2015. október 5., hétfő

ReMeK-e-hírlevél 2015/10. számából

Elérhető az Európai Levéltári Portál (APEx)
Nemzetközi konferenciával zárták 2015. szeptember 7. és 9. között Budapesten a kontinens levéltárainak digitalizált anyagaihoz egykapus hozzáférést biztosító Európai Levéltári Portál létrehozását célul kitűző projektet. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) főigazgatója az esemény sajtótájékoztatóján elmondta:
A mintegy ötmillió eurós európai uniós támogatásból megvalósult, bárki számára ingyenesen hozzáférhető internetes portál eredményeinek bemutatása mellett, a háromnapos APEx (Archives Portal Europe network of excellence) konferencia összesen 32 angol nyelvű előadása kitért a levéltári szakmát érintő legfontosabb jelenlegi kérdésekre, így a nemzetközi együttműködés lehetőségeire és az anyagok hozzáférhetővé tételének új megközelítéseire is.
A folyamatosan bővülő portálon jelenleg 5761, Európai Unión belüli, valamint svájci, norvég, szerb, grúz és kazah levéltár digitalizált anyaga érhető el, az oldal segítségével összesen több mint 243 millió irat kutatható egyszerűen az interneten keresztül - mondta el Szatucsek Zoltán, az APEx projekt koordinátora.
Számos értékes levéltári ritkaság mellett a www.archivesportaleurope.net címen elérhető oldal anyagai között az érdeklődők megismerkedhetnek egy 1936-os angol antiszemita társasjáték irataival és képeivel, beleolvashatnak egy, az első világháborúban a brit hadseregben harcoló ír katona végakaratába, valamint megtekinthetik az 1408-ban létrehozott magyarországi Sárkányrend digitalizált alapítólevelét is.
A dokumentumokat keresőszavak segítségével lehet kutatni, emellett a portálon elérhetők a projektben részt vevő intézmények, köztük 83 magyarországi levéltárnak a kutatók számára értékes adatai, például katalógusok, levéltári jelzetek és más információk.
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/114539/
Via: KIT hírlevél, 2015/31., 2015. szeptember 9., http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elerheto_az_europai_leveltari_portal_-_nemzetkozi_konferencia_budapesten

Könyvtár, ami összeköt' – a pályázat eredményei
A „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című pályázat idei kiadását elbírálták. Az ösztöndíj keretében 2015 őszén nyolc határontúli és két magyarországi szakember tölthet el egy hónapot a budapesti Országgyűlési Könyvtárban. A bíráló bizottság döntése alapján az alábbi 10 könyvtáros vesz részt a programban: Bolya Dudás Anita (Szlovákia), Farkas Fruzsina Éva (Magyarország), Huszka Márta (Szerbia), Kovács Emese (Szerbia), László Lóránt (Románia), Molnár Melinda (Ukrajna), Nagy László (Magyarország), Tamási Csilla (Románia), Vári Katalin (Ukrajna),Vuković Ildikó (Szerbia).
Forrás: KATALIST, Kerekes Mária kulturális referens, Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság - Országgyűlési Könyvtár
Via: IFLA-HUN levelezőlista, Haraszti Katalin moderátor

 A Sapientia könyvkiadási pályázata

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére. Olyan kéziratok beérkezését várják, amelyek bármelyik fent említett terület fontos személyiségéről, esetleg erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt egyaránt népszerűsítik. Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet. Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.
A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.sapientia.ro címre 2015. november 20-ig. A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. Elbírálási szempontok: tudományos igényesség; eredetiség, újszerűség; a kiadvány stílusa és nyelvezete; a könyv megjelentésére vonatkozó ajánlás.
A Tudományos Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2015. december 20-ig meghozza. A döntésről a Kiadó minden pályázót írásban értesít.
Sikeres pályázat esetén a Kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő kiadói szabályzat szerint. További információkért érdeklődni lehet a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy a 00-40-364-401454-es telefonszámon.
A pályázati kiírás innen letölthető: http://www.sapientia.ro/data/kutatas/Palyazatok/Egyeb_palyazatok/2015_TudomanyoMuveszetIrodalom_ScientiaKiado/Palyazat_Scientia_2015.pdf
Forrás: http://www.sapientia.ro/hu/kutatas/kutatasi-palyazatok/egyeb-palyazatok/palyazati-felhivas-tudomany-muveszet-irodalom-vagy-technikatorteneti-targyu-konyvek-kiadasara

Könyvtárak a minőségért – az RMKE kétnapos szakmai konferenciája Csíkszeredában
Könyvtárak a minőségért címmel szervez kétnapos szakmai konferenciát a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE), a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, valamint a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár támogatásával. A szakmai találkozóra a VI. Székelyföld Napok programsorozatának keretében, 2015. október 14-15. között a Kájoni János Megyei Könyvtárban kerül sor.
A címben megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően a konferencia fő témája minőségi szemlélet meghonosítása és fejlesztése a romániai magyar könyvtárosok körében, hazai és külföldi jó gyakorlatok bemutatása a romániai magyar könyvtári szolgáltatások fenntarthatósága és fejlesztése érdekében. Résztvevők: a hazai könyvtárszakma képviselői, romániai magyar közkönyvtárak, iskolai és egyetemi könyvtárak könyvtárosai, magyarországi testvérintézmények képviselői, meghívott előadók. A kétnapos tanácskozás alkalmat teremt a hazai vagy külföldi könyvtári szolgáltatások területén bevált jó gyakorlatok megosztására, a minőségi szolgáltatások irányába mutató innovatív megoldások bemutatására. A rendezvény második napján sor kerül a RMKE aktuális szervezeti kérdéseinek megbeszélésére is.
A konferenciára vonatkozó információk és a részletes szakmai program elérhető lesz a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján (http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu) és facebook-oldalán.
Forrás: Kopacz Katalin-Mária, az RMKE elnöke, Kájoni János Megyei Könyvtár

Könyvtári minőségbiztosítás és értékelés – szakmai képzés könyvtárosoknak
A Kájoni János Megyei Könyvtárban 2015. szeptember 24. és 26. között a könyvtári minőségbiztosítás és értékelés témájával foglalkozó háromnapos szakmai képzésre került sor, a könyvtár munkatársainak részvételével. A képzés a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. A tanfolyam oktatója, a budapesti Könyvtári Intézet szakembere, Vidra Szabó Ferenc a könyvtári értékelés és önértékelés folyamatának szempontjaival, kialakításával, megszervezésével ismertette meg a könyvtárosokat. A tréning segítségével a résztvevők olyan kompetenciákkal gyarapodhattak, amelyek alkalmazásával képesek lesznek megszervezni, kialakítani a minőségi könyvtári szolgáltatások kereteit saját intézményükben.
Forrás: http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/280/szakmai-kepzes-a-kajoni-janos-megyei-konyvtarban

Olvasás vidám környezetben – megújult a székelyudvarhelyi könyvtár gyermekrészlege
Dalokkal, verssel és ujjongással fogadták a tanulók a székelyudvarhelyi városi könyvtár felújított gyermek- és ifjúsági részlegét a 2015. szeptember 14-én tartott megnyitón.
Énekekkel és szavalatokkal készültek a Tamási Áron Gimnázium másodikosai a tanév első napján a székelyudvarhelyi városi téka felújított gyermek- és ifjúsági részlegének megnyitójára. Szőcs Endre könyvtárigazgató azt mondta, gyerekbarát tervezéssel szeretnék buzdítani a kicsiket az olvasásra.
A részleget Kirmaier Zsuzsa tervei alapján újították fel, aki a tavasszal meghirdetett belsőépítész-pályázatot nyerte meg koncepciójával. Tervezésében jobban ki lehet használni a rendelkezésre álló teret, hiszen a könyveket függőlegesen helyezték el, így gyarapodott a mozgástér. A környezetet vidám színekkel tették barátságosabbá, az almazöld és a lila árnyalatú ülőszivacsokat pedig a könyvtárosok választották és varrták meg. A mennyezetet immár nyugtató felhők borítják, és a gyerekkönyvek között mosolyogtató illusztrációk hívogatják közelebb a tanulókat.
Az új arculat mellett új könyvek is várnak a kicsikre, Szőcs Endre igazgató elmondta, pályázati pénzből 162 új kötettel bővült a gyűjtemény, amelyek máris kikölcsönözhetők.
Fotók a könyvtár facebook-oldalán: https://www.facebook.com/Biblioudv
Kapcsolódó videó: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megujult-a-szekelyudvarhelyi-konyvtar-gyermekreszlege/images
Forrás: http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megujult-a szekelyudvarhelyi-konyvtar-gyermekreszlege
http://www.kronika.ro/kultura/olvasas-vidam-kornyezetben-a-megujult-az-udvarhelyi-konyvtar-gyermekreszlege

 Csíkszentdomokos is mesél!
Siracusa, hol mesélnek a kövek, és ahová kilenc európai ország (Finnország, Olaszország, Dánia, Spanyolország, Hollandia, Románia – a csíkszeredai Soros Oktatási Központ és partnere, a csíkszentdomokosi könyvtár –, Szlovénia, Észak-Írország, Csehország) képviselői gyűltek össze beszélni a meséltetés szükségességéről, fontosságáról, hogyanjáról. Valamikor a mesét felnőtteknek írták, ma a felnőttek élettörténetei mesékké, úgynevezett sztorikká alakulnak át. Hét önkéntes keres fel idős embereket és meséltetik különböző témák kapcsán. Az „elmesélt” élettörténetek, sorsok nagyközönség elé tárása nem egyszerű dolog, sebeket szaggathat fel, sírásra fakaszthatja a 'mesélőt', de nevettethet is. (...) A projektben részt vevő országok 'mesélőinek' mesévé szépült történetei szavakban mondják el a fent említett tárgyak néma történéseit. Mi kérdezünk, ők megválaszolják a feltett és fel nem tett kérdéseinket is. Hátha tanulnánk belőle!
Forrás: Sándor Edit könyvtáros beszámolója, Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár, www.csikszentdomokosikonyvtar.eoldal.hu

 Októberben ismét megszervezik a Székelyföld Napokat "Értéket őrzünk és teremtünk" mottóval szervezik meg a VI. Székelyföld Napokat 2015. október 8. és 18. között. Hargita és Kovászna Megye Tanácsa a marosszéki önkormányzatokkal, valamint kulturális és civil szervezetekkel együttesen rendezi meg a idei eseményt. A rendezvény Székelyföld több helyszínén zajlik, falvakon, városokban az említett időszakban. Koncertek, kiállítások, vásárok, versenyek és díjazások adnak alkalmat a helyi közösségeknek a bekapcsolódásra. Színes programokkal várják idén is a resztvevőket.
Az idei Székelyföld Napok alakulásáról, híreiről a rendezvényfacebook-oldalát felkeresve mindig friss, aktuális hírekhez, információkhoz juthatnak: https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok
Forrás: Hargita Kultúra Hírlevél 25.(2015), Hargita Megye Tanácsának időszakos hírlevele

Elhunyt Bondor Erika könyvtárostanár, a KTE volt elnöke
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége mély megrendüléssel tudatja, hogy Bondor Erika, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Szinnyei József-díjjal és MKE Emlékéremmel kitüntetett könyvtárostanára, a KTE volt elnöke hosszú, küzdelmes betegség után örökre megpihen, 2015. szeptember 10-én elhunyt. Temetésére szeptember 22-én délben, a Megyeri Temetőben került sor. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, Szakmári Klára könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium

Szerkesztők
:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztői: Kelemen Katalin és Borbé Levente Nincsenek megjegyzések: