2016. szeptember 28., szerda

Játsszunk játékot, színházat!A Balassi Intézet pályázati kiírására adtuk be projektünket 2015 nyarán, melynek témája az identitástudat erősítése. A tevékenységsorozat célcsoportja 20 tanuló volt, de a nagy érdeklődésre való tekintettel  28  III-VI osztályos diákkal dolgoztunk a 2015-2016-os tanév folyamán. A 18 tervezett tevékenységet  koordinálta Péter Hajnal-Ildikó és Szávuly Emese tanítónők valamint Hatos Melinda könyvtáros.  Célunk volt az olvasóvá nevelés mellett,  a gondolatok, információk, érzelmek egyszerű és érthető közlése írásban és szóban, valamint a tanulók szókincsének  aktívizálása mesedramatizálással, mozgáskultúra fejlesztésével, játékkal, zenével. Legfőbb célunk az identitástudat, a magyarságtudat erősítése volt, ezért a tevékenységek tervezését hagyományainkhoz, ünnepeinkhez kötöttük. A tanévre terveztünk három színházi előadás megtekintését is a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor színházba.
A megnyert   300.000 forint támogatásból bővítettük az iskolánk gyermekkönyvtárát, ritmushangszereket és érdekes játékokat vásároltunk, amelyeket már a tevékenységek alatt tudtunk használni. A díszletekhez - amelyet közösen készítettünk a gyerekekkel - sikerült  alapanyagot beszerezni és nem utolsó sorban  biztosítani tudtuk a 28 tanuló számára  a színházjegyeket és szállítást.


A 18 tevékenységen kívül sok időt töltöttünk a projektzáróra szánt színdarabok próbálásával. A projektzárót, melyet 2016. június 8-án, 18 órától tartottuk iskolánk dísztermében, a Ludas Matyi című mű dramatizálásával kezdtük, ezt követte a Dióbél királyfi és a Három pösze lány meséje. Az estét A ravasz muzsik című mese előadása zárta. Rendezvényünkön pedagógus kollégák, igazgatók, valamint a színjátszó gyerekek szülei, nagyszülei, hozzátartozói vettek részt. A következő héten egy közös pizzázással köszöntük meg a gyerekeknek egész évi munkájukat és megnéztük az elkészített fotókat, videókat.
Hatos Melinda, könyvtáros
Orbán Balázs Gimnázium
Székelykeresztúr

Nincsenek megjegyzések: