2015. október 1., csütörtök

Októberi évfordulók 2015530 esztendeje, 1485. október elsejénén született Jan Dantyszek lengyel humanista költő és diplomata.

180 éve, 1835. október elsején született Júlio Cézar Machado portugál író.

855 esztendeje, 1160. október harmadikán hunyt el Ibn Quzmán arab költő.

120 éve, 1895. október harmadikán született Szergej Alexandrovics Jeszenyin orosz költő és író.

120 éve, 1895. október harmadikán született Giovanni Comisso olasz író, esszéíró és költő.

90 éve, 1925. október harmadikán született Gore Vidal amerikai író, politikus és színész.

445 esztendeje, 1570. október negyedikén született Pázmány Péter magyar író, műfordító és filozófus.

90 éve, 1925. október ötödikén született José Donoso Yáñez chilei író és novellista.

220 éve, 1795. október hatodikán hunyt el Szentjóbi Szabó László magyar költő és író.

80 éve, 1935. október hatodikán született Tőzsér Árpád felvidéki magyar író, költő, szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész és műfordító.


20 éve, 1995. október hatodikán hunyt el Mándy Iván magyar író és forgatókönyvíró.

90 éve, 1925. október hetedikén született Margarita Joszivovna Aliger szovjet-orosz költőnő, fordító és újságíró.

140 éve, 1875. október nyolcadikán született Tormai Cécile német származású magyar írónő, műfordító és közéleti szereplő.

70 éve, 1945. október nyolcadikán hunyt el Felix Salten (Siegmund Salzmann) magyarországi születésű, zsidó származású osztrák író és kritikus. Népszerű alkotása a Bambi regénye.

45 éve, 1970. október nyolcadikán hunyt el Jean Giono francia provanszál író. Legismertebb műve: Az ember aki fákat ültetett.

120 éve, 1895. október tizedikén született Lin Jü-tang (Lin Yutang) kínai író és esszéista.

25 éve, 1990. október tizedikén hunyt el Ottlik Géza magyar író és műfordító. Legismertebb műve: Iskola a határon.

190 éve, 1825. október tizenegyedikén született Conrad Ferdinand Meyer svájci német ajkú író és költő.

130 éve, 1885. október tizenegyedikén született François Mauriac francia író, költő és esszéíró.

140 éve, 1875. október tizenkettedikén született Aleister Crowley (Edward Alexander) angol író, költő, hegymászó és jogi.

15 éve, 2000. október tizenkettedikén hunyt el Sükösd Mihály magyar író, irodalomtörténész, kritikus és újságíró.

410 esztendeje, 1605. október tizenharmadikán hunyt el Théodore de Bèze svájci teológus, író és fordító.

110 éve, 1905. október tizenharmadikán született Debreczeni József (Brunner) magyar író, költő, drámaíró, újságíró, szerkesztő és műfordító.

10 éve, 2005. október tizenharmadikán hunyt el Eörsi István (Schleiffer Ede) zsidó származású magyar író, költő, műfordító és publicista.

95 éve, 1920. október tizennegyedikén született Sombori Sándor (Salamon) erdélyi magyar író, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész. Ismert regénye: Gábor Áron.

2085 esztendeje, Krisztus előtt hetvenben, október tizenötödikén született Publius Vergilius Maro, a római költészet egyik kiemelkedő alakja. Ismert alkotása az Aeneis című eposz.

2070 esztendeje, Krisztus előtt ötvenötben, október tizenötödikén hunyt el Titus Lucretius Carus római költő és filozófus.

110 éve, 1905. október tizenötödikén hunyt el Szász Károly erdélyi származású magyar drámaíró, költő, műfordító, esztéta és református püspök.

290 éve, 1725. október tizenhatodikán született Gvadányi József magyar író és költő.

255 éve, 1760. október tizenhetedikén született Claude-Henri de Saint-Simon francia filozófus és író.

100 éve, 1915. október tizenhetedikén született Arthur Asher Miller lengyel-szidó származású amerikai drámaíró és esszéista. Fontosabb művei: Az ügynök halála, Salemi boszorkányok, Pillantás a hídról.

275 éve, 1740. október tizennyolcadikán született Dugonics András író, piarista szerzetes, az első magyar regény írója. Első regénye: Etelke (a).

230 éve, 1785. október tizennyolcadikán született Thomas Love Peacock angol író, költő és esszéista.

60 éve, 1955. október tizennyolcadikán hunyt el José Ortega y Gasset spanyol író és filozófus.

270 éve, 1745. október tizenkilencedikén hunyt el Jonathan Swith ír szatirikus író. Legismertebb műve a Gulliver utazásai.

540 esztendeje, 1475. október huszadikán született Giovanni Rucellai olasz humanista költő és drámaíró.

225 éve, 1790. október huszonegyedikén született Alphonse de Lamartine francia költő, író, drámaíró és politikus.

170 éve, 1845. október huszonegyedikén hunyt el Nikolosz Baratasvili grúz költő.

15 éve, 2000. október huszonegyedikén hunyt el Kovács György székely-magyar író, közíró és politikus.

145 éve, 1870. október huszonkettedikén született Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író és költő.

210 éve, 1805. október huszonharmadikán született Adalbert Stifter osztrák író, költő, festő és pedagógus.

835 esztendeje, 1180. október huszonötödikén hunyt el John of Salisbury angol író, teológus és filozófus. Fő műve a Policraticus (magyarul: Az udvaroncok hiábavalóságairól és a filozófusok nyomdokairól).

615 esztendeje, 1400. október huszonötödikén hunyt el Geoffrey Chaucer az első angol nyelven alkotó költő és író. Legismertebb műve a Canterbury mesék.

220 éve, 1795. október huszonötödikén született John Pendleton Kennedy amerikai író és politikus.

75 éve, 1940. október huszonhatodikán hunyt el Pásztor Árpád kárpátaljai születésű magyar újságíró, riporter, író, költő.

65 éve, 1950. október huszonhetedikén született Kiss András bánáti magyar költő, biológus, ornitológus és természettudományi író.

135 éve, 1880. október huszonnyolcadikán született Hatvany Lajos író, kritikus és irodalomtörténész.

85 éve, 1930. október huszonnyolcadikán született Dobos László felvidéki (Szlovákia) magyar író, szerkesztő, műkritikus és politikus.

220 éve, 1795. október huszonkilencedikén született John Keats angol romantikus költő és író.

30 éve, 1985. október huszonkilencedikén hunyt el Fendrik Ferenc magyar író, színműíró és publicista.

1145 esztendeje, 870. október harmincadikán hunyt el Gottschalk szász krónikás.

130 éve, 1885. október harmincadikán született Ezra Pound amerikai költő, kritikus, műfordító és szerkesztő.

85 éve, 1930. október harmincegyedikén hunyt el Szabolcska Mihály magyar költő, református lelkész.

45 éve, 1970. október harmincegyedikén hunyt el Szabó Pál magyar író és újságíró.


ÉRDEMES TUDNI

190 éve, 1825. október ötödikén született Xántus János magyar-amerikai természettudós, utazó és néprajzkutató.

60 éve, 1955. október ötödikén hunyt el Tevan Andor magyar nyomdász, könyvkiadó és nyomdászati író.

90 éve, 1925. október kilencedikén született Kerekes Médárd erdélyi magyar biokémikus, biokémiai szakíró.

170 éve, 1845. október tizenkettedikén született Glósz Miksa magyar könyvtáros, író, tankönyvíró, a csíksomlyói gimnázium volt görög és latin nyelvű tanára.

80 éve, 1935. október tizenkettedikén született Katona Ádám erdélyi magyar irodalomtörténész, művelődéstörténész, közíró és politikus. Az ő szerkesztésében jelent meg a kétnyelvű (magyar-román) Hargita megye természetes gyógytényezői gyűjteményes munka.

50 éve, 1965. október tizenötödikén hunyt el Kristóf György székely-magyar irodalomtörténész, kritikus és szerkesztő.

110 éve, 1905. október tizenkilencedikén hunyt el Bartha Miklós székely-magyar politikus, publicista, lapszerkesztő, író és jogász.

30 éve, 1985. október huszonkettedikén alakult meg a Magyar Bibliofil Társaság.

225 éve, 1790. október huszonnegyedikén hunyt el Teleki József, Erdély főkormányzója, magyar nyelvész, történész és jogász a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és az Akadémiai Könyvtár megalapítója.

125 éve, 1890. október huszonötödikén hunyt el Benkő Kálmán székely-magyar színész, író és színműíró. Több mint ötven darabot írt. Darabjai témáinak egy része az 1848-as forradalmi eseményekre támaszkodik.

90 éve, 1925. október huszonhatodikán született Jakab Kálmán erdélyi magyar belgyógyász orvos és orvosi szakíró.

55 éve, 1960. október huszonkilencedikén hunyt el Csiby Andor székely-magyar helytörténész, közíró, újságíró, szerkesztő és jogász. Gyergyó történelmének kutatója, több gyergyói település monográfiájának szerzője.

45 éve, 1970. október harmincadikán hunyt el Herepei János erdélyi magyar művelődéstörténész, muzeológus, néprajzkutató és régész.

75 éve, 1940. október harmincegyedikén hunyt el Urmánczy Nándor örmény származású székely-magyar jogász, politikus és író. Több írása is megjelent: novellák, politikai jellegű írások. 1940-ben a bécsi döntés után visszatért szülőfalujába (most város), Maroshévízre.

130 éve, 1885. október harmincegyedikén hunyt el báró Apor Károly székely-magyar jogász, író, közíró és amatőr fényképész.

Nincsenek megjegyzések: