2016. január 3., vasárnap

Januári évfordulók 2016165 éve, 1851. január elsején született Ábrányi Emil magyar költő, író és műfordító.

140 éve, 1876. január elsején született Milan Begović horvát költő, író és esszéíró.

95 éve, 1921. január másodikán született Nagy Olga székely-magyar írónő, újságíró és néprajzkutató.

110 éve, 1906. január harmadikán született Roman Brandstaetter lengyel író, költő és drámaíró.

105 éve, 1911. január harmadikán hunyt el Alexandrosz Papadiamantisz, görög író és költő. Ismert műve: A gyilkos asszony.

75 éve, 1941. január negyedikén született Domokos Eszter (Deutsch Vera) székelyföldi születésű magyar író, újságíró és rendező.

95 éve, 1921. január ötödikén született Friedrich Dürrenmatt német nyelvű svájci író, drámaíró és képzőművész. Ismert művei: A Nagy Romulus, A bíró és a hóhér, A fizikusok, A bukás.

60 éve, 1956. január ötödikén született Veress Gerzson székely-magyar költő, szerkesztő és publicista.

760 esztendeje, 1256. január hatodikán született Nagy Szent Gertrud (Gertrud von Hefta) német költőnő, misztikus és bencés apáca.

545 esztendeje, 1471. január hatodikán hunyt el Antonio Beccadelli latin nyelven író olasz költő és diplomata.

250 éve, 1766. január hatodikán született Fazekas Mihály magyar költő és író. Híres munkái: Magyar füvészkönyv, Ludas Matyi.

135 éve, 1881. január hatodikán született Ion Minulescu román költő és író.

170 éve, 1846. január hetedikén született Jékey Aladár erdélyi magyar költő és műfordító.

100 éve, 1916. január hetedikén hunyt el Mocsáry Lajos felvidéki magyar újságíró, közíró és politikus.

75 éve, 1941. január hetedikén hunyt el Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij orosz író és vallásfilozófus.

120 éve, 1896. január nyolcadikán hunzt el Paul Verlaine francia parnasszista és szimbolista költő.

40 éve, 1976. január nyolcadikán hunyt el Pierre Jean Jouve francia költő, író és esszéista.

40 éve, 1976. január nyolcadikán hunyt el Hámos György magyar író, forgatókönyvíró, műkritikus, újságíró és humorista.

195 éve, 1821. január tizedikén hunyt el Janko Matúška szlovák költő, lelkész és hivatalnok.

170 éve, 1846. január tizedikén hunyt el Étienne Pivert de Senancour francia író, esszéista és filozófus. Kiemelkedő alkotása az Obermann.

145 éve, 1871. január tizedikén született Enrica von Handel-Mazzetti osztrák írónő, költő és drámaíró.

90 éve, 1926. január tizedikén hunyt el Eino Leino, finn költő, író és műfordító.

65 éve, 1951. január tizedikén hunyt el Sinclair Lewis amerikai író és drámaíró.

140 éve, 1876. január tizenkettedikén született Jack London amerikai író. Népszerű regényei: Fehér Agyar, A vadon szava, A vaspata, A beszélő kutya, Az éneklő kutya, Martin Eden.

40 éve, 1976. január tizenkettedikén hunyt el Agatha Christie angol írónő, színműíró és költő. Híres regénybéli szereplői: Hercule Poirot, Miss Marple.

55 éve, 1961. január tizenkettedikén hunyt el Hatvany Lajos magyar író, kritikus, irodalomtörténész.

75 éve, 1941. január tizenharmadikán hunyt el James Augustine Aloysius Joyce ír költő, író és kritikus. Kiemelkedő művei: Ulysses és az Ifjúkori önarckép.

465 esztendeje, 1551. január tizennegyedikén született a Abul-Fázl Allámi perzsa történetíró és teológus.

125 éve, 1891. január tizennegyedikén hunyt el P. Szathmáry Károly erdélyi magyar író és tanár.

120 éve, 1896. január tizennegyedikén született John Rodrigo Dos Passos portugál származású amerikai író és képzőművész.

150 éve, 1866. január tizenötödikén hunyt el Massimo Taparelli marchese d'Azeglio olasz író, politikus.

150 éve, 1866. január tizenötödikén született Nathan Söderblom svéd író, lutheránus teológus és vallástörténész.

410 esztendeje, 1606. január tizenhatodikán hunyt el Baltasar del Alcázar spanyol költő és katona.

130 éve, 1886. január tizenhatodikán hunyt el Jovan Subotić szerb író és politikus.

310 esztendeje, 1706. január tizenhetedikén született Benjamin Franklin amerikai politikus, feltaláló, író, természettudós, filozófus és nyomdász.

135 éve, 1881. január tizenhetedikén született Oláh Gábor magyar költő, író, könyvtáros és tanár.

80 éve, 1836. január tizennyolcadikán hunyt el Joseph Rudyard Kipling brit író, költő, forgatókönyvíró és újságíró. Ismert művei: A dzsungel könyve,  Ha...

90 éve, 1921. január tizenkilencedikén született Mészöly (Molnár) Miklós magyar író, meseíró és költő.

440 esztendeje. 1576. január tizenkilencedikén hunyt el Hans Sachs német költő, drámaíró és mesterdalnok.

300 esztendeje. 1716. január huszadikán született Jean-Jacques Barthélemy francia író és régiségkutató.

120 éve, 1896. január huszadikán született Elmer Rafael Diktonius finnországi svéd költő, író és zeneszerző.

95 éve, 1921. január huszonkettedikén született Krzysztof Kamil Baczyński lengyel költő.

90 éve, 1926. január huszonharmadikán született Rozgonyi Iván magyar költő, műfordító, újságíró és lapszerkesztő.

150 éve, 1866. január huszonharmadikán hunyt el Thomas Love Peacock angol szatirikus író, esszéíró és költő.

50 éve, 1966. január huszonharmadikán hunyt Johanna van Ammers-Küller el holland írónő. Ismertebb regénye: A Coornvelt-ház asszonyai.

1940 esztendeje, január huszonnegyedikén született Hadrianus (római császár) latinul és görögül író római költő és emlékíró.

240 éve, 1776. január huszonnegyedikén született E.T.A. Hoffmann német romantikus író, komponista, zenekritikus, karmester és grafikus. Ismertebb műve: Az Aranyvirágcserép, Scuderi kisasszony, Murr kandúr életszemlélete.

25 éve, 1991. január huszonnegyedikén hunyt el Bajor Andor, erdélyi magyar író, költő és humorista.

25 éve, 1986. január huszonnegyedikén hunyt el Deák Tamás magyar író, költő, drámaíró és fordító.

650 esztendeje, 1366 január huszonötödikén született Heinrich Seuse (Sose) német misztikus író.

200 éve, 1816. január huszonötödikén hunyt el Decsy Sámuel magyar író, szerkesztő, bölcsész és orvos.

190 éve, 1826. január huszonötödikén született Gyulai Pál erdélyi származású magyar költő, író, irodalomtörténész és műkritikus.

70 éve, 1946. január huszonötödikén született Bereményi Géza magyar író, dalszövegíró, forgatókönyvíró és filmrendező.

235 éve, 1861. január huszonhatodikán hunyt el Achim von Arnim német író.

190 éve, 1826. január huszonhatodikán született Mihail Jegrafovics Szaltikov-Scsendrin orosz szatirikus író és szerkesztő.

125 éve, 1891. január huszonhetedikén született Ilja Grigorjevics Ehrenburg szovjet-zsidó író, költő, műfordító és publicista.

290 éve, 1726. január huszonnyolcadikán született Christian Felix Weiße (Weisse) német író, drámaíró és pedagógus.

110 éve, 1906. január huszonnyolcadikán hunyt el Bálintffy Etelka (Rózsaági Antalné) költőnő és novelista.

55 éve, 1861. január huszonnyolcadikán hunyt el Gádor Béla (Guttman) magyar író, újságíró, humorista és forgatókönyvíró.

150 éve, 1866. január huszonkilencedikén született Romain Rolland francia író, drámaíró.

450 esztendeje, 1556 január harmincadikán hunyt el Tinódi Lantos Sebestyén magyar költő, zeneszerző és lantos.

195 éve, 1821. január harmincadikán született Dózsa Dániel székely-magyar költő, újságíró és szerkesztő.

60 éve, 1956. január harmincegyedikén hunyt el Alan Alexander Milne skót származású angol író, szindarabíró. Legismertebb műve a Micimackó.


ÉRDEMES TUDNI

85 éve, 1931. január elsején született Füzi József erdélyi magyar gyógyszerész, gyógynövénytani szakíró, botanikus.

135 éve, 1881. január ötödikén született Gulyás Pál magyar bibliográfus, könyvtáros, könyvtörténész, irodalomtörténész, költő és író.

90 éve, 1926. január hetedikén született Csíkszeredában Szász Endre festő, grafikus, látványtervező grafikus és porcelánfestő.

90 éve, 1926. január kilencedikén született Kovács András székely-magyar újságíró, szerkesztő és író.

125 éve, 1891. január tizedikén született Karácsony Sándor magyar pedagógiai és filozófiai író.

125 éve, 1891. január tizenkettedikén tartotta meg első közgyűlését Kolozsvárott az Erdélyi Kárpát-egyesület, amelynek témája az erdélyi gyógyfürdők fellendítése volt.

110 éve, január tizenkettedikén született Szabó T(örpényi) Attila erdélyi magyar nyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutató és levéltáros.

85 éve, 1931. január tizenkettedikén született Borbáth Károly székely-magyar történész, Erdély és a székelység történetének kiváló ismerője.

135 éve, 1881. január tizennegyedikén született Kiss István székely-magyar történész, heraldikus, genealógus és egyetemi tanár.

35 éve, 1981. január tizennegyedikén hunyt el Petres Kálmán székely-magyar egyháztörténész és egyházi író.

65 éve, 1951. január tizenhetedikén született H. Szabó Lajos erdélyi magyar közíró és szerkesztő.

35 éve, 1981. január huszonnegyedikén hunyt el Nagy Géza erdélyi magyar tudós, magyarságkutató, aki a Székely Nemzeti Múzeum, majd a Magyar Nemzeti Múzeum őre volt. Élete utolsó másfél évében az Archaeologiai Értesítő szerkesztője.

60 éve, 1956. január huszonötödikén hunyt el Balázs András székely-magyar jogtörténész, a teológia doktora, aki az erdélyi kisebbségi iskolák megtartása mellett emelte fel szavát.

195 éve, 1821. január huszonhetedikén született gróf Teleki Sándor erdélyi magyar emlékiratíró, és az 1848-49-es szabadságharc honvédezredese.

395 esztendeje, 1621. január harmincadikán született II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem (1648-1660).


Nincsenek megjegyzések: