2016. június 1., szerda

Júniusi évfordulók 2016140 éve, 1876. június másodikán hunyt el Hriszto Botev bolgár költő, újságíró és forradalmár.

95 éve, 1921. június másodikán született Karinthy Ferenc magyar író, dramaturg, drámaíró.

315 esztendeje, 1701. június másodikán hunyt el Madeleine de Scudéry francia írónő.

190 éve, 1826. június harmadikán hunyt el Nyikolaj Mihajlovics Karamzin orosz, költő, publicista, történetíró és nyelvújító.

190 éve, 1826. június harmadikán született Viliam Nyikolaj-Tóth szlovák költő és prózaíró.

90 éve, 1926. június harmadikán született Allen Ginsberg amerikai költő.

275 éve, 1741. június negyedikén született Rájnis József (Kőszegi) magyar költő és műfordító.

100 éve, 1916. június negyedikén hunyt el Sebők Zsigmond magyar író és hírlapíró.

410 esztendeje, 1606. június ötödikén született Pierre Corneille francia drámaíró. Ismert műve: Cid

215 éve, 1801. június ötödikén született Karl Egon Ebert csehországi német költő és író.

110 éve, 1906. június ötödikén hunyt el Manuel de Palacio spanyol költő, színműíró és újságíró.

95 éve, 1921. június ötödikén hunyt el Georges Feydeau francia drámaíró. Ismertebb művei: Bolha a fülbe, A hülyéje, A barátom barátnője

125 éve, 1891. június hatodikán született Lányi Sarolta költő, műfordító és pedagógus.

100 éve, 1916. június hatodikán hunyt el Émile Faguet francia író, irodalomtörténész és irodalomkritikus.

70 éve, 1946. június hatodikán hunyt el Gerhart Hauptmann német drámaíró, író és novellista.

60 éve, 1956. június hatodikán hunyt el Julien Benda francia író, esszéista, kritikus és filozófus.

50 éve, 1966. június hetedikén hunyt el Hans Arp német író, festő és szobrász.

140 éve, 1876. június nyolcadikán hunyt el George Sand francia írónő, novellista. Híres művei: Consuelo, Rudolstadt grófné (Consuelo folytatása).

10 éve, 2006 június kilencedikén hunyt el Bartis Ferenc székely-magyar költő, író és szerkesztő.

110 éve, 1906. június tizedikén született Rita Bumi Papa görög költőnő és prózaíró.

80 éve, 1936. június tizedikén hunyt el Tóthpál Dániel hétfalusi származású csángó költő,

75 éve, 1941. június tizedikén született Bágyoni Szabó István erdélyi magyar költő, prózaíró és műfordító.

60 éve, 1956. június tizedikén hunyt el Corrado Alvaro olasz író, újságíró, költő és forgatókönyvíró.

320 esztendeje, 1696. június tizenegyedikén született Balthazar Bekker holland író és pap.

15 éve, 2001 június tizenegyedikén hunyt el Fekete Sándor magyar író, újságíró és irodalomtörténész.

80 éve, 1936. június tizennegyedikén hunyt el Gilbert Keith Chesterton angol író, költő, drámaíró, újságíró, irodalomkritikus és filozófus.

50 éve, 1966. június tizennegyedikén hunyt el Gergely Sándor (Grünbaum) magyar író, újságíró és lapszerkesztő.

30 éve, 1986. június tizennegyedikén hunyt el Jorge Luis Borges argentin író, esszéíró, költő, irodalomtörténész és filozófus.

30 éve, 1986. június tizennegyedikén hunyt el Wilhelm Szabo osztrák költő, műfordító és tanár.

130 éve, 1886. június tizenötödikén született Roland Dorgelès francia író, újságíró és haditudósító.

90 éve, 1926. június tizenötödikén hunyt el Francis Joseph Sherman kanadai költő.

85 éve, 1931. június tizenhatodikán született Eörsi István (Schleiffer Ede) zsidó származású magyar író, költő, műfordító és publicista.

100 éve, 1916. június tizenhetedikén hunyt el Jēkabs Duburs ( Jakob Āriņš) lett drámaíró, fordító, színész és rendező.

45 éve, 1971. június tizenhetedikén hunyt el Parurj Szevak örmény költő és irodalomtudós.

80 éve, 1936. június tizennyolcadikán hunyt el Maxim Gorkij (Alexej Maximovics Peskov) orosz író és drámaíró. Ismert műve: Éjjeli menedékhely.

95 éve, 1921. június tizenkilencedikén született Szeberényi Lehel felvidéki magyar író és műfordító.

140 éve, 1876. június huszadikán született Henri Bernstein francia író és drámaíró.

95 éve, 1921. június huszadikán született Fáy Ferenc kanadai magyar költő.

1180 esztendeje, 836. június huszonegyedikén született Ibn ar-Rúmi bizánci és perzsa származású arab költő.

575 esztendeje, 1441. június huszonegyedikén született Matteo Maria Boiardo olasz költő. Ismert alkotása: Orlando szerelemre lobbanása.

160 éve, 1856. június huszonkettedikén született Rider Haggard angol brit-angol író és forgatókönyvíró.

90 éve, 1926. június huszonkettedikén született Tadeusz Konwicki lengyel író, forgatókönyvíró és filmrendező.

45 éve, 1971. június huszonkettedikén hunyt el Maksay Albert magyarországi születésű erdélyi magyar író, költő és műfordító.

125 éve, 1891. június huszonharmadikán született Vladislav Vančura cseh író, filmrendező és forgatókönyvíró.

60 éve, 1956. június huszonharmadikán hunyt el Michael Arlen (Dikran Kouyoumdjian) örmény-amerikai író és esszéíró.

80 éve, 1936. június huszonharmadikán hunyt el Surányi Miklós magyar író, drámaíró és újságíró.

30 éve, 1986. június huszonharmadikán hunyt el Jerzy Putrament lengyel író, költő és publicista.

175 éve, 1841. június huszonnegyedikén született Csiszér János székely magyar költő, műfordító, katolikus pap.

85 éve, 1931. június huszonnegyedikén hunyt el Kuncz Aladár erdélyi magyar író. Ismert művei a Fekete kolostor és a Felleg a város felett.

210 éve, 1806. június huszonötödikén hunyt el Szentes Antal Regináld székely-magyar drámaíró, tanár és ferences szerzetes.

105 éve, 1911. június huszonötödikén hunyt el Janis Poruks lett költő, író és filozófus.

90 éve, 1926. június huszonötödikén született Ingeborg Bachmann osztrák költőnő, író, újságíró, forgatókönyvíró, drámaíró, esszéista és filozófus.

350 esztendeje, 1836. június huszonhatodikán hunyt el Claude-Josep Rouget de Lisle francia költő, katona és zeneszerző.

140 éve, 1876. június huszonhetedikén hunyt el Harriet Martineau angol írónő, nemzetgazdasági szakíró, műfordító és filozófus.

280 éve, 1736. június huszonnyolcadikán született Conrad Gottlieb Pfeffel német író és költő.

115 éve, 1901. június huszonnyolcadikán született Antanas Venclova litván költő, prózaíró, kritikus és politikus.

270 éve, 1746. június huszonkilencedikén született Joachim Heinrich Campe német író, nyelvész, pedagógus és kiadó.

45 éve, 1971. június huszonkilencedikén hunyt el Darázs Endre magyar író, költő és műfordító.

155 éve, 1861. június huszonkilencedikén hunyt el Elizabeth Barrett Browning angol költőnő, író és forgatókönyvíró.

100 éve, 1916. június harmincadikán hunyt el Dalmady Győző magyar költő és jogász.

95 éve született, 1921. június harmincadikán Gunvor Hofmo norvég költőnő és író.


Érdemes tudni


95 éve, 1921. június elsején született Tekeres Sándor székely-magyar származású énekművész.

75 éve, 1941. június másodikán született Mózes Huba erdélyi magyar irodalomtörténész, az erdélyi egyetemi újságíróképzés kezdeményezője.

350 esztendeje, június harmadikán született báró Apor Péter erdélyi magyar történetíró, főispán és királybíró. Ismert munkája: Metamorphosis Transylvaniae (Erdély változása)

35 éve, 1981. június harmadikán hunyt Bányai László (Baumgarten) székely származású erdélyi magyar történész, író, költő és politikus.

570 esztendeje, 1446. június ötödikén választották Magyarország kormányzójává Hunyadi Jánost.

105 éve annak, hogy június ötödikén a nagymúltú csíksomlyói gimnázium beköltözött Csíkszeredába, a jelenlegi Márton Áron Gimnázium épületébe.

65 éve, 1951. június ötödikén született Székely Ferenc erdélyi magyar néprajzi író, helytörténész, lapszerkesztő és könyvtáros.

85 éve, 1931. június hetedikén került sor az Ezer Székely Leány napja megrendezésére Csíksomlyón.

20 éve, 1996. június kilencedikén hunyt el Benedek István székely-magyar származású orvos, író, művelődéstörténész és polihisztor.

80 éve, 1936. június tizenkettedikén született Láng Gusztáv magyar irodalomtörténész, kritikus és egyetemi tanár.

10 éve, 2006. június tizenkettedikén hunyt el Ligeti György zsidó származású erdélyi magyar zeneszerző, népdalgyűjtő.

170 éve, 1846. június tizenharmadikán hunyt el Horvát István magyar történész és tanár.

110 éve, 1906. június tizenhatodikán született Vita Zsigmond erdélyi magyar irodalomtörténész, művelődéstörténész, kritikus és bibliográfus.

145 éve, 1871. június tizenhetedikén hunyt el Gál Sándor a székely-magyar szabadságharcos 1848-49-es forradalom honvédtábornoka.

30 éve, 1986. június tizenhetedikén hunyt el Kibédi Varga Sándor magyar filozófus és pszichológus.

200 éve, 1816. június tizennyolcadikán született Télfy Iván (Zima) magyar nyelvész, klasszika-filológus, műfordító és jogász.

20 éve, 1996. június tizenkilencedikén hunyt el Balogh Edgár szász származású bánáti magyar publicista, főszerkesztő és rektor.

40 éve, 1976. június huszonegyedikén hunyt el Csehi Gyula erdélyi magyar irodalomesztéta és kritikus.

210 éve, 1806. június huszonötödikén hunyt el Szentes Antal Regináld székely-magyar ferences szerzetes, tanár és drámaíró.

85 éve, 1931. június huszonhetedikén hunyt el Tivai Nagy Imre székely-magyar gazdasági szakember, közíró, lapalapító és szerkesztő.

115 éve, 1901. június huszonnyolcadikán született Domokos Pál Péter székely-magyar pedagógus, történész és néprajzkutató.

275 éve, 1741. június harmincadikán született gróf Batthyányi Ignác erdélyi magyar katolikus püspök, a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár alapítója.


Nincsenek megjegyzések: