2016. július 3., vasárnap

ReMeK-e-hírlevél 2016/7. számából

Együttműködési megállapodást írtak alá
2016. május 27-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) igazgatója. A megállapodást ellátta kézjegyével Borhy László akadémikus, az ELTE BTK dékánja is. Az együttműködés alapvető célja, hogy a felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik elérése érdekében együttesen mozgósítsák, különösen a következők teljesüléséért:
- Az OSZK nemzeti könyvtári és szakkönyvtári működésének, tevékenységének, valamint a felsőoktatási képzésben tanultak gyakorlati alkalmazásának bemutatása az ELTE BTK KITI hallgatói számára;
- Az ELTE BTK KITI hallgatói gyakorlati tapasztalatszerzésének és munkaerő-piaci bekapcsolódásának elősegítése, s egyben szakmai utánpótlás biztosítása az OSZK számára;
- Közös kutatási projektek és tudományos rendezvények szervezése, kölcsönös szakértői közreműködés és konzultáció, pályázati kooperáció, továbbképzések lebonyolítása, szakdolgozati és doktori témák kiírásának egyeztetése.
Az OSZK lehetővé teszi, hogy az ELTE BTK KITI munkatársai és hallgatói jogviszonyuk igazolása után mentesüljenek a beiratkozási díj térítése alól, továbbá a felek elhatározták egy komplex szakmai gyakorlati rendszer létrehozását. Az OSZK az ELTE informatikus könyvtáros hallgatóinak támogatása érdekében pedig egy ösztöndíjprogram kidolgozását vetítette előre, ezzel is serkentve a kiemelkedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését. Az ELTE BTK KITI az oktatók és elsősorban a könyvtártudományi doktori program hallgatóinak fokozott bevonásával segíti a Könyvtári Figyelő című könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat szakmai színvonalának megtartását, illetve emelését.
Tüske László főigazgató és Kiszl Péter intézetigazgató az ünnepélyes aláírás alkalmával a két intézmény között már eddig is számos területre kiterjedő közös szakmai munka még intenzívebb folytatásáról állapodott meg, mellyel új távlatok nyílnak meg az ország első számú könyvtára és a Magyarországon elsőként alapított és a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező, a BA, MA és PhD fokozat megszerzését egyaránt lehetővé tevő felsőfokú könyvtár- és információtudományi képzőhelye vonatkozásában.
Kapcsolódó hírek:
ForrásELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, KATALIST

"Az én Székelyföldem" – fotópályázat
Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület, a 2016. szeptember 3-án rendezendő V. Debreceni Székely Naphoz kapcsolódóan fotópályázatot hirdet amatőr és professzionális fotósok számára. A pályázat célja megmutatni Székelyföld sokszínűségét úgy, hogy a képek tükrözzék a székely ember szabadságszeretetét. A pályaműveknek közvetve vagy közvetett formában kapcsolódniuk kell Székelyföld területi önrendelkezésért folytatott küzdelméhez
Szabályok: egy pályázó egy képpel pályázhat; a fényképeket 2016. 07. 15. (péntek) 24.00 óráig a következő e-mail címre várják:azenszekelyfoldem@gmail.com; a levél tárgya: PÁLYÁZAT, a levélben kérnek néhány soros bemutatkozást a fotósról és egy maximum 3-4 mondatos ismertetőt a fényképről; a fényképek felbontásának lehetővé kell tennie az A3-as méretű, kifogástalan minőségű nyomtatást; a beérkezett fotókat az EJKE Facebook oldalára töltjük fel és 2016. 07. 20. – 2016. 08. 20. között nyilvános szavazást hirdetnek; a legjobb munkákból az V. Debreceni Székely Napon kiállítást szerveznek, a győztest 40 000 forint értékű (Bookline) könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazzák; a pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy fényképe a kiállításon, valamint az egyesület Tisztás című folyóiratában megjelenjen; a pályázat legalább 10 pályamű esetén tekinthető érvényesnek; az egyesület szeretettel fogadja további tárgynyeremények felajánlását a pályázathoz kapcsolódóan

A Hagyományos életmód a mindennapokban című kötet bemutatója
A Hagyományos életmód a mindennapokban című, néprajzi tanulmányokat, népismereti írásokat tartalmazó kötetet 2016. június 8-án mutatták be a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében. A kötet szerzői P. Buzogány Árpád író, költő, szerkesztő és Salló Szilárd néprajzkutató. A székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont legújabb kiadványaként megjelent igényes, szép kivitelezésű, gazdag tartalmú kötet kiadását Hargita Megye Tanácsa támogatta. A rendezvény házigazdája a könyvtár munkatársa, Kelemen Katalin volt, aki ismertette a kiadványt és beszélgetett a szerzőkkel.
P. Buzogány Árpád és Salló Szilárd egyaránt a néprajz vonzáskörében tevékenykedő szakemberek, hangzott el a felvezetőben. P. Buzogány Árpád nevével főleg olyan kiadványok szerkesztőjeként, szerzőjeként vagy társszerzőjeként találkozhatunk, amelyek Udvarhelyszék falvainak világát, hagyományos életmódját, szokásait, hagyományait, mindennapjait mutatják be, több műfajban is díjazták írásait. Salló Szilárd néprajzkutató csíkszeredai születésű, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néprajz-magyar szakán 2006-ban végzett, disszertációját 2012 novemberében védte meg A csíki juhászok életmódja és tárgyi kultúrája címmel, ezzel szerezve meg a doktori fokozatot. Kutatásainak nagy részét Csíkmadarason és a Gyimesekben végezte. Fontosabb kutatási témái a juhászok életmódja és a rontáshiedelmek
A kötetben közölt tanulmányok mintegy tíz éven át végzett néprajzi kutató- és gyűjtőmunkából nyújtanak ízelítőt, az írások már korábban, különböző szakmai, tudományos kötetekben, folyóiratokban láttak napvilágot. A kötet írásait három fejezetbe sorolták a szerkesztők, a fejezetek címe mintegy jelzi, hogy földrajzi tájegységek szerint sorolódnak három csoportba a változatos tematikájú néprajzi tanulmányok. Az írások mindegyike Hargita megyei tájegységekhez, településekhez kötődik. Az itt élő emberek, közösségek életéről, mindennapjairól, hagyományos tudásáról élményszerű, közérthető, ugyanakkor tudományos igénnyel készült, szakszerű szövegeket olvashatunk a kötetben. Az igényes, szép kivitelezésű könyv 36 oldal színes illusztrációt tartalmaz, a szerzők által készített fotók nyújtanak vizuális kiegészítést mindegyik tanulmányhoz, ami még inkább növeli a kötet értékét.

Népszerű a könyvtár irodalmi pályázata
A székelyudvarhelyi könyvtár által iskolásoknak kiírt irodalmi pályázat értékelését és díjazását a városháza Szent István Termében tartották 2016. május 31-én. A beérkezett verseket és prózai írásokat a korábbi évekhez hasonlóan idén is kötetbe szerkesztették. A 408 oldalas kiadványt mind a százhatvan pályázónak eljuttatják. A székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és a Bibliofil Alapítvány szervezésében meghirdetett, egész Erdélyre kiterjedő, három korcsoportnak kiírt pályázaton a korábbi évekhez viszonyítva majdnem megháromszorozódott a részvevők száma. Ez jórészt annak köszönhető, hogy idén nem volt kötött téma, minden középiskolás arról írhatott, amiről akart. Rendi Éva programfelelős elmondta, olyan diák is volt, aki hat írást is beküldött. A pályázatra beérkezett írások többnyire az érzelmekről, az emberi kapcsolatokról, a szülőföld szeretetéről és a családról szóltak. 'Tartalmilag színvonalas munkák érkeztek hozzánk, őszinte gyerekek, őszinte ifjak gondolatai' – értékelt Rendi Éva programfelelős. A kisiskolások meséiben az állatok, a környezetvédelem és a testvéri szeretet kapott helyet, az 5–8. osztályosok közül sokan a feltétel nélküli szeretetről és a szülőföldről verseltek, míg a serdülők elbeszéléseit, kisnovelláit a kibontakozó szerelem fűtötte. Az eseményen Dunkler Réka dramaturg, könyvtáros kilenc pályamunkából olvasott fel részletet. A szervezők minden korcsoportban öt pályamunkát díjaztak. A díjazottakat könyvcsomagokkal ajándékozták meg.

Halasztottak a Batthyaneum visszaszolgáltatási perében
Halasztott a Gyulafehérvári Táblabíróság a Román Nemzeti Könyvtár kérésére a Batthyaneum könyvtár és csillagvizsgáló visszaszolgáltatási perében. A tárgyalás következő időpontját 2016. szeptember 13-ra tűzték ki.
A bíróság továbbra is kéri a korábbi tárgyaláson igényelt dokumentumok csatolását az iratcsomóhoz a visszaszolgáltatási perbe érdekelt félként belépett Nemzeti Könyvtártól.
A testület Batthyány Ignác latin nyelvű végrendeletének hitelesített másolatát kérte, amelyben a püspök a könyvtár adományozásáról rendelkezett. A könyvtárnak - amennyiben rendelkezik ilyen dokumentummal - az ingóságokról, vagyis a könyvtár javairól, gyűjteményéről is be kell mutatnia egy leltárt, amely akkor készült, amikor a román állam az államosításkor átvette az ingatlant a Batthyaneum Alapítványtól.
Komáromi Attila, a visszaszolgáltatási perben a római katolikus egyházat képviselő ügyvéd elmondta, a Román Nemzeti Könyvtár azért kérte a halasztást, mert az intézménynél igazgatóváltás történt, emiatt nem tudják benyújtani a végrendelet fordítását.
A gyulafehérvári Batthyaneum a legnagyobb értékű ingatlan és gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszakértek a román államtól. A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot magában foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét. A kódexek egyikét, a 810-ből származó Codex Aureust 25 millió dollárra biztosították, amikor 2002-ben rövid időre Németországba szállították.
Az államot 2012-ben kártérítés fizetésére kötelezte az Emberi Jogok Európai Bírósága amiatt, hogy évtizedeken át nem hozott döntést a Batthyaneum visszaszolgáltatása ügyében. A kormány alárendeltségében működő restitúciós bizottság tavaly szeptemberben elutasította a Batthyaneum visszaszolgáltatását. Ezt a döntést támadta meg az egyház a bíróságon.
Idén április elején Vlad Alexandrescu akkori kulturális miniszter leváltására szólította fel a miniszterelnököt egy liberális szenátor, aki úgy vélte, hogy a miniszter nem az állam érdekeit képviseli, amikor egyezkedni próbál a Batthyaneumról. A miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatáson elmondta: ötmillió euróig terjedő összeget fordíthatnának az Európai Unó forrásaiból az épület felújítására, de ezt lehetetlenné teszi a tulajdonjogról szóló, 18 éve tartó pereskedés. Úgy vélte, az épület és a gyűjtemény érdekét szolgálná, ha lezárulna a jogvita. (mti)

Új igazgató kerül a gyergyószentmiklósi könyvtár élére
2016. június 15-én zárult a gyergyószentmiklósi könyvtár menedzseri tisztségére kiírt versenyvizsga. Amint az önkormányzat közleményben tájékoztat, a három jelentkező közül az elbíráló bizottság már az ügycsomó alapján elutasított két személyt, az előírt szakmai tapasztalat hiánya miatt. Egy jelentkező sikeresen továbbjutott az írásbelin, és a szóbeli vizsgán is megállta helyét, vezetői elképzeléseiről számolva be. A vizsgáztató bizottság alkalmasnak látta a tisztség betöltésére Ferencz-Mátéfi Krisztát. A gyergyószentmiklósiak a Tarisznyás Márton Múzeumban már találkozhattak vele tárlatvezetőként, kiállításmegnyitókon méltatóként, végzettsége szerint művészettörténész és könyvtáros. 'Két, egymást kiegészítő szak ez, hiszen feldolgozás, gyűjteménykezelés mindkettő alapja. A versenyvizsga pedig kihívás volt, a szakmai fejlődés lehetőségét villantotta meg, ez motivált a jelentkezésre' – közölte a győztes pályázó, hozzátéve, a könyvtári munka eddig is foglalkoztatta, egyik könyve például a csíkszentmiklósi könyvtárról szól.
"A könyvtár statisztikáit nézve az derül ki, hogy a diákok képezik a látogatók zömét. Szeretném, ha nyitnánk a többi korosztály felé is, hiszen ez közkönyvtár, a középkorúak és idősek is jó lenne, ha ideszoknának" – fogalmazott. A generációk vonzását interaktív programokkal látja megvalósíthatónak, olyan lehetőségekkel, amelyek egyaránt szolgálják az információszerzést és kellemes időtöltést is. A játszva tanulás elvét követné a könyvtárba járók esetén, a munkatársakkal pedig olyan közösséget alakítana ki, amely együtt, egy célért, jó hangulatban munkálkodik.
Mielőtt elkezdhetné a munkát a gyergyószentmiklósi képviselőtestületnek el kell fogadnia a versenyvizsga eredményét, és meg kell szüntetnie a jelenleg ideiglenesen kinevezett ügyvezető, Poráczki Judit megbizatását, majd ki kell neveznie az új igazgatót.

Elhunyt Roman Ioan könyvtáros-tanár
2016. június 25-én elhunyt Roman Ioan, a balánbányai Liviu Rebreanu Iskolaközpont dokumentarista tanára, a Romániai Iskolai Könyvtárosok Hargita megyei fiókjának volt elnöke. Tevékenysége alatt a Hargita megyei iskolai könyvtárosok problémáira igyekezett gyógyírt keresni. A könyvtárosok új kihívásainak próbált eleget tenni. Aktívan részt vett előadóként és szervezőként is az ország könyvtárosrendezvényein. Szakmai kapcsolatokat épített ki hazai és nemzetközi úton számos könyvtárral, közelebb hozván egymáshoz nemcsak az egyesület tagjait.
Forrás: Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

Fekete Vince költőt is díjazta a Romániai Írók Szövetsége
Fekete Vince kézdivásárhelyi költőt is díjazta a Romániai Írók Szövetsége 2016. május 31-én, a bukaresti Ion Luca Caragiale Nemzeti Színházban. A költőt Vak visszhang című verseskötetéért – mely válogatott és új művekből áll – díjazták a kisebbségi irodalmak kategóriában, így ez az alkotás is az elmúlt év legjobb könyvei közé került. Fekete Vince a csíkszeredai Székelyföld folyóirat főszerkesztő-helyettese, jelenleg is dolgozik új kötetén, melynek a Vargaváros címet adta, s már több száz oldalas vázlata van, ezeket a verseket próbálja sorba rendezni. Az alkotás Kézdivásárhely – a költő szülővárosa – egykori céheinek, valamint tímárok, kalaposok, üstökösök világába varázsolja az olvasót.
Ivo Muncian szerb költőt is a kisebbségi irodalmak kategóriában ismerték el; a Romániai Írók Szövetsége nagydíját Solenoid című kötetéért Mircea Cărtărescu kapta.

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro
E lapszám felelős szerkesztői: Kelemen Katalin és Borbé Levente.A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.


Nincsenek megjegyzések: