2016. szeptember 29., csütörtök

Romániai magyar könyvtárosok XI. vándorgyűlése

2016. szeptember 22-23. között tartották meg a romániai magyar könyvtárosok szakmai rendezvényüket Gyimesközéplokon, amelynek témája: A könyvtárak szerepe a helyi információszolgáltatásban.    A  köszöntőbeszédeket könyvbemutatók követték.   A helyi értékek megőrzése érdekében tett munkálkodások egyik elengedhetetlen formája a gyűjtés, amelynek során a kutatók maradandót tudnak alkotni. A könyv és másmilyen dokumentum pedig hű társa a gyűjtőnek. A két kötet, amelyet Tankó Gyula és Mihók Edit, Gyimesközéplok monográfiáját, valamint Salamon József a gyimesbükki plébános a Gyimesekről szóló helytörténeti és néprajzi kötetét ajánlotta a jelenlévőknek. Halász Péter a Honismeret folyóirat szerkesztője pedig a Gyimesek történetéről és gazdag néprajzáról beszélt.    A csángóvilág bemutatását szakmai előadások követték. Minden egyes előadás a könyvtárosok eredményes munkáját igazolta, amelyek a helyi értékek ápolását tűzte ki célul. Lehetett az egy nagyobb régió története-néprajza, vagy egy településé, iskoláé, kiemelkedő személyiségé. A munkák, kutatások többrétűek, és figyelemfelkeltőek voltak. Ezzel is igazolván, hogy a helyismereti tevékenységek egyáltalán nem ismeretlen fogalom a könyvtárosok számára, sőt, otthonosan mozognak benne. Lehetett az hagyományos úton megteremtett, vagy éppen a legmodernebb eszközökkel készített foglalkozás, teendő.    A helyismereti munkák és tevékenységek üzenete összefűződik a lokálpatriotizmussal. Nyilván ezt a munkát szeretni kell, hiszen művelője kétségkívül kötődik hazájához. Kutatása során az adott téma minél tisztább képét szeretné az érdeklődők elé tárni. 


  
    Az előadások sokat segítettek az előttünk álló kihívásoknak a megoldásáról. A lehetőségek tárháza vetült elénk. Munkánk ismertetése közelebb hozott egymáshoz, és jó irányban terelve serkentő hatást váltott ki mindazokból, akik a mindennapi feladataik mellett eme dologgal is kötelességtudóan foglalkoznak.*
A közel 60 résztvevő között voltak iskolai könyvtárosok is.

A 2016-os vándorgyűlés az iskolai könyvtárosok résztvevői:

Borbé Levente – Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda – Hargita Megye
Forreiter Csilla – Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Galaczi Mária – Dani Gergely Általános Iskola, Gyimesbükk – Bákó megye
Gábor Tünde-Anikó – Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum, Gyimesfelsőlok – Hargita megye
Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy – Kovászna megye
Török Julia – Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye

*

    Ebben az esztendőben iskolai könyvtárosok közül Borbé Levente és Kiss László vállalt  előadást.

 *

Iszlai Katalin beszámolója a Székelyhonon:
Daczó Katalin ismertetőjét lehet olvasni a Hargita Népe 2016. szeptember 26. számában.

Borbé Levente,
A Márton Áron Főimnázium könyvtárosa


2016. szeptember 28., szerda

Játsszunk játékot, színházat!A Balassi Intézet pályázati kiírására adtuk be projektünket 2015 nyarán, melynek témája az identitástudat erősítése. A tevékenységsorozat célcsoportja 20 tanuló volt, de a nagy érdeklődésre való tekintettel  28  III-VI osztályos diákkal dolgoztunk a 2015-2016-os tanév folyamán. A 18 tervezett tevékenységet  koordinálta Péter Hajnal-Ildikó és Szávuly Emese tanítónők valamint Hatos Melinda könyvtáros.  Célunk volt az olvasóvá nevelés mellett,  a gondolatok, információk, érzelmek egyszerű és érthető közlése írásban és szóban, valamint a tanulók szókincsének  aktívizálása mesedramatizálással, mozgáskultúra fejlesztésével, játékkal, zenével. Legfőbb célunk az identitástudat, a magyarságtudat erősítése volt, ezért a tevékenységek tervezését hagyományainkhoz, ünnepeinkhez kötöttük. A tanévre terveztünk három színházi előadás megtekintését is a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor színházba.
A megnyert   300.000 forint támogatásból bővítettük az iskolánk gyermekkönyvtárát, ritmushangszereket és érdekes játékokat vásároltunk, amelyeket már a tevékenységek alatt tudtunk használni. A díszletekhez - amelyet közösen készítettünk a gyerekekkel - sikerült  alapanyagot beszerezni és nem utolsó sorban  biztosítani tudtuk a 28 tanuló számára  a színházjegyeket és szállítást.


A 18 tevékenységen kívül sok időt töltöttünk a projektzáróra szánt színdarabok próbálásával. A projektzárót, melyet 2016. június 8-án, 18 órától tartottuk iskolánk dísztermében, a Ludas Matyi című mű dramatizálásával kezdtük, ezt követte a Dióbél királyfi és a Három pösze lány meséje. Az estét A ravasz muzsik című mese előadása zárta. Rendezvényünkön pedagógus kollégák, igazgatók, valamint a színjátszó gyerekek szülei, nagyszülei, hozzátartozói vettek részt. A következő héten egy közös pizzázással köszöntük meg a gyerekeknek egész évi munkájukat és megnéztük az elkészített fotókat, videókat.
Hatos Melinda, könyvtáros
Orbán Balázs Gimnázium
Székelykeresztúr

2016. szeptember 27., kedd

Interjú Makai-Bölöni Judit nagyváradi könyvtárossal

Nemrég szántam rá magam, hogy fellapozzam a romániai magyar oktatási figyelő lapját a Magyar Közoktatás augusztus-szeptemberi összevont számát. Figyelemre méltó cikkre bukkantam, amelynek interjú alanya nagyváradi iskolai könyvtáros kollégánk Makai-Bölöni Judit volt.

Rövid bemutatkozó:

Makai-Bölöni Judit a nagyváradi Ady Endre Líceum könyvtárosa, de az egész várost ő látja el olvasnivalóval. Nem a klasszikus értelemben vett könyvtárosként kell elképzelni, é ennél sokkal többet nyújt: meghallgat, útbaigazít, figyelmeztet, biztat, partnere mindenkinek, segít döntéseket hozni.
Makai-Bölöni Judit - vagy ahogy sokan ismerik, Cseresznye - tanulmányait a Szilágy megyei Mocsolyán kezdte, hetedik osztályos korától a zilahi Ady Endre Líceumba került, ahol 1986-ban leérettségizett. Egyetemi éveit Kolozsváron töltötte, majd 1993-ban Nagyváradra költözött, ahol a helyi Ady Endre Líceum könyvtárosaként kezdett dolgozni. Mind a mai napig ott dolgozik.

Véleménye a kötelező olvasmányról:

"Az, hogy valami kötelező, nemcsak a gyerekből, belőlünk is ellenérzést vált ki. Nem az irodalomtörténeti szempontnak kell a centrumban állnia, hanem az egyéni élményeknek, amelyeket magunkra és a környezetünkre vonatkoztatva tudunk elemezni. "

Az interjú az alábbi címen olvasható:

Magyar Közoktatás - romániai magyar közoktatási figyelő - 2016. augusztus-szeptember - 8-9 szám, 18-19 oldal. Az interjút Szatmári Bence készítette.

B.L.

2016. szeptember 16., péntek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

10 éves "jó gyakorlatunk", az Olvass többet! határtalanul-magyarul nemzetközi irodalmi vetélkedő. 
 
Több fórumon hirdetjük a Debreceni Ady Endre Gimnázium falai közül nemzetközivé nőtt olvasásnépszerűsítő programunk egyik pályázatát.
 
 
Iskolánk honlapján elérhető a pályázati kiírás:
Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy november 21-én a debreceni Déri Múzeum dísztermében 10-15 óra között tervezünk egy jubileumi konferenciát, amelyen egykori és mai olvasókat, kollégákat várunk nemcsak magyarországi, hanem erdélyi és felvidéki partnerintézményeinkből is.
 
A konferenciára tisztelettel várjuk a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének képviselőjeként előadóként is. Kérem, szeptember 16-ig jelezzen vissza, ha részt tud venni konferenciánkon, amelyre tiszteletdíjat és utazási költséget sajnos nem tudunk biztosítani.

 Üdvözlettel:
Peternainé Juhász Zsuzsa
magyartanár, könyvtáros tanár
Debreceni Ady Endre Gimnázium

2016. szeptember 15., csütörtök

Bethlen Gábor Kollégium ünnepélyes átadása

Kedves Kollégák!

Szeretettel meghívunk a felujított Bethlen Gábor Kollégium ünnepélyes átadására, amelyre szeptember 17-én kerül sor. A szombati napon újra látogatható lesz a megújult Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár és egy kisebb iskola-, illetve könyvtártörténeti kiállítás is megtekinthető lesz.
Az ünnepség programtervezete itt érhető el: http://www.bethlengabor.ro/files/avatas2016/avatas.htm
 
 
Szeretettel várunk minden érdeklödőt!

 
Üdvözlettel,
Gordán Edina
könyvtáros

2016. szeptember 14., szerda

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Kájoni János Megyei Könyvtárral és a Gyimesközéploki Községi Könyvtárral karöltve 2016. szeptember 22-23. között Gyimesközéplokon szervezi meg a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének XI. Vándorgyűlését. A kétnapos szakmai találkozó és konferencia témája:
A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban.
A találkozó fő célkitűzése: a romániai magyar könyvtárak helyismereti tevékenységének és a helyi közösségek értékeinek feltárásában, megőrzésében vállalt szerep vizsgálata, az aktuális könyvtárszakmai fejlődési irányok, a hazai tapasztalatok és társadalmi elvárások összefüggésében.
 
PROGRAM


Szeptember 22., csütörtök

10.00 – 12.30 óra: Vendégek fogadása, regisztráció

12.30 – 14.00 óra: Ebéd a Csillag panzióban

14.00 – 14.10 óra: Köszöntőbeszédek

14.10 – 14.40 óra: Halász Péter néprajzkutató előadása: Gyimes néprajza és története – Beszélgetés a témáról, meghívottak: Tankó Gyula néprajzkutató, helytörténész, Mihók Edit könyvtáros, Gyimesközéplok, Salamon József római katolikus plébános, Gyimesbükk

14.40 – 15.30 óra: Tankó Gyula – Mihók Edit: „A gyimesi hegyek kőből vannak rakva." Gyimesközéplok monográfiája és Tankó Gyula: Különös kompendium Gyimes néprajzáról című kötetek bemutatója

15.30 – 16.00 óra: Salamon József: Gyimes című kötetének bemutatója

16.00 – 16.30 óra: Filmvetítés: Gyimesközéplok – bemutatófilm

16.30 – 17.00 óra: Kávészünet

17.00 – 17.20 óra: Poráczki Judit és Sándor Margit – Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós : Betekintés a Gyergyói- medence helytörténetébe

 17.00 – 17.40 óra: Borbé Levente – Márton Áron Főgimnázium Könyvtára, Csíkszereda: Múltunk nagyrabecsült alapkövei

 17.40 – 18.00 óra: Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum Könyvtára, Sepsiszentgyörgy: Az iskolai könyvtár  

  legújabb próbatétele avagy a „hit" találkozása a Library 2.0-val
19.00 óra: Vacsora, bográcsgulyás készítése a Tájház udvarán

Szeptember 23., péntek

8.30 – 9.30 óra: reggeli

9.30 – 9.50 óra: Gurka Balla Ilona – Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár: A kolozsvári könyvtárszakos diákok helytörténeti kutatásai az utóbbi 10 évben

9.50 – 10.10 óra: Kelemen Katalin – Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda: Regionális helyismereti adatbázisok online közzététele a Kájoni János Megyei Könyvtárban

10.10 – 10.30 óra: Okos-Rigó Ilona – nyugalmazott könyvtáros, Kolozsvár: Nyárádi Erasmus Gyula botanikus élete és munkássága

10.30 – 10.50 óra: Sándor Edit – Községi Könyvtár, Csíkszentdomokos: Mesévé szépült élettörténetek, avagy élet falun 1950-ig

10.50 – 11.20 óra: Kávészünet

11.20 – 12.30 óra: Kerekasztal beszélgetés

13.00 – 14.00 óra: Ebéd

14.00 óra: Kirándulás az ezeréves határhoz és a Rákóczi-várhoz, a vasúttörténeti múzeum megtekintése

18.00 – 18.30 óra: Vacsora

18.30 – 20.00 óra: A vendégek búcsúztatása2016. szeptember 10., szombat

ReMeK-e-hírlevél 2016/9. számából

 Megjelent az Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés pályázati felhívás
2016. augusztus 9-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent az EFOP-3.3.3-VEKOP/16 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés, amely a könyvtári területet érintő, kiemelt pályázati felhívás. A felhívás kedvezményezettje és megvalósítója a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, de elkülönült fejlesztési tevékenységekkel és támogatási összeggel. A FSZEK pályázati összege 1 milliárd forint, a megvalósítási időszak 36 hónap. Kötelező együttműködő partnerek a Könyvtári Intézet és a magyarországi megyei könyvtárak. A központi fejlesztés könyvtári területei: módszertani fejlesztés; szaktanácsadói-koordinátori hálózat kialakítása és működtetése; mintaprogram-csomagok, könyvtári kompetenciafejlesztő foglalkozások kidolgozása és megvalósítása; kommunikációs és disszeminációs tevékenység; szakmai monitoring-tevékenység. A fókuszterületek: olvasási, szövegértési, digitális és információkeresési készségek, kompetenciák fejlesztése, valamint tanulást támogató tevékenységek. A felhívás részletesen megtekinthető ezen a linkenhttps://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-orszgos-mzeumi-s-knyvtri-kzponti-fejleszts-cm-felhvs

Nemzetközi irodalmi est
Izgalmas többnyelvű eseménynek, a kultúrák találkozásának adott otthont 2016. augusztus 4-én 16 órától a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár. A nemzetközi irodalmi esten a Flying Freedom Festival (FFF) művészei olvastak fel anyanyelvükön, saját költőiktől. A nemzetközi fesztivál második csíkszeredai kiadását az idei Városnapok keretében szervezte meg a Bábu Egyesület. A hangulatos többnyelvű irodalmi esten elhangzottak Vaclav Hrabe, Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Arthur Rimbaud, Ghassan Zaqtan és mások versei, illetve ezek fordításai. Utolsónak William Shakespeare 6. szonettjét hét nyelven szólaltatták meg a jelenlevő művészek.
A 2. csíkszeredai FFF-ről a Maszol.ro is beszámolt:
"Apró, de találkozásra helyet és időt biztosító fesztivál vár rád, mely összehoz embereket a világ minden tájáról" – fogalmazott a 2. FFF, azaz Flying Freedom (Szárnyaló Szabadság) Fesztivál meghívójában Deák Réka bábművész. A rendezvényt szervező BÁBU Egyesület elnöke csíkszeredai születésű, Prágában élő művész, aki az egyesület révén immár második éve hoz el egy ingyenes rendezvénysorozatot Csíkszeredába. Amit eddig láttunk a munkájukból, így foglalható össze: szárnyra keltik a képzeletet, a saját labortitkaikat is megosztják, sőt: tanítják is.
A csoport egyik állandó tagja a Jordánia fővárosából, Ammánból származó Husam Abed. Szintén Prágában él, és a Művészeti Akadémián alternatív- és bábszínházi rendezői szakon végzett. ...'

 Alcsíki települések részesültek könyvadományban
Ezerötszáz könyvből álló adományt kapott öt alcsíki település. Az ünnepélyes átadót 2016. augusztus 2-án, a csíkszentkirályi művelődési házban tartották. Az akció a határon túli magyarság segítését és a magyar kultúra megmaradását szorgalmazza.
A Magyar Nemzetőrség Török István Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége és a Szent György, a Mártír Lovagrend Magyar Nagyperjelség közös szervezésében megvalósult adománygyűjtő akció  célja a határon túli magyar iskolakönyvtárak támogatása. Másfél évvel ezelőtt, tavaly januárban, a magyar kultúra napján jelentették be az akciót, amelynek lényege, hogy az iskolaigazgatókon keresztül felszólították a gyerekeket arra, hogy ajánljanak fel egy-egy könyvet adományként határon túli társaik számára. Az akció népszerűségének köszönhetően később mások is csatlakoztak, és például költözések alkalmával könyveik egy részét felajánlották. A Vitézi Rend erdélyi törzse segített a magyarországi szervezőknek felkutatni azokat a településeket, amelyeken nagyobb szükség volt az adományra. Összesen 35 ezer könyv gyűlt össze, ebből 1500-at adtak át Csíkszentkirályon. Az adományt a csíkszentkirályiak négy másik településsel: Csíkszentmártonnal, Csíkszentimrével, Csíkszentgyörggyel és Kászonaltízzel osztják meg.
Az adomány műfajilag vegyes, főleg szépirodalmi és történelmi regényekből áll, de tartalmaz szakkönyveket is. A kezdeményezők megígérték, hogy a könyvgyűjtő akciót a jövőben is folytatják.

 Új igazgató a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár élén
Pár napja hivatalosan is átvette ügyvezetői feladatköreit Ferencz-Mátéfi Kriszta a gyergyószentmiklósi városi könyvtárnál, ezzel egyidőben megszűnt Poráczki Judit ideiglenes könyvtár-ügyvezetői megbízatása. Az önkormányzat alárendeltségébe tartozó kulturális intézmény igazgatói megbízatása 2019. július 31-ig érvényes, azaz a két esztendeje Gyergyószentmiklóson, a múzeumnál dogozó Ferencz-Mátéfi Kriszta művészettörténész-könyvtáros kinevezése 3 évre szól.
A könyvtárigazgató egyelőre a feladatkörével ismerkedik. A könyvtár látogatottsága számának stabilizálása és minden korosztály megszólítása szerepel a tervei között. A korábban is jól működő tevékenységeket pedig szeretné tovább vinni, újakat elindítani. A városi könyvtár jelenleg 9 alkalmazottal működik.

Online elérhető az erdélyi folklórgyűjtemény
Hiánypótló és egyedi online folklórdokumentációs adatbázist készített Sepsiszentgyörgyön a Romániai Magyar Néptánc Egyesület (RMNE). A Mozdulatokba vésett gyökerek című projekt keretében az elmúlt másfél évben mintegy 800 órányi zenei és táncanyagot dolgoztak fel, ebből 200 órát digitalizáltak és tettek közzé magyar, román és angol nyelven a www.folkmedia.ro honlapon, számolt be 2016. augusztus 31-i sajtótájékoztatóján Deák Gyula RMNE-elnök, aki elmondta: a projekt célja az volt, hogy használható folklóranyaggal szolgáljanak azon táncosok, együttesvezetők, koreográfusok, pedagógusok vagy érdeklődők számára, akiknek másképp nincs hozzáférésük néptánc-gyűjtésekhez, de szeretnének első kézből tanulni és fejlődni.
Az eredeti elképzelés az volt, hogy összegyűjtik és digitalizálják a magánkézben levő, mindeddig feldolgozatlan folklórgyűjtéseket, mutatott rá Deák Gyula, aki keserűen állapította meg, hogy kevés magángyűjtőtől kaptak anyagokat, sokan visszautasították, hogy átadják a birtokukban lévő VHS felvételeket, elzárkóztak attól, hogy közkincsé tegyék gyűjtéseiket.

 Magyar állami kitüntetések könyvtárosok számára
Augusztus 20-a alkalmából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára állami kitüntetéseket adott át 2016. augusztus 18-án a Pesti Vigadóban. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott: BEATRIX VAN DEN BORRE, szerzetes, a Magyarországi Kútvölgyi Engesztelő Szűz Mária Kápolna gondnoka, a Newman Barátai Nemzetközi Központ budapesti Newman-könyvtárának vezetője, Bessenyei György-díjat kapott: HIDVÉGI JULIANNA, a Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója, Szinnyei József-díjat kapott: BÁNKESZI LAJOSNÉ, az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet igazgatója, BÉNINÉ VIRÁG MÁRIA, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtár-informatikai csoportvezetője, BUDAVÁRI KLÁRA, gyermekkönyvtáros, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció alelnöke, NASZÁDOS EDIT MÁRIA, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai Osztály osztályvezetője.

  Aki létrehozta az első magyar gyermekkönyvtárat
Minden szakmát vagy tudományt, amibe belefogott, a legmagasabb szinten űzte, izgága természete azonban mindig szálka volt a hatalom szemében. Madzsar József valószínűleg a Gulagon halt meg, ám maradandó eredmények őrzik a nevét az egészségügytől a könyvtártudományig, a sporttól a helikoptertervezésig…
Örökké képezte magát. Éppen ezért dühítette, ha a könyvtárakban rosszul voltak katalogizálva az orvosi könyvek, és pont a legfrissebb szakirodalmat nem lehetett megtalálni. Amikor ezt elpanaszolta barátjának, Szabó Ervinnek, a Fővárosi Könyvtár új főigazgatójának, azt a választ kapta, hogy csináljon akkor jobb katalógust. Madzsar otthagyta jól jövedelmező fogorvosi praxisát, és aligazgatói állást vállalt a könyvtárban. Bevezette a ma is használt tizedes osztályzást, majd hozzálátott a fiókkönyvtári hálózat létrehozásához. „Legszemélyesebb művének” az Almássy téren kialakított fiókot tartotta, ahol az első magyar gyerekkönyvtár is helyet kapott. Teljes cikk itthttp://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/08/07/merjunk_gondolkozni_tudni_es_ketelkedni/

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.comcímen.

2016. szeptember 5., hétfő

Szeptemberi évfordulók 2016215 éve, 1801. szeptember elsején hunyt el Robert Bage angol író, novellista és papírgyáros.

110 éve, 1906. szeptember elsején hunyt el Giuseppe Giacosa olasz drámaíró és librettista.

110 éve, 1906. szeptember harmadikán hunyt el Cletto Arrighi olasz író, újságíró és politikus.

420 esztendeje, szeptember negyedikén született Constantijn Huygens holland költő, zeneszerző, tudós és diplomata.

120 éve, 1896. szeptember ötödikén született Heimito von Doderer osztrák író, költő és esszéista.

40 éve, 1976. szeptember hatodikán hunyt el Laco Novomeský (Ladisláv) szlovák költő, szerkesztő, újságíró, publicista és politikus.

185 éve, 1831. szeptember hetedikén született Victorien Sardou francia drámaíró. Legismertebb műve a Tosca. A mű Puccinit is megihlette.

150 éve, 1866. szeptember hetedikén született Tristan Bernard francia író és humorista.

135 éve, 1801. szeptember hetedikén született Guido Da Verona zsidó származású olasz költő és író.

110 éve, 1906. szeptember hetedikén született Balogh Edgár szlovákiai származású erdélyi magyar író, publicista, főszerkesztő és egyetemi tanár.

360 esztendeje, 1656. szeptember nyolcadikán hunyt el Joseph Hall angol egyházi és szatirikus író, költő.

65 éve, 1951. szeptember nyolcadikán született Markó Béla erdélyi magyar költő, szerkesztő és politikus.

150 éve, 1866. szeptember kilencedikén hunyt el Czuczor Gergely (István) magyar bencés szerzetes, költő és nyelvtudós.

195 éve, 1821. szeptember tizedikén született Jules Champfleury francia realista író és kritikus.

155 éve, 1861. szeptember tizenegyedikén született Juhani Aho (Brofeldt), a finn irodalom kiemelkedő alakja.

135 éve, 188. szeptember tizenegyedikén született Dutka Ákos magyar költő és újságíró.

250 éve, 1761. szeptember tizenegyedikén született José Agostinho de Macedo portugál költő.

55 éve, 1961. szeptember tizenegyedikén hunyt el Szántó György erdélyi magyar író. Ismertebb művei: Bábel tornya, Mata Hari, Stradivari, Fekete-éveim, Esze Tamás.

180 éve, 1836. szeptember tizenkettedikén hunyt el Christian Dietrich Grabbe német drámaíró.

120 éve, 1896. szeptember tizenkettedikén született Elsa Triolett (E. Jurjevna Kogan) orosz származású orosz-francia írónő.

95 éve 1921. szeptember tizenkettedikén született Stanisław Lem lengyel író sci-fi író. Ismertebb művei: Solaris, Kiberiáda novellás kötete.

60 éve, 1956. szeptember tizenkettedikén hunyt el Hans Carossa német író, költő és orvos.

35 éve, 1981. szeptember tizenkettedikén született Eugenio Montale olasz költő, író és műfordító.

695 esztendeje 1321. szeptember tizenharmadikán hunyt el Dante Alighieri firenzei olasz költő és filozófus, a világirodalom egyik nagy alakja. Legismertebb műve az Isteni Színjáték.

140 éve, 1876. szeptember tizenharmadikán született Sherwood Anderson amerikai író és elbeszélő.

165 éve, 1851. szeptember tizennegyedikén hunyt el James Fenimore Cooper amerikai író. Ismert művei: Bőrharisnya, Vadölő, Az utolsó mohikán, Nyomkereső, A préri.

100 éve, 1916. szeptember tizennegyedikén hunyt el José Echegaray baszk származású spanyol drámaíró és politikus.

30 éve, 1986. szeptember tizennegyedikén hunyt el Galambos Lajos magyar író, drámaíró, forgatókönyvíró és dramaturg.

80 éve, 1936. szeptember tizenötödikén hunyt el Otto Stoessl osztrák prózaíró és kritikus.

90 éve, 1926. szeptember tizenhatodikán született Simon István magyar költő, műfordító és esszéíró.

245 éve, 1771. szeptember tizenhetedikén hunyt el Tobias George Smolett skót író, történész és műfordító.

135 éve, 1881. szeptember tizenhetedikén született George Bacovia (George Andone Vasiliu), a román szimbolista költészet nagyja.

420 esztendeje, 1596. szeptember tizennyolcadikán született James Shirley angol író és költő.

295 éve, 1721. szeptember tizennyolcadikán hunyt el Matthew Prior angol költő és diplomata.

1150 esztendeje, 866. szeptember tizenkilencedikén született Bölcs Leó bizánci krónikás és Bizánc Császára (886-912)

105 éve, 1911. szeptember tizenkilencedikén született Sir William Gerald Golding angol író és költő. Legismertebb műve: A Legyek ura.

195 éve, 1821. szeptember huszadikán született Luigi Mercantini olasz költő, politikus és tanár.

115 éve, 1901. szeptember huszadikán született Bácski György vajdasági származású romániai magyar író, újságíró és műfordító.

30 éve, 1986. szeptember huszadikán hunyt el Ladányi Mihály magyar költő és műfordító.

2035 esztendeje, kr. e. 19. szeptember huszonegyedikén hunyt el Publius Vergilius Maro római költő. Legismertebb műve az Aeneis című eposza.

150 éve, 1866. szeptember huszonegyedikén született Herbert George Wells angol író. Ismertebb alkotásai: Az időgép, A láthatatlan ember, A világok harca.

110 éve, 1906. szeptember huszonegyedikén született Szabó Béla felvidéki magyar író és költő. 

115 éve, 1901. szeptember huszonkettedikén született Csuka Zoltán vajdasági magyar író, költő, szerkesztő és műfordító.

155 éve, 1861. szeptember huszonkettedikén született Sebők Zsigmond magyar író.

95 éve, 1921. szeptember huszonkettedikén született Ivan Vazov bolgár költő és író.

775 esztendeje, 12411. szeptember huszonharmadikán hunyt el Snorri Sturluson izlandi író és költő.

480 esztendeje, 1536. szeptember huszonnegyedikén hunyt el Johannes Secundus (Jan Everaerts) holland származású újlatin költő.

390 esztendeje, 1626. szeptember huszonötödikén született Théophile de Viau francia költő és drámaíró.

60 éve, 1956. szeptember huszonötödikén hunyt el Reményi József felvidéki származású amerikai magyar író és irodalomtörténész.

190 éve, 1826. szeptember huszonhatodikán született Ljubomir Nenadovic szerb író, költő és műfordító.

450 esztendeje, 1566. szeptember huszonhetedikén hunyt el Marco Girolamo Vida latinul író olasz költő.

195 éve, 1821. szeptember huszonhetedikén született Henri-Frédéric Amiel svájci költő és kritikus.

35 éve, szeptember huszonhetedikén hunyt el Kovács Dénes székely-magyar mese- és ifjúsági író.

125 éve, 1891. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el Herman Melville amerikai elbeszélő, regényíró, esszéíró és költő. Legismertebb műve: Moby-Dick.

50 éve, 1966. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el André Breton francia költő, író, forgatókönyvíró, esztéta és politikus.

150 éve, 1866. szeptember huszonkilencedikén született Hermann Löns német író, költő és újságíró.

180 éve, 1836. szeptember harmincadikán született Vicente Wenceslao Querol spanyol-katalán költő és műfordító.

155 éve, 1861. szeptember harmincadikán született Szabolcska Mihály magyar költő.

10 éve, 2006. szeptember harmincadikán hunyt el Sütő András erdélyi magyar próza- és drámaíró. Ismertebb művei: Anyám könnyű álmot ígér, Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, Engedjétek hozzám jönni a szavakat, Évek- Hazajáró lelkek, A szuzai menyegző Advent a Hargitán.

1170 esztendeje, 846. szeptemberében (?) hunyt el Po Csü Ji kínai költő, könyvtáros, hivatalnok és tartományi kormányzó.Érdemes tudni

330 esztendeje, 1686. szeptember másodikán szabadult fel Buda a 150 éves török uralom alól.

100 éve, 1916. szeptember másodikán született Jakó Zsigmond erdélyi magyar történész, levéltáros és paleográfus.

295 éve, 1721. szeptember ötödikén hunyt el Mártonffy György erdélyi székely-magyar katolikus püspök, erdélyi egyházközségek felújítója és egyházi szakíró.

40 éve, 1976. szeptember hatodikán született Albrecht Dezső erdélyi származású magyar politikus, újságíró, publicista, a Hitel című folyóirat szerkesztője (1936-1944), valamint az Erdélyi Szemle című lap kiadója és szerkesztője (1950-1955).

120 éve, 1896. szeptember kilencedikén született Kozma István székely-magyar altábornagy, mártír, az erdélyi határőrség szervezője.

75 éve, 1941. szeptember kilencedikén született Péter Sándor székely-magyar tankönyvszerkesztő, lapszerkesztő, kiadó és pedagógus.

300 esztendeje, 1716. szeptember tizedikén hunyt el Pápai Páriz Ferenc erdélyi magyar orvos, író, szótáríró és tanító.

40 éve, 1976. szeptember tizenegyedikén született Adorján Jenő erdélyi magyar újságíró és szerkesztő.

160 éve, 1856. szeptember tizenkettedikén született Riedl Frigyes felvidéki származású magyar irodalomtudós és irodalomtörténész.

100 éve, 1916. szeptember tizenharmadikán született Benedek Géza székely-magyar orvos és orvosi szakíró. Fő tárgyköre a székelyföldi borvizek gyógyhatása.

45 éve, 1971. szeptember tizenötödikén hunyt el Konsza Samu székely-magyar nyelvész, néprajzkutató és pedagógus.

140 éve, 1876. szeptember tizenhatodikán hunyt el Mikó Imre erdélyi székely-magyar politikus, államférfi és történész.

170 éve, 1846. szeptember tizenhetedikén született Böhm Károly felvidéki származású magyar filozófus.

110 éve, 1906. szeptember huszadikán született Kiss-Eperjessy Anna erdélyi magyar vegyész és biokémiai szakíró.

20 éve, 1996. szeptember huszadikán hunyt el Erdős Pál magyar matematikus.

20 éve, 1996. szeptember huszadikán hunyt el Keresztes-Dénes székely-magyar gyógypedagógus-pszichológus, az Erdélyi figyelő szerkesztője.

225 éve, 1791. szeptember huszonegyedikén született Gróf Széchenyi István magyar politikus, író, közgazdász és a Batthyány-kormány közlekedési minisztere.

40 éve, 1976. szeptember huszonegyedikén Vámszer Géza erdélyi magyar néprajzi író és művészettörténész. Ismert munkái: Székely táncok, Kalotaszegi magyar népviselet, Csíkvármegye településtörténete.

195 éve, 1891. szeptember huszonkettedikén született Várhelyi Gyula székely-magyar történész és közíró.

20 éve, 1996. szeptember huszonkettedikén hunyt el László Kálmán székely-magyar mikológus (gombatan) és természettudományi szakíró.

215 éve, 1801. szeptember huszonharmadikán hunyt el Pray György történetíró, a pesti Egyetemi Könyvtár vezetője.

85 éve, 1931. szeptember huszonharmadikán született Uray Zoltán erdélyi magyar biológus, radiológus és vívó.

30 éve, 1986. szeptember huszonnegyedikén hunyt el Lakó Elemér erdélyi magyar nyelvész és művelődéstörténész.

30 éve, 1986. szeptember huszonötödikén hunyt el Debreczeni László erdélyi magyar művelődéstörténész, művészettörténész, műkritikus, grafikus és építész.

75 éve, 1941. szeptember huszonhetedikén született Szekernyés János erdélyi magyar helytörténész, műkritikus, irodalom- és művelődéstörténész, újságíró és szerkesztő.

410 esztendeje, 1606. szeptember huszonkilencedikén született Damokos Kázmér Mihály székely-magyar Ferenc-rendi szerzetes, püspök. Tatárbetörés után újjáépítette a csíksomlyói templomot és kolostort, valamint nekikezdett az iskola építésének is.

20 éve, 1996. szeptember huszonhatodikán hunyt el Horváth Antal csángó-magyar származású katolikus pap,, a moldvai csángók történetének felgöngyölítője.