2015. december 1., kedd

Decemberi évfordulók 2015130 éve, 1785. december elsején született Döbrentei Gábor magyar író, költő és folyóirat alapító.

215 éve, 1800. december elsején született Vörösmarty Mihály magyar költő, drámaíró, ügyvéd és műfordító. Ismert művei: A szózat, Zalán Futása, Gondolatok a könyvtárban, Csongor és Tünde stb.

200 éve, 1815. december másodikán hunyt el Jan Potocki lengyel író, történész és régész.

125 éve, 1890. december másodikán született Molter Károly erdélyi magyar író, kritikus, publicista és irodalomtörténész.

80 éve, 1935. december másodikán született Nicolae Labiş román költő.

140 éve, 1875. december harmadikán hunyt el Aureliano Candido Tavares Bastos brazil író, újságíró és politikus.

420 esztendeje, 1595. december negyedikén született Jean Chapelain francia költő és kritikus.

140 éve, 1875. december negyedikén született Rainer Maria Rilke osztrák költő és író.

470 esztendeje, 1545. december ötödikén született Janus Dousa (Jan van der Does) latinul is író holland költő, irodalmár és könyvtáros.

190 éve, 1825. december ötödikén született Eugenie Marlitt német írónő.

145 éve, 1870. december ötödikén hunyt el idősebbik Alexandre Dumas (Dumas Davy de la Pailleterie) fekete rabszolganőtől született francia író. Népszerű művei: Monte Cristo grófja, A három testőr, A régens lánya, A fekete tulipán.

90 éve, 1925. december ötödikén hunyt el Władysław Stanisław Reymont (Rejment) lengyel író.

270 éve, 1745. december hatodikán született Benyák Bernát József magyar bölcsész, író és költő.

100 éve, 1915. december hatodikán született Gyárfás Miklós magyar író, költő, dramaturg és forgatókönyvíró.

80 éve, december hatodikán született Bertók László magyar író és költő.

360 esztendeje, 1655. december hetedikén hunyt el Krzysztof Opaliński lengyel fő úr, szatirikus író,  költő és politikus.

120 éve, 1895. december hetedikén született Perec Markis jiddis költő, író és színműíró.

30 éve, 1985. december hetedikén hunyt el angol Robert von Ranke Graves német származású angol író, költő, kritikus, műfordító és tudós. Ismert művei: Én Claudius, Az aranygyapjú, Háber mítoszok, görög mítoszok.

2080 esztendeje, Kr. előtt 65. december nyolcadikán született Quintus Horatius Flaccus görögül is munkálkodó romai költő és író.

110 éve, 1905. december nyolcadikán született Hollós Korvin Lajos (Weis) magyar költő, író és lapszerkesztő.

40 éve, 1975. december nyolcadikán hunyt el Thornton Wilder amerikai író, drámaíró és forgatókönyvíró.

100 éve, 1915. december kilencedikén hunyt el Stephen Phillips angol költő és drámaíró.

645 esztendeje, 1460. december tizedikén született Guarino Veronese (da Verona) olasz humanista, filológus, költő és műfordító.

185 éve, 1830. december tizedikén született Emily Elizabeth Dickinson amerikai költőnő.

120 éve, 1895. december tizedikén született Török Sophie (Tanner Ilona) magyar költőnő és író.

70 éve, 1945. december tizenegyedikén hunyt el Asdreni (Aleksandër Stavre Drenova) Romániában született albán költő, publicista és hazafi.

110 éve, 1905. december tizenkettedikén született Vaszilij Szemjonovics Grosszman zsidó származású orosz író és haditudósító.

40 éve, 1975. december tizenkettedikén hunyt el Demény Ottó magyar költő, író, újságíró és könyvterjesztő.

430 esztendeje, 1585. december tizenharmadikán született William Drummond skót költő, író, filozófus és diplomata.

295 éve, 1720. december tizenharmadikán született Carlo Gozzi olasz meseíró, költő és drámaíró.

25 éve, 1990. december tizenharmadikán hunyt el Friedrich Dürrenmatt svájci német író, drámaíró és képzőművész. Ismert alkotásai: A nagy Romulus, A bíró és a hóhér, A fizikusok.

10 éve, 2005. december tizenharmadikán hunyt el Huszár Sándor erdélyi magyar író, színműíró, műfordító és szerkesztő.

120 éve, 1895. december tizennegyedikén született Paul Éluard (Eugène Émile Paul Grindel) francia költő.

10 éve, 2005. december tizennegyedikén hunyt el Annus József magyar író és szerkesztő.

140 éve, 1875. december tizenötödikén született Trefán Dávid P. Leonárd székely-magyar ferencrendi szerzetes, egyházi író és elbeszélő.

100 éve, 1915. december tizenötödikén született Benjámin László magyar költő és szerkesztő.

240 éve, 1775. december tizenhatodikán született Jane Austen angol írónő. Népszerű regényei: Értelem és érzelem, Büszkeség és balítélet, A mansfieldi kastély, Emma, Meggyőző érvek.

50 éve, 1965. december tizenhatodikán hunyt el William Somerset Maugham angol író, drámaíró és forgatókönyvíró.

20 éve, 1995. december tizenhatodikán hunyt el Kiss Jenő erdélyi magyar költő, író és műfordító.

215 éve, december tizenhetedikén hunyt el Czuczor Gergely magyar bencés szerzetes, költő és nyelvész.

185 éve, 1830. december tizenhetedikén született Jules Goncourt francia író és filmrendező.

450 esztendeje, 1565. december tizennyolcadikán hunyt el Benedetto Varchi olasz humanista író és történész.

440 esztendeje, 1575. december tizennyolcadikán született Marcin Bielski lengyel krónikaíró, költő és műfordító.

160 éve, 1855. december tizennyolcadikán született John Hranilović (Jovan ) horvát költő és irodalomkritikus.

130 éve, 1885. december tizenkilencedikén született Frank Stuart Flint angol költő és műfordító.

115 éve, 1900. december tizenkilencedikén született Ciffra Géza erdélyi származású, német nyelven is munkálkodó magyar író, költő és filmrendező.

115 éve, 1900. december tizenkilencedikén született Féja Géza Sándor felvidéki magyar író, újságíró és szerkesztő.

95 éve, 1920. december huszadikán született Vöinö Valtteri Linna finn író.

640 esztendeje, 1375. december huszonegyedikén hunyt el Giovanni Boccaccio olasz humanista, író és költő. Legismertebb műve a Dekameron.

260 éve, 1755. december huszonegyedikén született Földi János partiumi magyar költő, nyelvtudós, orvos és természettudós.

65 éve, december huszonegyedikén hunyt el Francis Scott Key  Fitzgerald amerikai regényíró és novellista. Ismert regénye: A nagy Gatsby.

140 éve, 1875. december huszonkettedikén hunyt el Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, publicista és politikus. Ismert művei: Özvegy és leánya, Rajongók és a Zord idő.

125 éve, 1890. december huszonkettedikén született Komáromi János magyar író, újságíró.

135 éve, 1880. december huszonharmadikán született George Eliot (Mary Anne Evans) amerikai író és költőnő.

95 éve, 1920. december huszonharmadikán született Aszkad Muhtar üzbég író, költő és műfordító.

540 esztendeje, 1475. december huszonnegyedikén született Thomas Murner német író, fordító és teológus.

195 éve, 1820. december huszonnegyedikén született Ludwig Stephan Foglár osztrák író, költő és jogász.

120 éve, 1895. december huszonötödikén hunyt el Raul Pompéia brazil író, költő és festő.

140 éve, 1875. december huszonhatodikán hunyt el Emilio Praga olasz költő, író, festő és politikus.

430 esztendeje, 1585. december huszonhetedikén hunyt el Pierre de Ronsard francia költő és irodalomszervező.

465 esztendeje, 1550. december huszonnyolcadikán született Vicente Martínez Espinel spanyol író és zenész.

220 éve, 1795. december huszonnyolcadikán született Fábián Gábor magyar író, költő és műfordító.

90 éve, 1925. december huszonnyolcadikán hunyt el Szergej Alekszandrovics Jeszenyin orosz költő és író.

70 éve, 1945. december huszonnyolcadikán hunyt el Theodore Herman Albert Dreiser német származású amerikai író, újságíró és riporter. Ismert regényei: Carrie drágám, Amerikai tragédia.

50 éve, 1965. december huszonnyolcadikán hunyt el Justus Bernát Pál magyar költő, műfordító és társadalomtudományi író.

230 éve, 1785. december huszonkilencedikén hunyt el Johan Herman Wessel norvég származású dán költő és író.

150 éve, 1865. december harmincadikán született Rudyard Kipling brit író, költő és forgatókönyvíró. Legismertebb műve: Dzsungel könyve.

75 éve, 1940. december harmincadikán hunyt el Gjergj Fishta albán költő, író, műfordító, az egységes albán ábécé megteremtője.

160 éve, 1855. december harmincegyedikén született Giovanni Pascoli olasz költő, író.

130 éve, 1885. december harmincegyedikén született Kuncz Aladár erdélyi magyar író, kritikus, szerkesztő és műfordító. Legismertebb alkotásai: Fekete kolostor, Felleg a város felett.

110 éve, 1905. december harmincegyedikén született Kellér Dezső magyar író, konferanszié, humorista és dramaturg.


ÉRDEMES TUDNI

25 éve, 1990. december másodikán hunyt el Duka János erdélyi magyar ifjúsági író, folklórgyűjtő. Ismert néprajzi gyűjteményei: Kilenc kéve hány kalandja székelyekről szóló anekdotás kötete, Üti páké Barátost csúfolódó népköltészet gyűjteménye.

90 éve, 1925. december harmadikán hunyt el Gyárfás Jenő székely-magyar festőművész, grafikus, író és poéta.

75 éve, 1940. december hetedikén született Miklós József székely-magyar nyelvész, tanár, tolmács, idegenvezető, szerkesztő és szakíró.

30 éve, 1985. december hetedikén hunyt el Heinrich László erdélyi magyar fizikus, tudománytörténész, agrokémiai kutató, tankönyvíró és szerkesztő.

60 éve, 1955. december nyolcadikán született Hermann Gusztáv Mihály székelyföldi magyar történész.

140 éve, 1875. december tizedikén hunyt el Toldy Ferenc (Schedel) német származású magyar irodalomtörténész és kritikus.

75 éve, 1940. december tizedikén született Illyés Kinga székely-magyar előadómúvésznő, színésznő és pedagógus.

140 éve, 1875. december tizenkettedikén született Fövenyessy Bertalan erdélyi magyar zeneszerző, zeneíró, szerkesztő, költő és író.

115 éve, december tizenkettedikén született Telkes Mária fizika professzor és feltaláló, az első napenergiával fűtött ház megalkotója (20 éve, 1995. december másodikán hunyt el).

120 éve, 1895. december tizenharmadikán hunyt el Jedlik Ányos magyar természettudós, feltaláló, pedagógus, nyelvújító és bencés szerzetes.

440 esztendeje, 1575. december tizennegyedikén választották Báthory István Erdélyi fejedelmet Lengyelország királyává.

220 éve, 1795. december tizennegyedikén született Bölöni Farkas Sándor székely-magyar  művelődésszervező, utazó, író és műfordító.

10 éve, 2005. december tizenötödikén indult útjára A NAGY KÖNYV országos programsorozat.

130 éve, 1885. december tizenhetedikén született Gálos Rezső magyar irodalomtörténész.

140 éve, 1875. december tizennyolcadikán született Kolumbán János székely-magyar etnográfus. Népmesegyűjteményét többek között Benedek Elek is felhasználta.

175 éve, 1840. december huszonnegyedikén született Baka János székely-magyar pedagógiai író és pedagógus, a magyar énektanítás egyik úttörője.

75 éve, 1940. december huszonhetedikén született László Attila erdélyi magyar régész és történész.

50 éve, 1965. december huszonnyolcadikán hunyt el Földy József magyar klasszika-filológus, műfordító és pedagógus.

75 éve, 1940. december huszonkilencedikén született Olosz Katalin székely-magyar  irodalomtörténész és folklorista.

65 éve, 1950. december harmincegyedikén hunyt el György Lajos székely-magyar irodalomtörténész, bibliográfus és szerkesztő.

80 éve, 1935. decemberében alakult a Csíkszeredai Sport Club székely jégkorongcsapat.

35 éve,  1975. decemberében nyilvánították védetté a Csomád-hegységben található Mohos-tőzeglápot (a Szent Anna tó „testvérét”).

Nincsenek megjegyzések: