2016. április 25., hétfő

Csík környékének biodiverzitása


  A Föld Napja  alkalmából szervezett rendezvénySzervező: BORBÉ LEVENTE könyvtáros
Társszervező: ANTAL BEÁTA földrajz tanár
Előadók: DEMETER LÁSZLÓ biológus, Antal Beáta földrajz tanár és Borbé Levente könyvtáros
Kisegítő személyek: Balázs-Bécsi Enikő adminisztrátor, és Gyarmati Dénes informatikus
Résztvevők: IX-XII osztályok


A diákok számára létrehozott interaktív program és előadás Székelyföld, de kiváltképp Csík vármegye biodiverzitásának értékeire próbálta felhívni a figyelmet.
A résztvevők köszöntése után bevezetőként a kis régió élővilága sokféleségének, valamint fajon belüli változatosságainak általános jellemzőiről beszéltem. Kihangsúlyozván, hogy minden egyes faj külön figyelmet érdemel. Tovább folytatván elmondtam, hogy a környezetünk megismerése és megbecsülése elsődleges feladat, s annak megóvása érdekében kell cselekednünk.Antal Beáta a környezettudatos gazdálkodásnak értékeit taglalta. Mennyire fontos környezetbarát elemeket beépíteni a mindennapjainkba, és egyensúlyban tartani a természet élővilágát az emberi tevékenységgel. Itt külön kiemelte a hagyományos, több évszázadra visszanyúló gazdálkodási elemeket, amelyben nagy szerep jut a legeltetésnek, a kaszálók fennmaradásának, figyelembe véve a környék földrajzi sajátosságait is. Továbbá megbeszélésre került a környék növény- és állatvilágának páratlan sokszínűsége.


Demeter Lászlónak átadva a szót, a fentieket részletekre bontva ismertette Székelyföld és benne Csík élővilágának jellegzetes vonásait, természetvédelmi övezeteit, és azokat a törekvéseket, amelyek során védelem alá kerülnek az egyre ritkább, néhány esetben eltűnőben lévő fajok. Bemutatóként úgy a növények, mint az állatok világából sort kerített egy-két érdekes faj ismertetésére. Majd a Natura 2000 programot mutatta be, amelynek fő célja, hogy a környék, Székelyföld diákjait is bevonva feltérképezzék nagyjából a vidék növény- és állatvilágának specifikumát.
Az előadás alatt a diákok intenzíven bekapcsolódva, úgy is lehet mondani családias hangulatban beszélték meg az előadókkal az eléjük tárt témát. Néha kicsit elkalandozva, de mégis a témánál maradva izgalmas felfedezéseket tehettek a gyógynövények, az erdők-mezők, kaszálók-legelők univerzumában.

Az előadás lebilincselő voltát az is igazolja, hogy a mostoha időjárás végett elmaradt Zsögöd környéki kirándulás mellett érveltek a gyerekek, amelyet közelebbről meg fogunk ejteni.
A program színvonalát a témához kapcsolódó könyvekből és más dokumentumokból létrehozott kis kiállítás emelte. A résztvevők megtekinthették, belelapozgathattak a kiállított anyagba.Borbé Levente,
könyvtáros

Nincsenek megjegyzések: