2016. április 11., hétfő

Gyergyói Szemle folyóirat


A 2015-ös esztendő vége felé első alkalommal megjelent Gyegyói Szemle tudományos és ismeretterjesztő folyóirat hasábjait olvasva nem kellett sokat morfondírozzak, hogy arra a következtetésre jussak, ez egy minőségi lap. Szerkesztésileg és tartalmilag jól kivitelezett olvasmányos, igényes munkák szerepelnek benne. Mindez egy figyelemreméltó lelkes kutató csapat, illetve szerkesztőtársaság munkájának eredményeként jöhetett létre.
E lapszám tematikája a második világháború eseményeit és annak gyergyói vonatkozásait boncolgatja. Habár elsősorban történelmi események elemzésén alapul, de olvasása közben elénk tárul a gyergyói történésekből kiindulva, téren és időn keresztül utazva, az akkori székelység, magyarság és a nagyvilág problematikájának képe.
A folyóirat egyben hiánypótlónak is mondható, hiszen Gyergyóban még nem jelent meg ehhez fogható tudományos és ismeretterjesztő lap, míg a Székelyföldi régiók többsége már büszkélkedhetett hasonlóval...
A lap a Gyergyói-medence hajdani eseményein keresztül tárja fel e székely kis-régió társadalmi és gazdasági életének fontos momentumait.
Az egyes rovatoknak ismeretterjesztő jellege is van különböző témákban, mint történelem, gazdaság, szociológia, néprajz, irodalom, művészetek, valamint a természettudományok. A cikkek kimondottan hozzáértő szakemberek tollából származnak.
A folyóiratnak egyben közösségteremtő ereje is van. Elég ha arra gondolunk, miként fogja összekovácsolni a gyergyószéki értelmiségieket, az olvasók körét, és nem utolsósorban ablakot nyit a magyar kulturális világ felé.Az első szám tartalmából:

Nagy József: Gyergyóiak az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében a világháború előestéjén

Nagy József: Gyergyói honvédek a világháború harcterein. A m. kir. 22. honvéd gyalogezred története

Horváth Alpár: A bunkerturizmus lehetőségei Gyergyóban. Értelmezési kérdések

Szőcs Levente: Világháborúk emlékezete gyergyói népi önéletrajzokban

Borbély András: A gyümölcskertész fia

Petres Kata: Regény az első világháborúról és Trianonról

Erős Katalin – Csata Enikő: A borzonti Nyíres Láp

Sólyom István – Dániel Botond: Székelyek a Francia Idegenlégióban. Zsoldosok és/vagy vendégmunkások?

A folyóirat főszerkesztője: Nagy József
Rovatszerkesztők: Nagy József – történelem, Pál Levente –gazdaság, Szőcs Levente –Néprajz, Borsos Gyöngyi és Borbély András – irodalom és művészetek, Csata Kinga – természettudományok, Dániel Botond – szociológia.
Az első borító Ferencz Zoltán munkáját dicséri. A fényképeket és térképeket Markó Bálint és Nagy József válogatta össze. A fordítást Sántha Emese végezte.
Tördelőszerkesztő –Szőcs Levente
Korrektúra – Csata Kinga és Silló Ágota
Borbé Levente,
a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosa

Nincsenek megjegyzések: