2015. október 21., szerda

Romániai Magyar Könyvtárosok Konferenciája 2015


    Az idén 2015. október 14-15. között volt megrendezve az RMKE vándorgyűlése, amelynek a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár adott otthont. Az előadások fő témája ezúttal Könyvtárak a minőségért gondolatmenet köré csoportosult.
    A konferenciát Kopacz Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója nyitotta meg. A köszöntő beszédet követve Okos-Rigó Ilona, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár nyugdíjazott könyvtárosának átfogó beszéde hangzott el a minőségi munkáról.  E kis előadás kitűnő bevezetője volt a konferenciának

    Minden előadó igyekezett felmutatni egy vagy több sikerélményt, akár programsorozatot, vagy általános bemutatót a könyvtáráról, amelyben a minőséget helyezik előtérbe. Attól eltekintve, hogy a mai világban, mikor nem egyszerű feladat a minőséget megőrizni, komoly és példaértékű programokat, rendezvényeket hoztak össze. Itt megemlíteném Kelemen Katalin,  a Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentarista könyvtárosának beszámolóját az újonnan átadott épületben zajló egyre sűrűbb programokról, és Szőcs Endrét, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatóját, aki a technika fejlődésével megjelent elektronikus eszközök könyvtári használatának előnyeit mutatta be. Ugyanakkor érdemes kiemelni azokat az előadókat is, akik egy-egy program bemutatását tették közkinccsé a hallgatóság előtt. Gondolok itt Gálovics Rózsa könyvtárosra a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtártól, aki az ott működő olvasóklubot mutatta be, Hollanda Andrea és Balázs Orsolya sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei könyvtárosaira, akik a Csodalámpa játékos és kreatív olvasóklub bemutatása közben annak sikerélményeiből ragadtak ki részleteket.

    Szabó Károly, a székelyudvarhelyi városi könyvtár audiovizuális könyvtárosa a Régi arcok új köntösben előadásában  életre keltette azokat az írókat, költőket, akiknek szerepe hatást gyakorolt a helyi közösségre és nemcsak. Diákok sora kedvelte meg az irodalom kiváló személyiségeit egy olvasótábor keretén belül. A felolvasások, a zenébe öntött gondolatok elsöprő sikert arattak körükben.
    Vántsa Judit, a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós könyvtár igazgatójának előadása  eltért a többitől: mit olvasnak egyes országokban a XXI. században? Tíz esztendő statisztikai tényeit véve alapul mutatta be a közelmúlt eredményét. Figyelmeztetőként hatott a magyar irodalom népszerűségének csökkenése a magyar olvasók körében, de a románok sincsenek jobb helyzetben. E mellett a finn és a német olvasók saját íróikat részesítik előnyben.
    Gyurka-Balla Ilona, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi könyvtár munkatársának előadása is rendkívülinek számított. A biblioterápiás kutatásokról beszélt, kiemelve ennek helyét a kolozsvári egyetemi könyvtáros képzésben.
*
    Külön kiemelném az iskolai könyvtárak előadóit. Ezen a vándorgyűlésen sokkal többen vállaltak előadást, mint az előbbiekben.
    Az iskolai könyvtárosok előadását Forreiter Csilla, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium könyvtárosa kezdte meg. Néhány igazán érdekes tevékenységről számolt be, amelyből egyet jómaga indított útjára (Punguţa cu poveşti). Csillát szintén Sepsiszentgyörgyről a Puskás Tivadar Szakközépiskola könyvtárosa, Török Júlia követte. Örvendetes dolog volt látni azt, hogy milyen szerteágazó tevékenység folyik a szakközépiskolákban is.

    Dunkler Réka, a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa az olvasásnépszerűsítő programjaira fókuszált. Lelkes hozzáállása segítségre talált, s az eredmény sem maradt el. A diákok egyre többen és jobban olvasnak, és szívesen járnak könyvtárba.
    Az iskolai könyvtárosok csoportját Kiss László zárta. Kiss László, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa most nem a gazdag rendezvénysorozatairól beszélt, hanem arról az útról, amelyet biciklivel tett meg a Fekete tengertől az Északi Tengerig.  Összesen 7 országon át biciklizve, háromezer kilométert megtéve hirdette az iskolai könyvtárak elengedhetetlen szerepét a gyerekek olvasásának fejlődésében. Útja során több kollégával találkozva osztotta meg véleményét. Sikerült részt vennie az Iskolai Könyvtárosok Maastrichti nagygyűlésén.  Az útja végén bónuszként még Belgiumba is „bebiciklizhetett”.
*
    A konferencia meglepetése volt Herman Gusztáv történész Székelyudvarhely művelődéstörténete könyvbemutatója, amelyet Lövétei Lázár László, a Székelyföld havilap szerkesztője moderált. A komoly munkával megírt és szerkesztett könyv betekintést nyújtott Székelyudvarhely művelődéstörténetébe. A beszélgetés során hangsúlyt kaptak a város fejlődésének fontos momentumai, mint az iskolák létrejötte, a polgárosodás stb.
*
    Ez alkalommal meg volt tartva a Romániai Magyar Könyvtárosok választó közgyűlése, amelynek során megtörtént a tisztújítás és néhány szabálymódosításra is sor került.
*
    Mint ismeretes, a könyvtárosok problémája közös, de munkájukban több eltérés tapasztalható. Ezért is fontos volt a konferencia, mert több szemszögből láttatta a könyvtárosi munka csínját-bínját.
    Nemcsak tapasztalatcsere volt ez, hanem bőven lehetett ötletet gyűjteni, egymástól ellesni bizonyos módszereket, technikákat, amelyeket fel lehet használni egy rendezvény keretén belül.

    Köszönet a szervezőknek és a két moderátornak: Kopacz Katalinnak és Kelemen Katalinnak a két napos program gördülékeny lefolyásáért. Köszönet az előadóknak is, akik megosztották munkájuk gyümölcsének egy-egy fontos mozzanatát.

Iskolai könyvtárosok névsora, akik részt vettek a konferencián :
Borbé Levente – Márton Áron Gimnázium – Csíkszereda (Csíkszék)
Dánél Hajnalka - Petőfi Sándor Általános Iskola - Csíkszereda (Csíkszék)
Dunkler Réka-Kinga – Bethlen Gábor Általános Iskola – Székelyudvarhely ( Udvarhelyszék)
Egyed Daniela – Nagy István Művészeti Líceum – Csíkszereda (Csíkszék)
Forreiter Csilla - Székely Mikó Kollégium - Sepsiszentgyörgy (Háromszék)
Kiss László - Mikes Kelemen Elméleti Líceum - Sepsiszentgyörgy (Háromszék)
Márdirosz Ajka - Apáczai János Pedagógusok Háza - Csíkszereda (Csíkszék)
Péter Antal - Segítő Mária Gimnázium - Csíkszereda (Csíkszék)
Török Júlia – Puskás Tivadar Szakközépiskola – Sepsiszentgyörgy(Háromszék)

A Kájoni János Megyei Könyvtár ismertetője a konferenciárólhttp://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/296/konyvtarak-a-minosegert--a-rmke-szakmai-konferenciaja-a-vi.-szekelyfold-napok-kereteben
Borbé Levente,
Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda

   

Nincsenek megjegyzések: