2016. április 1., péntek

Áprilisi évfordulók 2016


135 éve, 1881. április elsején született Octavian Goga, aromán származású erdélyi román költő, drámaíró és politikus.

105 éve, 1911. április elsején született Goda Gábor magyar novellista, regényíró és publicista.

95 éve, 1921. április elsején született André Stil francia író, költő és politikus.

80 éve, 1936. április másodikán született Csukás István magyar ifjúsági író és költő.

50 éve, 1966. április másodikán hunyt el Szpirosz Melasz görög drámaíró, elbeszélő, újságíró és kritikus.

110 éve, 1906. április harmadikán született Szemlér Ferenc székely-magyar költő, író, műfordító és kritikus.

65 éve, 1951. április harmadikán hunyt el Henrik Visnapuu észt költő és drámaíró.

25 éve, 1991. április harmadikán hunyt el Graham Greene angol író, drámaíró és kritikus. Ismert művei: Isztambuli vonat, Titkos megbízatás, A csendes amerikai, Szerepjátszók, Monsignor Quijote.

370 esztendeje, 1646. április negyedikén született Antoine Galland francia író, műfordító, régész és antropológus.

355 esztendeje, 1661. április negyedikén született Onicura japán költő.

170 éve, 1846. április negyedikén született Lautréamont uruguayi származású francia költő.

70 éve, 1946. április negyedikén született Spiró György magyar író, költő, műfordító és irodalomtörténész.

215 éve, 1801. április hatodikán hunyt el Földi János magyar költő, nyelvész, orvos és természettudós.

110 éve, 1906. április hatodikán hunyt el Alexander L. Kielland norvég író, dramaturg és esszéíró.

30 éve, 1986. április hatodikán született Hönig Sándor székelyföldi származású magyar író.

475 esztendeje, 1541. április nyolcadikán hunyt el Fernando de Rojas, a zsidó származású spanyol drámaíró.

80 éve, 1876. április nyolcadikán hunyt el Bruno Seabra brazil költő, író és drámaíró.

390 esztendeje, 1626. április kilencedikén hunyt el Francis Bacon angol író, filozófus és államférfi.

195 éve, 1821. április kilencedikén született Charles Baudelaire francia költő, művészeti esszéíró-kritikus.

155 éve, 1861. április kilencedikén hunyt el Vachott Sándor magyar költő, irodalmár.

100 éve, 1916. április kilencedikén született Hegyi Endre partiumi születésű magyar költő, műfordító és nyelvész.

210 éve, 1806. április tizenegyedikén született Anastasius Grün német költő és politikus.

90 éve, 1926. április tizenegyedikén született Lakatos Menyhért cigány származású magyar író, költő és mesemondó.

150 éve, 1866. április tizenkettedikén hunyt el Mikael Nalbandjan örmény költő, író, filozófus és politikus.

55 éve, 1961. április tizenkettedikén hunyt el Sarkadi Imre magyar író, újságíró, szerkesztő és drámaíró.

110 éve, 1906. április tizenharmadikán született Samuel Beckett ír költő, író és drámaíró. Ismert alkotásai: Godot-ra várva, Játszma vége, Meglehetősen jó nőkről álmodom.

100 éve, 1916. április tizenharmadikán hunyt el Eötvös Károly magyar író, publicista és politikus.

50 éve, 1966. április tizenharmadikán hunyt el Georges Duhamel francia költő, író, esszéíró és orvos.

130 éve, 1886. április tizennegyedikén született Tóth Árpád partiumi magyar költő, műfordító és író.

115 éve, 1901. április tizennegyedikén született Ferenczy György erdélyi magyar író és újságíró.

180 éve, 1836. április tizenötödikén hunyt el Dukai Takách Judit magyar költőnő.

120 éve, 1896. április tizenhatodikán született Tristan Tzara moldovai román-zsidó származású francia művész, költő és esszéíró.

95 éve, 1921. április tizenhatodikán született Sir Peter Alexander Ustinov orosz származású angol színész, író, rendező.

320 esztendeje, 1696. április tizenhetedikén hunyt el Madame de Sévigne francia írónő.

115 éve, 1901. április tizennyolcadikán született Németh László magyar író, esszéista és drámaíró. Ismertebb művei: Gyász, Bűn, Iszony, Égető Eszter, Széchenyi, A két Bolyai, A kísérletező ember.

100 éve, 1916. április tizennyolcadikán született Tűz Tamás (Makkó Lajos) magyar költő, író és katolikus pap.

190 éve, 1826. április huszadikán született Dinah Maria Mulock angol írónő.

75 éve, 1941. április huszadikán született Moyses Márton szász származású székely-magyar költő, a kommunista diktatúra mártírja.

10 éve, 2006. április huszadikán hunyt el Bella István magyar költő és műfordító.

200 éve, 1816. április huszonegyedikén született Charlotte Brontë angol írónő. Népszerű regénye: Jane Eyre

120 éve, 1896. április huszonegyedikén született Henri de Montherlant francia író, esszéista és drámaíró.

250 éve, 1766. április huszonkettedikén született Anne Louise Germaine de Staël-Holstein francia írónő.

115 éve, 1901. április huszonkettedikén született Thury Zsuzsa magyar írónő és műfordító.

100 éve, 1916. április huszonkettedikén hunyt el Malonyai Dezső író, újságíró, művészettörténész és néprajzkutató.

60 éve, 1956. március huszonkettedikén hunyt el Berend Miklósné (Kilényi Júlia Adél Sarolta)

30 éve, 1986. április huszonkettedikén hunyt el Mircea Eliade román író, filozófus és vallástörténész.

400 esztendeje, 1616. április huszonharmadikán hunyt el Miguel de Cervantes Saavedra spanyol író, drámaíró és költő. Legismertebb műve: Az elmés nemes don Quijote de la Mancha.

400 esztendeje, 1616. április huszonharmadikán hunyt el (Juliánus-naptár szerint) William Shakespeare angol drámaíró és költő Ismert művei: Rómeó és Júlia, Macbeth, Hamlet, Lear Király, Othello, Szentivánéji álom, A vihar, Téli rege, III Richárd stb.

145 éve, 1871. április huszonharmadikán hunyt el Émile Deschamps francia romantikus költő és műfordító.

120 éve, 1896. április huszonharmadikán született Zalka Máté (Frankl) magyar-zsidó író.

95 éve, 1921. április huszonharmadikán hunyt el Farkas Pál magyar író, szociológus, ügyvéd és politikus.

90 éve, 1926. április huszonharmadikán született Janikovszky Éva (Kucsecs) magyar írónő, költő és szerkesztő.

35 éve, 1981. április huszonharmadikán hunyt el Zelk Zoltán, az erdélyi zsidó származású magyar költő és író.

285 éve, 1731. április huszonnegyedikén hunyt el Daniel Defoe (Daniel Foe) angol író és újságíró. Legismertebb műve a Robinson Crusoe (1719).

170 éve, 1846. április huszonnegyedikén született Marcus Andrew Hislop Clarke ausztrál író és könyvtáros.

105 éve, 1911. április huszonnegyedikén született Eugen Jebeleanu román költő, publicista, fordító és jogász. A magyar költészet romániai népszerűsítője.

450 esztendeje, 1566. április huszonötödikén hunyt el Louise Labé francia költőnő.

1895 esztendeje, 121. április huszonhatodikán született Marcus Aurelius római császár, író és filozófus.

170 éve, 1846. április huszonhatodikán született Giovanni Faldella olasz író, újságíró és politikus.

140 éve, 1876. április huszonhetedikén született Claude Farrère francia író.

105 éve, 1911. április huszonhetedikén született Kovács György erdélyi magyar író, közíró és politikus.

170 éve, 1846. április huszonnyolcadikán hunyt el Josef Jaroslav Langer cseh költő, író és lapszerkesztő.

135 éve, 1881. április huszonnyolcadikán hunyt el Ján Botto szlovák költő. Többek között Petőfi Sándor verseit fordította szlovák nyelvre.

345 esztendeje, 1671. április harmincadikán hunyt el Fran Kristo Frankopan (Frangepán Ferenc Kristóf) horvát költő, műfordító és főnemes.

30 éve, 1986. április harmincadikán hunyt el Grandpierre Lajos magyar író, újságíró és lapszerkesztő.

20 éve, 1996. április harmincadikán hunyt el Keresztury Dezső magyar író, költő, irodalomtörténész, kritikus és műfordító.


Érdemes tudni

25 éve, 1991. április elsején szűnt meg a Varsói Szerződés szervezete, amelynek Románia és Magyarország is tagja volt.

75 éve, 1941. április harmadikán hunyt el gróf Teleki Pál magyar földrajztudós, politikus és miniszterelnök.

40 éve, 1976. április negyedikén hunyt el Márton Gyula erdélyi magyar nyelvész, nyelvjáráskutató és tanár.

90 éve, 1926. április ötödikén született Adorján János erdélyi magyar szerkesztő, szakíró, műfordító, néprajzkutató és helytörténész.

40 éve, 1976. április ötödikén hunyt el Sebestyén Géza partiumi születésű magyar könyvtáros, bibliográfus és egyetemi oktató.

50 éve, 1966. április hatodikán született Varga Erzsébet székely-magyar gyógyszerész, gyógyszerészeti szakíró és pedagógus.

135 éve, 1881. április hetedikén született Nyárády Erazmus Gyula székely-magyar természettudós, botanikus.

80 éve, 1936. április nyolcadikán született Gazda József székely-magyar művészeti író, szociográfus, tankönyvíró és tanár.

80 éve, 1936. április nyolcadikán hunyt el Bárány Róbert a magyar-zsidó származású osztrák orvos és egyetemi tanár.

10 éve, 2006. április kilencedikén hunyt el Kardalus János székely-magyar néprajzi író, etnográfus és pedagógus.

130 éve, 1886. április tizennegyedikén hunyt el Móricz Gyula erdélyi magyar szakíró, a Székelyföld szerkesztője.

65 éve, 1951. április tizenegyedikén hunyt el Zsögön Zoltán székely-magyar költő, író, pedagógus.

125 éve, 1891. április tizenkettedikén született Ferenczy Gyula erdélyi magyar zeneszerző és színművész.

135 éve, 1881. április tizenharmadikán született Papp Viktor erdélyi magyar zeneíró, zenekritikus és szerkesztő.

95 éve, 1921. április tizenötödikén született Ferenczi István erdélyi magyar történész és régész.

70 éve, 1946. április tizenhetedikén született Fazakas Tibor erdélyi magyar grafikus .

50 éve, 1966. április tizenkilencedikén hunyt el id. Kántor Lajos erdélyi magyar pedagógus, filológus, kritikus és tankönyvíró.

155 éve, 1861. Április huszadikán született Nyiredi Géza székely- magyar kémikus és pedagógus.

260 éve, április huszonkettedikén hunyt el Cserei Mihály székely-magyar emlékíró / történetíró.

85 éve, április huszonkettedikén született Várterész István gyógyszerész, gyógyszerészeti és helytörténeti szakíró.

100 éve, 1916. április huszonhetedikén született P. Papp Asztrik székely-magyar egyházi költő és szerkesztő.

50. éve, április huszonnyolcadikán hunyt el a csíki születésű Antal Áron székely-magyar író, történész és tanár.


Nincsenek megjegyzések: