2016. augusztus 17., szerda

Tíz éves a ReMeK-e-hírlevél !!!

Tíz év emberöltőben mérve is jelentős időszak, ünneplésre méltó mérföldkő, amelyhez immár a ReMeK-e-hírlevél is elérkezett. Ha az első évben a csetlés-botlás még megengedett volt, tíz év elteltével már jelentős tudással és tapasztalattal rendelkezik az a szerkesztőcsapat, amely - kisebb személyi változásokkal - az évek során gondoskodott arról, hogy minden hónap első munkanapján megjelenhessen a könyvtárosok és könyvtár iránt érdeklődők monitorján a hírlevél, tele a könyvtárakról-könyvtárosokról összegyűjtött beszámolókkal, cikkekkel, írásokkal, a könyvekhez-információhoz-könyvtárügyhöz kapcsolódó hírekkel.

A romániai magyar könyvtárosok hírlevele 2006. szeptember 1.-jén ReMeK-e-hírlap néven jelent meg először azzal a céllal, hogy hírt adjon a különböző könyvtárakban zajló eseményekről, tájékoztasson szakmai rendezvényekről, hasznosítható információt szolgáltasson könyvtáraknak és könyvtárosnak egyaránt. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2006-os  Vándorgyűlésén már bemutatásra került a hírlevél, a résztvevők pedig kérdőívben nyílváníthattak véleményt arról, hogy milyen témákat tartaak fontosabbnak, illetve,hogy milyen új témákat javasolnak a szerkesztőknek. A hírlevél címét illetően is véleményt nyilvánítottak a könyvtárosok, melynek eredményeként decembertől már ReMeK-e-hírlevél címmel jelent meg a kiadvány.

Az első év nagyon fontosnak bizonyult a megerősödés szempontjából, a háromtagú szerkesztőség – Vántsa Judit, Kelemen Katalin és Bákai Magdolna - megtapasztalhatta a munka a szépségeit és nehézségeit is, morzsánként gyűjtve és rakosgatva össze a könyvtári eseményekről szóló híreket.

Az évek során a szerkesztőség összetétele változott, jelenleg négy tagból tevődik össze: Kelemen Katalin, Tóth-Wágner Anikó, Borbé Levente, Bákai Magdolna szerkesztői faladatokat látja el, Szonda Szabolcs pedig olvasószerkesztőként vesz érszt a csapatban.

A hírlevél jelenleg is hiánypótló szerepet tölt be a romániai magyar érdekeltségű könytárügyben, számos értékes szakmai információt szolgáltat, híreket közöl a magyar vonatkozású romániai könyvtári történésekről, eseményekről, fejleményekről, könyvtárakat és könyvtárosokat mutat be, kiadványokat ismertet, hírválogatás révén tükrözi az irodalmi-kulturális aktualitást és kitekintést nyújt a magyarországi és nemzetközi szakmai életre.


Az évek során az Országos Széchenyi Könyvtárral nagyon jó együttműködés alakult ki, melynek köszönhetően a ReMeK-e-hírlevél friss számai azonnal bekerülnek Elektronikus Periodika Adatbázisba, ugyanakkor itt a régi számok is hiánytalanul megtalálhatók.

Bákai Magdolna,
a ReMeK-e-hírlevél főszerkesztője


 A ReMeK-e hírlevélben megjelent hírek alapján összeállítható akár a romániai magyar könyvtártörténet tízéves kronológiája, illetve a RMKE története is az elmúlt tíz évben. 

Kelemen Katalin könyvtáros,
a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könytárból


2016. augusztus 10., szerda

Évfordulók margójára!

2007 novemberében indítottam el a havi és évi, nagyjából irodalmi évfordulók listáját. Először szimpla közlésként tartalmazta az író születésnapját vagy elhunytának időpontját. Később fő tevékenységéről, munkásságáról is írtam néhány szót. Az évek során mindez kiegészült az „Érdemes Tudni” évfordulós résszel, ahol nemcsak híres, többségében magyar és székely-magyar személyiségek évfordulóit lehet böngészni, hanem egy-egy kiemelkedő helytörténeti, vagy nemzeti  eseményt is.

            Az összeállítási munka elég szerteágazó, és főleg időigényes. Folyóiratokból, világhálóról és kalendáriumokból szoktam tallózni. Mindezek közül kiemelném a Helikon szépirodalmi folyóiratot, a Világirodalmi Lexikont, a Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár honlapján található kiadványaiból a Neves csíkiakat és a Wikipédia évfordulóit.  Köszönettel tartozok kollégáimnak is, akik időnként besegítenek az évfordulók elkészítésében, népszerűsítésében.  Megemlítenék néhány könyvtárost a sok közül: Forreiter Csillát a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégiumból, Matekovics János Zoltánt a Bod Péter Kovászna Megyei Könyvtártól, Molnár Gyulát a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskolától és Székely Ferencet az Erdőszentgyörgyi Líceumból.

            A közel kilenc esztendős tevékenység továbbra is folytatásra késztet, habár a könyvtárosi tennivalók már régen nem azok, mint amikor belevágtam. Több papír- és más munkával van megspékelve. Ettől eltekintve igyekszem hónapról-hónapra megvalósítani, hiszen szükség van az évfordulókra. Könyvtárosokat igazít el a munkájukban, akik tovább tudják ajánlani az iskola pedagógusainak. Egy kiindulópont lehet a könyvtári és másmilyen nemű rendezvényekre, ahol természetesen az ünneplés és a visszaemlékezés van túlsúlyban.

Borbé Levente
könyvtáros

2016. augusztus 4., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2016/8. számából


"Könyvtár, ami összeköt" - Idei nyertesek

A 'Könyvtár, ami összeköt' ösztöndíj keretében, 2016. szeptember 24. és október 23. között ezúttal kilenc határontúli és egy magyarországi szakember tölthet egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban. A pályázatokat elbíráló bizottság döntése alapján az alábbi 10 könyvtáros vesz részt a programon:
Czirják Árpád (Románia); Egyházi Dóra (Szlovákia); Guzák Andriána (Ukrajna); Gyuricza Andrea (Magyarország); Kolumbán Zsuzsánna (Románia); Kovács-Ungvári Rebeka (Románia); Kuszálik Eszter (Románia); Reicher Erika (Szlovákia); Romhányi Gabriella (Szerbia); Toronyi Erzsébet (Ukrajna).
Forrás: Az Országgyűlési Könyvtár hivatalos facebook-oldala:https://www.facebook.com/ogykvt/photos/a.189876921083274.46531.179601075444192/110

Felújítják az Országos Széchényi Könyvtár főépületét
Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be, hogy az Országos Széchényi Könyvtár főépületét felújítják, erre hivatalos tervpályázatot írnak ki, emellett nagy raktárépületet kap az intézmény, várhatóan Piliscsabán. Megalakult a Székelyföldi Értéktár Bizottság

A kürtőskalácsot, Kézdivásárhely történelmi főterét és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttesét javasolja az áprilisban alakult Kovászna Megyei Értéktár Bizottság felvételre a székelyföldi értéklajstromba, amelyről a Tusványoson idén júliusban létrehozott Székelyföldi Értéktár Bizottság dönt. A Kovászna, Hargita és Maros megyei négy-négy képviselő, valamint az Élő Erdély Egyesület elnöke, Boda Szabolcs alkotta testület a Magyar Teátrum sátorban jelentette be létrejöttét.
A Magyar Országgyűlés által elfogadott hungarikumtörvény határon túli kiterjesztése teszi lehetővé a települési, megyei, térségi, tájegységi értéktárbizottságok alapítását Erdélyben, a három székely megye önkormányzati elnökei erre alapozva léptek a székely értékek feltérképezését, leltárba vételét, dokumentálását, megőrzését, hasznosítását, népszerűsítését célzó együttműködés érdekében.
A Székelyföldi Értéktár Bizottság háromszéki tagjai: Imreh-Marton István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, valamint munkatársa, Szőts Papp Zsuzsa, Para Zoltán környezetvédelmi szakember és Tusa Attila építész.
Hargita megye a székelyderzsi unitárius templomot és a csíkszeredai Mikó-várat, Maros megye a Nyárád-menti népi építészetet, a marosvásárhelyi kultúrpalotát, valamint a mikházi ferences templomot és kolostort javasolta felvételre a székelyföldi értéktárba.


Kitüntetett könyvtárosok az idei MKE Vándorgyűlésen
MKE emlékérmet kaptak: Barki Katalin, Gulyás Lászlóné, Pintérné Kék Krisztina, Sárköziné Sárovits Hajnalka, Szakmári Klára.
Az év fiatal könyvtárosa Gergely Ildikó (Gödöllő) lett.
Kovács Máté  Alapítvány  különdíját Rózsa Dávid kapta.
Kertész Gyula-díjat kapott Berényi Ernőné. 
Füzéki István emlékérem 2015. évi díjazottja Varga Róbert lett.
Az MKE Emlékérmet a határon túli kollégák közül Kecskés Ildikó, a
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke, az érsekújvári Anton
Bernolák Könyvtár szaktanácsadója kapta.
További sikereket és jó egészséget kívánunk mindannyiuknak.
Forrás: IFLA-HUN levelezőlista, közzétette Sándor Gertrud szekcióelnök Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Borbé Levente (Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, könyvtáros), borbelevi@yahoo.fr
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro


E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó.A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

2016. augusztus 2., kedd

Romániai Magyar Könyvtárosok vándorgyűlése 2016Kedves kollegák!


Szeptember 22-24 között tervezzük a Romániai Magyar Könyvtárosok vándorgyűlését. Helyszín: Gyímesközéplok. 


Téma: A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban.Fő célkitűzések: a romániai magyar könyvtárak helyismereti tevékenységének és a helyi közösségek értékeinek feltárásában, megőrzésében vállalt szerep vizsgálata, az aktuális szakmai fejlődési irányok, a hazai tapasztalatok és társadalmi elvárások összefüggésében.


Szállás és étkezés: Csillag panzió, itt megtekinthető: www.csillagpanzio.ro


A szakmai programon kívül kirándulást is tervezünk, a Rákóczi vár megtekintését, a vasúti múzeum, illetve falumúzeum meglátogatását. 

Üdvözlettel: Kopacz Katalin


2016. augusztus 1., hétfő

Augusztusi évfordulók 2016

105 éve, 1911. augusztus elsején hunyt el Vértesi Arnold magyar író, újságíró és lapszerkesztő.

80 éve, 1936. augusztus elsején született Szilágy Júlia zsidó származású erdélyi magyar irodalomkritikus, esszőíró és egyetemi oktató

75 éve, 1941. augusztus elsején jelent meg a Nyugat folyóirat legutolsó száma.

115 éve, 1901. augusztus másodikán született Slvako Grum szlovén író és drámaíró.

90 éve, 1926. augusztus másodikán hunyt el Jan Kasprowicz lengyel költő, drámaíró és műfordító.

470 esztendeje, augusztus harmadikán hunyt el Étienne Dolet francia filológus, könyvárus és nyomdász.

145 éve, 1871. augusztus harmadikán hunyt el Franciszek Dmochowski lengyel író, költő, fordító, irodalomkritikus, publicista és újságíró.

240 éve, 1776. augusztus negyedikén született Pierre-Simon Ballanche francia író, filozófus és kiadó.

120 éve, 1896. augusztus negyedikén született Lengyel József magyar író és költő.

75 éve, 1941. augusztus negyedikén hunyt el Babits Mihály magyar költő, író, irodalomtörténész és műfordító. Ismertebb műveiből néhány: In Horatium, A lírikus epilógia, Húsvét előtt, A gazda bekeríti házát, Jónás könyve, Jónás imája, A gólyakalifa, Elza pilóta.

45 éve, 1971. augusztus negyedikén hunyt el Georg Maurer német költő, esszéíró és műfordító.

160 éve, 1856. augusztus ötödikén született Áchád-Háám (Áser Ginsberg) héber író és filozófus.

135 éve, 1881. augusztus hatodikán hunyt el Lázár István székely-magyar származású író, költő és forgatókönyvíró.

90 éve, 1926. augusztus hatodikán született Rózsás János magyar író, német-orosz műszaki tolmács és könyvelő.

40 éve, 1976. augusztus hatodikán hunyt el Adrianus  (Adriaan) Roland Holst holland költő és esszéíró.

15 éve, 2001. augusztus hatodikán hunyt el Jorge Amado brazil író.

145 éve, 1871. augusztus hetedikén született Ignasi Iglesias katalán író és drámaíró.

95 éve, 1921. augusztus hetedikén hunyt el Alekszandr Alekszandrovics Blok orosz költő és drámaíró.

80 éve, 1936. augusztus hetedikén született Sztefan Canev bolgár költő, író és drámaíró.

75 éve, 1941. augusztus hetedikén hunyt el Rabindranath Tagore indiai költő és író, drámaíró és műfordító.

270 éve, 1746. augusztus nyolcadikán született Hieronymus van Alphen holland költő, esztéta és hivatalnok.

110 éve, 1906. augusztus nyolcadikán született André Demedts belgiumi flamand író, költő, kritikus és esszéíró.

95 éve, 1921. augusztus nyolcadikán hunyt el Juhani Aho (Brofeldt), a finn író és újságíró.

130 éve, 1886. augusztus kilencedikén hunyt el Samuel Ferguson ír költő és régiségkutató.

50 éve, 1966. augusztus kilencedikén hunyt el Giorgi Leonidze grúz költő és közéleti személyiség.

145 éve, 1871. augusztus tizenegyedikén született Heltai Jenő magyar író, költő és újságíró. Legismertebb műve: A néma Levente.

130 éve, 1886. augusztus tizenegyedikén hunyt el Lydia Koidula észt költőnő, író és színműíró.

130 éve, 1886. augusztus tizenegyedikén született Nagy Dániel, Romániában is munkálkodó magyar  író.

95 éve, 1976. augusztus tizenegyedikén született Alex Haley amerikai író és újságíró. Népszerű műve a Gyökerek című regénye.

70 éve, 1946. augusztus tizenegyedikén született Bölöni Domokos erdélyi magyar író, újságíró, lapszerkesztő, könyvtáros, iskolaigazgató és tanár.

395 esztendeje, 1621. augusztus tizenkettedikén hunyt el Jean (John) Barclay francia-skót származású latin nyelvű író és költő. Fő műve: Argenis című lovagtörténet.

110 éve, 1906. augusztus tizenkettedikén hunyt el Stevan Sremac vajdasági szerb író.

355 esztendeje, 1661. augusztus tizenharmadikán hunyt el Gian Francesco Loredano, a Velencei Köztársaság olasz írója, költője.

240 éve, 1776. augusztus tizenharmadikán született Bartolomé José Gallardo spanyol tudós, kritikus, író és bibliográfus.

95 éve, 1921. augusztus tizenharmadikán született Sarkadi Imre magyar író és újságíró. Ismertebb művei: A próféta, Elektra, Oszlopos Simeon, Elveszett paradicsom.

70 éve, 1946. augusztus tizenharmadikán hunyt el Herbert George Wells angol író és politikus. Ismert alkotásai: Az időgép, A láthatatlan ember, A világok harca.

140 éve, 1876. augusztus tizennegyedikén  született Sibilla Aleramo olasz költőnő és író.

60 éve, 1956. augusztus tizennegyedikén hunyt el Bertolt Brecht német drámaíró, költő és rendező. Ismert művei: Koldusopera, Kurázsi mama és gyermekei.

245 esztendeje, 1771. augusztus tizenötödikén született Walter Scott skót költő és író. Ismertebb művei: Rob Roy, Ivanhoe, A fekete törpe.

95 éve, 1921. augusztus tizenötödikén született Amrit Raj indiai író.

80 éve, 1936. augusztus tizenötödikén hunyt el Grazia Deledda olasz írónő és színdarabíró.

340 esztendeje, 1676. augusztus tizenhetedikén hunyt el Johann Jakob Grimmelshausen német író.

30 éve, 1986. augusztus tizennyolcadikán hunyt el Benjámin László magyar költő, szerkesztő és politikus.

385 esztendeje, 1631. augusztus tizenkilencedikén született John Dryden angol költő és műfordító.

125 éve, 1891. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Gestur Pálsson izlandi író és novellista.

80 éve, 1936. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Federico García Lorca spanyol költő és drámaíró. Legismertebb alkotása a Vérnász.

115 éve, 1901. augusztus huszadikán született Salvatore Quasimodo olasz költő és műfordító.

25 éve, 1991. augusztus huszadikán hunyt el Eugen Jebeleanu román költő, publicista és műfordító.

110 éve, 1906. augusztus huszonegyedikén született Gunnar Adolfsson svéd író, újságíró és politikus.

415 esztendeje, 1601. augusztus huszonkettedikén született Georges de Scudéry francia elbeszélő, drámaíró és költő.

140 éve, 1876. augusztus huszonkettedikén született Hauser Otto horvát származású osztrák költő, drámaíró, műfordító és irodalomtörténész.

130 éve, 1886. augusztus huszonkettedikén született Simoni (Schimonovitz) David orosz származású héber és jiddis nyelven alkotó költő.

120 éve, 1896. augusztus huszonkettedikén született Kārlis (Karl) Ābele lett író, költő és biológus.

425 esztendeje, 1591. augusztus huszonharmadikán hunyt el Fray Luis de Léon spanyol keresztény költő.

185 éve, 1831. augusztus huszonharmadikán hunyt el Kazinczy Ferenc író, költő és nyelvújító.

165 éve, 1851. augusztus huszonharmadikán született Alois Jirásek cseh történelmi regényíró.

125 éve, 1891. augusztus huszonharmadikán született Olosz Lajos, az erdélyi magyar költő és lapszerkesztő.

90 éve, 1926. augusztus huszonharmadikán született Hernádi Gyula magyar író és forgatókönyvíró.

25 éve, 1991. augusztus huszonharmadikán hunyt el Nemes Nagy Ágnes magyar költőnő, esszéíró, műfordító és pedagógus.

130 éve, 1886. augusztus  huszonnegyedikén született Bakó József magyar költő és író.

240 éve, 1776. augusztus huszonötödikén hunyt el David Hume angol filozófus, esszéíró, közgazdász és történész.

 210 éve, 1806 augusztus huszonötödiken született Samuel Godra szlovák költő, író és lelkész. 

425 éve, 1791. augusztus huszonhatodikán hunyt el José Iglesias de la Casa spanyol költő.

145 éve, 1871. augusztus huszonhetedikén született Theodore Dreiser amerikai író és újságíró. Népszerű művei: Carrie drágám, A zseniális ember, Amerikai tragédia.

160 éve, 1856. augusztus huszonhetedikén született Ivan Jankovics Franko ruszin és német származású ukrán költő, író, műfordító, publicista, társadalomtudós és politikus.

110 éve, 1906. augusztus huszonhetedikén hunyt el Thury  (Köpe) Zoltán magyar író és újságíró.

370 esztendeje, 1646. augusztus huszonnyolcadikán hunyt el Fulvio Testi olasz költő és diplomata.

175 éve, 1841. augusztus huszonnyolcadikán született Julius Stinde német író, újságíró és lapszerkesztő. Népszerű regénye: A Bucholz család.

30 éve, 1986. augusztus huszonnyolcadikán hunyt el Elvi Sinervo finn költőnő és író. Ismert alkotása az Elcserélt gyermek.

145 éve, 1871. augusztus huszonkilencedikén hunyt el Charles Paul de Kock hollandiai származású francia író.

220 éve, 1796. augusztus harmincadikán született Mary Wollstonecraft Shelly angol írónő.

40 éve, 1976. augusztus harmincadikán hunyt el Sipos Gyula magyar költő, író és újságíró.

10 éve, 2006. augusztus harmincadikán hunyt el Nagíb Mahfúz egyiptomi író, forgatókönyvíró és drámaíró.

205 éve, 1811. augusztus harmincegyedikén született Théophile Gautier francia romantikus költő.

140 éve, 1866. augusztus harmincegyedikén született Charles James Lever angol író.

115 éve, 1901. augusztus harmincegyedikén született Békeffi István magyar színműíró és kabarészerző.

75 éve, 1941. augusztus harmincegyedikén hunyt el Marina Ivanovna Cvetajeva orosz költőnő és író.


Érdemes tudni

130 éve, 1886. augusztus elsején született Ferenczi Miklós erdélyi magyar könyvtáros, bibliográfus, szótárszerkesztő és történetíró.

95 éve, 1921. augusztus elsején született Izsák József erdélyi irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő és egyetemi oktató.

75 éve, 1941. augusztus harmadikán született Kiss J. Botond biológus, ornitológus, természettudományi szakíró és Delta-kutató.

145 éve, 1871. augusztus negyedikén született Orosz Endre erdélyi magyar régész és helytörténész.

115 éve, 1901. augusztus hetedikén született Ferenczi Sándor  erdélyi magyar biológus, természettudományi szakíró, lapszerkesztő és újságíró.

105 éve, 1911. augusztus hetedikén született Bibó István magyar jogász, politikus és könyvtáros.

95 éve, 1921. hetedikén hunyt el Riedl Frigyes felvidéki magyar irodalomtörténész és esztéta.

15 éve, 2001. augusztus nyolcadikán hunyt el Zsakó János erdélyi magyar kémikus, vegyészprofesszor és kémiai szakíró.

100 éve, 1916. augusztus tizedikén született Keszy Harmath Erzsébet erdélyi magyar kertészmérnök, erdészeti szakíró és tanár.

560 esztendeje, 1456. augusztus tizenegyedikén hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér, erdélyi vajda, Magyarország kormányzója.

400 esztendeje, 1616. augusztus tizenegyedikén született Ágoston Péter székely-magyar jezsuita szerzetes, hitszónok, katolikus pap és egyházi író.

50 éve, 1966. augusztus tizenegyedikén hunyt el Fodor Pál székely-magyar vasút-, híd-, útépítő mérnök, szakíró, politikai elítélt.

120 éve, 1896. augusztus tizenharmadikán született Vámszer Géza erdélyi magyar néprajzi író, művészettörténész és pedagógus.

130 éve, 1886. augusztus tizenötödikén hunyt el Antalffy Gábor székely-magyar 1848-as nemzetőr, és országgyűlési követ.

130 éve, 1886. augusztus tizenhatodikán született Vári Domokos székely-magyar unitárius lelkész és költő.

140 éve, 1876. augusztus huszadikán szentelték fel Sarlós Boldogasszony tiszteletére a Csíksomlyói kegytemplomot.

40 éve, 1976. augusztus huszonegyedikén hunyt el Kner Albert zsidó származású magyar nyomdász és grafikus.

40 éve, 1976. augusztus huszonkettedikén hunyt el Nagy Imre székely-magyar festőművész, grafikus és emlékíró.

10 éve, 2006. augusztus huszonharmadikán hunyt el Kiss Elemér erdélyi magyar matematikus, matematikai szakíró, tudománytörténész és Bolyai kutató.

120 éve, 1896. augusztus huszonnyolcadikán született Márton Áron székely-magyar katolikus pap, hitszónok, egyházi író, tanító, Erdély római katolikus püspöke.

165 éve, 1851. augusztus harmincadikán született Péterfi Dénes székely-magyar unitárius lelkész, szerkesztő, valláserkölcsi szakíró és tanár.