2016. május 12., csütörtök

Kiállítás Márton Áron katolikus püspök és népnevelő tiszteletére


 


A Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár 2016. május tizedikén egy átfogó kiállítást szervezett Márton Áron Erdély Nevelő Püspöke címmel. Az expozíció püspökünk születésének 120. évfordulója alkalmából délután öt órai kezdettel tárta ki „kapuját” az érdeklődők előtt, ezzel is kapcsolódva a Márton Áron- emlékévhez, amelyet a magyar nemzetpolitikai államtitkárság hirdetett meg. Anyagát tekintve Márton Áron nevelői munkájára fókuszált. Végigkövethetők pedagógiai töltetű tevékenységének legfőbb állomásai 1930-as utáni éveitől kezdve a második világháború végéig. Abban az időszakban, amikor e téren a nemzetközi helyzet sem volt igazán kedvező. 


 
A kiállítást Kelemen Katalin, a könyvtár dokumentációs részlegének munkatársa nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta Márton Áron igazi népnevelői szerepét. A kiállítás anyagát taglalva elmondta, hogy minden egyes kiállított fotó mellé tartalmas szöveg párosul a püspök kiváló gondolataiból, amelyet többségében a György Lajos nyelvésszel közösen szerkesztett Erdélyi Iskola folyóirat vezércikkeiben jelentetett meg. A fotókon kívül számos dokumentum is helyet kapott, amelyek egyértelművé teszik munkásságának eredményességét. Márton Áron akkori gondolatai időtlenek. Az ifjúság istápolója volt, mert elsősorban, akármilyen helyzetben, tőlük függ a haza, és népének jövője. Ő volt a kisebbségi lét hamisítatlan bátorító nevelője. Munkásságát az erdélyi közélet is nagyra értékelte. Vencel József tevékenységét következetesnek, céltudatosnak és irányadónak tartotta. Az Erdélyi Iskola folyóirat létének megtartó szerepéhez azóta sem fér kétség. A katolikus indíttatású lap ablakot nyitva a világra befogadott minden olyan eszmét, vallási felekezet és hovatartozás nélkül, ami szorgalmazta az ifjúság töretlen tanulását és fejlődését.A kiállítás lényegre törő szemléltetése után a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium diákjai Farkas Ibolya magyar nyelv és irodalomszakos tanárnő irányításával olvastak fel részleteket püspökünk kiváló gondolataiból. A felolvasott sorok összeállítása szintén Kelemen Katalin munkáját dicséri. Márton Áron általános nevelői gondolatain keresztül ez érdeklődő egy utazást tehetett püspökünk lényegre törő pedagógiai univerzumában, nyomatékosítva nemzetünk megmaradásának alapvető kérdéseit, a történelmünk, saját környezetünk és önmagunk nélkülözhetetlen ismeretét, nem zárva ki az Erdély népei közötti összhang megteremtését sem. Az előadást Ferenczes István Csíkszentdomokos balladái című költeményéből kiragadott részlettel zárták. 
A kiállított anyag a könyvtár gyűjteményei közül való. A tárlat június közepéig még megtekinthető lesz. 


Borbé Levente,
könyvtáros


Nincsenek megjegyzések: