2016. április 22., péntek

Ferencesek kulturális tevékenysége


Szervező: KOVÁCS ZSUZSA - Kós Károly Szakközépiskola, Csíkszereda
Társszervező és előadó: BORBÉ LEVENTE – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda
Kisegítő személy: Balázs-Bécsi Enikő - Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda
Csoportvezető: Kovács Zsuzsa
Csoport: Kós Károly Szakközépiskola IX.A osztálya, CsíkszeredaA program résztvevői rövid betekintést nyerhettek a Ferences Rend múltjába, Assisi Szent Ferenc életébe, a rend alapítójáról, valamint a szerzetesrend elterjedéséről a hajdani Európában, s ezen belül Magyarországon.
Az előadás azonban a ferences rend erdélyi tevékenységére fókuszált, kiemelve a csíkvármegyei nemes cselekedeteiket, a Csíksomlyón való letelepedésüktől napjainkig.
A diákok egy átfogó képet kaphattak a ferencesek által terjesztett keresztényi értékek fontosságáról. Ilyenek az iskolaalapítás, a könyvtár alapítása, meg a Kájoni János által alapított nyomda, amely sokszorosító műhely nagy szerepet játszott az oktatásban, a hírek közlésében. Beleértve az 1848-1849-es forradalmat és szabadságharcot, valamint a Csíkvármegyére, Székelyföldre és Erdélyre vonatkozó jellegzetes és egyedi kulturális események és ténykedések tanulmányokban való összefoglalását, kinyomtatását.
Mégis az egyik jelentőségteljes momentum a Kájoni János által alapított iskolai könyvtár, amely az ifjúság, a jövő nemzedék tudásának gyarapítását szorgalmazta. Itt ismerkedhettek meg Bándi Vazul igazgatóval és a gimnázium első krónikásával, majd Imecs Fülöp Jákóval, az 1870-ben elindított évkönyvek szerkesztőjével, és sok más neves pedagógussal, meg diákkal, akiknek élete példa lehet a mai ifjúság számára is.
A sötét kommunista korszakról is szó esett, ahol a tanárok a megszorítások ellenére megőrizték az iskola hírnevét és méltóságát. Ennek segítségeként ott voltak háttérben a csíksomlyói kolostor szerzetesei, akik a rájuk nehezedő borzalmak ellenére megőrizték emberi méltóságukat, és segítő jobbot nyújtottak a környék lakosságának. A folytatás sem volt zökkenőmentes, viszont olyan neves tanárok vitték tovább az iskola hírnevét, mint Kristó András, Miklós József, id. Borsodi László stb.Végezetül a vendégek a rendszerváltás utáni korszakba kaptak betekintést. A központi témát a hajdani ferencesek alapította, még mai napig is Székelyföld egyik legtekintélyesebb iskolája adta, a Márton Áron Főgimnázium. Amely iskola egyben minden egyes csíki líceum atyja. Szinte elképzelhetetlen, hogy valakinek a látogatók közül a szülei, nagyszülei, vagy dédszülei ne jártak volna ebbe az intézménybe.A diákok a program során megtekinthették az iskolafalakon kirakott tablókat, a dísztermet, a sporttermet, a könyvtárat, s természetesen a benne rejlő értékes dokumentumokat, valamint erre az alkalomra képekből, könyvekből és más dokumentumokból létrehozott kiállítást.
Búcsúzóul a fiatal látogatók egy-egy szöveggyűjteményt vihettek magukkal, amelyeket segédeszközként felhasználhatnak a továbbiakban lezajló magyar irodalom órákon.


Borbé Levente,
könyvtáros


Nincsenek megjegyzések: