. Darabjai témáinak egy része az 1848-as forradalmi eseményekre támaszkodik.

90 éve, 1925. október huszonhatodikán született Jakab Kálmán erdélyi magyar belgyógyász orvos és orvosi szakíró.

55 éve, 1960. október huszonkilencedikén hunyt el Csiby Andor székely-magyar helytörténész, közíró, újságíró, szerkesztő és jogász. Gyergyó történelmének kutatója, több gyergyói település monográfiájának szerzője.

45 éve, 1970. október harmincadikán hunyt el Herepei János erdélyi magyar művelődéstörténész, muzeológus, néprajzkutató és régész.

75 éve, 1940. október harmincegyedikén hunyt el Urmánczy Nándor örmény származású székely-magyar jogász, politikus és író. Több írása is megjelent: novellák, politikai jellegű írások. 1940-ben a bécsi döntés után visszatért szülőfalujába (most város), Maroshévízre.

130 éve, 1885. október harmincegyedikén hunyt el báró Apor Károly székely-magyar jogász, író, közíró és amatőr fényképész.